Tietojärjestelmäarkkitehtuurin osaajayritykset

Tietojärjestelmäarkkitehtuurilla mallinnetaan ihmisten, prosessien, tietojen ja tietojärjestelmien välisiä riippuvuuksia ja niiden kokonaisuutta. It-arkkitehtuurisuunnittelulla varmistetaan, että yrityksen it-ympäristöä kehitetään liiketoiminnan kannalta arvokkaalla ja hallittavalla tavalla. Arkkitehtuurilla voidaan viitata myös ohjelmistokehityksessä yksittäisten ohjelmien arkkitehtuuriin. Arkkitehtuurisuunnittelun merkitys korostuu etenkin isommissa yrityksissä.