Nodeon Oy on Teollisen Internetin monitaitaja halliten alan teknologiapinon kenttälaitteiden ja sensorien rajapinnoista tiedonsiirtoratkaisuihin sekä ylätason pilvipohjaisiin keskusjärjestelmiin ja teollisuuden automaatioprosesseihin saakka.

Nodeon Oy - Perustiedot

Yritysesittely

Nodeonin avainosaamisaluetta ovat laajasti erilaiset teollisen internetin ratkaisut, johon liittyvää osaamistamme on hiottu erityisesti kriittisissä infrastruktuurikohteissa, joissa teknisten järjestelmien varaan lasketaan jopa ihmishenkiä. Erityisosaamisalueemme teollisen internetin kentässä on liikenne, älyliikenteen ratkaisut. Ammatillisesti osaamisemme perustuu laajaan teknologiaosaamiseen ohjelmistojen kehittämisestä, automaatio- ja sähkösuunnittelusta sekä monipuolisten tietoliikenneratkaisujen suunnittelusta.
Työntekijöitä
25
Y‑tunnus
1990436‑8
Perustettu
2005
www
Email
Puh
Sosiaalinen media
Toimipaikat Jyväskylä, Vantaa

Osaamisalueet

Liiketoimintaprosessi: Projektinhallinta, Tuotekehitys ja suunnittelu, Laatu, turvallisuus ja ympäristö, Hankinta

Erikoisosaaminen: IoT, Ohjelmistokehitys, Integraatiot, Big Data, Analytiikka, Arkkitehtuuri, Ketterät menetelmät, Laadunvarmistus

Teknologia: CAD, Microsoft, Open source, React, C, C#, C++, Javascript, Python, Linux, Windows

Toimialakokemus: Asiantuntijapalvelut, Kuljetus, liikenne ja logistiikka, Prosessiteollisuus, IT, Julkishallinto, Rakentaminen, Valmistava teollisuus

Tarjonnan tyyppi: Konsultointi, Valmisohjelmisto, Laitteet, Tuki- ja ylläpitotyö, Huolto ja korjaus, Toteutustyö

Omat tagit: Nodeon, IoT, Teollinen internet, älyliikenne, ITS, Automaatio, tietoliikenne, Digitalisaatio, smart city, ohjausjärjestelmät

Jäsenyydet

ohjelmistoyrittajat-jasenet logo

Sosiaalisessa mediassa

Tarjonta - ite wikin hauissa käytettävien osaamisalueiden kuvaukset

Liiketoimintaprosessi

Erikoisosaaminen

Toimialakokemus

Asiantuntijapalvelut

Älyliikenne - Konsultointipalvelut

Laaja osaamisemme ja pitkä kokemuksemme älyliikenteen ratkaisuista antavat meille erinomaiset lähtökohdat myös konsultointiprojektien toteuttamiselle. Toimeksiannot ovat tyypillisesti teknologiakonsultointia liittyen älyliikenteen ratkaisuihin, mutta myös esimerkiksi hankesuunnitelmiin ja tarjouspyyntöasiakirjoihin liittyviä konsultatiivisia tehtäviä tai tilaajan konsulttina toimimista hankkeiden aikana.


Konsultin rooli asiakkaan päätösten vahvistajana ja ehdottajana sekä tähän toimintaan liittyvä merkittävä vastuu otetaan meillä aina vakavasti. Olemme myös tarkkoja konsultin jääviyteen liittyvistä periaatteista.


Haluamme aina varmistaa ja vahvistaa asiakkaamme kanssa yhdessä, että konsultointitoimeksiannosta ei synny kummallekaan osapuolelle ongelmaa.


Ohjelmistojen kehityspalvelut

Yrityksellämme on erittäin monipuolisesti kokemusta erilaisten toimialojen ohjelmistoteknisistä tarpeista, joiden pohjalta tarjoamme toimialariippumattomasti ohjelmistojen kehityspalveluita. Vahvuuksiamme ovat monipuolinen teknologiaosaaminen sekä toimintamallimme ja arvomme, jotka ovat omiaan parantamaan ohjelmistoprojektien onnistumisen mahdollisuutta. Projektien onnistumisen takuuna ei pelkästään ole vahva teknologiaosaaminen, vaan myös vahva projektiosaaminen.


Automaatio- ja sähkösuunnittelu

Yrityksestämme löytyy monipuolista ja pitkäaikaista teollisuuden automaatioratkaisujen sekä sähkösuunnittelun osaamista. Tyypillisiä tehtäväkenttiä näillä alueilla ovat automaatio-, sähkö- ja instrumentointisuunnittelu sekä logiikka- ja valvomoympäristöjen ohjelmointityöt.

Teknisesti tutuimpia automaatioympäristöjä meille ovat Schneiderin ja Siemensin PLC-/SCADA-tuotteet ja ohjelmointiympäristöt.


Tietoliikennesuunnittelu

Henkilöstöllämme on kokemusta laajojen WAN-asiakasverkkokokonaisuuksien suunnittelusta ja konsultoinnista monioperaattoriympäristössä, lähiverkkojen suunnittelusta sekä monipuolisista mobiiliympäristöjen tiedonsiirtoratkaisuista, joissa tulee ottaa huomioon mm. päätelaitteiden automaattinen toipuminen verkon ongelmatilanteissa, haastavat sääolosuhteet sekä virranhallinta.Tarjonnan kuvaus ja referenssit

Kuljetus, liikenne ja logistiikka

Älyliikenne on yksi Teollisen internetin ratkaisujen suurimmista käyttäjistä ja määritellään yhdeksi merkittävimmäksi Teollisen internetin toimialueen alahaaraksi. Teollisen internetin teknologiapinon näkökulmasta älyliikenteen ratkaisut sisältävät kaikki sen peruselementit: jatkuva mittaaminen, hajautettu tiedonkeruu ja laitehallinta, tiedonsiirtoratkaisut, keskitetty suurien tietomassojen varastointi (Big data) ja sen analytiikka sekä koko pinon lävistävät tiukat tietoturvavaatimukset (kyberturvallisuus). Toiminnallisessa mielessä ratkaisujen avulla seurataan reaaliajassa järjestelmän toimintaa sekä optimoidaan ja kehitetään sen toimintaa (kuten sujuvuus, turvallisuus, tehokkaampi kunnossapito ja uudet palveluinnovaatiot).


Nodeonin asiantuntijoiden Teollisen internetin laaja-alaista osaamista on hiottu juuri älyliikenteen kentässä jo lähes kahden vuosikymmenen ajan. Kokemuksemme perustuu laaja-alaiseen kokemukseen tieliikennehankkeiden kaikista eri vaiheista, yleissuunnittelusta älyliikennejärjestelmien toteutukseen sekä monipuolisista teknologiakonsultointitehtävistä. Ymmärrämme tämän teknologisen ympäristön asiakastarpeista järjestelmäintegraatioihin sekä pienempiin teknologisiin yksityiskohtiin saakka, kuten laiterajapinnat, haastavat olosuhteet, tietoliikenneratkaisut ja -protokollat, tiedon tehokas ja tietoturvallinen käsittely.


Nodeon Oy:n henkilöstö omaa yli sadan projektin ja yli sadan vuoden kokemuksen älyliikenneratkaisujen suunnittelusta, toteuttamisesta ja konsultoinnista.


Älyliikenne – ota yhtettä Nodeoniin ja kysy lisää ratkaisuistamme

Tarjonnan kuvaus ja referenssit

Referenssit ja julkaisut

Näytä hakupalkki ja filtteröi sisältöä

post_image

Referenssi Tampereen Rantatunneli – Tieliikenteen teollisuuslaitos keskellä kaupunkia

Älyliikenne on yksi Teollisen Internetin merkittävimmistä sovellusalueista. Älyliikenneratkaisujen avulla pyritään Lue lisää..

Tagit: Projektinhallinta, Tuotanto, Tuotekehitys ja suunnittelu, +27 muutaHankinta, Integraatiot, IoT, Käyttöliittymäsuunnittelu, Tietoliikennepalvelut, Tietoturva, Ohjelmistokehitys, Arkkitehtuuri, Dokumenttien hallinta, Ketterät menetelmät, Microsoft, C#, IT, Kuljetus, liikenne ja logistiikka, Asiantuntijapalvelut, Julkishallinto, Rakentaminen, Konsultointi, Valmisohjelmisto, Huolto ja korjaus, Toteutustyö, IoT, Smart Cities, ITS, Tunnel, PLC, Scada

post_image

Referenssi Teollinen Internet älyliikenneratkaisuissa

Älyliikenne on yksi Teollisen Internetin ratkaisujen suurimmista sovellusalueista ja toimialan teknologiaratkaisujen massiivinen Lue lisää..

Tagit: Laatu, turvallisuus ja ympäristö, Logistiikka, Projektinhallinta, +17 muutaTuotekehitys ja suunnittelu, Integraatiot, IoT, Ohjelmistokehitys, Arkkitehtuuri, Ketterät menetelmät, CAD, Microsoft, C#, Kuljetus, liikenne ja logistiikka, Konsultointi, Koulutus, Laitteet, Toteutustyö, Valmisohjelmisto, älyliikenne, ITS

post_image

Linkki Let’s Rock the Tietoturva

Tänä päivänä keskustelu tietoturvan ympärillä korostuu toistuvasti ja nousee päivittäin esille. Nykyiset trendit ..

Tagit: Tuotekehitys ja suunnittelu, Integraatiot, IoT, +7 muutaBig Data, Tietoturva, Asiantuntijapalvelut, Kuljetus, liikenne ja logistiikka, Telekommunikaatio, Konsultointi, Laitteet

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Yrityskulttuuri ja rekrytointi

post_image

Ajattelemme henkilöstöstä hyvin pitkälti samalla tavalla kuin asiakassuhteiden hoidosta. Kummatkin ovat yhtä tärkeitä ja kummankin osalta pyrimme toimimaan arvomaailmamme mukaisesti: viestimällä aktiivisesti ja avoimesti, tarttumalla toimeen sekä osoittamalla innostunutta ja sitoutunutta suhtautumista työtämme ja työtovereitamme kohtaan.


Näitä samoja asioita haluamme vaalia koko henkilöstömme keskuudessa. Jos siis koet olevasi samalla aaltopituudella arvojemme ja toimintatapojemme kanssa, niin ole meihin yhteydessä!