Esineiden internetin myötä datan keruu ja tiedolla johtaminen ovat nousseet trendikkäiksi puheenaiheiksi. Todellinen tiedolla johtaminen vaatii kuitenkin muutakin kuin kasan dataa tietokoneen näytöllä. Sen tietää myös Nodeonin Timo Majala.

– Verkko- ja sensoriteknologioiden nopea kehittyminen on vauhdittanut datan keruuta ja monissa yrityksissä se on hyvässä vauhdissa. On kuitenkin muistettava, että tiedolla johtaminen sisältää kaksi osaa: tiedon ja johtamisen. Oman kokemukseni mukaan sen pullonkaulaksi on muodostumassa juuri jälkimmäinen eli johtaminen, Majala aloittaa.

Hänen mukaan tiedon avulla johtaminen on aikaavievää ja uutta työtä, jota yrityksissä ei usein hallita.

– Jotta tietoa voidaan aidosti hyödyntää, on yritysten ja organisaatioiden varattava tiedolla johtamiseen riittävästi resursseja ja mietittävä, kuinka tiedon hyödyntäminen saataisiin kiinteäksi osaksi tämän päivän toimintaa. Uuden tiedon käsittelyyn liittyvien toimintamallien puuttuessa ensimmäisetkin tiedolla johtamisen askeleet jäävät usein ottamatta.

Majalan mielestä tietoa tulisi kerätä mieluummin laajasti kuin niukasti. Olkoonkin, että isojen tietomäärien keräämiseen liittyy muutamia riskejä.

– Valtavat uudet tietomassat voivat joskus sokaista. Saatetaan jopa luulla, että hyötyjä saavutetaan pelkästään niiden avulla. Toki uuden tiedon avulla voidaan vahvistaa aiempia käsityksiä tai kumota vääränlaisia uskomuksia, mutta tämän pitäisi olla vasta alkusysäys kohti todellista tiedolla johtamista, Majala jatkaa.

 

“Valtavat uudet tietomassat saattavat joskus sokaista. Saatetaan jopa luulla, että hyötyjä saavutetaan pelkästään niiden avulla.

 

Alkuvaiheessa kerätty tieto on vasta tarkentunut tilannekuva, eikä sellaisenaan vielä kehitä juuri mitään. Majala kuvaa tiedolla johtamista sykliseksi tekemiseksi.

– Tarkentuneen tilannekuvan tulisi johtaa hyvin rajattujen ja kohdistettujen kehitystoimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Näiden toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan tarkastella jatkuvalla tiedonkeruulla. Lopputuloksena on kehitystoimien jälkeinen uusi tilannekuva, jota aletaan jälleen tulkita.

 

Liikennesuunnittelu hyötyy rekisteritunnusten avulla kerätystä tiedosta

Muutama vuosi sitten Nodeonilla alettiin kehittää ratkaisua, jonka lähtökohtana on liiketoiminnan kehittäminen liikennevirroista kerättyyn tietoon perustuen.

Syntyi tuote, joka rekisteritunnistuksen ja Traficomin ajoneuvorekisteritietokannan avulla tuottaa liikennevirrasta uutta tietoa.

– Esimerkiksi Tampereen merkittävät sisääntuloväylät on varustettu meidän toimittamilla rekisterintunnistuskameroilla, joiden tuottama tieto välitetään Nodeonin analysointipalveluun ja sieltä kaupungin liikennesuunnittelijoiden käyttöön. Syntyvästä datasta pystytään analysoimaan esimerkiksi se, kuinka paljon aamuruuhkissa eri kaupungeista peräisin olevat ajoneuvot kuormittavat sisääntuloväyliä, missä kaupunginosissa yksityisautoilun suosio on korkeinta ja mitkä ovat ajoneuvojen hiilidioksidipäästöt, Majala kertoo.

 

Nodeonin analysointipalvelun avulla on mahdollista toteuttaa esimerkiksi lähtöalueanalyysi eli tarkastella sitä, mistä päin Suomea kaupungin sisääntuloväylille ajetaan. Ylemmässä kuvassa näkyvät Tampereelle suuntautuvan liikenteen maakunnittaiset lähtöpisteet mittauspäivänä. Alemmassa kuvassa näkyy, mistä Espoon kaupunginosista Tampereelle päivän aikana ajettiin. Tarkimmillaan analyysi voidaan tehdä juuri postinumeroalueittain.

 

Kerätty tieto on jo itsessään mielenkiintoista, mutta tärkeintä on sen hyödyntäminen kaupungin liikennesuunnittelussa.

– Pendelöintiliikenteen tarkan tiedon ja sen kehityksen avulla voidaan kohdistaa, mitoittaa ja markkinoida entistä tarkemmin kaupungin liityntäpysäköintialueita. Julkisen liikenteen palvelutasoa voidaan kehittää suosituimmille yksityisautoilun lähialueille tai panostaa kevyen liikenteen väyliin. Parasta ratkaisussa on se, että kaikkien kehitystoimenpiteiden vaikuttavuus nähdään mittausten avulla välittömästi. Tämä on tiedolla johtamista parhaimmillaan, Majala jatkaa.

 

Liikennevirtojen analysointi osana kauppakeskusten asiakasanalytiikkaa

Majala nimeää tuotteen toiseksi suureksi asiakaskunnaksi kaupan alan toimijat.

– Nodeonin tuote tarjoaa kaupan alalle kolme erittäin kiinnostavaa avaintietoa: asiakkaiden lähtöalueet maakunnittain, kunnittain ja postinumeroalueittain, asiakaskäyntien viipymät ja toistuvuuden.

Majala sanoo, että tuote soveltuu erityisen hyvin sellaisille kaupan alan toimijoille, joilla ei ole vahvaa kanta-asiakasohjelmaa ja joiden asiakkaat liikkuvat pääasiassa ajoneuvoilla.

 

Kaupan alan toimijoita kiinnostaa esimerkiksi asiakaskäyntien viipymät. Analyysin avulla liiketoimintaa voidaan kehittää.

 

Asiakasanalytiikkaa syvennetään myös Väestörekisterikeskuksen tietojen avulla. Se mahdollistaa entistä monipuolisemman tiedolla johtamisen.

– Järjestelmä tarjoaa tarkkaa analytiikkaa asiakasvirtojen lähtöalueisiin liittyvistä väestön tiedoista. Näitä tietoja ovat esimerkiksi kaupunginosan keski-ikä, lapsien keskimääräinen lukumäärä sekä alueen talouksien keskimääräinen vuositulo. Tietoa voidaan käyttää hyväksi kauppakeskuksien markkinointitoimenpiteiden suunnitteluun tai vaikka tarjonnan kehittämiseen.

 

Tietosuoja on otettu Nodeonilla vakavasti

Tuote on herättänyt kysymyksiä tietosuojasta. Majala vakuuttaa, että henkilötiedot pysyvät salassa.

– Asiakkaallemme, esimerkiksi kauppakeskukselle, ei synny minkäänlaista henkilötietorekisteriä tuotteen avulla. He eivät saa katuosoitetta tai muitakaan henkilötietoja käyttöönsä. Postinumerot ovat syvin taso, jolle he pääsevät. Ajoneuvoista asiakkaamme saavat merkkimäärien ja päästömäärien kaltaista yleistä dataa. Nodeonille kertyvistä tiedoista olemme tehneet Traficomin kanssa kaikki tarvittavat tietoturvaan ja henkilötietosuojaan liittyvät sopimukset.

 

Asiakkaallemme, esimerkiksi kauppakeskukselle, ei synny minkäänlaista henkilötietorekisteriä tuotteen avulla.”

 

Lopuksi Majala muistuttaa, että Nodeonilla on tarjota luotettavat ratkaisut mittausten tekemiseen, tehokkaat analysointityökalut datan käsittelyyn sekä konsultointiapua tiedon analysointiin. Silti motivaatio tiedon läpikäyntiin, siitä syntyvien päätelmien ja toimenpidesuunnitelmien tekemiseen eli varsinaiseen tiedolla johtamiseen, on löydyttävä asiakkaalta itseltään.

Majala on myös varma, että tiedolla johtamiseen käytetty aika maksaa itsensä lopulta takaisin.

– Työhön panostamalla saavutetaan parempi asiakasymmärrys, mikä antaa uudenlaiset edellytykset liiketoiminnan kehittämiselle ja kehityshankkeiden seurannalle.

 

Nodeonin Ite wiki-profiili

Nodeonin verkkosivut