Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Konesalipalveluiden tarjoajayritykset

Konesali on tekninen tila joko operatiivisessa käytössä tai varalla oleville tietoteknisille laitteille. Pieniä konesaleja kutsutaan usein palvelinhuoneiksi (server room) ja suurempia datakeskuksiksi (data center). Konesalipalveluilla tarkoitetaan liiketoimintamallia, jossa organisaatio tarjoaa konesalinsa kapasiteettia toisille yrityksille korvausta vastaan.

Ulkoistetun konesalin hyötyjä ovat fyysinen turvallisuus, ympäristön hallinta sekä valvottavuus. Konesali voi olla omistettu kokonaan yhdelle toimijalle (ns. oma konesali) tai konesalin kapasiteettia voi tarjota useammalle toimijalle (ns. yhteiskäyttöinen tai kaupallinen konesali).

Konesalitilan lisäksi kaupalliset konesalipalveluntarjoajat tarjoavat usein laitekapasiteettipalveluita, kuten palvelin-, tallennus-, varmistus-, ja tietokantakapasiteettia sekä tietoliikenteen kapasiteettipalveluita. Huomionarvoista on, että kapasiteetti- ja pilvipalveluiden taustalla on aina palveluntarjoajan järjestämä konesalipalvelu. Vaikka konesalipalvelu ei yllä kuvatuissa palveluissa näy suoraan asiakkaalle, taustalla vaikuttavat aina konesalipalveluratkaisut.

Näytä koko kuvaus