Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Miltä saavutettavuus näyttää 2022-2025?

BloggausSaavutettava palvelu on lähtökohta digitaaliselle yhdenvertaisuudelle. Vuonna 2025 voimaan astuvan esteettömyysdirektiivin myötä saavutettavuus laajenee koskemaan myös yksityissektorin toimijoita ja esimerkiksi verkkokauppojen tulee täyttää uuden direktiivin vaatimukset. Saavutettavuus luo digitaalista yhdenvertaisuutta ja sen kautta kannattavaa liiketoimintaa. Tässä blogitekstissä suuntaamme katseen tulevaan esteettömyysdirektiiviin.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu saavutettava digitaalinen palvelu tuo sisällön useampien saataville. Saavutettavuus tarkoittaa, että palvelu on yhdenvertaisesti käytettävissä kaikille käyttäjille laitteista ja avustavista teknologioista riippumatta. Palveluiden käyttäjien kirjo on usein monimuotoisempi kuin pystymme käsittämään. Suunnittelijoina ja kehittäjinä meillä on valtava vastuu mahdollistaa tai helpottaa näkö- ja kuulorajoitteisten, iäkkäiden, autismin kirjoon kuuluvien ja tarkkaavaisuushäiriöistä kärsivien käyttäjien palvelukokemusta. Saavutettava palvelu on lisäksi käytettävissä eri päätelaitteilla sekä erilaisissa muistia ja havainnointia rajoittavissa tilanteissa. Hyvä käytettävyys on myös osa saavutettavuutta ja se varmistaa mahdollisuudet palvelun tasavertaiselle käytölle vaikkapa ikääntyneille ihmisille. THL:n tutkimus avaa tarpeen laajuutta osuvasti.

Esteettömyysdirektiivi - mihin kaikkeen se tulee vaikuttamaan?

Esteettömyysdirektiivi edistää vahvasti digitaalista yhdenvertaisuutta. Tiedämme jo nyt, että viimeistään 2025 saavutettavuusvaatimukset tulevat radikaalisti laajenemaan. EU-direktiivi on vaatinut toistaiseksi vain osaa yrityksistä, julkisia ja yleishyödyllisiä toimijoita noudattamaan WCAG 2.1 -saavutettavuusstandardia. Esteettömyysdirektiivin astuessa voimaan vuonna 2025 saavutettavuus tulee lailla koskettamaan myös yksityisten yritysten palveluita.

Estettömyysdirektiivi laittaa verkkokaupat remonttiin. Esteettömyysdirektiivin vaatimukset koskevat sekä yksityistä että julkista sektoria. Lain valmistelu on parhaillaan käynnissä ja se tulee voimaan 28.6.2022 mennessä. On selvää, että kolmen vuoden siirtymäajan eli 28.6.2025 jälkeen, markkinoille tulee vain esteettömyysvaatimukset täyttäviä tuotteita ja palveluita. Nyt viimeistään on siis aika ottaa saavutettavuus suunnittelun lähtökohdaksi – niin kotimaan kuin Euroopan markkinoilla!

Yhdenvertaiseen ja vastuulliseen palveluun panostaminen on vielä nykyään kilpailuetu, Tulevaisuudessa se on kuitenkin vain vaatimaton lähtötaso sille, mitä palveluilta odotetaan. Vaikka arviolta 135 miljoonaa eurooppalaista tarvitsee päivittäin saavutettavia palveluita, heidän rinnallaan saavutettavuudesta hyötyvät kaikki käyttäjät. Pandemian vauhdittama, vuonna 2020 alkanut digitaalisen ja hybridityön suuri murros näytti viimeistään, kuinka tärkeitä ovat toimivat digitaaliset palvelut, ja kuinka yhdenvertaista palvelua ihmiset tarvitsevat. Fyysisten palvelukontaktien vähentyessä ikääntyvä väestö tarvitsee saavutettavia digitaalisia palveluja. Käyttäjät, kuluttajat ja työntekijät puolestaan valitsevat entistä huolellisemmin palveluita ja yrityksiä omien arvojensa ohjaamana. Vastuullisuudessa ja yhdenvertaisuudessa erottautuminen tarkoittaa siis yhä selkeämmin konkreettisia tekoja kampanjoinnin sijaan. Tästä kelkasta jääminen on iso riski yritykselle.

Miltä tulevaisuus näyttää?

Saavutettavuus antaa mahdollisuuden suunnitella entistä paremmin. Saavutettavuuden kehittäminen vaatii vastuun jakamista, kuten Heini Könönen tuo esille gradussaan. Jokainen suunnittelija ja kehittäjä, joka on puhunut käyttäjien äänellä ja puolustanut hyvää käyttäjäkokemusta, voi tässä kohtaa olla tyytyväinen ja huokaista helpotuksesta. Esteettömyysdirektiivi muutostekijänä antaa meille perusteita tehdä työtämme aiempaakin paremmin. Lisäksi se antaa lukuisia syitä investoida saavutettavuuden parantamiseen. Digitaalisen yhdenvertaisuuden tulevaisuus näyttää siis valoisammalta kuin koskaan ennen!

Saavutettavuus viestii digitaalisten palveluiden laadusta. Kuluttajien ostokäyttäytymisen muuttuessa entistä ympäristö- ja yhteiskuntatietoisemmaksi asiakkaat osaavat myös vaatia kestävyyttä ja yhdenvertaisuutta palveluiltaan. Vaikka hyvä saavutettavuusosaaminen heijastuu tällä hetkellä ensisijaisesti julkisten palveluiden laatuun, asettaa se vaatimustasollaan painetta myös yksityisten palveluiden kenttään. Arvioimme, että kilpailu saavutettavuudesta digitaalisissa palveluissa tulee etenemään yhtä nopeasti ja samankaltaisesti kuin kilpailu palveluiden käyttäjäkokemuksesta. Kenelläkään ei ole yksinkertaisesti varaa antaa palveluiden olla saavutettavuus rempallaan – varsinkaan, kun kilpailijat kipittävät viereltä ohi saavutettavuuslippu liehuen ja palvelut kunnossa. Saavutettavuus kuten käyttäjäkokemuskin viestivät brändistä ja kertovat palveluiden kautta asiakkaille organisaation arvoista.

Mistä aloittaa?

Näillä askeleilla laitat jo olemassa olevan palvelun saavutettavuuden kuntoon:

  1. Auditointi ja korjausraportti omalta asiantuntijalta tai ulkopuoliselta taholta
  2. Lisätään palveluun saavutettavuusseloste, jossa kerrotaan, miten asioita tullaan parantamaan
  3. Priorisoidaan korjattavat asiat
  4. Tehdään karkea tiekartta korjauksista
  5. Korjataan puutteet pikaisesti

Meille Vincitillä on tärkeää paremman huomisen tekeminen – laajasti ja inklusiivisesti. Olemme laittaneet saavutettavuutta kuntoon yhdessä jo yli kahdenkymmenen yrityksen ja organisaation kanssa.

Jos olet aloittamassa uutta kehitysprojektia, niin mahtavia uutisia sinulle: saavutettava suunnittelu ja toteutus ei ole sen työläämpää tai kalliimpaa kuin saavuttamatonkaan. Ota siis saavutettavuus huomioon jo heti kehityksen alusta. Valitse mukaan projektiin suunnittelijoita ja kehittäjiä, joille saavutettavuus on tuttua.

Ikääntyvä ja monimuotoistuva käyttäjäkunta asettaa korkeammat suunitteluvaatimukset kaikille. Saavutettavuus, inclusive design ja design for all – näiden merkitys tulee korostumaan nyt ja tulevaisuudessa. Kun palveluiden ja niiden digitaalisten väylien käyttäjäkokemus tehdään saavutettavaksi ja erinomaiseksi ottaen huomioon vaativammat käyttäjäryhmät, käyttäjäkokemus paranee kaikille. Saavutettavuuden varmistaminen on kuitenkin hyvä teko myös liiketoimintaasi ajatellen. Itse asiassa se on välttämätöntä, mikäli haluat jatkossa tehdä hyvää liiketoimintaa. Saavutettavuuden huomiointi:

  1. on tärkeää brändillesi
  2. on yksi merkittävä laatutekijä palvelussa
  3. varmistaa palvelusi yhteensopivuutta eri alustoilla myös tulevaisuudessa
  4. varmistaa, että huomioit kaikki asiakasryhmät

Mikäli sinulla on jo olemassa oleva palvelu, tai olet jatkokehittämässä aiempaa tuotetta, saavutettavuuden kehittämisen voi aloittaa kätevästi käymällä läpi lähtötilanteen saavutettavuusauditoinnin avulla. Pidä tällöin huolta, että auditoinnin tulokset lisätään kehityksen tiekartalle.

Olitpa suunnittelemassa uutta palvelua tai kunnostamassa jo olemassa olevan palvelun saavutettavuutta, oikea aika ja paikka on aloittaa tässä ja nyt! Jos et oikein tiedä, mistä lähteä liikkeelle saavutettavuusasioissa, siinä me autamme mieluusti!

Lähteet: 

Emilia Ojala (2021):

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/esteettomyys-ja-saavutettavuus-kaiken-suunnittelun-lahtokohdaksi/

Esteettömyysdirektiivi (2019):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0882#

Heini Könönen, Implementing accessibility in digital services (2021):

http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202108228334

THL (2021):

https://thl.fi/fi/-/korkea-ika-muistin-ongelmat-ja-heikot-nettitaidot-voivat-syrjayttaa-ihmisen-palveluista-digiosallisuus-tukee-yhdenvertaisuutta

Pinterest
Vincit logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Vincit kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Omat tagit

saavutettavuus
saavutettavuusauditointi
esteettömyys

Siirry yrityksen profiiliin Vincit kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Vincit - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Premium-profiilia ei ole aktivoitu. Aktivoi premium-profiili näyttääksesi tässä lisäämäsi 3 asiantuntijaa.

Vincit - Muita referenssejä

Vincit - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia