Hakukoneoptimoitu teksti on tärkeä työkalu hakukonenäkyvyyden tavoittelussa. Miten SEO-tekstiä kirjoitetaan? Tässä artikkelissa käsittelemme ytimekkäästi viisi keskeistä rakennuspalikkaa hakukoneystävällisten tekstisisältöjen tekemiseen.

Hakukoneoptimointi lyhyesti

Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) tarkoittaa kaikkia niitä keinoja, joilla verkkosivuista pyritään tekemään mahdollisimman hakukoneystävällisiä ja sitä kautta saavuttamaan mahdollisimman korkea sijoitus hakutuloksissa. Useimmiten kyse on Googlen hakutuloksista, sillä Google hallitsee yli 92 % maailman hakukoneliikenteestä. Kaikkein kilpailluin asema on orgaanisilla hakutuloksilla, jotka tarkoittavat ilman maksumainontaa hakusivulle ilmestyviä tuloksia.

Google käyttää lukemattomia eri muuttujia, jotka arvottavat sivustoja sen hakutuloksissa ja pyrkivät löytämään käyttäjälle mahdollisimman relevantit sivustot. Algoritmi on liikesalaisuus, mutta paljon kuitenkin tiedetään siitä, miten mahdollisimman hyviä hakukonesijoituksia voidaan tavoitella.

Olemme kirjoittaneet TOP10-listan Googlen algoritmin arvostamista seikoista aiemmin, mutta tässä jutussa keskityn yhteen tärkeimmistä, eli tekstisisällön optimointiin.

Hakukoneoptimoitu teksti alkaa otsikoista

Otsikot ovat hyvin tärkeitä. Ne kertovat sekä hakukoneelle että lukijalle siitä, mitä teksti pitää sisällään. Sijoita keskeinen avainsana otsikon alkupäähän. Jos avainsanoja ei löydy tekstin pääotsikoista tai alaotsikoista, hakukoneessa sijoittuminen on etenkin suosituimpien avainsanojen kohdalla erittäin vaikeaa.

Hyödynnä otsikkomuotoiluja ja niiden hierarkiaa. Otsikoiden avulla hakukone saa tietoa siitä, mikä on tekstin pääaihe ja ala-aiheet, ja pystyy näin luokittelemaan sen paremmin. Tekstin pääotsikko on H1-otsikko, ja niiden alapuolella olevat alaotsikot ja niiden alaotsikot H2- ja H3-otsikoita. WordPressissä ja muissa julkaisujärjestelmissä nämä otsikkomuotoilut löytyvät tekstin muotoilutyökalujen joukosta.

Otsikolla on hakukoneen lisäksi väliä myös lukijalle. Vaikka otsikko olisi hakukonetta ajatellen optimoitu täydellisesti, ei se välttämättä houkuttele hakukoneen käyttäjää klikkaamaan linkkiä hakutuloksissa. Pidä siis mielessä myös otsikoinnin houkuttelevuus lukijalle.

SEO-teksti vinkit

SEO-tekstiin kannattaa panostaa, jotta sivusto kerää liikennettä hakukoneesta.

Avainsanat ja avainsanatutkimus

Avainsanat ovat hakukoneoptimoidun tekstin perusta. Mitä kohderyhmäsi etsii hakukoneesta ja millä hakusanoilla? Avainsanoja kartoittamalla voidaan selvittää eri hakusanojen hakuvolyymit, keksiä uusia suosittuja avainsanoja ja ideoida uusia sisältöjä vastaamaan kohderyhmän etsimiin termeihin.

Google Keyword Planner ja Google Trends ovat Googlen omia työkaluja avainsanojen kartoittamiseen, ja niiden avulla voi selvittää eri hakusanojen hakuvolyymiä ja kehittymistä eri aikajänteillä. Google Search Console tarjoaa tietoa siitä, millaisilla hakusanoilla sivustosi jo ennestään sijoittuu Googlen hakutuloksiin. Googlen työkalujen lisäksi tarjolla on lukuisia muita avainsanatyökaluja, kuten KWFinder, Semrush ja AnswerThePublic.

Suosituimmat, yleisluontoiset avainsanat ovat huomattavasti kilpaillumpia kuin hieman spesifimmät “long tail -avainsanat”, joiden hakuvolyymit ovat usein pienempiä. Long tail viittaa hakutermeihin, joissa asiaa haetaan jonkinlaisilla tarkentavilla tai rajaavilla termeillä. On siis helpompaa sijoittua esimerkiksi avainsanalla “vegaaninen brunssi helsinki” kuin pelkkä “brunssi”.

Pitkän hännän hakusanat voivat potentiaalisesti tarjota arvokkaampaa liikennettä, sillä niiden käyttäjä todennäköisesti tietää tarkemmin, mitä on etsimässä. Usein voi olla hyödyllisempää siis panostaa long tail-avainsanoihin suositumpien avainsanojen sijasta.

Valitse tekstillesi siis tärkein hakusana, johon toivot sen hakutuloksissa sijoittuvan. Sen lisäksi voidaan käyttää tätä hakusanaa täydentäviä synonyymejä ja samaa aihetta tukevia termejä sisällön relevanssin korostamiseksi.

Kun avainsanat ovat selvillä, ne pitää sijoittaa tekstiin. Sisällytä avainsana tekstin ensimmäiseen kappaleeseen, otsikoihin, kerran tai pari muualle leipätekstiin sekä sivun metatietoihin. Google ymmärtää suomea toistaiseksi melko huonosti, joten avainsana on hyvä sijoittaa tekstiin perusmuodossaan.

Älä uhraa tekstin laatua avainsanojen toistelemiselle. Usein mainitaan, että hyvä keyword density eli avainsanatiheys on noin 1-2 % tekstistä.

SEO-tekstin määrä ja laatu

Kuinka pitkä hakukoneoptimoitu teksti saa olla? Pituudesta ollaan montaa mieltä ja siitä löytyy monia suosituksia. Useimmiten tekstin pituudeksi suositellaan vähintään 400-600 sanaa. Usein pidemmät, jopa 2000 sanan mittaiset tekstit vaikuttavat sijoittuvan hakutuloksissa lyhyitä paremmin. Määrää tärkeämpää on kuitenkin laatu ja relevanssi. Riippuu siis täysin haetusta asiasta, onko 2000 sanan mittainen teksti hakukoneen käyttäjälle hyödyllinen hakutulos vai hakukonenäkyvyyden toivossa venytettyä turhaa jaarittelua.

Google arvostaa käyttäjäystävällisyyttä. Tämä tarkoittaa uniikkia, laadukasta sisältöä, jossa käyttäjät viihtyvät pitkään. Siksi selkeällä kielellä kirjoitettu ja hyvin jäsennelty teksti yleensä pärjää hyvin hakukoneessa.

Myös hakukoneoptimoitu teksti kannattaa kirjoittaa ensisijaisesti ihmiselle, ei hakukoneelle. Mieti tekstin tyyliä tavoiteltua kohderyhmää ajatellen: onko kyseessä teknistä erikoissanastoa osaava vai täysin ummikko lukija? Jäsentele teksti selkeäksi ja nopeasti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Kappaleista voi tehdä lyhyitä, hyödyntää väliotsikoita sekä lihavoida keskeisiä sanoja.

Metatiedot ovat ensimmäinen asia jonka kävijä näkee hakukoneessa

Metatiedot ovat ensimmäinen asia jonka hakukoneen käyttäjä sivuistasi näkee, joten niihin kannattaa panostaa.

Metatiedot ovat lyhyitä tunnistetietoja, jotka näkyvät hakukoneen hakutuloksissa käyttäjälle sivun otsikkona ja lyhyenä kuvauksena. Niissä on Title eli otsikko ja Description eli kuvaus. Alla olevassa kuvassa näkyy niistä esimerkki Googlen hakutulosnäkymässä.

Hakukoneoptimointi esimerkki Googlen metatiedoista

Metatietoihin kannattaa syöttää ytimekkäät otsikot ja kuvaukset, jotka sisältävät tärkeimmät avainsanat ja houkuttelevat hakukoneen käyttäjän klikkaamaan linkkiä. Googlen hakutulokset näyttävät titlestä noin 50-60 merkkiä, joten otsikon olisi hyvä mahtua tämän merkkimäärän sisälle.

Mikäli metatiedot jättää tyhjäksi, Google hakee niihin automaattisesti jotakin sivustolta. Tällöin lopputulos ei välttämättä ole paras mahdollinen.

Kuvien hakukoneoptimointi

Pelkkä hakukoneoptimoitu teksti ei riitä, vaan myös jutussa olevat kuvat optimoimalla parannat huomattavasti julkaisun hakukoneystävällisyyttä.

Pakkaa kuvat sopivan kokoisiksi kuvankäsittelyohjelmalla. Valtavan kokoiset kuvat hidastavat sivun latausnopeutta, mikä voi vaikuttaa sivuston sijoittumiseen hakukoneessa. Noin 100 kilotavun kokoiset tai sitä pienemmät kuvat JPG-tiedostomuodossa ovat hyvä nyrkkisääntö.

Kuvien nimeäminen on tärkeää, sillä se kertoo Googlelle mihin kuvat liittyvät. Älä käytä “IMG1234.jpg” -nimisiä kuvia, vaan anna kuville aiheeseen liittyvät nimet. Esimerkiksi tämän jutun kansikuvan nimi on “tekstin_hakukoneoptimointi_vinkit.jpg”.

Tämän lisäksi kannattaa aina hyödyntää myös kuvien Alt-tekstiä eli vaihtoehtoista tekstiä, joka näkyy sivustolla jos kuvaa ei jostain syystä pystytä lataamaan. Alt-teksti kertoo hakukoneelle kuvan sisällöstä.

Checklist: Näin syntyy hakukoneoptimoitu teksti

  1. Laita avainsanat otsikkoon ja hyödynnä H1, H2 ja H3 -otsikoita
  2. Etsi tärkeimmät avainsanat ja sisällytä ne tekstiin
  3. Kirjoita hyvin jäsenneltyä, uniikkia ja laadukasta tekstiä
  4. Muista täyttää metatietoihin title ja description
  5. Optimoi myös kuvat: pieni tiedostokoko, kuvaavat tiedostonimet, Alt-kuvailu

Näillä ohjeilla siis eteenpäin kohti paremmin optimoituja verkkosisältöjä!

Oma yritysprofiili Ite wikiin

Mikäli sinulla on it- tai ohjelmistoalan yritys, kannattaa hyödyntää myös Ite wiki -profiilin avulla saatava lisänäkyvyys hakukoneissa. Noin 84 % vuosittaisesta 876 000 sivunkatselun liikenteestä alustallemme saapuu orgaanisten Google-tulosten välityksellä. On vanha SEO-viisaus, että hakutuloksiin kannattaa hankkiutua mahdollisimman monen alustan kautta, ja ohjelmistoyrityksille erinomainen vaihtoehto siihen on Ite wikin avoin markkinapaikka.

Kuvat: Pexels

Lähteet:

Oikio, Hakukonemestarit, Osg Agency, Suomen Digimarkkinointi

Lue myös: