Verkossa on miljardeja sivustoja, mutta kun käyttäjä kirjoittaa hakusanansa Googleen, löytää hän yleensä heti ensimmäiseltä sivulta etsimänsä. Miten se tapahtuu? Entä miten yrittäjä voi saada oman sivustonsa esille hakukoneen ensimmäiselle sivulle?

Google käyttää yli kahtasataa muuttujaa, joiden perusteella hakukone arvottaa verkkosivustoja, ja algoritmia päivitetään jatkuvasti. Googlen algoritmi on salainen, mutta tiedossa on useita yksittäisiä tekijöitä ja toisaalta hyviä arvauksia siitä, miten Googlen hakukone toimii.

Google käyttää yli kahtasataa muuttujaa, joiden perusteella hakukone arvottaa verkkosivustoja, ja algoritmia päivitetään jatkuvasti.

Tieto on kullanarvoista, sillä sen avulla verkkosivustoja pystytään suunnittelemaan siten, että ne olisivat mahdollisimman houkuttelevia Googlen algoritmille ja verkon käyttäjille. Tätä kutsutaan hakukoneoptimoinniksi.

Viimeisin merkittävä päivitys algoritmiin julkaistiin elokuun alussa 2018, mutta se ei vaadi Googlen mukaan webkehittäjiltä muutoksia sivustoihin. Uusimman päivityksen tavoitteena oli parantaa hakutulosten laatua ja nostaa relevantteja sivuja yhä paremmin esiin. Yleisohjeena voidaankin sanoa, että laadukas sisältö on Googleoptimoinnin tärkeimpiä tekijöitä.

Miksi Googlen algoritmin ymmärtäminen on niin tärkeää?

Jokainen yrittäjä haluaa sivustonsa hakutulosten ensimmäiselle sivulle, sillä harva käyttäjistä selaa ensimmäistä sivua pidemmälle. Tehokkaasti optimoidut sivustot saavat enemmän liikennettä, joka kääntyy lopulta asiakkuuksiksi. Hakukoneoptimointia voi hioa loputtomiin, mutta keskeisimmäksi ohjenuoraksi voi tiivistää sen, että käyttäjäystävällinen sivusto laadukkaalla sisällöllä houkuttelee paikalle sekä Googlen botin että käyttäjät!

Tässä kymmenen keskeistä vinkkiä Google-hakujen optimointiin.

 

  1.  Nopeus on käyttäjäystävällistä

Sivuston nopeutta on pidetty yhtenä tärkeimmistä optimoinnin kohteista jo pitkään. Google suosii nopeasti latautuvia verkkosivuja, koska ne parantavat käyttäjäkokemusta verkossa. Väitettä tukevat myös tilastot siitä, miten nopeasti käyttäjät tuskastuvat hitaasti latautuviin sivuihin.

 

  1. Mobiilioptimointi on yhä tärkeämpää

Ilman mobiilioptimointia sivusto menettää suuren osan kävijöistä, sillä jo puolet verkon liikenteestä muodostuu mobiilikäyttäjistä. Mobiiliystävälliset sivustot pääsevät hakutuloksissa etusijalle.

Hiljattain Google julkisti hakualgoritmin päivityksen, joka keskittyy entistä enemmän mobiilisivustojen nopeuteen. Hitaasti latautuvat mobiilisivustot jäävät hännille hakutuloksissa.

 

  1. Vanhaa sivustoa pidetään luotettavana

Google arvostaa vanhoja sivustoja. Noin 60 % Googlen parhaista hakutuloksista on yli kolme vuotta vanhoja. Sopivan jo olemassa olevan domainin ostamista voi harkita, mutta vanhuuden tuoma hyöty voi nollaantua, jos sivuston sisältö ja whois-tiedot muuttuvat äkillisesti.

 

  1. Sisällön optimointi auttaa tavoittamaan kohderyhmän

Oikeiden avainsanojen selvittäminen on yksi tärkeimmistä hakukoneoptimoinnin askelista. Googlen hakualgoritmi nojaa avainsanoihin. Ne ovat sanoja ja fraaseja, joilla käyttäjät hakevat sisältöä Googlesta, sekä sanoja joilla kuvaillaan sivuston sisältöä.

Sivuston päämäärä – oli se sitten vaikkapa tiedon levittäminen, myynti tai mainostulojen kasvattaminen – sanelee millaisia ovat hyvät avainsanat. Ne eivät vain lisää sivuston liikennettä, vaan myös kohdistavat hakutulokset oikeille käyttäjille. Tarkka kohdistus on erityisen tärkeää b2b-yrityksille. Runsas liikenne sivustolla ei merkitse mitään, jos kävijät eivät ole potentiaalisia asiakkaita.

Oikeiden avainsanojen selvittäminen on yksi tärkeimmistä hakukoneoptimoinnin askelista.

 

Valtaosa käyttäjistä selaa vain Googlen hakutulosten ensimmäisen sivun

 

  1. Optimoidut HTML-elementit välittävät tietoa sivusta

Avainsanojen sijoittaminen sivuston HTML-elementteihin on perinteistä hakukoneoptimointia. Sivuston title-tagi on yleensä ensimmäinen rivi, joka Google-hakutuloksissa sivustosta näkyy. Sen tulisi olla joka sivulla uniikki ja kuvata sivun sisältöä. Myös header-tagit, meta-description-tagit ja kuvien tagit tehostavat sivuston sijoitusta hakutuloksissa.

 

  1. Ajankäyttö kertoo käyttäjäkokemuksesta

Käyttäjäystävällinen sivusto on hyvä sivusto. Google käyttää algoritmia nimeltä RankBrain arvioidakseen sivujen käyttäjäkokemusta. Algoritmi kiinnittää huomiota siihen, kuinka moni klikkaa sivustoa hakutuloksissa, moniko poistuu sivustolta välittömästi sen avattuaan ja kauanko aikaa sivustolla käytetään.

 

  1. Laadukas sisältö houkuttelee viettämään aikaa

Kielioppivirheet, rikkinäiset linkit ja pilkut väärissä paikoissa karkottavat paitsi ihmiset, myös hakukoneen. Hyvä otsikointi ja laadukas, jokaisella sivulla uniikki sisältö houkuttelee käyttäjän viettämään aikaa sivustolla ja klikkailemaan siellä olevia linkkejä, mikä saa hakukoneen tulkitsemaan sivuston käyttäjäkokemuksen hyväksi.

Sivuston sisällön on oltava tasaisen laadukasta, sillä Google keskittyy yhä enemmän yksittäisiin sivuihin kokonaisen sivuston sijasta. Yksikin heikkolaatuinen tai vanhentunut sivu voi siis koitua hakutulosten kohtaloksi.

 

Tehokkaasti optimoidut sivustot saavat enemmän liikennettä, joka kääntyy lopulta asiakkuuksiksi.

 

  1. Linkit luovat uskottavuutta

Linkit helpottavat sivustolla navigointia ja luovat sille arvoa. Hakukoneoptimoinnissa on otettava huomioon kolmenlaiset linkit: sivuston sisäiset linkit, sivustolle johtavat linkit ja sivustolta muualle johtavat linkit.

Sivuston sisäiset linkit auttavat sekä käyttäjiä että Googlen botteja navigoimaan sivustolla, tehden näin jokaisesta sivusta arvokkaamman. Sivustolle ja sivustolta pois johtavat linkit ovat arvokkaimpia sellaisilla sivustoilla, joita Google pitää laadukkaina.

 

  1. Somenäkyvyys on merkki laadusta

Levinneisyys sosiaalisessa mediassa kertoo sisällön kiinnostavuudesta. Googlen virallisen lausunnon mukaan somejaot eivät ole suora hakutulosten määrittelijä, eikä linkkejä Facebookista ja Twitteristä käsitellä samalla tavoin kuin linkkejä muilta sivustoilta. On kuitenkin huomattu, että hakutuloksissa etusijalle pääsevillä sivustoilla myös sosiaalisen median levinneisyys on laajaa. Somenäkyvyyttä tehostetaan luomalla kiinnostavaa sisältöä, jota käyttäjät haluavat jakaa eteenpäin.

 

  1. Yhteystiedot auttavat paikallisten yritysten löytämisessä

Tämä vinkki on tärkeä etenkin yrityksille, jotka pyrkivät tavoittamaan käyttäjiä tietyltä alueelta. Oikeat paikalliset avainsanat sekä yrityksen tiedot kuten nimi, osoite ja puhelinnumero auttavat sivustoa sijoittumaan paikallisia yrityksiä etsiviin hakutuloksiin. Facebook-sivut ja asiakasarvostelut eri sivustoilla luovat paikallisen yrityksen sivustolle luotettavuutta hakukoneen silmissä.

 

Jos haluat tietää lisää hakukoneoptimoinnista, perehdy optimointikikkoihin optimointiasiantuntija John Lincolnin videolla alla:

 

Lähteet:
Nettibisnes
Optinmonster
Vapamedia
Search engine land
Search engine land