Digitalisaation osaajayritysten wikipedia Ite wiki laajentaa hakuehtojaan markkinointikentässä. Uudet hakuehdot alustalla ovat sosiaalisen median markkinointihakukoneoptimointi eli SEO, hakukonemainonta eli SEMmarkkinointistrategia, videoiden tuotanto, sisältömarkkinointi & inbound, perinteinen mediamainonta, markkinoinnin automaatio, vaikuttajamarkkinointi, sekä brändin rakennus.

Uusien markkinoinnin substanssien ikonit. Ite wikissä jokaisella osaamisalueella on oma ikoninsa, joita hyödynnetään esimerkiksi yritysprofiilien osaamisalueiden painottumista kuvaavassa osiossa, referensseissä, sekä eri hakuihin ohjaavissa mainostauluissa.

 

Mainitut tagit löytyvät Ite wikin hakujen ja yritysprofiilien kohdasta erikoisosaamisalueet.

Uusina teknologiatageina alustalle lisätään Tiktok, Facebook, Youtube, X, Instagram, Snapchat, Whatsapp, Pinterest, Linkedin, Discord, Twitch sekä Google ads. Somealustoja karsitaan niiden palveluiden osalta, joihin ei löydy osaajayrityksiä.

Markkinoinnin substanssiin liittyviä hakuehtoja ja tageja Ite wikissä

Uudistuksen jälkeen Ite wikissä on hakuehtoina ja toisaalta tageina seuraavat osaamisalueet, jotka liittyvät markkinointiin:

Liiketoimintaprosessiosaamisia Teknologioita
Markkinointi WordPress
Viestintä Drupal
Myynti HubSpot
Asiakkuudenhallinta (CRM) Tiktok
Erikoisosaamisalueita Facebook
Webkehitys Youtube
Mobiilikehitys X
Käyttöliittymäsuunnittelu Instagram
Graafinen suunnittelu Snapchat
Sosiaalisen median markkinointi Whatsapp
SEM – Hakukonemainonta Pinterest
SEO – Hakukoneoptimointi Linkedin
Vaikuttajamarkkinointi Discord
Videoiden tuotanto Twitch
Markkinointistrategia Google ads
Sisältömarkkinointi ja inbound Magento
Perinteinen mediamainonta Shopify
Markkinoinnin automaatio Sharepoint
Brändin rakennus Woocommerce

 

Ite wikissä jo olleita markkinoinnin substanssien osaajyrityksiä

Ite wikin hakuehdoissa on jo aiemmin ollut markkinoinnin osaaminen liiketoimintaprosesseissa, samaten viestintä ja myynti.

Lähes kaikki verkkosivuja suunnittelevat digitoimistot ja webkehitystä tarjoavat markkinointitoimistot ovat olleet Ite wikin käyttäjiä laajasti jo aiemmin ja löytyneet muun muassa webkehitys-hausta. Samaten teknologioista esimerkiksi WordPress- ja HubSpot ovat olleet valittavissa.

Esimerkiksi WordPress-toteutuksia alustalla on jo yli 800 kappaletta.

Verkkosivuja Suomessa suunnittelevat ja kehittävät yritykset julkaisevat järjestäen referenssinsä ja asiakassuosituksensa Ite wikissä.

Tervetuloa Ite wikin käyttäjiksi markkinoinnin osaajayritykset!

Ite wikistä löytyy siis jo valmiiksi paljon markkinoinnin osaajayrityksiä, jotka voivat nyt lisätä profiilleihinsa ja referensseihinsä uudet osaamisalueet, mikäli ne lukeutuvat yrityksen tarjontaan.

Samalla toivotamme uudet markkinointikentän osaajayritykset, kuten markkinointi- ja mainostoimistot, sekä erilaisiin digitaalisen markkinoinnin substansseihin erikoistuneet yritykset tervetulleiksi hyödyntämään alustaamme ja täyttämään yritysprofiilinsa varsinkin tarjontojen, sekä referenssien ja suositusten osalta kattaviksi.

Ite wiki on tavoittanut viimeisen kahdeksan kuukauden aikana yli 200.000 käyttäjää ja eri profiileita ja sisältöjä luetaan alustalta yli 700.000 kertaa vuodessa.

Ite wikin käyttäjät laskeutuvat alustalle orgaanisesti Googlesta.

 

Pystymme edistämään minkä tahansa yrityksen asiakassuhteiden rakentumista, jos referenssit, asiakassuositukset ja tarjontojen kuvaukset vain ovat kunnossa. Samalla Ite wiki on loistava väline yritysten omien verkkosivujen hakukoneoptimointiin.

Sitä mukaa kun uusien markkinoinnin substanssien osaajayritykset lisäävät profiilinsa ja sisältönsä Ite wikiin, ne nousevat alustan hakutuloksiin kyseisellä osaamisalueella haettaessa.

Mitä kattavammin tarjonnat, referenssit ja suositukset on lisätty alustalle, sitä paremmin yritys ja sen sisällöt nousevat esiin.

Jos katsotaan esimerkiksi markkinoinnin osaajayritykset listaavaa hakua, kärjessä ovat ne yritykset, jotka ovat kuvanneet markkinoinnin tarjontansa, joilla on eniten referenssejä ja suosituksia tässä kentässä, sekä joilla on käytössään premium-profiili.

Markkinoinnin prosessin hallitsevat yritykset ovat kuvanneet markkinoinnin tarjontansa ja niillä on myös näyttöjä markkinoinnin toteutuksista referenssiasiakkuuksien ja suositusten muodossa.

 

Ite wiki toimii kuitenkin siten, että se tuottaa merkittävää liikennettä kaikille profiileille profiilitasosta riippumatta, jos mainitut sisältölajit vain on täytetty laadukkaasti.

Miten markkinoinnin osaajayritykset pääsevät käyttämään Ite wikiä ja mitä alustan käyttö maksaa?

Tarjoamme joukolle uusia käyttäjäyrityksiä pääsyä testaamaan Ite wikiä korkeammilla profiilitasoilla ilmaiseksi. Lähetämme kokeilukauden jälkeen käyttäjäyrityksille analytiikkaa, jonka pohjalta he voivat arvioida jatkavatko Ite wikin käyttöä ilmais-, perus-, vai premium-profiililla. Voitte tiedustella kokeilujaksoa sähköpostiosoitteesta toimitus@itewiki.fi.

Profiilin pääsee luomaan esimerkiksi Ite wikin footerista, tai kohdasta ”kirjaudu” löytyvän linkin kautta.

Kun osaamisaluetagit on lisätty perustietoihin, ja tarjontojen kuvaukset, referenssit ja suositukset julkaistu profiilissa, Ite wiki alkaa tuottaa relevanttia liikennettä profiileihin ja yritysten verkkosivuille.

Ite wikin blogissa julkaistuja artikkeleita saatetaan lukea tuhansia kertoja. Listasimme hiljattain eniten asiakassuosituksia keränneet ohjelmistoalan yritykset Suomessa.

 

Uusien käyttäjäyritysten on hyvä huomioida se, että Ite wikiä käytetään paljon asiakassuhteen luonnin eri vaiheissa. Markkinakartoitusten ohella esimerkiksi tarjousvaiheessa laadukkaat referenssit ja suositukset Ite wikissä auttavat klousaamaan kauppoja.

Toivotamme uudet käyttäjäyritykset tervetulleiksi alustallemme! Mitä kattavamman profiilin saatte luotua, sitä parempiin tuloksiin tulemme pääsemään!

Ite wikin käytön esittelyvideo profiilia hallinnoiville henkilöille

 

Lue myös: