Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Tana Oy: ”Konepaja ilman konepajaa” – menestyksekkäästi vahvasti verkostoitunutta liiketoimintamallia ja digitalisointia kehittänyt suomalainen menestystarina

ReferenssiTana Oy on vuonna 1971 perustettu jätteenkäsittelyalan yritys, jonka juuret ovat kaatopaikkakoneiden valmistuksessa. Tänä päivänä yritys kehittää innovatiivisia jätteenkäsittelyratkaisuja sekä kaatopaikoille että kierrätykseen sekä johtaa tuotanto- ja myyntiverkostoaan Suomesta käsin, mutta liiketoiminta on globaalia. Tanan tavoitteena on pysyä ja kehittyä alan suurimpien toimijoiden joukossa omalla vahvasti asiakaslähtöisellä strategiallaan. Tanan liiketoimintastrategiaan ja -malliin kuuluu vahva verkostoituminen kumppaniyritysten kanssa. Tanan näkemyksen mukaan strategisten kumppanuuksien avulla on mahdollista laajentaa tuotevalikoimaa ja myyntiverkostoa sekä kehittää toimintaa skaalautuvammaksi

Olemme Adafyllä ylpeitä voidessamme olla osana tätä Tanan strategista kehityskumppaniverkostoa.

Palvelukerros purkaa datasiilot tietoturvallisesti 

Adafyn ja Tanan yhteistyö käynnistyi konkreettisesta tiedon hallinnan ja toimintaprosessien tehostamisen haasteesta. Tanan tuotteiden valmistus, myynti, huolto sekä liiketoiminnan tukitoiminnot on ulkoistettu yhteistyökumppaneille. Verkostomaisesti toimivalle yritykselle sujuva tiedonkulku yrityksen sisällä esimerkiksi tuotekehityksen ja hankinnan välillä sekä kumppaniverkoston eri toimijoiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää toiminnan tehokkuuden ja laadun takaamiseksi. Yrityksen eri toimintojen välinen tieto oli hajautunut moniin eri järjestelmiin, mikä aiheutti päällekkäistä työtä sekä turhia manuaalisia työvaiheita. Tanalla oli tarve kehittää tiedonhallintaa tehokkaammaksi, älykkäämmäksi ja reaaliaikaisemmaksi. Ensimmäisessä vaiheessa Adafy kehitti Tanalle tiedon integrointiin ja hyödyntämiseen palvelukerroksen, joka yhdistää eri tietojärjestelmät tietoturvallisesti toisiinsa. Palvelukerroksen avulla eri järjestelmien ja toimintojen, kuten esimerkiksi toiminnanohjauksen ja tuotetiedonhallinnan välillä tapahtuvaa tiedonjakamista voidaan automatisoida.

Palvelukerros mahdollistaa erilaisissa taustajärjestelmissä (esim. toiminnanohjaus-, asiakastieto-, tuotetieto-, taloushallintojärjestelmät) piilevien datasiilojen purkamisen ja tiedon tehokkaamman hyödyntämisen päivittäisessä työssä, toiminnan suunnittelussa, raportoinnissa ja ennustamisessa. Myös Tanalla kehitetty ratkaisu vähentää manuaalista työtä, kun samoja asioita ei tarvitse kirjata useaan eri järjestelmään. Tiedonhaku helpottuu, kun kaikki tieto ja dokumentit ovat löydettävissä tehokkaasti. Käyttöliittymä mahdollistaa erilaisten roolien ja oikeuksien jakamisen palvelukerroksessa joustavasti siten, että eri toimijoilla on pääsy juuri siihen ja vain siihen tietoon, mitä he työssään tarvitsevat.

Sovellukset tehostavat Tanan toimintaprosesseja, kuten esimerkiksi toimittajahallintaa ja -yhteistyötä, prototyyppien valmistusta ja myydyn konekannan hallintaa. 

Toimittajahallinnan tueksi rakennettiin toimittajaportaali, joka mahdollistaa Tanan ja valmistuskumppaneiden välillä tehokkaan tiedonkulun ja automatisoidun seurannan, varmistaa ajantasaisen dokumentaation jakelun ja sujuvoittaa ostotilausprosessia merkittävästi. Manuaalisia ja muistin varaisia vaiheita saatiin poistettua, automaattisia muistutuksia toteutettiin ja esimerkiksi osatoimitusten hallinta helpottui. Ratkaisu sisältää myös myydyn koneyksilön rakenteen tallentumisen muuttumattomana valmistusvaiheessa, mikä edesauttaa konekannan hallintaa. Toimittajaportaali ja hankinnan automatisoidut prosessit mahdollistavat Tanalla toiminnan skaalautumisen tehokkaasti.

Myös Tanan kumppaneille portaalin käyttäminen vähentää sähköposteja ja dokumenttien tallentamista moneen paikkaan. Portaalin käyttäminen on sujuvaa single sign on -kertakirjautumisen ansiosta kumppaniorganisaation omia käyttäjätunnuksia hyödyntäen. 

Olennaisia toimittajaportaalin toimintoja Tanan näkökulmasta:

  • Toimittajanäkymä: dokumentaation hallinta keskitetysti yhdessä paikassa
  • Automaattimuistutukset: muistuttaa myöhässä olevista tai vahvistamattomista toimituksista

Saavutetut hyödyt Tanan näkökulmasta:

  • ”Manuaalinen työ on vähentynyt.”
  • ”Dokumentaation jakaminen on helppoa.”
  • ”Revisioiden hallinta on helpottunut.”

Prototilausten hallinnan kehitystavoitteena oli luoda systematiikka ja toimivat työkalut tuotekehitykselle olennaisten prototyyppien valmistukseen. Sarjatuotantoon verrattuna prototyyppien valmistus on monimutkaisempi prosessi, jossa tuotekehitys ja hankinta tekevät tiivistä yhteistyötä valmistuskumppaneiden kanssa. Tehokas prosessi edellyttää sitä, että valmistustilaukseen menee jo osakokonaisuuksia siinä vaiheessa, kun osa suunnittelusta on vielä kesken. Tässä prosessissa olennaista on tiedonkulku suunnitteluohjelmiston, toiminnanohjausjärjestelmän ja tuotetiedon hallinnan järjestelmän välillä. Kehitetty ratkaisu automatisoi prototyypin rakenteen muodostumisen, ostotilaus- ja varastotilausrivien muodostumisen ja prototilauksen seurannan. Prosessin tehostuessa prototyypin valmistumisen läpimenoaika lyhenee, seurattavuus paranee ja toimintamalli skaalautuu paremmin.

Olennainen prototilausten hallinnan toiminto Tanan näkökulmasta:

  • Yksi työkalu prototilauksen käsittelyyn: ei esim. erillisiä Excel-raportteja ja muita aputyökaluja enää.

Saavutetut hyödyt Tanan näkökulmasta:

  • ”Prototilausprosessin selkiytyminen ja prosessimaisen toimintatavan vahvistuminen.”
  • ”Manuaalisen työn väheneminen.”
  • ”Prototilauksiin liittyvän tiedon läpinäkyvyys.”

Parhaillaan työskentelemme sähköisen konekortiston kehityksen parissa. Tavoitteena on saada eri järjestelmissä ja tietolähteissä hajautuneena olevat myytyjen koneiden yksilökohtaiset tiedot tuotua yhteen, tehokkaan haun ja tiedon hallinnan piiriin. Koneiden tarkastuspöytäkirjat viedään digitaaliseen muotoon kokoonpanon käyttöliittymälle. Tällä mahdollistetaan esimerkiksi mittausdatan päätyminen suoraan keskitettyyn konekortistoon ja datan hyödyntäminen tehokkaasti. Kokoonpanon käyttöliittymä mahdollistaa myös työntekijöiden ohjeistamisen sujuvasti ja hallitusti. Kehityksen tavoitteena on mahdollistaa myös osakokoonpanojen käyttäminen aikaisempaa tehokkaammin, mikä parantaa valmistuksen läpimenoaikaa. 

Suosittelija:

Adafyn kanssa tehtävä yhteistyö on osa Tanan kokonaisvaltaista digitalisaatio-ohjelmaa ja olemme edenneet siinä määrätietoisesti ja askel kerrallaan yhdessä. Kehitystyön tuloksena mahdollistamme Tanan suunniteltua kansainvälistä kasvua, kun teknologia auttaa meitä skaalautumaan. Yhteistyö Adafyn kanssa on ollut sujuvaa ja mutkatonta. Adafyn väki tuntee meidät tosi hyvin vuosia kestäneen yhteistyön kautta - olemmekin usein todenneet, että he puhuvat jo täysin ”meidän kieltämme”. On tärkeää, että kumppanin kanssa on luottamuksellinen suhde. Olemme saavuttaneet kehitykselle asettamiamme tavoitteita hienosti. Tästä esimerkkinä vaikkapa toimittajaportaali, joka tukee Tanan ja toimittajien välistä yhteistyötä ja dokumentaation hallintaa.

Reetta Punta, VP, HR & Business Support

Pinterest
Referenssin infoboxi
Adafy Oy logo

Tiedot

Tilaaja: Tana Oy
Ajankohta: 2019 -

Lisätietoja

Yritysprofiili Adafy kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Supply chain management SCM
Tuotanto

Erikoisosaaminen

Arkkitehtuuri
Integraatiot
Ohjelmistokehitys
Pilvipalvelut / SaaS

Toimialakokemus

Valmistava teollisuus

Teknologia

Azure
Microsoft

Tarjonnan tyyppi

Toteutustyö
Tuki- ja ylläpitotyö

Siirry yrityksen profiiliin Adafy kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Adafy - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Adafy - Muita referenssejä

Adafy - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia