Globaalisti riehuva koronaviruspandemia ulottaa seurauksensa kaikkialle. Miten korona vaikuttaa startup-yrityksiin?

Sen paljastaa Slushin teettämä COVID-19 -kysely, jossa kartoitettiin koronaviruksen vaikutuksia kasvuyritysten toimintaan ja sijoittamiseen. Kyselyyn vastasi 260 startupia ja 140 sijoittajaa.

Valtaosa (61 %) kyselyyn vastanneista startupeista toimii Pohjoismaiden ja Baltian alueella. 35 % yrityksistä työllisti 1-4 henkilöä, 31 % työllisti 5-10 ja 17 % 11-20. 70 prosenttia vastaajayrityksistä teki B2B-bisnestä, 25 % B2C-bisnestä ja loput viisi prosenttia C2C- ja B2G-bisnestä.

Vastanneista sijoittajista 96 oli pääomasijoittajia, 39 enkelisijoittajia ja 5 rahastosijoittajaa. 56 % sijoittajista piti päämajaansa Pohjoismaissa ja Baltiassa ja 71 % keskitti sijoituksensa tälle alueelle.

Startupien kerättävä nopeasti lisää rahoitusta

41 % kyselyyn vastanneista startupeista kertoi, että pandemia on lyhentänyt niiden kiitorataa. Se tarkoittaa, että noin 50 prosentilla startupeista on enää kuusi kuukautta elinaikaa, elleivät ne onnistu hankkimaan lisää rahoitusta. Puolet näistä yrityksistä kertovat keräävänsä odotettua pienemmän rahoituskierroksen vuonna 2020. Kuitenkin vain 8 % niistä on keskeyttänyt rahoituksen hankinnan kokonaan.

41 % kyselyyn vastanneista startupeista kertoi, että pandemia on lyhentänyt niiden kiitorataa.

Myynti laskee, mutta osa hyötyy

Poikkeusolot ovat vaikuttaneet myyntiin merkittävästi. Vain 8 % vastaajista raportoi kysynnän pysyneen ennallaan. Kyselyyn vastanneet B2C-yritykset pärjäävät B2B-yrityksiä paremmin, ja D2C (direct-to-consumer) -yritykset ovat raportoineet jopa myynnin kasvua. Uusien asiakkaiden houkuttelu on vaikeaa, ja 63 % yrityksistä raportoi asiakashankinnan vaikeuksista. Vanhat asiakkaat ovat kuitenkin pysyneet, vaikkakin vähentäneet kulutustaan.

D2C -yritykset ovat raportoineet jopa myynnin kasvua.

Monet vastaajayritykset ovat tarttuneet pandemiaa kuin härkää sarvista ja pyrkineet keskittämään fokustaan uudelleen. Reilut 25 % vastaajayrityksistä raportoi laajentavansa uusiin sivutoimintoihin. Erityisesti pienet startupit ovat ketterästi pivotoineet uutta.

 

Myös Slush on joutunut perumaan oman päätapahtumansa vuodelta 2020. (Kuva Julius Konttinen)

 

Rekrytoinnit jäissä ja etätyö vie voimia

40 % startupeista on hidastanut tai keskeyttänyt rekrytoinnit. Kuitenkin vain yksi kuudesta yrityksestä on joutunut lomauttamaan tai irtisanomaan henkilöstöä. Tilanteella on ollut suurempi vaikutus kypsemmille startupeille: kaksi kolmasosaa yli kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä on joutunut vähentämään rekrytointia tai henkilöstöä.

Kaksi kolmasosaa yli kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä on joutunut vähentämään rekrytointia tai henkilöstöä.

Etätyöskentely aiheuttaa haasteita kasvuyrityksille Vastaukset vaihtelivat, mutta suurempi osa vastaajista raportoi negatiivisia kokemuksia etätyön vaikutuksesta tuottavuuteen ja hyvinvointiin.

Verkostojen merkitys korostuu ja sijoittajat ovat varovaisempia

Ensimmäistä startupiaan luotsaavat vastaajat kertoivat rahoituksen keräämisen olevan erityisen haastavaa. Tämä kertoo Slushin mukaan siitä, että epävakaassa tilanteessa olemassa olevien verkostojen merkitys korostuu.

Myös sijoittajat ovat varovaisempia. Vastanneista sijoittajista 46 prosenttia kertoi siirtävänsä fokuksen jatkoinvestointeihin. 78 % vastanneista sijoittajista kertoi keskittyvänsä pandemian myötä enemmän sellaisiin aloihin, jotka hyötyvät poikkeusoloista. Terveys ja hyvinvointi, koulutus sekä verkkokauppa ja verkkokauppa-alustat vaikuttavat olevan suurimpia hyötyjiä.

Sijoittaminen kärsii ja poikkeusolojen odotetaan kestävän kauan

Koronapandemia on vaikuttanut pääomasijoittamiseen rajusti. Valtaosa sijoittajista odottaa negatiivisia vaikutuksia sijoittamiseen lähitulevaisuudessa, mutta tilanne vaikuttaa erityisesti enkelisijoittajiin. Negatiivisia vaikutuksia lieventääkseen monet suomalaiset sijoittajat ovat neuvoneet startupeja keskittymään elinaikansa pidentämiseen.

Valtaosa sijoittajista odottaa negatiivisia vaikutuksia sijoittamiseen lähitulevaisuudessa.

50 prosenttia vastanneista sijoittajista arveli, että tulee kestämään 12 kuukautta ennen kuin kaupanteko normalisoituu. 27 % arvioi siihen kuluvan 12-18 kuukautta, ja 14 % 18-24 kuukautta.

Valuaatiot pienenevät ja exitit vähenevät

Valtaosa sijoittajista odottaa vähintään 20 % laskua varhaisessa vaiheessa olevien startupien valuaatioissa loppuvuoden aikana. Raportissa kirjoitetaan kuitenkin, että asialla voi olla myös positiivinen kääntöpuoli, sillä vuoden 2019 State of European Tech -tutkimuksen mukaan vain 32 % sijoittajista ajatteli eurooppalaisten varhaisen vaiheen yritysten valuaatioiden olevan terveellä tasolla.

Myös exitien uskotaan vähentyvän. 20 % vastanneista sijoittajista uskoi niiden vähentyvän 50 prosentilla, ja toiset noin 20 prosenttia ennusti 20-30 % laskua.

Slushin oma tapahtuma peruttu

Slush on perunut myös oman päätapahtumansa vuodelta 2020 koronaviruksen vuoksi. Päätöksen taustalla on huoli koronaviruksen toisesta aallosta, jonka pelätään ajoittuvan syksyyn. Kasvuyrittäjiksi haluaville koulutusta tarjoavan Slush Academyn sekä startup-verkkomedia Soaked by Slushin kehittämistä jatketaan koronaviruksesta huolimatta.

 

Lue myös:

 

Lähde:
Soaked by Slush