Koronaviruspandemia vaikuttaa negatiivisesti myös ohjelmistoalaan, jonka kasvu on ollut voimakasta läpi koko 2010-luvun. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi helmikuun alussa toimialaraportin, jossa ohjelmistoalan liikevaihdon kerrotaan olleen yli 9 miljardia euroa vuonna 2018. Alalla työskentelee yli 53 000 henkilöä. Vain reilu kuukausi raportin julkaisusta Suomessa astuttiin poikkeustilaan ja koronavirus alkoi kurittaa maamme yrityksiä ennennäkemättömällä tavalla.

Muuttuneiden olosuhteiden vaikutuksista ohjelmistoalaan saatiin tuoretta tietoa, kun Ohjelmisto- ja e-business ry julkaisi jäsenkyselynsä tulokset

Niistä ilmenee, että koronaviruspandemia on vaikeuttanut erityisesti uusien asiakkuuksien löytämistä. Jopa 70% kyselyyn osallistuneista yrityksistä kertoi uusien asiakassopimusten solmimisen hidastumisesta. 

Vaikka yritysten toimituskyky ei ole laskenut, monia suunniteltuja projekteja ei päästä aloittamaan alkuperäisessä aikataulussa, sillä sekä kotimaisista että kansainvälisistä asiakkaista yli puolet on siirtänyt asiakasprojektin alkamista. Kotimaisista asiakkaista 41% myös hakee alennuksia jo sovittuun työhön. Huomattava osa yrityksistä kertookin sopineensa niistä tai uudesta maksuajasta asiakkaiden kanssa.

 

Koronavirus on vaikuttanut ohjelmistoalan kaupantekoon. Kuva: Sykemittari kevät 2020 -kysely/Ohjelmisto- ja e-business ry

 

Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha puhuu alaan kohdistuvista ainutlaatuisen voimakkaista kielteisistä vaikutuksista. Hän ennakoi isoimman iskun tulevan vasta vuoden toisella puoliskolla.

”Alallamme on totuttu kertomaan hyviä uutisia eikä nytkään kannata maalata liian synkkää kuvaa. Fakta kuitenkin on, että koronakriisin kielteiset vaikutukset ovat alallemme ainutlaatuisen voimakkaita. Korona osuu meihin kipeästi ja yritykset tekevät tietenkin parhaansa selviytyäkseen”, hän toteaa yhdistyksen tiedotteessa.

Yli 70% ohjelmistoyrityksistä on hakenut tukea Business Finlandilta tai ELY-keskukselta

Ohjelmisto- ja e-business ry toteutti Sykemittari kevät 2020 -kyselyn huhtikuun aikana ja siihen vastasi 115 yritystä. Vaikka tilanne on monille hankala, löytyy tuloksissa myös valonpilkahduksia. 

40% yrityksistä arvelee pystyvänsä kasvuun koronaviruksesta huolimatta. Lisäksi vain 15% yrityksistä uskoo henkilöstömäärän pienenevän seuraavan 6 kuukauden aikana. Toisaalta vaikuttaa myös siltä, että alan rekrytointeja on jäädytetty. Jopa 48% yrityksistä kertoo, ettei sen henkilöstömäärässä luultavasti tapahdu muutosta seuraavan puolen vuoden aikana.

 

Ohjelmistoalan yritysten näkemys liikevaihdon kehittymisestä seuraavan puolen vuoden aikana. Kuva: Sykemittari kevät 2020 -kysely/Ohjelmisto- ja e-business ry

 

Ohjelmistoalan yritysten näkemys henkilöstömäärän kehittymisestä seuraavan puolen vuoden aikana. Kuva: Sykemittari kevät 2020 -kysely/Ohjelmisto- ja e-business ry

 

Roiha lähettää kiitoksensa erityisesti julkisen sektorin asiakkaiden suuntaan.

”Kielteiset vaikutukset näkyvät paljon suppeammin julkisen sektorin asiakkuuksissa kuin yksityisellä puolella, jossa leikkaukset ovat olleet nopeita. Valtiolla ja kunnilla on keskeinen rooli suomalaisen yhteiskunnan kehittämisessä digitalisoinnin avulla, mikä edistää yhteistä hyvää niin lyhyellä kuin pitkälläkin tähtäimellä. Leikkaukset julkisista digihankkeista olisivat merkittävä isku paitsi työllisyydelle myös koko Suomen tulevalle menestykselle”, hän arvioi.

Yrityksissä on myös tehty ahkerasti erilaisia toimenpiteitä, joilla taloutta pyritään turvaamaan kriisin aikana. Yli 70% kyselyyn vastanneista on jo hakenut Business Finlandin tai ELY-keskusten kehittämis- tai tilanneselvitystukia. 30% on puolestaan joutunut tai joutuu aloittamaan lomautukset. 

Ohjelmistoyritykset ovat ryhtyneet erilaisiin toimiin talouden turvaamiseksi. Kuva: Sykemittari kevät 2020 -kysely/Ohjelmisto- ja e-business ry