Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Ratkaisut ja palvelut ammattiliitoille sekä -järjestöille

post_image

TarjontaAmmattiliitto- ja järjestökentästä on muodostunut meille yrityksenä vuosien saatossa tärkeä asiakassegmentti. Olemme vuosien ajan toimineet useiden ammattiliittojen kanssa tiiviissä yhteistyössä sekä prosessi- että järjestelmäkehittämisen parissa.

Valmisratkaisut ammattiliitoille ja -järjestöille

Tarjoamme ammattiliitoille ja järjestöille niiden toimintaa kattavasti tukevan valikoiman helppokäyttöisiä valmisratkaisuja, jotka ovat helposti sovitettavissa liittokohtaisiin käyttötarpeisiin. Ratkaisumme mahdollistavat tehokkaan ja linjakkaan palvelu- sekä asianhallintaprosessin ja reaaliaikaiseen tilannekuvaan pohjautuvan johtamisen.

Jäsenpalvelujärjestelmä

Jäsenpalvelujärjestelmä mahdollistaa monikanavaisen ja tietoturvallisen palvelun aina yhteydenottotapahtumasta asian käsittelyn päättymiseen. Tietojen haku on intuitiivista, nopeaa ja helppoa kattaen useita taustajärjestelmiä. Jäsenen tilannekuva koostaa jäsenen perustietojen lisäksi samaan näkymään jäsenpalvelu- ja asianhallintahistorian sekä viestintähistorian. Jäsen- ja sidosryhmäviestintä tapahtuu järjestelmän kautta, joten jäsenen viestintähistoria jää talteen tapahtumahistoriaan eivätkä tärkeät jäsensähköpostit huku jäsenpalveluhenkilöiden henkilökohtaisiin sähköpostilaatikoihin. Järjestelmä voidaan liittää liiton sähköisiin palvelukanaviin, puhelin-/voip-järjestelmiin sekä jäsentietojärjestelmään.

Asianhallinnan ratkaisut

Asianhallintaratkaisumme mahdollistavat ammattiliiton ja järjestön eri tyyppisten asioiden yhteismitallisen ja järjestelmällisen hoitamisen – olkoon kyse yksittäisestä jäsenpalveluasiasta tai laajasta laki- ja erimielisyysasiasta. Asioiden hoito perustuu asiatyyppikohtaisiin työjonoihin, joille voidaan määritellä monipuolisia käyttöoikeuksia. Ratkaisuumme voidaan liittää aika- tai tapahtumaperusteisia hälyttimiä, mikä takaa palveluaikalupauksessa pysymisen ja laadukkaan jäsenpalvelun. Asianhallintaratkaisumme integroituvat mm. jäsentietojärjestelmään, jäsenpalvelujärjestelmään ja sidosryhmärekisteriin.

Sidosryhmähallinta

Liitoille ja järjestöille optimoitu sidosryhmäyhteistyön CRM-ratkaisumme mahdollistaa liiton sidosryhmiin liittyvän tiedon hallinnan, toimenpiteiden suunnittelun ja toteuttamisen sekä sidosryhmäyhteistyön laadukkaan johtamisen. Sidosryhmiin voidaan liittää tyyppikohtaista tietoa, kuten esimerkiksi työnantaja- tai työpaikkarakenteen, yhdistysten kannusteosaraportoinnin tai oppilaitosvierailujen suunnittelun, seurannan ja raportoinnin. Sidosryhmähallinta kytkeytyy saumattomasti muihin valmisratkaisuihimme, jolloin vaikkapa työnantajan tilannekuvassa voidaan nähdä niihin liittyvät järjestämiskampanjat ja lakitapaukset.

Järjestämissovellus

Ammattiliittojen organisoima järjestämistoiminta on aikajänteeltään pitkäkestoista ja osallistaa toimijoita liittokentän monilla tasoilla. Järjestämistoiminnan tueksi tekemämme ratkaisu vapauttaa työaikaa varsinaiseen järjestämiseen tarjoten tuen työn suunnittelulle, säännölliselle raportoinnille sekä toiminnan seurannalle paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Ratkaisu mahdollistaa työnantaja- ja työpaikkakohtaisten järjestämiskampanjoiden sekä alueelliset ja valtakunnalliset kampanjoiden suunnittelun ja hallinnoinnin sekä niiden vastuutuksen järjestäjille. Ratkaisu tarjoaa myös ajantasaisen ja monitasoisen toteumaseurannan.

Kokoushallinta

Kokoushallinnan valmisratkaisumme on luotu liiton tai järjestön päätöksentekoelinten (edustajistot, valtuustot, hallitukset, johtoryhmät jne.) toiminnan tueksi. Ratkaisu säästää kokousvalmistelijoiden työaikaa ja tarjoaa kattavat työvälineet kokoustapahtumien valmisteluun, kokousten läpivientiin sekä yhteisten aineistojen tietoturvalliseen hallinnointiin.

Kokoushallinnan ratkaisun avulla voidaan valmistella päätettävät asiat, muodostaa kokoustapahtumien esityslistat sekä valmistella kokousmateriaalit. Kokoustapahtumassa hallitaan osallistujien läsnäolotiedot, puheenvuoropyynnöt sekä äänestäminen sähköisesti. Kokouksesta muodostetaan pöytäkirja automaattisesti kokoustilanteessa. Myös raportointi pidetystä kokouksista (mm. osallistujat ja tehdyt päätökset) on mahdollista.

Sopimushallinta

Liiton erityyppisten hallinnollisten sopimusten seuranta ja hallinnointi sopimushallinnan ratkaisullamme mahdollistaa turvallisen, keskitetyn ja ennakoivan sopimusjohtamisen. Ratkaisumme tarjoaa sopimusvastaaville personoidun käyttöliittymän oman vastuualueen sopimuksiin. Sopimusten tarkastaminen ja hyväksyntä voidaan tehdä järjestelmän kautta. Sopimusten tilahallinta ja sopimusten tärkeiden päivämäärien seuranta hälytyksineen pitävät sopimusvastaavat tilannetietoisina sopimusten elinkaaren tilasta ja mahdollistavat ennakoivat toimenpiteet ajoissa. Ratkaisuun voidaan tarvittaessa kytkeä sähköinen allekirjoituspalvelu.

GDPRdesk

Jo useat ammattiliitot luottavat liittojen GDPRdesk -tietosuojatyöpöytämme. Tietosuoja-asiantuntijamme auttavat asiakkaitamme ratkaisun käyttöönotossa ja siihen liittyvässä kouluttamisessa.

Kaikki toimittamamme ratkaisut on suunniteltu huomioimaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Automatisoidun sovellustuotannon menetelmämme mahdollistaa tietosuojavaatimusten kattavan ja laadukkaan huomioimisen.

Lisää GDPRdeskistä tuotesivuillamme gdprdesk.eu

Tuki liiton digitaalisten palvelujen kehittämiselle

Asiantuntijamme auttavat vuosien kokemuksella liiton digitaalisten palvelujen suunnittelussa ja määrittelyssä sekä palvelukehityksen tiekartoittamisessa. Digitaalisten (ICT) palvelujen tiekartoitus kattaa 3 - 4 vuotta ja luo hyvän perustan digitaalisten palvelujen toteuttamiselle. Olemme tehneet vuosien varrella digitaalisen palvelukehittämisen suunnittelua useille ammattiliitoille.

Ota yhteyttä

Lisätietoa liittojen ja järjestöjen ratkaisuista verkkosivuillamme, tai sähköpostilla tiina.vestman(a)soulcore.fi.

Pinterest
SoulCore Oy logo

SoulCore Oy:n tarjonta

Järjestöt ja yhdistykset

Lisätietoja

SoulCore Oy:n yritysprofiili Kotisivut

Muuta SoulCore Oy:n tarjontaa

SoulCore Oy:n Järjestöt ja yhdistykset -aiheiset referenssit ja julkaisut

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

SoulCore kotisivut Siirry yrityksen profiiliin Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia