logo
  • Etusivu
logo

Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Systemaattinen tiedonkeruu tukee vaikuttavuuden arviointia Pohjois-Pohjanmaalla

ReferenssiPohjois-Pohjanmaalla on tartuttu systemaattisesti työikäisen väestön ylipaino-ongelmiin ja siitä syntyvien sairauksien ehkäisyyn. Videovälitteiset ja kasvokkain tapahtuvat painonhallintaryhmät kokoontuvat säännöllisesti sovitun ajan.

Sairaanhoitopiirin koordinoimassa tiedonkeruussa paikallisten ryhmien tuloksia tarkastellaan koko maakunnan tasolla. Vaikuttavuuden seurannassa hyödynnetään Tiedon raportointiratkaisua. Oleellinen osa luotettavaa vertaiskehittämistä on yhtenäisen kirjaamisen tavat. Seuranta- ja arviointijärjestelmän tärkeimmät tarkasteltavat mittarit ovat painonmuutos kiloina ja prosentteina lähtöpainosta. Ohjauksen tavoitteena on viiden prosentin suuruinen painon pieneneminen. Vaikutusten arvioinnissa on tärkeää, että tiedot ovat paikasta ja tekijästä riippumatta kirjattu yhteneväisesti.

“Muutos painossa on konkreettinen, ymmärrettävä ja yksinkertainen mittari. Nopeita jojo-pudotuksia on paljon, mutta lihavuuden hoidon tavoitteena on vaikuttaa elintapatottumuksiin, joilla saadaan pitkäaikaistuloksia myös laihdutuksen jälkeiseen painonhallintaan”, asiantuntijalääkäri Veikko Kujala toteaa.

Jatkossa tarkasteluun voidaan liittää myös sydän- ja verenkiertoelimistön mittaristoja, kuten verenpaine- ja kolesterolimittaukset sekä rasva-aineenvaihdunta.

“Tulevaisuudessa voimme tarkastella myös diagnoosin, esimerkiksi diabeteksen, kehittymistä suhteessa painonmuutoksiin”, Kujala pohtii.

Asiakas voidaan liittää potilaskertomuksessa joko videovälitteiseen tai kasvokkain ohjattuun ryhmään. Eri ohjausmallien vaikuttavuutta voidaan seurata pitkältäkin aikajaksolta. Tietoja ei tarvitse kerätä yhteen irrallisista tietohippusista.


Palvelutuotannon vaikuttavuus tarkastelussa

Tiedon kanssa yhteistyössä Effica-kunnille luotiin yhtenäiset tavat kirjata halutut tiedot painonhallintaryhmistä, suunniteltiin mittaristot ja SQL-kyselyt sekä luotiin raportointikäytänteet. Yhtenäinen kirjauskäytäntö mahdollistaa tiedon poiminnan ja haun monistamisen sekä tietojen vertailukelpoisuuden lopputuloksen kannalta.

Kujalan mukaan terveydenhuollossa syntyneiden tietojen hyödyntäminen ei ole vieläkään täydellä teholla käytössä toiminnan ohjauksessa ja johtamisessa.

“Tämäntyyppiselle systemaattiselle työskentelytavalle on valtava tilaus, jotta pääsemme tavoitteeseemme selvittää millaisia todellisia vaikutuksia palvelutuotannolla on.”

Ryhmäohjausmalli ja sen vaikutusten arviointi on osa kymmenvuotista Pohjois-Pohjanmaan maakunnallista hyvinvointiohjelmaa, jonka tavoitteena on luoda kunnille yhteisiä toimintamalleja hyvinvoinnin edistämiseksi. Aikuisten painonhallinnan alueellinen toimintamalli valmisteltiin yhdessä kuntien kanssa ja se hyväksyttiin osana Pohjois-Pohjanmaan kuntien terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa.

“Säännöllisten painonhallinnan ohjausryhmien lisäksi ennalta ehkäisevä työ on tarpeen saada kiinteäksi osaksi terveyskeskuskäyntejä. Tavoitteena on leipoa elintapojen tarkastelu sisään jokaiseen vastaanottotapahtumaan”, Kujala linjaa.

Jos asiakas kiinnostuu ohjatusta painonhallinnasta, potilastietojärjestelmään kirjataan tästä pyyntö kontaktoida asiakas seuraavan ryhmän aloittaessa.


Yhteiset tiedot aktivoivat vertaiskehittämistä

Raportointi-työkalun avulla yhteistyössä mukana olevat terveyskeskukset keräävät Effican tietokannasta etukäteen määritellyt tietosisällöt. Koontien avulla palvelutuotanto tulee yhä näkyvämmäksi. Havaintoja käsitellään paitsi tutkimusryhmän kesken, myös paikallisissa ja maakunnallisessa hyvinvointiryhmissä. Raportit toimitetaan lisäksi kuntien päättäjille ja luottamushenkilöille terveyden- ja hyvinvoinnin linjausten ja kehittämisen seurantatiedoksi.

“Toimijat lukevat ja vertailevat koonteja ahkerasti: miten naapurikunnassa on aikuisten painonhallintamallin kanssa edetty. Tervehenkinen kilpailu vie kokonaisuutta eteenpäin. Jatkuvan laadun kehittämisen ja parantamisen periaatteen mukaisesti suosittelen käymään koonteja paikallisesti vähintään lukukausittain läpi”, Kujala linjaa.

Viime vuosi oli tietojen koonnin osalta pilotointivuosi. Vaikka puuttuvien tietojen määrä pilotointivuoden osalta hieman yllätti, Kujala kiittää alueen hyvinvointikoordinaattorien ja painonhallintaryhmien ohjaajien asennetta ja motivaatiota.

“Yhteinen tapa kirjata tietoja ja tuottaa raportteja on koettu tärkeänä ja satsauksen arvoisena asiana”, Kujala toteaa.

Pinterest
Referenssin infoboxi
Tieto Oyj

Tiedot

Tilaaja: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätietoja

Tieto Oyj:n yritysprofiili Kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Asiakaspalvelu
Viestintä

Omat tagit

Effica

Erikoisosaaminen

Analytiikka
Dokumenttien hallinta
Laadunvarmistus
Sisällönhallinta

Toimialakokemus

Julkishallinto
Terveys- ja sosiaalipalvelut

Tarjonnan tyyppi

Toteutustyö

Siirry yrityksen profiiliin Siirry Tieto Oyj kotisivuille Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Tieto - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Tieto - Muita referenssejä

Tieto - Muita bloggauksia

Siirry Tieto Oyj kotisivuille Siirry yrityksen profiiliin Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Drone-olympialaiset järjestetään syyskuussa Suomessa
Top 6 internet-trendit 2019 by Mary Meeker
Digiarvoa 2019-kilpailussa etsitään ideoita Suomen digitaalisen tulevaisuuden rakentamiseksi

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia