Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Nodeon hyppäsi mukaan automaattisiin ajoneuvoihin

Bloggaus

Nodeon on koko olemassaolonsa ajan ollut vahvasti mukana toteuttamassa Teollista Internetiä älyliikenteen parissa. Osaamistamme on testattu useissa vaativissa ja turvallisuuskriittisissä kohteissa – niin maalla kuin merelläkin. Aikaisemmin olemme toimineet pääsääntöisesti liikenneinfran parissa toteuttaen liikenteen ohjausjärjestelmiä ympäri Suomea. Tänä keväänä me pakkaamme tietotaitoreppumme valmiiksi ja laajennamme toimintaamme kohti automaattisia ajoneuvoja!


Autonomiset ja automaattiset ajoneuvot
Autonomisella ajoneuvolla tarkoitetaan ajoneuvoa, joka kykenee suoriutumaan ajotehtävästä ilman kuljettajaa ajoneuvon omien järjestelmien avulla ilman yhteyttä muihin ajoneuvoihin tai infrastruktuuriin. Ajoneuvo voi olla esimerkiksi auto, laiva tai lentävä laite (drone).

Tällä hetkellä autonomiset ajoneuvot ovat vielä tulevaisuutta, mutta automaattiset ajoneuvot ovat kuitenkin jo nurkan takana. Ensimmäisessä vaiheessa ne vain avustavat kuljettajaa päätöksenteossa. Tämä on jo todellisuutta. Lähitulevaisuudessa ajoneuvojen automaatiotaso jatkaa kasvamista kohti keskinäistä kommunikaatiota ajoneuvojen ja liikenneinfran välillä. Lopulta ajoneuvot ottavat kokonaisvaltaisen vastuun ajoneuvon kuljettamisesta. Automaattiset ajoneuvot tarvitsevat kutenkin erilaisissa tilanteissa ihmisen tai ympärillä olevan liikenneinfran apua suoriutuakseen ongelmatilanteista, kuten yllättävistä esteistä tai ympäristömuutoksista. Kun tulevaisuudessa kuljettaja siirtyy fyysisesti pois ajoneuvosta ja muuttuu matkustajaksi, niin näiden ongelmatilanteiden taklaamiseksi tarvitaan luotettava ja turvallinen etähallintajärjestelmä.

Turvallisuus
Turvallisuus on tärkeä asia – olipa kyse sitten liikenteestä tai tietoturvasta. Me uskomme, että automaattinen liikenne parantaa liikenteen kokonaisturvallisuutta, mutta se edellyttää, että koko automaattisen liikenteen ekosysteemin tietoturva on riittävän korkealla tasolla.
Tulevaisuuden 5G-verkot tulevat tarjoamaan erittäin nopean langattoman tietoliikenneväylän. Nopeuden lisäksi 5G-verkko tarjoaa myös turvallisen ja luotettavan verkkoinfrastruktuurin laitteiden väliseen kommunikointiin. Turvallinen ja nopea verkko luo perustan ekosysteemille, mutta se ei yksistään riitä turvallisuushaasteiden ratkaisemiseen. Toimintamallien ja liikenneinfrastruktuurin tulee muuttua tukeakseen automaattista liikennettä. Eri tietolähteiden tuottama tieto pitää yhdistää ekosysteemin, jotta etähallinnan avulla operoivat laitteet ja ihmiset voivat tehdä luotettavasti päätöksiä.

”Lähes kaikissa kuolemaan johtaneissa tieliikenne-onnettomuuksissa inhimilliset tekijät ovat yksi osasyy onnettomuuteen. Ajamisen automatisoitumisella uskotaan voitavan vähentää näitä inhimillisiä virheitä.”
Lähde: Trafi Tietokortti 20.2.2015

Inhimillisten virheiden vähentäminen ja lopulta niiden poistaminen parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta. Automaattinen liikenne mahdollistaa järkevämmät reitinvalinnat, ennakoivan ajotavan ja nopeuksien suhteuttamisen muuhun liikenteeseen, joiden uskotaan pienentävän merkittävästi energiankulutusta ja päästöjä sekä lyhentävän matka-aikaa. Liikenteen hyötysuhteen parantaminen onkin automaattisen liikenteen yksi keskeinen tavoite.

Etähallinta
Etähallinnalla tarkoitetaan, että tarvittaessa automaattista ajoneuvoa voidaan operoida keskitetyistä operointikeskuksista etäyhteyksien avulla. Etähallinnan onnistuminen vaatii sen, että operoijana oleva ihminen tai tulevaisuudessa laite saa riittävästi tietoa operoinnin kohteelta, jotta hän voi tehdä toimenpiteitä luotettavasti. Ihmiselle tämä tarkoittaa visuaalista havainnointia ajoneuvosta ja ympäristöstä. Tämä yhdistettynä reaaliaikaiseen tilannekuvaan ja säätietoon luo luotettavan pohjan tälle toiminnalle.
Ajoneuvot sisältävät jo nyt useita erilaisia antureita, joiden avulla voidaan kerätä tietoa ajoneuvon ympäristöstä ja infran kunnosta. Ympäristötiedon kerääminen keskitettyyn tietovarantoon ja sen jalostaminen liikenneinfran omistajille parantaa merkittävästi teiden kunnossapidon tilannekuvaa ja mahdollistaa tieverkon liikenneinfran omistajalle paremman käsityksen verkon kunnosta.

ROBUSTA -hanke
Nodeon
on mukana ROBUSTA -tutkimushankkeessa, jonka tarkoituksena on tutkia ja toteuttaa turvallinen valmistajariippumaton automaattisten ajoneuvojen etäohjausjärjestelmä. Lisäksi tutkimme hankkeessa miten olemassa olevia tietovarantoja ja ajoväylien varrella jo olevien tai sinne lisättävien sensoreiden ja laitteiden tuottamaa tietoa voidaan käyttää hyväksi automaattisessa liikenteessä ja etähallinnassa. Tavoitteenamme on myös kerätä ajoneuvojen avulla ajantasaista säätietoa sekä liikenneinfran kunnossapitotietoa ja tällä tavoin parantaa liikenteen tilannekuvaa ja turvallisuutta sekä mahdollistaa kustannussäästöjä ennakoivalla kunnossapidolla.
Ohjausjärjestelmää kehitetään siten, että se ei ole tarkoitettu pelkästään tieliikenteeseen. Yhtälailla sitä voidaan käyttää laivojen tai lentävien laitteiden etähallintaan.
Yhteishankkeessa ovat Nodeonin lisäksi mukana myös Demos Helsinki, Fleetonomy, Flow, Infotripla, Metropolia-ammattikorkeakoulu, Nokia ja Tekes.

Lisää hankkeesta osoitteessa http://www.robusta.fi/

Nodeon Oy yhteyshenkilö Jarno Kallio, Liiketoimintajohtaja | Puhelin: +358505231901 | Email: jarno.kallio@nodeon.com | Twitter: https://twitter.com/JarnoKallio

Pinterest
Nodeon logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Nodeon kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Laatu, turvallisuus ja ympäristö
Tuotanto
Tuotekehitys ja suunnittelu
Projektinhallinta

Erikoisosaaminen

IoT
Tekoäly (AI) ja koneoppiminen
Tietoturva
Ohjelmistokehitys
Arkkitehtuuri

Toimialakokemus

Asiantuntijapalvelut
IT
Julkishallinto
Kuljetus, liikenne ja logistiikka

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Toteutustyö

Omat tagit

Teollinen internet
älyliikenne

Siirry yrityksen profiiliin Nodeon kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Nodeon - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Nodeon - Muita referenssejä

Nodeon - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia