Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Mitä e-learning eli verkko-oppiminen on?

BloggausE-learning eli verkko-oppiminen on terminä monelle tuttu, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa ja mitä termejä siihen liittyy? Mitkä ovat e-learningin hyödyt? Entä onko tilanteita, joihin e-learning ei sovellu? Näihin kysymyksiin annamme vastauksia tässä artikkelissa.

Viime vuosina e-learning on tullut yhä suositummaksi vaihtoehdoksi perinteiselle luokkahuone- tai läsnäopetukselle, sillä e-learning tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden oppia asioita omaan tahtiinsa ja oman aikataulunsa mukaan. E-learningin tavoitteena on tarjota oppijoille joustavia, käteviä ja helppokäyttöisiä tapoja oppia ja hankkia uusia taitoja.

Yksinkertaistettuna e-learning eli verkko-oppiminen on oppimista ja opetusta, joka tapahtuu osittain tai kokonaan verkon välityksellä.

Verkko-oppiminen ja -opetus tapahtuu yleensä näillä kolmella eri tasolla:

 • Itseopiskeluna verkossa
 • Verkkoon painottuvana monimuoto-opetuksena
 • Verkon tukemana lähiopetuksena

Verkko-oppimisen toteuttamiseen ei riitä pelkkä teknologia. Täytyy olla myös mielenkiintoista ja pedagogisesti laadukasta sisältöä.

E-learning – hyödyt

Yksi verkko-oppimisen merkittävistä eduista on, että se on kustannustehokas vaihtoehto perinteiselle koulutukselle. Säästöä syntyy, kun koulutettavat voivat käydä samansisältöisen koulutuksen vaikkapa omissa kodeissaan matkaamatta minnekään. Lisäksi verkkokurssit voidaan usein suorittaa nopeammin kuin perinteiset ohjelmat, joten säästöä syntyy myös ajallisesti.

Toinen verkko-oppimisen tärkeimmistä eduista on sen joustavuus. Opiskelijat pääsevät käsiksi kurssimateriaaliin mistä ja milloin tahansa internet-yhteyden kautta.

Verkko-oppimisessa myös oppiminen on tasalaatuista. E-learning tarjoaa johdonmukaisen koulutuskokemuksen kaikille työntekijöille sijainnista riippumatta ja varmistaa, että kaikki saavat saman tiedon ja koulutuksen.

Lue tämän jutun lopusta 7 syytä, miksi yritykset suosivat verkko-oppimista perinteisten koulutusten sijaan.

E-learning – eri muotoja

Alussa kerroimme, että e-learning toteutuu tilanteesta riippuen joko lähiopetusta tukevana verkko-oppimisena, verkkoon painottuvana monimuoto-opetuksena tai itseopiskeluna verkossa.

Verkkokurssien suorittamiseen oppimisalustalla eli siihen niin sanottuun perinteiseen verkko-oppimiseen liittyy termejä, jotka on hyvä tunnistaa ja erottaa toisistaan.

Monimuoto-oppiminen

 • Opetus koostuu yhdistelmästä lähiopetusta, etäopiskelua ja itseopiskelua.

Hybridioppiminen

 • Opetus tapahtuu samanaikaisesti läsnäolijoille ja etänä verkon kautta opetusta seuraaville.

Sulautuva oppiminen eli Blended learning

 • Oppimismuoto, jossa oppimisympäristöt sulautuvat toisiinsa, esimerkiksi lähiopetus ja digitaalinen oppimisympäristö sulautuvat yhteen.
 • Lähiopetus voi perustua osittain digitaalisen oppimisalustan käyttöön, ja verkossa tapahtuvaan etäopiskeluun voi puolestaan sisältyä lähiopetuksen elementtejä

Käänteinen oppiminen eli Flipped learning

 • Monimuoto-opetusta, jonka idea on käänteinen perinteiselle oppimiselle.
 • Oppijat perehtyvät opetettavaan aiheeseen itsenäisesti ennen lähiopetusta tai muuta yhteistä kokoontumista.
 • Itsenäisen opiskelun jälkeen oppijat ymmärtävät aiheen perusteet, jonka jälkeen aiheen käsittelyä jatketaan yhdessä.
 • Käänteisessä oppimisessa vastuu oppimisesta on vahvemmin oppijalla itsellään.

Mikro-oppiminen eli Micro learning

 • Koulutus pilkotaan helposti ja nopeasti omaksuttaviksi palasiksi, esimerkiksi lyhyiksi videoiksi tai infograafeiksi.
 • Oppijalla on mahdollisuus suorittaa kursseja omaan tahtiinsa ja ujuttaa lyhyitä oppimishetkiä itselleen sopiviin kohtiin päivän aikana.
 • Mikro-oppiminen kulkee vahvasti käsi kädessä mobiilioppimisen kanssa. Kun koulutus on toteutettu mobiiliystävällisesti, oppiminen onnistuu lähes missä ja milloin vain, ja se vie vain hetken aikaa.

Mihin e-learning ei aina sovellu?

E-learning ei aina täysin korvaa perinteistä luokkahuoneopetusta. Esimerkiksi työpaikan paloturvallisuutta käsittelevällä kurssilla on parempi, että palopostien ja muiden alkusammutusvälineiden sijainnit käydään läpi fyysisesti työpaikalla. Tai ensiavun perusteita voi opiskella yleisellä tasolla verkkokurssina, mutta elvytyksen painelutekniikan oppii vain itse kokeilemalla.

Verkkokursseja käytetäänkin usein täydentämään perinteistä opetusta, tarjoamaan lisäresursseja ja tukea opiskelijoille tai vaihtoehtona henkilöille, jotka eivät voi osallistua henkilökohtaisiin luokkiin etäisyyden, aikatauluristiriitojen tai muiden tekijöiden vuoksi.

E-learning on nopeasti kasvava ala

Verkko-oppimisen tulevaisuus näyttää valoisalta. Teknologian kehitys helpottaa opiskelijoiden pääsyä korkealaatuisiin kurssimateriaaliin ja vuorovaikutukseen vertaistensa ja ohjaajiensa kanssa. Virtuaalitodellisuutta ja lisättyä todellisuutta aletaan käyttää myös verkko-oppimisessa, mikä tarjoaa opiskelijoille uusia ja jännittäviä tapoja kokea kurssisisältöä ja olla vuorovaikutuksessa sen kanssa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että verkko-oppiminen on nopeasti kasvava ala, joka tarjoaa opiskelijoille monia etuja ja mahdollisuuksia. Etsitpä sitten joustavampaa ja helpompaa koulutusta tai olet vain utelias koulutuksen tulevaisuudesta, verkko-oppiminen on ehdottomasti tutustumisen arvoinen. Teknologian kehittyessä on todennäköistä, että verkko-oppimisesta tulee entistä kiinteämpi osa koulutusmaisemaa, joka tarjoaa opiskelijoille uusia ja jännittäviä tapoja oppia.

Lopuksi vielä 7 syytä, miksi yritykset käyttävät verkko-oppimista työntekijöidensä kouluttamiseen:

Kustannustehokkuus: Verkko-opetukseen siirryttäessä matkustuskulut pienentyvät ja säästyvä aika voidaan käyttää tuottavaan työhön. Suuria ihmismassoja voidaan kouluttaa samanaikaisesti, jolloin kouluttajakustannuksissa säästetään. Sähköisiin sisältöihin siirryttäessä kustannukset pienentyvät myös painettujen materiaalien osalta.

Joustavuus: Verkko-oppimisen avulla työntekijät voivat oppia asiat omaan tahtiinsa ja oman aikataulunsa mukaan, mikä helpottaa koulutuksen sovittamista kiireisiin työaikatauluihin.

Tasalaatuisuus: E-learning tarjoaa johdonmukaisen koulutuskokemuksen kaikille työntekijöille sijainnista riippumatta ja varmistaa, että kaikki saavat saman tiedon ja koulutuksen.

Seurattavuus: Oppimisalustan kautta osaamisen kehittymistä voidaan seurata haluamalla tavalla.

Esteettömyys: E-learning mahdollistaa koulutuksen kaikille työntekijöille, myös niille, jotka eivät ehkä voi osallistua henkilökohtaiseen koulutukseen etäisyyden, aikatauluristiriitojen tai vamman vuoksi.

Ajantasaiset tiedot: E-learning-kursseja voidaan päivittää ja muokata nopeasti, mikä varmistaa, että työntekijöillä on käytettävissään uusin tieto ja koulutus.

Parempi säilyttäminen: Tutkimukset ovat osoittaneet, että verkko-oppiminen voi parantaa oppimisen säilyttämistä ja siirtämistä, koska opiskelijat voivat tarkistaa ja käydä uudelleen kurssimateriaalia tarpeen mukaan.

Skaalautuvuus: E-learning helpottaa koulutustoimien skaalaamista, koska kursseja voi suorittaa suuri määrä työntekijöitä samanaikaisesti.

Kaiken kaikkiaan verkko-oppiminen tarjoaa monia etuja yrityksille, jotka haluavat kouluttaa työntekijöitään tehokkaasti ja kustannuksissa säästäen, oppimistuloksista tinkimättä.

Ota meihin yhteyttä, kun haluat lähteä liikkeelle verkko-oppimisen parissa.

Pinterest
Xoompoint Oy logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Xoompoint kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

HR

Erikoisosaaminen

Aineistonhallinta
Dokumenttien hallinta
Käyttäjähallinta
Sisällönhallinta

Toimialakokemus

Koulutusala

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Koulutus
Tuki- ja ylläpitotyö

Omat tagit

e-learning
verkko-oppimisympäristö
verkko-oppimisalusta
verkko-oppiminen

Siirry yrityksen profiiliin Xoompoint kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Xoompoint - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Xoompoint - Muita referenssejä

Xoompoint - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia