Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Verkkokoulutus työntekijöille – näin suunnittelet ja toteutat verkko-opetusta onnistuneesti

BloggausVerkkokoulutus tarjoaa lukuisia etuja kuten joustavuutta, kustannustehokkuutta ja mahdollisuuden opiskella ajasta ja paikasta riippumatta. Jotta koulutuksesta saadaan paras mahdollinen hyöty, sen suunnittelu ja toteutus vaatii huolellisuutta ja järjestelmällisyyttä sekä realistisia tavoitteita.

Tämä artikkeli auttaa sinua etenemään koulutuksen suunnitteluprosessissa askel askeleelta, aloittaen koulutuksen tavoitteiden määrittelystä, koulutuksen arviointiin ja jatkokehittämiseen.

Muistathan, että verkkokoulutus on investointi työntekijöidesi osaamiseen, motivointiin ja sitä kautta yrityksesi menestykseen. Joten otetaanpa ensimmäinen askel kohti tehokasta ja mielekästä verkkokoulutusta!

Verkkokoulutuksen suunnittelu: mistä aloittaa?

Verkkokoulutuksen suunnittelu alkaa tavoitteiden määrittämisestä. Tässä on muutamia apukysymyksiä auttamaan verkkokoulutuksen rakentamisen alkuvaiheessa:

 • Miksi järjestämme tämän koulutuksen?
 • Mitä haluamme saavuttaa verkkokoulutuksen avulla?
 • Kenelle koulutus järjestetään? Onko kyseessä uuden työntekijän perehdytys vai kokeneemman työntekijän uudelleenkoulutus?
 • Millainen on koulutuksen rakenne ja miten se jaksotetaan?
 • Millaisia teknisiä valmiuksia osallistujilla täytyy olla koulutukseen osallistumiseen? Onko verkko-oppiminen osallistujille tuttua? Nuorten perehdytys voidaan järjestää eri tavalla, kuin ei-diginatiivien kouluttautuminen.
 • Mitä välineitä tai ohjelmistoja koulutus vaatii?
 • Miten paljon kunkin työntekijän kalenterista varataan aikaa koulutuksen toteuttamiselle?
 • Miten varmistamme, että koulutuksen sisältö on mielekästä ja osallistavaa?
 • Millaisia oppimismateriaaleja tarvitsemme koulutuksen tueksi?
 • Kuinka paljon resursseja (esim. aikaa, rahaa, työntekijöitä) meillä on käytettävissä koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen?
 • Kuinka arvioimme koulutuksen tehokkuutta ja sen, onko tavoitteemme saavutettu?
 • Mitä teemme, jos oppimistavoitteet eivät täyty?

Kun olet pohtinut näitä kysymyksiä, määritä selkeät tavoitteet, jotka ohjaavat suunnittelua ja auttavat sinua mittamaan koulutuksen onnistumista. Tavoitteiden lisäksi on tärkeää tunnistaa kohderyhmä ja heidän tarpeensa. Heidän tarpeidensa ja taustatietojensa ymmärtäminen auttaa sinua luomaan sisällön, joka on heille merkityksellinen ja hyödyllinen.

Mieti mitä asioita tietotyöläinen kaipaa vs. käytännön työn tekijään nähden

Pohdi muun muassa sitä, onko tarkoituksenmukaista opettaa jokin käytännön työtehtävä videolla, vai olisiko tarkoituksenmukaisempaa, että työntekijä tekee työtehtävän yhdessä perehdyttäjän kanssa ja vasta sitten tekee testin aiheesta tietokoneen äärellä.

Tietotyöläisellä voi olla hyvinkin erilaiset valmiudet ja odotukset verkkokurssille osallistumiseen. Se ei välttämättä tarkoita kuitenkaan sitä, että verkkokurssi hoituu sen paremmin tietotyöläiseltä, mikäli verkkokurssi on toteutukseltaan hankala. Siksi opetuksen suunnittelu ja realistisuus tavoitteiden asettamisessa on ensiarvoisen tärkeää.

Tee toteutuskelpoinen opetussuunnitelma ja ole realistinen tavoitteiden asettamisessa

Tee ennen kaikkea toteutuskelpoinen opetussuunnitelma, niin budjetillisesti kuin tavoitteellisesti. Ajattele opetussuunnitelmaa reittikarttana, joka auttaa sinua suunnittelemaan koulutuksen sisällön ja aikataulun organisaatiosi tavoitteisiin nähden sopivaksi.

Yleensä opetuksella halutaan saavuttaa jotain – esimerkiksi parempi työtehokkuus tai laadukkaampi työn jälki. Tee nämä asiat selväksi ja suunnittele mahdollisimman tarkasti mitattavat tavoitteet, jotka mahdollistavat ihanteellisen lopputuloksen sen jälkeen, kun työntekijäsi ovat kouluttautuneet. Laadittuasi alustavan opetussuunnitelman, on aika siirtyä itse sisällön luomiseen ja verkkokurssin tekniseen toteuttamiseen.

Lue myös artikkelimme: 4 tapaa mitata verkkokoulutuksen kannattavuutta, mikäli jäit pohtimaan miten rakentaa hyvät tavoitteet verkkokoulutuksille.

Koulutus verkossa - näin luot mukaansatempaavan sisällön

Näin luot mukaansatempaavaa sisältöä verkkokoulutukseen, joka tukee organisaatiosi tavoitteita

Verkkokoulutuksessa sisällön on oltava mukaansatempaavaa ja se tulee suunnitella niin, että se pitää oppijan kiinnostuneena. Mieti, miten voit tehdä oppimiskokemuksesta monipuolisen ja mielenkiintoisen.

Toisaalta voit myös pohtia sitä, miten mahdollistat oppimisen työn ohessa siten, että työntekijällä riittää aikaa hoitaa työtehtävät opiskelun ohessa ja saattaa verkkokurssi loppuun saakka.

Ota huomioon, että jokainen opiskelija on yksilö. Yksi oppii kuuntelemalla, toinen lukemalla ja kolmas tekemällä. Toisella menee taas enemmän aikaa verkkokurssin tekemiseen, kuin toisella.

 • Hyödynnä erilaisia mediaformaatteja kekseliäästi. Teksti, kuvat, videot, äänitteet, ja interaktiiviset elementit pitävät oppijan kiinnostuneena. Tämä mahdollistaa myös verkkokurssin seuraamisen työn ohessa esimerkiksi silloin, jos toimistotyöntekijä haluaa tehdä jotakin simppeliä työtä verkkokurssiäänitettä kuunnellessa. Ehkä podcastin tyylinen keskustelu voisi korvata perinteisen radion kuuntelun jokin aikainen työaamu?
 • Tee sisältö käytännönläheiseksi. Auta oppijaa soveltamaan oppimaansa esimerkkien, harjoitustehtävien ja tosielämän tapausten avulla. Tämä auttaa ymmärtämään yhteyden teorian ja käytännön työn välillä.
 • Jaa koulutuksen sisältö pieniin osiin, joka voidaan sovittaa työn tekemisen väliin. Pienten oppimispätkien avulla oppija voi oppia omassa tahdissaan ja pysyä mukana. Ota edelleen tässä kohtaa huomioon se, että kun järjestät koulutuksia työntekijöille, opiskelu työn ohessa vie aikaa muilta työtehtäviltä.

Mikäli olet erityisen kiinnostunut interaktiivisesta verkkokoulutuksesta, lue toinen artikkelimme miten pelillistäminen opetuksessa innostaa oppimaan.

Verkko-oppiminen onnistuu myös pelillistämisen avulla.

Verkkokoulutuksen tekniset vaatimukset: näin varmistat sujuvan toteutuksen

Verkkokoulutuksen tekninen toteutus voi joskus aiheuttaa harmaita hiuksia. Siksi on tärkeää valita oikea alusta verkkokoulutusten tekoon. Käytä luotettavaa ja helppokäyttöistä alustaa, joka pystytään muokkaamaan sinun tarpeisiisi sopivaksi.

Mikäli sinulle on tärkeää, että verkkokurssi toimii ajasta ja paikasta riippumatta, varmista, että verkkokoulutusalusta taipuu mobiilikäyttöön ja muille päätelaitteille saumattomasti ja saavutettavasti.

Lisätietoja digitaalisen oppimisympäristön valintaan saat artikkelistamme: Digitaalinen oppimisympäristö – kiinnitä näihin asioihin huomiota ennen valintaa.

Kehitä verkkokoulutukset entistä paremmaksi näillä keinoilla

Jatkuva kehitys on tärkeässä roolissa minkä tahansa verkkokoulutuksen kehittämisessä. Seuraamalla tiiviisti erilaisia mittareita, keräämällä palautetta oppijoilta ja perehdyttäjiltä sekä kokeilemalla uusia lähestymistapoja, voit parantaa verkkokoulutuksesi laadukkaammaksi ja mukaansatempaavammaksi.

Tavoitteiden asettaminen ja seuranta ja arviointi ovat olennainen osa sekä oppimisprosessia ja verkkokurssien kehittämistä

Tavoitteiden seuraaminen auttaa sinua arvioimaan verkkokurssin tehokkuutta ja sen, saavutetaanko kurssin tavoitteet – esimerkiksi haluttu työteho muutaman kuukauden kuluttua koulutuksen järjestämisestä. Jos oppijat eivät saavuta kurssin tavoitteita, se voi viitata siihen, että kurssin sisältö tai toteutus kaipaa kehittämistä.

Kerää palautetta ja hyödynnä sitä niitä suunnittelussa

Palautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen on tärkeässä roolissa verkkokoulutuksien kehittämisessä. Palautteen avulla voit nähdä, mikä toimii ja mikä ei, sekä tunnistaa mahdolliset parannusalueet. Palautteen avulla voit myös saada uusia ideoita ja näkemyksiä siitä, miten verkkokoulutusta voidaan kehittää edelleen.

Suosittelemme kuitenkin olemaan kriittinen palautteen suhteen ja keräämään riittävä otanta ennen verkkokurssin muuttamista. Jatkuvat verkkokoulutuksen muutokset voivat olla tarpeettomia yksittäisen negatiivisen palautteen takia. Älä myöskään kerää palautetta sen keräämisen ilosta – kysy niitä asioita mitä aidosti haluat tietää ja kuulla opiskelijoilta ja varmista, että niitä hyödynnetään koulutuksen kehittämisessä.

Testaa uusia asioita aktiivisesti

Aktiivinen testaaminen auttaa sinua pysymään ajan hermoilla ja kehittämään verkkokoulutuksia jatkuvasti. Kokeile uusia lähestymistapoja ja ideoita, ja arvioi niiden vaikutusta oppimistuloksiin. Testaamalla voit myös löytää uusia tapoja parantaa oppijoiden motivaatiota ja sitoutumista.

FlowLMS verkkokurssi-alusta

Käytännön esimerkkejä tyytyväisiltä asiakkailtamme

Tutustu Xoompointin tyytyväisiin asiakkaisiin saadaksesi käsityksen siitä, miten erilaiset organisaatiot ovat hyödyntäneet FlowLMS-alustaamme verkkokoulutuksien järjestämisessä.

Asiakaskokemuksia FlowLMS alustasta

Kiinnostuitko FlowLMS-alustasta ja verkkokoulutuksen rakentamisesta yrityksellesi? Olemme auttaneet lukuisia organisaatioita kehittämään parempia verkkokoulutuksia. Tarjoamme kaiken mahdollisen opetuksen järjestämiseen: suunnittelusta sisällöntuotantoon ja verkkokurssin jakeluun saakka. Ota yhteyttä!

Pinterest
Xoompoint Oy logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Xoompoint kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

HR
Laatu, turvallisuus ja ympäristö
Viestintä

Erikoisosaaminen

Integraatiot
Testaus ja laadunvarmistus
Sisällönhallinta

Toimialakokemus

Asiantuntijapalvelut
Koulutusala
Valmistava teollisuus

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Koulutus
Sidosryhmä
Tuki- ja ylläpitotyö

Omat tagit

eLearning
verkko-oppiminen
Digitaalinen sisällöntuottaminen

Siirry yrityksen profiiliin Xoompoint kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Xoompoint - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Xoompoint - Muita referenssejä

Xoompoint - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia