Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Osaamisen kehittäminen verkkokoulutusten avulla

BloggausHenkilöstön osaamisen kehittäminen ja sitä kautta myös osaamisen johtaminen on monen esihenkilön ja HR-asiantuntijan mielessä, kun yrityksen johto asettaa tavoitteita tulevaisuuteen. Miten ratkaistaan tuottavuuden haasteet ja sitoutetaan henkilöstö yhteisiin tavoitteisiin?

Yksi yrityksen kilpailukyvyn parantamisen tärkeimmistä asioista on koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen panostaminen. Kun henkilöstö osaa työtehtävänsä ja kykenee tekemään tuottavammin töitä, yrityksen kasvupotentiaali nousee moninkertaiseksi. Moderni tapa osaamisen kehittämiseen ovat verkkopohjaiset koulutukset.

Tässä blogiartikkelissa käsittelemme verkkokoulutuksia osaamisen kehittämisen ajurina. Kerromme myös, miksi se on tärkeä asia yrityksille nyt ja tulevaisuudessa. Jos yrityksenne tavoitteena on kasvaa ja kehittää digitaalista oppimista – tämä artikkeli on juuri sinulle!

Nykyajan työelämän osaamisen kehittäminen

Nykyajan työelämässä, jossa muutos on jatkuvaa ja ennakoimatonta, organisaatioiden menestys riippuu pitkälti henkilöstön osaamisesta. Teknologinen kehitys, uudet ohjelmistot, tekoäly ja automaatio, muuttavat perinteisiä rooleja ja luo samalla uusia mahdollisuuksia. Tämä asettaa yritykset tilanteeseen, jossa osaamisen jatkuva päivittäminen on kriittisen tärkeää.

Jatkuvan oppimisen merkitys korostuu

Jatkuvan oppimisen kulttuuri on siirtymässä “nice-to-have” -ajattelusta “must-have” -ajatteluun. Yritysten on panostettava henkilöstönsä koulutukseen ja kehitykseen pysyäkseen kilpailukykyisinä ja vastatakseen markkinoiden muutoksiin. Verkkokoulutus mahdollistaa joustavan oppimisympäristön, jossa uudet taidot ja tiedot voidaan omaksua tehokkaasti.

Henkilöstö voi kokea itsensä merkitykselliseksi, kun heihin panostetaan aidosti. Myös henkilöstö itse haluaa oppia uusia taitoja. Kun työnantaja tarjoaa oppimismahdollisuuksia työntekijöille, on se yksi tärkeä sitouttamiskeino, joka lisää henkilöstön pysyvyyttä.

Vaikka jatkuva oppiminen on tärkeää, panostathan myös työntekijän perehdytykseen!

Henkilöstön osaamisen kehittämisen mahdollisuudet

Henkilöstön osaamisen kehittäminen voi tapahtua monin eri tavoin: työpajojen, mentoroinnin, verkko-oppimisen ja monien muiden menetelmien kautta. Yksi tärkeimmistä asioista on ymmärtää, että jokainen työntekijä on yksilö ja tarvitsee yksilöllistä lähestymistapaa.

Tässä muutamia näkökulmia mitä eri tapoja oppimiseen on:

 • Itseopiskelu: Tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden opiskella itsenäisesti verkossa olevien materiaalien, kuten video-oppituntien, artikkeleiden ja e-kirjojen avulla.
 • Interaktiiviset kurssit: Sisältävät animaatioita, videoita, tehtäviä, jotka tukevat oppijan aktiivista osallistumista ja palautteen saantia reaaliajassa.
 • Verkkopohjaiset workshopit: Live-istunnot, joissa työntekijät voivat osallistua keskusteluun, ryhmätyöhön ja saada reaaliaikaista palautetta ohjaajilta.
 • Simulaatiot ja pelillistetyt kurssit: Käyttää virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden elementtejä tai pelimekaniikkaa oppimisen tehostamiseen ja auttaa tekemään oppimisesta mielekästä.
 • Sosiaalinen oppiminen: Alustat, jotka tukevat keskustelua, ryhmäprojekteja ja vertaisarviointia, jolloin työntekijät voivat oppia toisiltaan.
 • Mikro-oppiminen: Lyhyet, tiiviit oppimispalat, jotka keskittyvät yhteen aiheeseen tai taitoon kerrallaan, mahdollistaen joustavamman ja nopeamman oppimisen.
 • Mentorointi ja valmennus verkossa: Yhdistää henkilökohtaisen mentoroinnin ja digitaaliset resurssit, jotta työntekijät voivat saada yksilöllistä ohjausta ja palautetta.
 • Käytännön tehtävät ja projektipohjainen oppiminen: Kurssit, jotka keskittyvät käytännön sovelluksiin ja projekteihin, jolloin oppijat voivat soveltaa tietoaan käytännössä.

Onko pelillistäminen uusi juttu? Tässä tietoa pelillisyydestä e-learningissä ja miten se innostaa oppimaan!

Verkkokoulutusten rooli osaamisen kehittämisessä

Verkkokoulutus on nykyaikainen vastaus osaamisen kehittämisen haasteisiin. Se tarjoaa skaalautuvan ja joustavan lähestymistavan koulutukseen, mahdollistaen räätälöidyn sisällön ja mukautuvan oppimispolun. Verkkokoulutus tukee myös itsenäistä oppimista ja mahdollistaa resurssien tehokkaamman käytön.

Lue seuraava artikkeli, kun olet suunnittelemassa verkkokoulusta työntekijälle.

Miksi verkkokoulutus on tärkeä työkalu yrityksille?

Verkkokoulutuksen etuna yritykselle on sen kyky räätälöidä opetus henkilöstön ja yrityksen tarpeiden mukaan. Näin organisaatio voi vähentää koulutuskustannuksia, lisätä koulutuksen saatavuutta ja antaa mahdollisuuden nopeaan reagointiin markkinoiden tai yrityksen sisäisten muutosten edessä.

Lisäksi, verkkokoulutus voi lisätä työntekijöiden sitoutumista ja tyytyväisyyttä, kun he näkevät organisaation panostavan heidän ammatilliseen kehitykseensä.

 • Parantaa resurssitehokkuutta: Vähentää tarvetta fyysisille koulutustiloille ja materiaaleille, samalla kun se voi vähentää kouluttajien ja osallistujien matkakustannuksia.
 • Palaute ja seuranta koulutusten kehittämisestä: Useimmat verkkokoulutusalustat tarjoavat työkaluja osallistumisen seurantaan ja oppimistulosten arviointiin, auttaen näin määrittämään koulutuksen tehokkuutta ja osallistujien edistymistä.
 • Skaalautuvuutta matalammilla kustannuksilla: Verkkokoulutus mahdollistaa koulutuksen laajentamisen suurillekin ryhmille ilman merkittäviä lisäkustannuksia.

Lue toisesta artikkelistamme, miksi verkko-oppimiseen panostaminen on kannattava sijoitus.

Verkkokoulutuksen tuomat mahdollisuudet henkilöstön näkökulmasta

Työntekijän näkökulmasta verkkokoulutus tarjoaa joustavuutta ja jopa uusia urapolkuja. Ei ole väliä, missä tai milloin he opiskelevat, sillä verkkokoulutus mahdollistaa oppimisen omilla ehdoilla, henkilön omien tavoitteiden mukaisesti.

Kun verkkokoulutukseen on panostettu riittävästi, voi se itsessään lisätä motivaatiota, kun koulutus voidaan sovittaa yhteen muiden työtehtävien kanssa ja asiat eivät pyöri paikallaan – ihmiset haluavat aidosti kehittyä ja kasvaa osaajina. Monipuoliset digitaaliset työkalut ja resurssit myös rikastavat oppimiskokemusta ja tekevät siitä interaktiivista.

 • Interaktiivinen oppiminen: Monet verkkokurssit sisältävät interaktiivisia elementtejä, kuten kyselyitä, videoita ja simulaatioita, jotka parantavat oppimiskokemusta.
 • Lisää joustavuutta: Koulutuksen voi suorittaa missä ja milloin tahansa, mikä lisää oppimisen mukavuutta ja saavutettavuutta.
 • Itsenäisyyttä työntekijöille: Tarjoaa oppijoille mahdollisuuden edetä omassa tahdissaan ja keskittyä heille merkityksellisiin aiheisiin.

Henkilöstön kehittämisen hyödyt verkkokoulutusten avulla

Verkkokoulutuksen avulla yritykset voivat luoda kattavan ja joustavan koulutusjärjestelmän. Työntekijöille tämä tarkoittaa mahdollisuutta syventää olemassa olevaa osaamistaan ja hankkia uusia taitoja.

Yrityksille se tarkoittaa investointia, joka maksaa itsensä takaisin parempana tuottavuutena, vähentyneinä virheinä ja korkeampana työntekijöiden sitoutumisena.

Kehittyvät taidot ja ammatillinen kasvu

Myös henkilöstö voi kasvaa digitaalisten verkkokoulutusten avulla ammatillisesti ketterämmin kuin perinteisten koulutusmuotojen avulla. Moduulipohjaiset kurssit ja itseohjautuva oppiminen mahdollistavat räätälöidyt oppimispolut, jotka vastaavat yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin. Näin työntekijät voivat kehittyä omassa tahdissaan ja vastata nykypäivän työelämän vaatimuksiin.

Henkilöstö oppii omalla ajalla ja tahdilla

Yksi verkkokoulutuksen merkittävimmistä eduista on sen joustavuus. Oppiminen ei ole sidottu tiettyyn aikaan tai paikkaan, mikä mahdollistaa paremmin työn, perheen ja opiskelun yhdistämisen. Tämä edistää myös oppimismotivaatiota, kun työntekijät voivat suorittaa koulutuksia silloin, kun se heille parhaiten sopii.

Hyvä osaamisen johtaminen lisää yrityksen kilpailukykyä!

Osaamisen systemaattinen kehittäminen ja johtaminen antaa yritykselle kilpailuedun. Digitaalisen oppimisympäristön ja verkkokoulutusten avulla yritykset voivat seurata ja arvioida henkilöstön osaamisen kehittymistä reaaliajassa, mukauttaen koulutussisältöä tarpeen mukaan. Kun henkilöstö on ajan tasalla alan uusimpien trendien ja teknologioiden suhteen, yritys voi pysyä askeleen edellä kilpailijoistaan.

Osaamisen kehittäminen digitaalisesti: näin Restel toteutti sen yhdessä Xoompointin kanssa

Restel on ottanut verkkokoulutuksen tehokkaasti käyttöön koko henkilöstönsä koulutuksessa, Xoompointin digitaalisen oppimisympäristön, FlowLMS:n avulla. Yli 2300 resteliläistä sekä restelin yhteistyökumppanit hyödyntävät vuosittain verkko-oppimisympäristöä henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Verkkokoulutusympäristö mahdollistaa Restelille uudenlaista joustavuutta, joka on koettu erittäin merkitykselliseksi työntekijöiden taholla. Yrityksen näkökulmasta osaamisen johtamista helpottaa järjestelmän raportointitoiminnallisuudet. Xoompointin asiantuntemus verkkokurssien sisällöntuotantoon on ollut Restelille valtava apu.

Lue koko asiakastarina: Case Restel – Koko henkilöstön koulutus onnistuu joustavasti verkko-oppimisympäristön kautta

Verkkokoulutuksella voidaan pureutua tosielämän tärkeisin kysymyksiin

Toisin kuin perinteiset koulutusmetodit, verkkokoulutus mahdollistaa syvällisen ja käytännönläheisen lähestymistavan. Interaktiiviset esimerkit, simulaatiot ja reaalimaailman skenaariot auttavat ymmärtämään ja soveltamaan oppimaansa käytännön työtehtävissä. Tämä ei ainoastaan paranna oppimisen laatua, vaan myös auttaa työntekijöitä tunnistamaan ja ratkaisemaan työelämän haasteita tehokkaammin.

Verkkokoulutuksen sisällöntuotanto voidaan tehdä myös ulkoistetusti

Sisällöntuotanto on kovaa työtä ja voi olla suuri ajallinen investointi. Vaikka verkkokoulutuksen toteuttaminen voikin kuulostaa työläältä projektilta, yrityksesi ei välttämättä tarvitse omaa tiimiä sisällöntuotantoon.

Me Xoompointilla olemme auttaneet useita yrityksiä parantamaan oman henkilöstönsä osaamisen kehittämistä. Tarjoamme kokonaisvaltaisia palveluja verkkokoulutusympäristön suunnitteluun, perustamiseen ja jatkokehittämiseen – jotta henkilöstösi osaaminen kehittyy ja uuden osaamisen kartuttaminen olisi jatkossa yhä helpompaa ja tukisi organisaatiosi tavoitteita.

Älä tee osaamisen kehittämisestä rakettitiedettä – kehitä henkilöstösi osaamista meidän kanssamme!

Osaamisen kehittämistä ei kannata enää tehdä kaikkein perinteisemmillä menetelmillä. Hyödynnä paremman tulevaisuuden takaamiseksi digitaalisia ratkaisuja ja kannusta henkilöstösi mukaan oppimaan.

Kun panostat verkko-oppimiseen, se kantaa pitkälle ja on erittäin hyvä investointi henkilöstön sitouttamiseen, kehittämiseen ja siten myös yrityksesi kilpailukyvyn rakentamiseen.

Mikäli tarvitset uuden digitaalisen oppimisympäristönsisällöntuotantoa nykyiselle verkkokoulutusalustalle tai haluat hyödyntää konsultointipalvelujamme siihen mistä kannattaa lähteä liikkeelle, ota yhteyttä!

Voit myös varata esittelyn FlowLMS – ohjelmiston esittelyyn tästä linkistä.

Pinterest
Xoompoint Oy logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Xoompoint kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

HR

Erikoisosaaminen

Käyttäjähallinta
Sisällönhallinta

Toimialakokemus

Asiantuntijapalvelut
IT
Julkishallinto
Koulutusala
Valmistava teollisuus

Teknologia

Open source

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Koulutus
Toteutustyö

Omat tagit

eLearning
henkilöstön osaaminen
Osaamisen kehittäminen
verkkooppiminen

Siirry yrityksen profiiliin Xoompoint kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Xoompoint - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Xoompoint - Muita referenssejä

Xoompoint - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia