Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Digitaalinen oppimisympäristö – kiinnitä näihin asioihin huomiota ennen valintaa

BloggausKeskustelemme päivittäin eri organisaatioiden kanssa verkko-oppimisesta. Viime aikoina on selkeästi noussut esiin harmitusta, kun valittu verkko-oppimisympäristö ei taivukaan yrityksen todellisiin tarpeisiin. Asiakkaat ovat käyttöönoton jälkeen aika pian huomanneet tehneensä valinnan väärillä kriteereillä ja puutteellisin tiedoin.

Kriteerinä on saattanut olla esimerkiksi hinta, joka on ollut liian suuressa roolissa. Kuten kaikessa, harvoin halvin on paras. Toinen yleinen kriteeri on ollut järjestelmän yksinkertaisuus ja helppous.

Tämä taas voi tarkoittaa sitä, että yksinkertaisuus ja helppous on yhtä kuin järjestelmän suppeat toiminnallisuudet. Yksinkertaisuus ja halpa hinta ovat saattaneet innostaa asiakkaan hankkimaan verkko-oppimisympäristön ilman syvempää pohdintaa yrityksen todellisista tarpeista.

Haluamme antaa sinulle muutaman vinkin, mitä asioita kannattaa selvittää ennen lopullista valintaa.

Vinkkejä verkko-oppimisympäristön valintaan

Siinä vaiheessa, kun olette tekemässä päätöstä verkko-oppimisympäristöstä, varmistakaa ainakin että oppimisympäristö, jonka valitsette, sisältää seuraavat tärkeät ominaisuudet:

Sisäiset ja ulkoiset käyttäjät pystyvät käyttämään samaa ympäristöä.

Aika usein yrityksillä on tarve jakaa verkko-oppimissisältöjä myös yhteistyökumppaneille, alihankkijoille ja asiakkaille. Esimerkiksi teollisuudessa on tärkeää varmistaa, että alihankkijat osaavat noudattaa yhteisiä turvallisuussääntöjä liikkuessaan yrityksen tiloissa.

Tällöin on hyvä varmistaa, että valittavana oleva verkko-oppimisympäristö toimii saumatta myös ulkoisille käyttäjille. Toisinaan alihankkija- tai yhteistyökumppaniyritys haluaa myös raportointitietoa oman yrityksensä henkilöstön suorituksista. Tällaisissa tapauksissa on kätevää, jos yrityksellä on itsellään mahdollisuus päästä raportointitietoon käsiksi aina silloin kun tarve vaatii.

Oppimisympäristöön tulee olla erilaisia kirjautumismahdollisuuksia

Monipuoliset kirjautumismahdollisuudet takaavat miellyttävän käyttäjäkokemuksen ja kirjautuminen voidaan valita aina kohderyhmän mukaan. Varmista, että verkko-oppimisympäristössä on ainakin seuraavat kirjautumismahdollisuudet:

 • mahdollisuus kertakirjautumiseen (Microsoft Azure AD, OKTA). Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjä voi kirjautua verkko-oppimisympäristöön samoilla tunnuksilla kuin omalle tietokoneelleen.
 • mahdollisuus myös itserekisteröitymiseen (mikäli henkilöstöllä ei ole yrityksen sähköpostia käytössä tai haluatte tuottaa materiaalia esimerkiksi kumppaneillenne tai asiakkaillenne).

Oppimisympäristön ylläpito-oikeudet

Oppimisympäristön ylläpito-oikeuksia tarkastellessa on hyvä huomioida ainakin seuraava asiat:

 • Mahdollisuus useammalle pääkäyttäjälle ilman yllätyskuluja.
 • Mahdollisuus eri tasoisiin ylläpito-oikeuksiin, kuten oikeuteen lukea tietyn kohderyhmän raportteja.
 • Mahdollisuus kurssikohtaisiin hallinnoijarooleihin, jolloin kurssin ylläpitäjä voi muokata ainoastaan kurssisisältöjä ja hallinnoida oman kurssinsa osallistujia.

Verkkokurssien automaattinen kohdentaminen olemassa oleville ja tuleville oppijoille esim. roolin, paikkakunnan tai organisaation mukaan.

Mitä monipolvisempi yrityksen organisaatiorakenne on, sitä enemmän vaaditaan verkko-oppimisympäristöltä kykyä taipua hienojakoiseenkin verkkokurssien automattiseen kohdentamiseen, jotta ylläpitäjät voivat välttyä aikaa vievältä manuaaliselta työltä.

Sisältöjä voidaan kohdentaa esim. roolin, paikkakunnan tai organisaation mukaan. Vaikka ei olisikaan käytössä mitään integraatiota, josta ko. tiedot ovat saatavilla, pitäisi verkko-oppimisympäristössä olla mahdollista kohdentaa verkko-kurssit esim. sisäänkirjautumisen yhteydessä annettavan koodin avulla.

Kurssien monipuoliset jakelumahdollisuudet

Mitä monipuolisemmat jakelumahdollisuudet verkko-oppimisympäristössä on, sen parempi. Voi olla, että vaikka juuri nyt et tarvitsisikaan kaikkia mahdollisuuksia, voivat verkkokurssien jakelutarpeetkin muuttua liiketoiminnan muuttuessa.

Varmista, että verkko-oppimisympäristössä on vähintäänkin seuraavat jakelumahdollisuudet:

 • suoralinkki: linkki sähköpostiin tai kalenterimerkintään (kun henkilö klikkaa linkkiä, oikea kurssisisältö aukeaa suoraan selaimeen, eikä tarvita siirtymistä verkko-oppimisympäristöön)
 • kurssikatalogista kurssien tilaaminen vapaasti
 • kurssien tilaaminen koodien avulla
 • pakolliset kurssit kootusti omat kurssit -näkymässä

Raportointi on riittävän kattavaa

Organisaatiolla on usein erilaisia tarpeita verkko-oppimisen raportoinnille. Jos verkko-oppimisen käyttöönotossa toteutetaan esim. HR-järjestelmä integraatio, voi raportointitietoja katsoa suoraan HR-järjestelmästä.

Kaikissa yrityksissä ei sellaista järjestelmää välttämättä ole tai jostakin syystä integraatiota ei haluta toteuttaa. Varsinkin tällöin on erityisen tärkeää, että verkko-oppimisympäristö tuottaa kattavasti raportointitietoa sitä tarvitseville tahoille. Varmista, että verkko-oppimisympäristössä on ainakin seuraavat raportointiominaisuudet:

 • mahdollisuus saada raportit esimerkiksi roolin, paikkakunnan tai organisaation mukaan
 • mahdollisuus jakaa raporttien tarkasteluoikeus myös muille kuin pääkäyttäjille, ja vielä siten, että raportilta näkee vain oman kohderyhmän tiedot, ei muiden.

Sisällöntuotannon työkalut ovat riittävän monipuolisia

Ilman laadukasta verkko-oppimissisältöä ei verkko-oppimisympäristöllä tee oikeastaan mitään. Myös liian yksipuoliset sisällöt saavat oppijan kyllästymään kursseihin ja oppimismotivaatio voi lässähtää.

Lähes jokaisessa verkko-oppimisympäristössä on mukana jokin verkko-oppimissisällön tuottamiseen tarkoitettu työkalu. Työkalun laajuus ja monipuolisuus vaihtelee laajasti. Varmista valintaa tehdessäsi, että verkko-oppimissisällön työkalut sisältävät ainakin seuraavat:

 • materiaaliin on mahdollista tuoda yrityksen visuaalisen ilmeen mukainen väritys ja fontti
 • tenttityökalulla pystytään tekemään tenttejä, joissa on vaihtuvat kysymykset, varsinkin kun kyseessä on lain velvoittamat perehdytykset ja koulutukset, joissa osaaminen täytyy pystyä osoittamaan aukottomasti (kuten työturvallisuuskurssit)
 • tehtävätyypit ovat riittävän monipuolisia pitämään yllä oppijan motivaatiota (monivalinnat, merkitse kuvasta, laita järjestykseen, yhdistä asiat jne.)
 • sisällöntuotantotyökalusta saa helposti kielitiedostot ulos käännöstyötä varten

Sisällöntuottajariippumaton verkko-oppimisympäristö

Joskus oma aika tai osaaminen ei riitä verkko-oppimissisällön tekemiseen. Silloin voit pyytää apua verkko-oppimissisältöjä tekeviltä yrityksiltä. Hommaa helpottaa ja laadukkaan lopputuloksen varmistaa se, että kumppaniyritys voi tehdä sisällöt työkaluilla, joilla monipuolisen ja motivoivan sisällön tuottaminen on mahdollista.

Tällöin on tärkeää, että verkko-oppimisympäristöön voi tuoda muillakin sisällöntuotannon työkaluilla tehtyä sisältöä. Varmista valintaa tehdessäsi ainakin seuraavat asiat:

 • verkko-oppimisympäristö raportoi muillakin kuin sen omilla työkaluilla tehtyjen sisältöjen tiedot
 • voitte tehdä itse materiaalia, tilata sitä eri kumppaneilta tai hyödyntää esimerkiksi työeläkeyhtiön tarjoamia verkkokursseja omalla alustalla.
 • materiaalin siirtäminen verkko-oppimisympäristöjen välillä on mahdollista. Joskus materiaalia saattaa joutua jakamaan esimerkiksi yhteistyökumppanin tai aliurakoitsijan omaan verkko-oppimisympäristöön.
 • palvelun toimittajalla tulee olla resursseja kehittää järjestelmien toimivuutta jatkuvasti (koskee sekä verkko-oppimisalustaa, että sisällöntuotannon työkalua)
 • verkko-oppimisympäristö tukee standardien mukaisia, kolmannen osapuolien sisällöntuotannon työkaluja kuten iSpring tai Articulate

Tavoitteena monipuolinen ja joustava oppimisympäristö

Jokaisella organisaatiolla on toki erilaiset tarpeet verkko-oppimisympäristön suhteen. Joku kouluttaa omaa henkilöstöä, toinen asiakkaitaan ja kolmas näiden lisäksi myös aliurakoitsijoita.

Yksi tekee itse lyhyitä tekstejä materiaaliksi, toinen tilaa kaikki verkkokurssit ammattilaisten tekemänä ja kolmas tekee osan itse ja osan tilaa kumppaneilta. Vaihtelevuutta on esimerkiksi myös kirjautumiskäytäntöjen ja raportointien tarpeen suhteen.

Yksi tarve on kuitenkin kaikilla yhteinen – kaikki haluavat käyttöönsä verkko-oppimisympäristön, joka toimii ja sitä ei heti tarvitse vaihtaa toiseen. Toivottavasti näiden vinkkien avulla pystyt tekemään hyviä valintoja!

Digitaaliset oppimisympäristöt (Digital learning environments) oppimisen tukena

FlowLMS – digitaalinen oppimisympäristö, joka tukee oppimista

FlowLMS on uusi oppimisympäristö, joka vie digitaalisen koulutuksen uudelle tasolle. FlowLMS on tehokas, dynaaminen ja käyttäjäystävällinen verkko-oppimisalusta, jonka avulla voitte varmistaa opetuksen laadun sekä opettajien ja oppijoiden paremman yhteistyön.

FlowLMS:n kehittäjä, Xoompoint Oy erikoistuu verkko-oppimisen kehittämiseen. Saat meiltä tarvitsemasi e-learning työkalut sekä tukea ja työkaluja verkkokurssien sisällöntuotantoon. Koulutamme ja konsultoimme tarpeen vaatiessa.

Meiltä löytyy kokemusta esimerkiksi seuraavista toteutuksista:

 • Uusien työntekijöiden perehdyttäminen
 • Turvallisuuskoulutukset
 • Tuotekoulutukset (esim. jälleenmyyjille)
 • Pätevyyskoulutukset
 • Eettiset toimintaohjeet
 • Tietosuojakoulutukset
 • Esimiesvalmennukset

Ota yhteyttä ja viedään oppiminen yhdessä eteenpäin!

Tutustu FlowLMS-järjestelmään

Kiinnostaako verkko-oppiminen? Lue lisää e-learningistä

Pinterest
Xoompoint Oy logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Xoompoint kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Projektinhallinta
Tuotekehitys ja suunnittelu

Erikoisosaaminen

Dokumenttien hallinta
Käyttöliittymäsuunnittelu

Toimialakokemus

Asiantuntijapalvelut
Koulutusala

Tarjonnan tyyppi

Koulutus
Tuki- ja ylläpitotyö

Omat tagit

eLearning
verkko-oppimisympäristö
flowlms

Siirry yrityksen profiiliin Xoompoint kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Xoompoint - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Xoompoint - Muita referenssejä

Xoompoint - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia