Kyberturvallisuus ei ole vain suuryritysten heiniä, vaan kaiken kokoisten organisaatioiden tulee huolehtia kyberturvastaan. Kyberturvallisuudella tarkoitetaan sähköisten ja verkotettujen järjestelmien turvallisuutta ja erilaisilta uhilta kuten tietoturvaloukkauksilta tai haittaohjelmilta suojautumista.

“Kyberuhkat koskettavat kaikenkokoisia yrityksiä toimialasta riippumatta. Monilla pienillä teoilla omasta toiminnastaan voi tehdä turvallisempaa ja välttyä yleisimmiltä uhilta”, kertoo Kyberturvallisuuskeskus, joka on juuri julkaissut uuden Pienyritysten kyberturvallisuusoppaan.

Kyberuhat voivat toteutuessaan aiheuttaa merkittävää haittaa yritystoiminnalle ja jopa johtaa toiminnan keskeytymiseen. Taloudellisten haittojen lisäksi vaakalaudalla voi olla myös yrityksen maine.

”Monilla pienillä teoilla omasta toiminnastaan voi tehdä turvallisempaa ja välttyä yleisimmiltä uhilta.”

Pienyritysten kyberturvallisuusoppaan tarkoituksena on auttaa pienyrittäjiä selviytymään yleisimmistä kyberuhista.

 

Oppaassa käsitellään tavallisimpia kyberhyökkäystapoja. Kuva: Kyberturvallisuuskeskus

 

Opas käsittelee yleistajuisesti yleisimpiä pienyrityksiä koskevia kyberuhkia, kuten tietojenkalastelua ja haittaohjelmia, ja tarjoaa käytännön ohjeita niiltä suojautumiseen. Oppaassa mainittuja keinoja kyberturvasta huolehtimiseen ovat muun muassa järjestelmäpäivitysten pitäminen ajan tasalla, varmuuskopiointi sekä monivaiheinen tunnistautuminen. Toimilla pyritään ennaltaehkäisemään hyökkäyksiä.

“Ennaltaehkäisevillä toimilla tavoitellaan tilannetta, jossa organisaatio on hyökkääjän näkökulmasta kannattamaton kohde. Tällöin hyökkäys on hankala toteuttaa, koska organisaatio kykenee estämään, havaitsemaan ja tarvittaessa reagoimaan kyberturvallisuusuhkiin juuri oikealla tavalla”, oppaassa kerrotaan.

Kyberturvallisuuskeskus on Liikenne- ja viestintäviraston alainen viranomainen, joka huolehtii viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuudesta ja turvallisuudesta.

 

Pienyritysten kyberturvallisuusoppaan voi ladata ilmaiseksi tästä linkistä.

 

Ite wiki listaa kyber- ja tietoturvan osaajayritykset, julkaisut ja referenssit

 

Lue lisää kyberturvallisuudesta: