Osaanko johtaa – itseäni?

Työn tekeminen muuttuu. Työntekijöinä haluamme olla vapaampia, enemmän itseohjautuvia, ajasta ja paikasta riippumattomia. Näin uskomme luovuutemme loistavan ja onnellisuutemme lisääntyvän. Työnantaja taas uskoo meidän tuottavan paremmin ollessamme onnellisia. Ja hyvä niin.

Mitä työ on?


Työ on tänä päivänä usein enemmän tehtävä kuin paikka. Teknologian mahdollistamat ja vaatimat muutokset ovat rantautumassa organisaatioihin. Työn murros ja tekemisen muutos ei ole kiinni vain meistä itsestämme. Se muuttuu, halusimme tai emme.

Organisaatiot muuttuvat

Samalla, työn tekemisen tapojen muuttumisen kanssa, pitäisi muuttua myös tavat organisoida työn tekeminen. Organisaatioiden ennustetaan ja samalla niiden halutaan litistyvän sekä suutautuvan yhä enemmän itseohjautuvaan toimintamalliin. Samalla automaatio tulee korvaamaan kaikki ne tehtävät, joiden on mahdollista korvautua. Rutiinit, raportoinnit, itsestäänselvyydet. Tilalle tullee jotain uutta.

Toimintatavat muuttuvat

Meidän on työntekijöinä löydettävä oma paikkamme jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Huolimatta siitä, että kaikki on kuten ennen, mikään ei ole ennallaan. Oman itsensä johtamisen rooli ja osaaminen sekä sen kehittämisen tarve korostuvat.

Miten johdan itseäni ja ammatillista toimintaani?

Kuinka sitten pystyn itseohjautumaan tavoitteiden saavuttamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä ja tasapainottelemaan elämän eri osa-alueiden keskellä. Tavoitteena on saavuttaa itselle paras mahdollinen tasapaino eri osa-alueiden välillä. Omien taitojen ja osaamisen kehittäminen samalla, kun suoritamme tämän hetken työtehtäviä.

Selviytymiskeinona omajohtaminen nousee tärkeään rooliin, kun lähiesimiehen tehtävät ovat jossain muualla kuin töiden suorittamisen johtamisessa. Pentti Sydänmaalakka puhuu kirjassaan ”Älykäs johtaminen” itsensä johtamisesta, jossa hän jakaa teeman viiteen osa-alueeseen:

* keho * mieli * tunteet * arvot * työ

Mielestäni omajohtaminen pitää sisällään ajatuksen oma-aloitteellisuudesta. Tekijällä on oltava aktiivinen rooli omaan aikaansa ja sen johtamiseen sekä tuloksien aikaansaamiseen. Tutkimustenkin mukaan tiedostettu itsensä johtaminen eli omajohtaminen tekee meistä tehokkaampia.

Osaanko johtaa?

Osaanko sitten johtaa itseäni? Eikös se ole helppoa, antaa vain mennä. Tosiasiassa uskon, että taidokas itsensä johtaminen eli omajohtaminen vaatii melkoisen paljon osaamista ja itsekuria. Tietämystä siitä, mitä olen tavoittelemassa ja miten aion sinne päästä. Esimerkkinä voin mainita vaikka huippu-urheilijan. Jokainen osaa kuvitella sitä työn ja harjoittelun määrää, mitä huipun tasolle pääseminen tarkoittaa. Kuinka moni osaa ajattelee, että myös työelämän taidot vaativat jatkuvaa harjoittelua ja oman itsensä johtamista.

Omajohtamisen osa-alueina voi mainita yleisellä tasolla ainakin tavoiteasetannan, ajankäytön hallinnan, itsensä tuntemisen ja motivaation ylläpitämisen. Työn tekemiseen liittyen toki osaaminen ja ammattitaito ovat välttämättömiä.

Jatkossa tulemme tutustumaan tähän mielenkiintoiseen aiheeseen eri näkökulmista. Testaamme itse asioita käytännössä ja kerromme, kuinka onnistumme. Me olemme aloittaneet muutosmatkan kohti tulevaisuuden työtä, entäs sinä?

Anne Ebeling
Integralin toimitusjohtaja

Bloggaus Osaanko johtaa – itseäni?
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Integral Oy:n kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
omajohtaminen työnmurros
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Osaajia ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu, tai premium-profiilia ei ole aktivoitu.

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Yliopiston pääsykokeet voi tehdä nyt etänä Online Proctoring -valvontajärjestelmällä
Perinteiset yritykset ja ohjelmistokehitystiimit testaavat ideoita innovaatiokilpailuissa
Digitaalinen oppiminen on kilpailukyvyn kannalta kriittinen osa liiketoimintastrategiaa