Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

MarTech Nordic 2023 -tapahtuman avainkohdat

BloggausMarkkinointiteknologia, eli martech, jatkaa kasvuaan talouden taantumasta huolimatta. Tässä kasvussa ei ole kyse vain lisääntyneestä kuluttamisesta, vaan siitä, että on tiedettävä mihin investoida, jotta liiketoiminnan laajentuminen ja kasvavaan kysyntään vastaaminen voidaan taata. MarTech Nordic 2023 -tapahtumassa kuultiin puheenvuoroja, joissa asiantuntijat kertoivat näkemyksiään siitä, mitä keskeisiä elementtejä martech-arkkitehtuurissasi tulisi olla ja kuinka ne edistävät kattavamman ja tehokkaamman asiakaskokemuksen rakentamista datan ja teknologian älykkään käytön avulla.

Markkinointijohtajan ohjeet personoinnissa menestymiseen

Vaimon Global GTM Director - Customer Data, Insights & Activation, Steven Volders, käsitteli puheenvuorossaan niitä rakennuspalikoita, joita tarvitaan personoinnissa onnistumiseen nykypäivän vaativilla ja alati kehittyvillä markkinoilla. 

Löydät koko artikkelin ja Stevenin puheenvuoron videotallenteen täältä »

Huomioi personoinnin kiireellisyys nykyisillä markkinoilla

Nykypäivänä kuluttajat vaativat entistä personoidumpia kokemuksia, ja useimmat lähtevät, jos eivät saa niitä. Kuluttajat myös ostavat todennäköisemmin niiltä brändeiltä, jotka tarjoavat personoituja kokemuksia.

Personoinnilla on myös positiivinen vaikutus yritysten tuloksiin: ne yritykset, jotka personoivat oikein, kasvattavat liikevaihtoaan 10-15 % – johtavat edelläkävijät jopa 25 %. Voimme siis todeta, että personoinnilla on arvoa sekä asiakkaille että yrityksille.

Personointi on yrityksille prosessi, joka opitaan tekemään oikein matkan aikana. Personoinnilla on olemassa useita eri maturiteettitasoja. Oletko pohtinut, missä vaiheessa organisaatiosi personointi on tällä hetkellä ja kuinka voisit edetä seuraavalle tasolle? Jos vastauksesi on kyllä, jatka ehdottomasti lukemista – käymme seuraavaksi tarkemmin läpi eri maturiteettitasoja ja opastamme kuinka voit kehittyä eteenpäin. 

Määrittele visiosi ja johda muutosta

Tutustutaan ensimmäiseksi personoinnin viiteen tasoon:

1. Ei personointia

2. Yksikanavainen personointi (single-channel personalization)

3. Cross-channel personalization Kanavien välinen personointi (cross-channel personalization)

4. Monikanavainen personointi (omni-channel personalization)

5. Yhdistetty personointi (unified personalization)

Kuten mainittu, personointi on ratkaisevan tärkeää, ja yrityksillä on usein parantamisen varaa personointinsa tason suhteen. Katsotaan siis, kuinka voit aloittaa matkasi. 

1. Visio ja missio: Sinun tulee määritellä visiosi ja missiosi. Organisaatioille saattaa olla kompleksista siirtyä perinteisistä toimintatavoista täysin optimoituun tapaan, pitäen samalla mielessä myös asiakkaiden näkökulman. Kaikki alkaa selkeästä visiosta, joka antaa sinulle suunnan. Haasteena on usein se, että monikanavainen personointi edellyttää asiakaslähtöistä työskentelyä ja sen myötä myös työskentelyä yli perinteisten organisaatiosiilojen. Tämä vaatii yhteisiä visioita ja tavoitteita, joita johtoryhmän tulee tukea, jotta muutos saadaan aikaan.

2. Tavoitteet, etenemissuunnitelma ja keskeiset tulokset: Seuraavaksi sinun tulee tarkentaa visiotasi varmistaaksesi, että se muuntautuu lopulta operatiivisiksi ohjeiksi tai suuntaviivoiksi. Tämä tehdään määrittelemällä selkeät tavoitteet ja keskeiset strategiset perustat, jotka toimivat suuntaviivoina koko organisaatiolle.

Määrittelemällä kullekin tavoitteelle keskeisimmät tulokset ("smart goals"), selkeytät suunnan operatiivisille tiimeille. Tässä vaiheessa ei ole niinkään tärkeää, kuinka he tarkalleen ottaen saavuttavat asetetut tavoitteet – heillä tulisi olla jossain määrin vapautta kokeilla ja oppia, pitäen kuitenkin aina nämä korkean tason tavoitteet mielessään. Arvioi keskeiset tulokset neljännesvuosittain tai jopa kuukausittain, jotta tiedät kuinka olette suorituneet.

Nämä ovat ensimmäisiä askeleita mahdollisesti suureenkin muutokseen valmistautumisessa. Muutos ei kuitenkaan tapahdu itsestään, joten on kriittisen tärkeää että sinulla on kaikki kohdallaan muutoksen johtamiseksi. 

Näin teet sen: 

  • Luo kiireellisyyden tuntua: Varmista, että organisaatiossasi on kiireellisyyden tuntua, jotta vältytte palaamasta aiempiin toimintatapoihinne. Yksi keino tämän toteuttamiseksi on rohkean ja kunnianhimoisen tavoitteen asettaminen. Tämä tarkoittaa, että jos haluatte esimerkiksi tuplata liikevaihtonne, ette voi jatkaa samalla tapaa johon olette tottuneet – teidän on muututtava. Tarvitsette uusia strategioita, työkaluja, prosesseja ja työskentelytapoja. 
  • Ohjaa tiimiäsi johtamaan muutosta: On tärkeää, että sinulla on muutosta ohjaava tiimi. Ei riitä, että yhdellä henkilöllä on selkeä visio eteenpäin menemisestä – tarvitaan ihmisiä, jotka edistävät muutosta vaikeinakin aikoina. Varmista siis, että sinulla on sopiva joukko johtajia ja esihenkilöitä ohjaamassa muutosta. 
  • Kommunikoi visiosta: Kommunikointi on koko siirtymävaiheen kulmakivi. Kommunikoi visiosta ja siitä, miksi tietyt asiat tulee tehdä.
  • Rohkaise ja eliminoi esteet: Jos olet esimerkiksi ottanut hiljattain käyttöön uuden markkinoinnin automaatiotyökalun, joka ei kuitenkaan sovi visioosi, sinun tulisi ehkä siirtyä eteenpäin. Tämä ei välttämättä ole aivan ensimmäinen askel, mutta sinun on muistettava tarkastella visiotasi kokonaisuutena, eikä käyttää visioosi sopimattomia työkaluja.
  • Onnistu myös lyhyellä aikavälillä, mutta älä juhli voittoa liian aikaisin: Lyhyen aikavälin onnistumiset voivat auttaa pitämään tiimisi motivoituneena, mutta voittoa ei kuitenkaan tulisi juhlia liian aikaisin. On tärkeää pitää yllä kiireellisyyden tuntua, jotta organisaatio voi siirtyä tähän uuteen todellisuuteen.

Kuinka varautua ja menestyä personoinnin skaalaamisessa? Tutustu voittajien manuaaliin ja lue koko juttu täältä »

 

Muita ajankohtaisia teemoja tapahtumasta

Vankan martech-ekosysteemin merkitys

Vankan martech-ekosysteemin luominen on välttämätöntä, jotta yrityksesi voi menestyä jatkuvasti kehittyvässä martech-ympäristössä. Martech-arkkitehtuurisi tulisi olla huolellisesti kuratoitu vastatakseen liiketoimintatavoitteitasi ja kasvustrategioitasi. Taloudellisen epävarmuuden keskellä martech-valintasi ovat ratkaisevia, jotta pysyt kehityksen kärjessä.

Päätöksenteko datavetoisesti

Yksi tärkeimmistä menestyksen avaimista vuonna 2023 ja sen jälkeen on datan älykäs käyttö. Valjastamalla data-analytiikan ja reaaliaikaisten havaintojen voiman voit luoda hyperpersonoituja markkinointikampanjoita, jotka resonoivat kohderyhmäsi kanssa. On aika sanoa hyvästit geneeriselle, kaikille sopivalle markkinoinnille ja omaksua yksilöllisempi, datavetoinen lähestymistapa.

Reaaliaikaiset vuorovaikutukset

Nykypäivän kuluttajat odottavat reaaliaikaista vuorovaikutusta. Näiden odotusten täyttämiseksi tarvitaan martech-ratkaisuja, jotka mahdollistavat välittömän ja personoidun vuorovaikutuksen. Reaaliaikainen vuorovaikutus ei pelkästään paranna asiakaskokemusta, vaan antaa myös yrityksille mahdollisuuden reagoida nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

Kosketuspisteiden yhdenmukaisuus

Yhdenmukaisen asiakaskokemuksen ylläpitäminen kaikissa kosketuspisteissä on ratkaisevan tärkeää asiakaskuntasi säilyttämiseksi ja kasvattamiseksi. Martech-arkkitehtuurisi tulisi mahdollistaa sinulle yhtenäisen viestin ja kokemuksen tarjoamisen riippumatta siitä, onko asiakas vuorovaikutuksessa brändisi kanssa verkkosivustollasi, sosiaalisessa mediassa tai sähköpostitse.

Taloudellisista haasteista huolimatta martechiin käytetään yhä enenevissä määrin varoja vuosina 2023 ja 2024. Jos haluat hyödyntää tämän kasvun parhaalla mahdollisella tavalla, keskity rakentamaan vakaa martech-ekosysteemi, hyödyntämään dataa yksilölliseen markkinointiin, mahdollistamaan reaaliaikaisen sitoutumisen ja ylläpitämään johdonmukaisia asiakaskokemuksia.

Vaimon tuki

Alan johtavista asiantuntijoista koostuva tiimimme voi opastaa sinua ja organisaatiotasi selkeyttämään visionne ja tavoitteenne sekä muuntamaan ne toteuttamiskelpoiseksi suunnitelmaksi ja tiekartaksi. Niiden avulla voitte asteittain kehittää kaikkia tärkeimpiä kyvykkyyksiänne hyväksi havaittua toimintakehystämme noudattaen:

  • Tarkoitus (visio ja tavoitteet) 
  • Suorituskyky (tavoitteet ja keskeiset tulokset) 
  • Prosessit (esim. asiakaspolun ymmärtäminen ja optimointi) 
  • Ihmiset (roolit, koulutus, kulttuuri) 
  • Alusta (työkalut, data)

Meillä on asiantuntijat, jotka voivat suunnitella, määritellä, implementoida, ylläpitää ja kouluttaa teitä auttaaksemme organisaatiotanne tässä muutoksessa.

Kaipaisitko tarkempaa opastusta navigoidaksesi eteenpäin martechin kentällä? Katso itsearviointityökalumme aihealueista CDP, Headless CMS ja PIM, niin saat selville, mikä on tilanteesi kyseisillä osa-alueilla tai voisitko hyötyä näistä ratkaisuista. Voit myös ottaa meihin suoraan yhteyttä, niin pääset heti alkuun.

Pinterest
Vaimo Finland Oy logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Vaimo Finland kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Markkinointi
Tuotanto

Erikoisosaaminen

Sisällönhallinta
Verkkokaupparatkaisut
Webkehitys

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi

Omat tagit

asiakaskokemus
asiakasdata
personointi
MartechNordic
martech

Siirry yrityksen profiiliin Vaimo Finland kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Vaimo Finland - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Premium-profiilia ei ole aktivoitu. Aktivoi premium-profiili näyttääksesi tässä lisäämäsi 2 asiantuntijaa.

Vaimo Finland - Muita referenssejä

Vaimo Finland - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia