Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Hyvän testauspäällikön ominaisuudet

Bloggaushjelmiston toimivuus ja laatu ovat usein suorassa yhteydessä siihen, miten hyvin koko kehityksen elinkaari ja siihen liittyvät osat toimivat yhteen. Tänä päivänä yksinkertaisenkin tuotteen tai palvelun taustalla on kymmeniä tai satoja tunteja kehitystyötä. Ja mitä helpompi ja luotettavampi ohjelmisto on käyttää, sitä enemmän siihen on todennäköisesti kiinnitetty myös testaustyötä.

Olemme aiemmissa blogeissamme käsitelleet mm. testiautomaatiota sekä testauksen ja laadunvarmistuksen merkitystä ohjelmistokehityksessä, mutta kuka huolehtii testausprojektissa siitä, että “narut” pysyvät kireällä ja mahdollistaa testausprojektin onnistuneen läpiviennin?

Testauspäällikkö.

Tässä artikkelissa käymme läpi hyvän testipäällikön keskeisiä ominaisuuksia, joiden taakse kätkeytyy laadunvarmistuksen ammattilainen ja asiantuntija, jota organisaatiosi tarvitsee silloin, kun halutaan varmistaa tuotteen tai palvelun laatu testauksen suunnittelun ja läpiviennin osalta.

Hyvä testipäällikkö tuntee testausprosessit, testausvaiheet ja menetelmät

Hyvä testauspäällikkö osaa kokemukseen perustuen määritellä liiketoiminnan vaatimusten ja tarpeiden pohjalta kriittiset pisteet, jotka tulee testata eri testausvaiheissa. Käytettäessä perinteisiä menetelmiä, kuten vesiputousmallia, onnistuneen testausprojektin läpiviennissä testausvaiheiden määrittelyllä on keskeinen rooli. Jos käytetään ketteriä malleja (esim. scrum, kanban, scrumban), testauspäällikön rooli korostuu varsinkin isommissa hankkeissa tai jos käynnissä on useita yhtäaikaisia kehitystiimejä. 

Testipäällikkö koordinoi ja ohjaa kehitystiimeiltä esiin nousseita tarpeita, bugeja tai havaintoja ja toimii testauksen yhteyshenkilönä eri sidosryhmiin. Riippuvuussuhteiden huomioiminen ja julkaisukalentereiden synkronointi eri tahdissa edistyvien kehitystiimien osalta vaatii suunnittelua ja tiivistä yhteistyötä tiimien ja omistajan kanssa. Ketterässä ohjelmistokehityksessä palvelun tai tuotteen osat rakentuvat “pala palalta” ja tiimien saavuttaessa haluttu valmiustaso, yhteisten julkaisujen siirtäminen testiympäristöön ja lopulta tuotantoympäristöön on hyvä antaa testauksesta ja kokonaislaadusta vastaavan ammattilaisen käsiin.

Testauspäällikkö on testisuunnittelun asiantuntija

Testisuunnittelu on tärkeä osa kehitystyötä ja sen avulla ohjataan toteutusta oikeaan suuntaa. Perinteisissä malleissa testisuunnittelu painottuu projektin alkuvaiheeseen ja siinä huomioidaan usein koko projektin läpivienti, jotta laajuus, kustannukset, resursointi- ja testauksen tarpeet voidaan huomioida suunniteltua käyttöönottoa ajatellen. 

Ketterissä menetelmissä testaussuunnittelu ja dokumentointi tapahtuu kehityksen (sprinttien) aikana ja jakaantuu pienempiin osiin, kuten muukin projektin suunnittelutyö. Testisuunnittelussa käydään läpi kaikki ne ominaisuudet, jotka on testattava haluttujen vaatimusten varmistamiseksi sekä laadullisten odotusten täyttämiseksi. Hyvä testipäällikkö osaa arvioida testisuunnittelussa myös sen, mitkä ominaisuudet testataan manuaalisesti ja mitkä automaatiota hyödyntäen.

Oikean teknologian valinta kysyy testipäälliköltä vankkaa asiantuntemusta ja monipuolista kokemusta

Testaukseen soveltuvia teknologioita on useita ja hyvä testipäällikkö osaa arvioida miten ja millä teknologialla palveluja ja ohjelmistoja tuotetaan, sekä mitä vaatimuksia se asettaa testaukselle. Testauksesta saatavat hyödyt voivat jäädä osittaisiksi, jos näitä vaatimuksia ei tunnisteta riittävän hyvin. Hyvä testipäällikkö kiinnittää huomiota myös teknologian monikäyttöisyyteen ja jatkuvuuteen.

Teknologiavalinnat ja ohjelmistokehitys (koodaus) ovat tärkeä osa kehitysprojektia ja ne kysyvät testipäälliköltä vankkaa asiantuntemusta ja monipuolista kokemusta. Vaikka teknologiaosaaminen on tärkeässä roolissa, siihen ei kuitenkaan pidä tuijottaa liikaa. Testipäällikön tärkeisiin ominaisuuksiin kuuluvat myös kyky hahmottaa ohjelmistokehitystä kokonaisuutena, arvioida laatuvaatimuksia liiketoiminnan, loppukäyttäjän ja käyttötarpeiden näkökulmasta. Riippuen palvelun tai tuotteen käyttötarpeesta, yhä enemmän esiin nousevat myös tietoturvaan liittyvät riskitekijät. Hyvä testipäällikkö kyseenalaistaa ja osaa soveltaa ja yhdistellä parhaita käytänteitä ja tekniikoita työssään, jättäen tilaa myös luovuudelle.

Hyvä testipäällikkö johtaa projektit hyvällä viestinnällä maaliin

Testauspäällikön osaamisessa korostuvat hyvät ihmissuhde-, johtamis- ja vuorovaikutustaidot. Ohjelmistokehitysprojektissa testauspäälliköllä on useita eri kontaktipisteitä ja hänen pitää osata toimia eri sidosryhmien välillä sekä tunnistaa sidosryhmien väliset riippuvuudet. Hyvä testipäällikkö osaa raportoida testauksen tilanteesta selkokielisesti, jotta testauksesta saatava hyöty on projektin riskienhallinnan näkökulmasta mahdollisimman kattava.

Hyvä testipäällikkö ymmärtää roolinsa johtajana ja pystyy luomaan ilmapiirin, jossa jokaisella testaustiimin jäsenellä selkeä rooli ja tehtävä. Tiimin jäsen on motivoitunut ja hän kokee työnsä sopivan haastavaksi ja häntä arvostetaan. Testipäälliköllä on kyky tunnistaa asiantuntijoiden vahvuuksia, joiden kautta hän pystyy rakentamaan tehokkaan asiantuntijatiimin, jossa jokainen haluaa tehdä työtä yhteisten tavoitteiden ja saavutusten eteen.

Nextconilla konsulteilla on vastuu ja vapaus omasta työstä ja heitä kannustetaankin rohkeasti innovoimaan, ehdottamaan ja kokeilemaan uusia asioita. Yrityskulttuurimme rakentuu hyvin pitkälti autonomisten tiimien toimintaan ja tiimeillä ja niiden valmentajilla on mahdollista päättää hyvin laajasti tiimiläisten työympäristöön ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, kuten koulutuksista ja työssä tarvittavista laitteista sekä työskentelyergonomiasta, jotka kaikki vaikuttavat työssä jaksamiseen ja viihtymiseen. 

Lopuksi

Testipäällikkö toimii usein tiiviisti projekti- tai hankepäällikön työparina ja huolehtii laadunvarmistuksen tarpeista projektin kaikissa vaiheissa ja siitä syystä testauspäällikön roolissa korostuvat erityisesti hyvät vuorovaikutustaidot sekä kyky ymmärtää ja tunnistaa laadun merkitys loppuasiakkaalle. Ohjelmiston laadun mittaamiseksi hyvä testipäällikkö pystyy visualisoimaan laadun erilaisten mittareiden ja datan avulla, jota voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämisen ja strategisten päätösten tukena.

Nextcon laadun asiantuntijana

Oli kyseessä sitten ohjelmistojen manuaalitestaus, testiautomaatio, testauksen suunnittelu ja koordinointi tai näiden kaikkien muodostama testauspalvelukokonaisuus, Nextconin asiantuntijat varmistavat yrityksellesi onnistuneen testausprojektin.

Testauksen ja laadunvarmistuksen asiakkaitamme löytyykin useilta eri toimialoilta, kuten mobiili- ja tietoliikenne, rahoitus- ja pankkipalvelut-, hissi- ja nosturipalvelut, terveydenhoito, energiasektori. Testaus- ja laadunvarmistuspalveluiden parissa työskentelevät konsulttimme ovat päässeet kehittämään, toteuttamaan ja käyttöönottamaan mm. DigiFinlandin testauspalveluita.

Ota yhteyttä ja lähdetään yhdessä kohti laadukkaampaa tulevaisuutta!

Pinterest
Nextcon Finland Oy logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Nextcon Finland kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Laatu, turvallisuus ja ympäristö

Erikoisosaaminen

Testaus ja laadunvarmistus

Toimialakokemus

Julkishallinto
Pankki ja vakuutus

Tarjonnan tyyppi

Johtamistyö
Konsultointi

Siirry yrityksen profiiliin Nextcon Finland kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Nextcon Finland - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Premium-profiilia ei ole aktivoitu. Aktivoi premium-profiili näyttääksesi tässä lisäämäsi 3 asiantuntijaa.

Nextcon Finland - Muita referenssejä

Nextcon Finland - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia