Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

DevOpsin avulla ratkaisukeskeisempää tuotekehitystä julkishallinnossa

BloggausJulkishallinnon palveluiden on oltava samalla tapaa helposti käytettäviä ja lähestyttäviä, tuettava asiakkaita useilla kielillä, oltava integroituna useisiin järjestelmiiin ja oltava ennen kaikkea kaiken aikaa saavutettavissa.

Palveluiden muuttuva ympäristö

Sekä olemassa olevat että tulossa olevat lait, ohjeistukset ja määräykset muodostavat omat haasteensa julkishallinnon palvelukokonaisuuteen sekä järjestelmien kehitykseen ja ylläpitoon. Näistä esimerkkeinä vastikään hyväksytty saavutettavuuslaki eli laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä tuoreet GDPR-säännökset. Useat määritykset ja muutokset palveluissa ovat yleensä pitkän suunnittelun tuloksia, mutta esimerkiksi kriittiset virhekorjaukset ja palvelun skaalautuvuus ovat asioita, joihin tulee kyetä reagoimaan nopeasti.

DevOps osana julkishallinnon softaprojektia v2.01

Julkishallinnon digihankkeet mielletään usein kankeiksi, hitaiksi sekä aikataulusta jäljessä oleviksi ohjelmistoprojekteiksi. Tyypillistä näille on, että niissä on kulutettu aikaa pitkiin ja monimutkaisiin selvittelyihin, ennen kuin on edes päästy kehittämään varsinaista palvelua. Tästä syystä kehitettävässä palvelussa käytetyt tekniikat ja siihen yhdistyvät jo olemassa olevat palvelut ovat kehitystyön aikana saattaneet useaan otteeseen päivittyä tai jopa poistua käytöstä kokonaan. Lisäksi laki sekä muut määräykset ovat saattaneet muuttua pariin kertaan jo aivan projektin alkuvaiheessa.

Yksityisen puolen digipalveluista saadut hyvät käyttökokemukset ja esimerkit myös nostavat odotuksia julkishallinnon palveluihin ja ohjelmistokehtysprojekteihin. Projektien tulee olla läpinäkyviä, helposti seurattavia, mukautuvia sekä innovoivia, esimerkiksi ottaen huomioon tulevat mahdolliset päivitykset määräyksiin ja lakimuutokset palvelujen arkkitehtuuria suunniteltaessa.

Hyvä ratkaisu yllä esitettyihin haasteisiin on DevOps, joka on näkyvä ja keskeinen osa nykyajan modernia ohjelmistokehitystä. Vesiputous- ja agilemallin kehittymisen seurauksena syntyneeseen DevOpsiin liitetään tätä nykyä usein ainakin myös liiketoiminta- ja tietoturva-asioita.

Yhtä kaikki, DevOpsissa ja sen tuoreimmissakin evoluutiomalleissa pyritään välttämään prosessien liialliset koukerot integroiduilla järjestelmillä ja kattavalla läpinäkyvyydellä. Työkalut tukevat kaikkien työskentelyä ja tarvittavat muutokset toteutetaan, testataan ja julkaistaan mahdollisimman nopeasti sekä vältetään vastaavien ongelmien uusiutuminen toteuttamalla mahdollisimman pitkälle vietyä automaatiota.

Julkishallinnolla oltava kykyä kehittyä ja mahdollistaa siirtyminen DevOpsiin

Lähtökohtaisesti DevOps sopii siis täydellisesti myös julkishallinnon ohjelmistoprojekteihin. Oikein toteutettuna voidaan myös näissä projekteissa saavuttaa läpinäkyvyyttä ja nopeaa reagointikykyä, mikä on tarpeen ihan yhtä lailla julkisen puolen hankkeissa kuin yksityisen puolen kehitysprojekteissa. Esimerkiksi kulujen seuraaminen, dokumentaation ylläpito, palveluiden skaalautuvuus ja palvelulupausten täyttäminen ovat kaikki asioita, mitä vaaditaan myös näissä projekteissa.

Julkishallinto, jonka maine on edetä hitaasti harmaana junana aiheuttaa omat haasteensa projektien toiminnalle. Onneksi tilanne on kehittynyt viime vuosien aikana. Julkishallinto on osoittanut kykynsä mukautua nykypäivän haasteisiin ja mitä erilaisimpia projekteja toteutetaan nykyään päivitetyin työkaluin sekä yhteistyössä alan tuoreimman osaamisen ja kovimpien osaajien kanssa - tulivat ne sitten julkishallinnon sisältä tai ulkoa.

Valitettavasti tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki projektit toteutettaisiin jo nyt parhaimmalla mahdollisella tavalla tai etteikö kehitystä tulisi edelleenkin tapahtua. Varsinkin vaihtelu eri projektien kesken on suurta. Siksi sitä suuremmalla syyllä julkishallinnon tulisi kauttaaltaan panostaa siihen, että eri toimijat läpi digiorgaanisaation ja digiprojektien omaksuvat uusia tehokkaita tapoja toteuttaa näitä hankkeita. Tavoitteena on kuitenkin että kaikkia käyttäjiä, niin kansalaisia kuin viranomaisia, palvellaan entistäkin suuremmalla sydämellä.

Tuottavuudesta ja optimoinnista hyötyy koko julkishallinto

Kuten jo yllä kirjoitin, DevOps tukee nykypäivän ohjelmistokehitystä täysin myös julkisella sektorilla. Kevyiden prosessien, nykyaikaisten ohjelmistokehitysmenetelmien sekä tehokkaan automaation avulla saavutetaan säästöjä hallinnonalasta riippumatta. Ensimmäiset askeleet kohti entistä parempia julkisen sektorin palveluita voivat olla esimerkiksi muutosprojektit, joissa edetään kohti helposti käytettäviä ja saavutettavuuskriteerejä noudattavia kansalaisten palvelukokonaisuuksia.

Toisaalta, hyviä palveluita tarvitsevat myös erilaiset virastot ja palvelupisteet. Kansalaisen näkökulmasta toimiva julkishallinnon infra ja hyvin integroidut järjestelmät ovat erittäin oleellisia. On varsin epämiellyttävää täyttää samoja lomaketietoja useaan kertaa, koska järjestelmät eivät keskustele keskenään, sisältävät tietoja, jotka ovat keskenään ristiriidassa tai vaihtoehtoisesti pakottavat kansalaisen tai virkailijan käymään useamman palvelupisteen luona ennen kuin asia saadaan viedyksi eteenpäin.

DevOpsille keskeisten nykyaikaisten työkalujen ja työskentelytapojen omaksuminen julkishallinnon puolelle on avainasemassa kohti entistä parempia palveluita, riippumatta siitä onko kehitettävä palvelu tarkoitettu kansalaisille, yrityksille tai julkishallinnon sisäiseen käyttöön. DevOps, joka on yritysmaailmassa jo hyväksi havaittu, ja josta on saatu rahallista säästöä, lisäarvoa ja nopeutuneita käytäntöjä, on toteutettavissa myös julkiselle puolelle. Tietämättömyyden tunne tai liiallinen tarve ennakointiin, jotka usein muodostuvat muutosprojektien peikoksi, on voitettava.

Summa summarum: DevOps-käytännöt ovat erittäin varteenotettavia ja tehokkaita tapoja kehittää sekä ylläpitää niin yritysten kuin myös julkishallinnon ohjelmistoprojekteja. Modernien ohjelmistoprojektien onnistumiseksi on tehtävä selkeitä päätöksiä ja vietävä kehitystä eteenpäin. Hyviä seurattavia kohteita ovat esimerkiksi kehitystehtävien läpinäkyvyys, nykypäivän teknologisten mahdollisuuksien hyödyntäminen, loppuasiakkaan huomioiminen sekä käytettävyys. Unohtaa ei myöskään sovi ylläpidon tärkeyttä virhetilanteiden selvittämisessä ja korjaavissa toimenpiteissä, jotka saadaan toteutettua sekä rahallisesti että ajallisesti tehokkaasti.


Kysy meiltä Eficodessa lisää, miten lähteä liikkeelle DevOps-transformaatiossa.Käyttäjien tarpeet ja toiveet digitaalisia palveluita kohtaan muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Kaupallisten palveluiden lisäksi myös julkishallinnon palveluiden on pysyttävä tässä kehityksessä mukana ja oltava yhtä laadukkaita kuin yrityspuolen vastaavat palvelut.

Kirjoittaja:
Mikko Drocan


Pinterest
Eficode Oy logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Eficode kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Asiakaspalvelu
Laatu, turvallisuus ja ympäristö
Tuotekehitys ja suunnittelu

Erikoisosaaminen

Analytiikka
Arkkitehtuuri
Big Data
Dokumenttien hallinta
Graafinen suunnittelu
Integraatiot
Ketterät menetelmät
Käyttöliittymäsuunnittelu
Laadunvarmistus
Mobiilikehitys
Ohjelmistokehitys
Ohjelmistorobotiikka
Palvelin- ja kapasiteettipalvelut
Tekoäly (AI) ja koneoppiminen
Tietoturva
Webkehitys

Toimialakokemus

Asiantuntijapalvelut
Hotelli, matkailu ja ravitsemus
IT
Julkishallinto
Järjestöt ja yhdistykset
Kauppa
Kiinteistöala
Koulutusala
Kuljetus, liikenne ja logistiikka
Media
Pankki ja vakuutus
Prosessiteollisuus
Raaka-aineet ja energia
Rakentaminen
Telekommunikaatio
Terveys- ja sosiaalipalvelut
Urheilu, viihde ja virkistys

Tarjonnan tyyppi

Johtamistyö
Konsultointi
Koulutus
Toteutustyö
Tuki- ja ylläpitotyö

Omat tagit

DevOps
tuotekehitys

Siirry yrityksen profiiliin Eficode kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Eficode - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Eficode - Muita referenssejä

Eficode - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia