Digitaalisia palveluita rakentavan Perfektion kehitysprojektissa myös tilaajan oman asiakkaan ääntä kuunnellaan. IT-alalla asiakasnäkökulman huomioon ottamista ohjelmistokehitysprojekteissa tulisi perfektiolaisten mielestä ylipäätänsä lisätä.

Mitä paremmin voimme auttaa asiakkaitamme tuottamaan arvoa heidän asiakkailleen, sitä paremmin asiakkaamme liiketoiminta voi, Perfektion operatiivinen johtaja Jaana Laitinen tiivistää.

Laitinen päätyi Perfektioon kolme vuotta sitten yrityksen toimitusjohtajan, Henri Malkin, bongatessa hänet LinkedInistä.

– Henri etsi ihmisiä, jotka ymmärtävät niin markkinoinnin, viestinnän kuin taloushallinnonkin kysymyksiä.

Ne olivat viestintäekonomiksi kouluttautuneen Laitisen ydinosaamista, joten työpaikka irtosi. Sittemmin Laitinen on jatkanut opintojaan tietojenkäsittelytieteiden puolelle seuraten kiinnostustaan digitaaliseen markkinointiin ja data-analytiikkaan. Markkinoinnin ja ohjelmistokehityksen yhtymäkohdat sekä datan hyödyntäminen tarjooman kehittämisessä ovatkin nousseet hänen suurimmiksi kiinnostuksen kohteiksi.

– Digitaaliset palvelut eivät mielestäni tee poikkeusta sen suhteen, miten tärkeässä roolissa markkinoinnin, myynnin ja tuotekehityksen saumaton yhteistyö on tarjooman kehityksessä.

Arvonluonti suunnittelun keskiöön

Ohjelmistotuotannon yhteydessä ei läheskään aina puhuta asiakassuhteiden johtamisesta tai markkinoinnista, Laitinen sanoo. Edelleen moni kokee, että markkinointi ja myynti eivät erityisesti liity ohjelmistokehitykseen.

– Me Perfektiolla pidämme tärkeänä sitä, että ohjelmistoja suunniteltaessa kaiken keskiössä on arvonluonti asiakkaalle. Mikäli asiakastyytyväisyyden kautta tapahtuva kasvu on asiakkaan projektissa oleellisessa roolissa, markkinointi, asiakassuhteet ja arvonluonti ovat kysymyksiä, joista lähdemme liikkeelle. Ne muokkaavat muut ohjelmistokehitykseen liittyvät yksityiskohdat.

Jaana Laitinen bongattiin Perfektiolle LinkedInistä.

 

Perfektion omassakin tiimissä alettiin viime syksynä tehdä enemmän töitä juuri markkinoinnin, myynnin ja tuotekehityksen yhdistämiseksi. Laitinen näki, että ajattelusta olisi hyötyä myös yrityksen asiakkaille. Kun hänelle tuttu juristi Kristiina Laxell kouluttautui ravintovalmentajaksi ja personal traineriksi sekä alkoi tarjota ravintovalmennusta ja personal training -palveluja guiltyforhealth-brändin alla, uskoi Laitinen Perfektion voivan auttaa Laxellia muutenkin kuin verkkokaupan ja verkkosivujen kehittämisessä.

Koska kyseessä oli tuore brändi, oli ensin vuorossa brändipersoonan kehittämiseen tähtäävä workshop. Sen aikana brändistä tehtiin selkeä ja tunnistettava, mutta myös markkinointia ja viestintää hiottiin siten, että ne integroituvat toisiinsa.

– Valmensimme Kristiinaa huomioimaan asioita, joilla hän voi reagoida asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin, ymmärtää asiakkaitaan paremmin ja ottaa heidän toiveet huomioon suunnitellessaan palvelun kehittämistä. Vaikka lähdimme liikkeelle brändin identiteetistä, on tärkeää, että asiakaskontaktien ja palautteiden myötä palvelutarjoomaa muokataan edelleen, Laitinen kertoo.

Lopputuloksena syntyi palvelu, johon Laitinen suosittelee tutustumaan, mikäli omissa elämäntavoissa saattaisi olla kehitettävää.

– Näin etä- ja istumatöiden aikana on hyödyllistä miettiä omia ravintotottumuksia sekä riittävää liikunnan määrää. Voin lämpimästi suositella guiltyforhealthin henkilökohtaista ruokavaliosuunnitelmaa sekä Kristiina Laxellia personal trainerina. Guiltyforhealth haluaa innostaa meitä kaikkia syömään terveellisemmin ja seuraamaan itsellemme sopivaa reittiä, jotta voimme ja jaksamme joka päivä paremmin.

Kristiina Laxellin yritys auttaa asiakkaitaan elämään terveellisemmin.

Markkinointi ja tuotekehitys kulkemaan käsi kädessä

Perfektiolla on toteutettu kokeilukulttuuria muun muassa sen spinoff-yrityksen, Extravagant Companyn, Exolytin-palvelua kehitettäessä. Laitinen kertoo, että palvelussa asiakkaiden mieltymykset ja toiveet toimivat ohjelmistokehityksen suunnannäyttäjinä. Se on osaltaan mahdollistanut palvelun nopean suosion. 

– Vaikka asian on helppo kuvitella hyödyttävän vain uusia palveluja ja yrityksiä, samaa logiikkaa voidaan hyödyntää myös vakiintuneissa liiketoiminnoissa. Aina kun aloitetaan jotain uutta, voidaan ensimmäiseksi kysyä, mitä arvoa tämä luo asiakkaallemme, Laitinen sanoo.

Markkinointi ja tuotekehitys on siis saatava kulkemaan käsi kädessä. Erityisesti digitaalisessa liiketoiminnassa markkinoinnista tuttu markkinontimix ja sen neljä P:tä (Price, Place, Product ja Promotion) voivat hyvinkin löytää sulamispisteensä yrityksen verkkokaupassa, Laitinen toteaa. 

– On tärkeää, että ohjelmistokehitys tukee asiakassuhteen syntymistä aina huomion herättämisestä kiinnostukseen ja siitä ostohalukkuuden kautta varsinaisen ostotapahtuman syntymiseen. 

Mikäli näitä asioita ei ole sovelluksia tai muita digitaalisia palveluita suunniteltaessa mietitty huolella, voi arvon syntyminen asiakkaalle estyä. Silloin myös palvelua tarjoavan yrityksen omassa arvonluonnissa tapahtuu negatiivista kehitystä.

– Markkinoinnin kysymykset tulisi ottaa huomioon jo digistrategiaa suunniteltaessa. 

Jos yritys kaipaa konsultaatiota digistrategiansa kehittämiseen, Perektiossa autetaan siinäkin asiassa.

– Kun maailma siirtyy kovaa vauhtia verkkoon, digistrategiat ovat avain yritysten kasvuun. On hyvä, että uudet sovellukset ottavat alusta alkaen huomioon asiakkaiden tarpeet. Tuomme siis markkinoinnin lähtökohdaksi myös näihin projekteihin, Laitinen lupaa.

Lisätietoa Perfektion palveluista löytyy yrityksen Ite wiki -profiilista ja verkkosivuilta.

 

Teksti: Suvi Lindström ja Johannes Puro

 

Lue myös:

Perfektion osakas ja ohjelmistokehittäjä Sami Lindqvist kertoi hiljattain haastattelussamme Perfektiosta työpaikkana. Sami Lindqvistin ura alkoi työkaverin vinkistä – Perfektion osakas kehottaa työtä etsiviä valmistautumaan työnhakuun riittävästi