IT-alan työn arkea esittelevässä juttusarjassa pääsee tällä kertaa ääneen Perfektion partner ja ohjelmistokehittäjä Sami Lindqvist. Kyseessä on myös sarjan toistaiseksi viimeinen osa. Linkit tämän syksyn aikana ilmestyneisiin muihin haastatteluihin löytyvät artikkelin lopusta.

Miten päädyit töihin it-alalle?

Työskentelin aiemmin Nokian karttapuolella, nykyinen Here Maps, datan tarkistajana. Siellä kollegani kehotti minua tutustumaan koodaamiseen ja sen hyödyntämiseen datan läpikäymisessä.

Sitä kautta tutustuin Helsingin yliopiston MOOC-kursseihin ja päätin hakea niiden avulla opinto-oikeutta. Suoriuduin kursseista kiitettävästi, sain opinto-oikeuden ja aloitin käpistelyn opinnot seuraavana syksynä.

Millainen työurasi on ollut ennen nykyisessä työssä aloittamista?

Erinäisten logistiikkatehtävien lisäksi olen toiminut maahantuojan reklamaatioiden käsittelijänä, paikkatietodatan laadun varmentajana sekä kuvausauton kuljettajana.

Ohjelmistokehitysurani aloitin Slushilla, jossa meidän tuotekehitystiimi oli aivan uskomaton. Tiimillä oli suuret tavoitteet ja valtava kunnianhimo, joiden ansiosta pääsimme tekemään paljon ja oppimaan yhdessä.

Slushilla olin kaksi vuotta, ja olin vahvasti mukana kaikissa verkkokauppaan liittyvissä asioissa sekä kehitin paljon sisäisiä työkaluja ja toteutin data engineeringiä taltioimalla ja saattamalla edellisten vuosien datoja muiden tiimiläisten käyttöön.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?

Pyrin suunnittelemaan päiviäni etukäteen vähentääkseni kontekstin vaihdosta johtuvaa hämmennystä, mutta tästä huolimatta päiväni ovat hyvin vaihtelevia.

Päivän aluksi tarkistan sähköpostin, päivän uutiset, kalenterin sekä luen läpi Slack-keskustelut. Tämän aamurutiinin jälkeen tarkistan päivän tavoitteet, jotka olen edeltävänä päivänä raapustanut kasaan ja aloitan niiden työstämisen.

Pyrin suunnittelemaan päiviäni etukäteen vähentääkseni kontekstin vaihdosta johtuvaa hämmennystä, mutta tästä huolimatta päiväni ovat hyvin vaihtelevia.”

Usein päivässäni on yksi sisäinen palaveri, jossa edistämme jotain rajattua aihetta esimerkiksi markkinointia tai DevOps-prosessien parantamista. Riippuen päivästä vedän dailyn tai weeklyn asiakasprojektissa ja sen jälkeen jatkan päivän tavoitteiden työstämistä.

Päivän päätteeksi tarkistan päivän tavoitteiden täyttymisen, ja laitan itselleni muistiin seuraavan päivän tavoitteet.

Mikä on parasta työssäsi? Entä haastavinta?

Parasta on kun löytää uusia helpompia ja nopeampia tapoja tehdä asioita, esimerkiksi hyödyntäen jotain uutta teknologiaa, ja pystyy sen jälkeen opettamaan tavan työkavereilleen ja yhdessä huomata sen tuomat positiiviset vaikutukset.

Haastavinta on onnistua luomaan tiimeille ilmapiiri, jossa jokainen uskaltaa pyytää apua ja esittää mielipiteensä, etenkin huolenaiheensa, muulle tiimille.

Mikä on ollut tähänastisen it-urasi mieleenpainuvin hetki?

IT-urani mieleenpainuvin hetkeni on vuoden 2018 keväältä. Olimme koko kevään rakentaneet Slushin verkkokauppaa ja julkaisuun oli aikaa kaksi viikkoa.

Saimme silloin idean kokeilla meille täysin uutta teknologiaa, GraphQLää, ja koimme sen meidän käyttöön erittäin hyväksi ja uskoimme sen parantavan kehitysnopeuttamme. Päätimme rakentaa yli puolet tuotoksistamme uusiksi, koska uskoimme vahvasti sen tuomiin etuihin verraten riskeihin.

Lopulta verkkokauppa julkaistiin ajallaan, ja muistan ikuisesti koko tiimin epäuskoiset ilmeet, kun tajusimme että ”pari viikkoa sitten päätettiin rakentaa puolet palveluistamme kokonaan uusiksi”.

Mainitse muutamia teknologioita, joita tällä hetkellä käytät säännöllisesti työssäsi?

Next.js, React, PSQL, Docker, AWS CDK, AWS Textract, AWS Lambda, TypeScript, GraphQL, Node.js, Django, Python3.

Mikä digitalisaatioon/it-alaan liittyvä teema tai uusi teknologia sinua tällä hetkellä erityisesti kiinnostaa ja miksi?

Next.js-12 on herättänyt paljon kiinnostusta sen tavoissa parantaa ja nopeuttaa web-palveluiden kehitystä kehittäjän näkökulmasta. Next.js:ssä kehittäjäkokemus (developer experience, DX) on tuotu vahvasti keskiöön, mikä on kannustanut itseäni kyseenalaistamaan vanhoja tapoja ja uskaltamaan kokeilemaan uusia.

Miten kuvailisit yrityksenne työkulttuuria?

Koen Perfektion työkulttuurin avoimena, rohkeana ja kokeilevana. Haluamme jokaisen tekijämme kyseenalaistavan ja kehittävän olemassaolevia tapojamme, sillä vain tekemällä ja kokeilemalla uutta voimme kehittyä sekä yksilöinä että organisaationa.

Haluamme jokaisen tekijämme kyseenalaistavan ja kehittävän olemassaolevia tapojamme.”

Uuden kokeilemisessa on aina mahdollista ja todennäköistä epäonnistua, minkä takia siihen Perfektiolla kannustetaankin, kunhan on valmis oppimaan virheistään sekä kertomaan opeistaan muille.

Mikä on vinkkisi ensimmäistä it-alan työpaikkaa etsivälle tai alaa harkitsevalle henkilölle?

Ensimmäisen it-alan työpaikan löytäminen on mielestäni hankalaa, joten vinkkini on seuraava: valmistaudu työnhakuun.

Ole valmis esittämään jokin itse tekemäsi kokonaisuus, esimerkiksi kotisivut tai blogin kirjoituspalvelu. Oleellista on näyttää tuoretta osaamista ja valmiutta kohdata haasteita ja löytää niihin ratkaisuja. Suurta plussaa on, jos pystyt osoittamaan tuotannossa kohtaamiasi haasteita ja niiden dokumentointia.

 

Tutustu Perfektion Ite wiki -profiiliin ja verkkosivuihin.

Kuva: Sami Lindqvist

 

Lue myös muut juttusarjassa tänä syksynä ilmestyneet osat:

Pilvipalveluiden parissa työskentelevä Markku Sutela on huomannut asiakkaiden kasvavan kiinnostuksen tekoälyn hyödyntämiseen

Kaikki alkoi it-kuplasta – Wunder Finlandin Talvikki Heike kertoo polusta palvelumuotoilun ammattilaiseksi

Pilviasiantuntijana Goforella – Esa Hakala päätyi aliupseerikoulusta tietoverkkoasiantuntijaksi

Millaista on ohjelmistokonsultin työ Softabilityllä? – It-alan työelämästä kertova juttusarja jatkuu