Kun it-toimittajalla on asiakkaita ja yhteistyökumppaneita eri toimialoilta, ja projektit vaihtelevat sekä sisällöltään että kestoltaan, on välillä pysähdyttävä miettimään tekemisen perusasioita: miten varmistaa asiakkaalle arvon luominen hidastamatta tekemistä ja mahdollistaen itseohjautuva työskentely?

Kysymystä on pohtinut Montel Intergalacticilla asiakaskokemuspäällikkönä työskentelevä Anna-Maria Rusi, joka vastaa myös yrityksen asiakasymmärryksestä. Hänen mukaansa ostajat arvostavat ohjelmistokehityskumppania, joka ottaa heidät huomioon yksilöinä. Tällä hetkellä elettävä epävarmuuden aika on vaikuttanut myös Montelin asiakkaisiin, joten Rusi pitää luonnollisena, että yritys pyrkii auttamaan heitä kriisin selättämisessä.

– Emme halua antaa COVID19-pandemian, tai minkään muunkaan vastoinkäymisen, kaataa asiakkaidemme liiketoimintaa, vaan tarjoamme tukea jokaisen oman tilanteen mukaan. Tarvittaessa joustamme sopimuksissamme ja annamme aikaa. Kriittisten palveluiden huolenpitoasiakkaillemme annamme aina palvelutakuun, sekä sovitussa aikataulussa ja budjetissa pysymisen tulostakuun isommille projekteillemme, hän kertoo yrityksen periaatteista.

Rusi nimeää onnellisten kumppanuuksien perustaksi aidon välittämisen ja asiakkaan liiketoiminnan kunnioittamisen. Montelilaisten mukaan asiakaskokemuksen tulisi perustua syvään asiakasymmärrykseen. Rusin työnkuvaan kuuluvatkin muun muassa asiakasyrityksissä toteutettavat syvähaastattelut sekä asiakastyytyväisyystutkimukset. Lisäksi hän vierailee säännöllisesti alan tapahtumissa ja seuraa asiakkaiden toimialoihin liittyvää tutkimusta. 

Myös Montelilla työskentelevät ohjelmistokehittäjät pyrkivät käyttämään kehittämiään palveluja. Näin tehtiin esimerkiksi YEPLY-pyörähuoltopalvelun kanssa.

 

Montel vastaa pyörähuoltopalvelu YEPLYn toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisestä. Ohjelmistokehittäjien lisäksi myös Anna-Maria Rusi on käynyt tutustumassa yrityksen arkeen paikan päällä.

 

– Olemme viimeiset pari vuotta kehittäneet YEPLYn toiminnanohjausjärjestelmää. Yritys on laajentanut vastikään Saksaan ja on yksi kiireisimpiä asiakkuuksiamme. Olemme menneet asiakkaina huollattamaan pyörämme nähdäksemme, miten he ERPiä käyttävät. Kehitystyö sujuu nopeammin ja laadusta tulee testausvaiheessa parempaa, kun kehittäjät pääsevät kokonaisvaltaisesti tutustumaan palveluun, Rusi sanoo.

Toimintatapa on saanut kiitosta myös Montelin ohjelmistokehittäjiltä, jotka ovat pitkän linjan Full Stack -ammattilaisia.

– Tekijöitämme yhdistää halu toimia mielenkiintoisissa ja vaihtelevissa projekteissa, joissa he pääsevät hyödyntämään koko osaamistaustaansa, Rusi kuvaa. 

Workshopissa luodaan tavoitteet ja prioriteetit

Rusi kertoo, että Montelilla tavoitellaan ennen kaikkea pitkäkestoisia asiakkuuksia. Yhteistyötä ohjaavat selkeät tavoitteet ja prioriteetit, joita hahmotellaan usein projektin aloittavassa workshopissa. Sen aikana Rusi pääsee hyödyntämään sekä palvelumuotoilun keinoja että teknis-taloudellista tietojohtamisen tutkintoaan. Workshopin sisältö räätälöidään tapauskohtaisesti, mutta Rusi antaa esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisestä kiinnostuneen asiakkaan, joka oli juuri käynyt läpi yritysfuusion. 

– Kahden päivän workshopissa kävimme bisnesanalysointia ja palvelumuotoilun välineitä käyttäen läpi yrityksen nykytilan. Asiakasyrityksestä mukana oli kuuden eri liiketoiminnon edustajia. Loimme jokaiselle liiketoiminnan osa-alueelle roadmapin, selvitimme pullonkaulat ja sen jälkeen aloimme käydä läpi sitä, millaisia teknisiä ominaisuuksia heidän unelmien ERPissä olisi. Käyttäjäkohtaisista ominaisuuksista priorisoitiin vielä kaikista tärkeimmät, jotka puristettiin MVP:n spekseiksi ja valmiiksi toimintasuunnitelmaksi.

Ihmisillä on taipumus ajatella asioita omasta näkökulmastaan, mikä tekee hiljaisen tiedon jakamisesta entistä tärkeämpää.”

Rusin mukaan kyseessä oli hyvin hektinen puristus, joka vaati asiakkaalta oikeanlaista tahtotilaa. Hän peräänkuuluttaakin workshopeihin osallistuvilta kykyä tarkastella laajaa kokonaiskuvaa ja katsoa eri osapuolten tarpeita. 

– Ihmisillä on taipumus ajatella asioita omasta näkökulmastaan, mikä tekee hiljaisen tiedon jakamisesta entistä tärkeämpää. Tällä asiakkaalla oli jo takana yksi muutosvaihe, mikä näkyi heidän valmiudessaan kohdata myös tämä muutos.

Ei projektipäälliköille

Montelin toteuttamissa projekteissa ei näy varsinaisia projektipäälliköitä, vaan jokaisesta asiakkuudesta on vastuussa lead-devaaja, joka suunnittelee ja organisoi työn. Rusi kertoo, että päätöksen taustalla on Montelin perustajien aiemmin urallaan tekemät huomiot ohjelmistokehityksen kitkakohdista. 

– Emme halua lisätä toimintoja, jotka voivat hidastaa kehitystyötä tai kasvattaa kuluja. Läpinäkyvyys ja tehokkuus ovat suurimpia hyötyjä, joita olemme tällä valinnalla saavuttaneet.

Myös turha palaveeraaminen on haluttu karsia. Asiakasraportoinnin ja viestinnän tueksi Montelilla on kehitetty oma MIR-alusta, jonka kautta asiakkaat näkevät reaaliajassa, miten kehitystyö etenee ja miltä projektin lasku näyttää.

 

Montel on kehittänyt MIR-alustan, jonka kautta sen asiakkaat näkevät reaaliajassa, miten kehitystyö etenee ja miltä projektin lasku näyttää.

 

– Asiakkaat arvostavat mahdollisuutta toimia yhteistyössä kehittäjän kanssa. Jaamme myös mielellämme osaamista ja tietoa eteenpäin heidän tech-tiimeilleen. Kubernetes ja pilvi-infran järjestäminen konttiteknologialla on yksi vahvuutemme, johon liittyvää osaamista olemme siirtäneet asiakkaillemme.

Asiakkaat arvostavat mahdollisuutta toimia yhteistyössä kehittäjän kanssa.”

Joskus asiakasyrityksellä ei ole resursseja liiketoiminnan teknisen puolen hallinnointiin. Silloin Rusi hyppää mukaan projektiin proxy product ownerina.

– Toimin eräänlaisena asiakkaan edunvalvojana. Autan huolehtimaan budjetissa pysymisestä ja varmistan, että tehdyt toimenpiteet palvelevat asiakkaan liiketoiminnan tavoitteita. 

Haastattelun loppupuolella intoudumme vaihtamaan ajatuksia siitä, miten digitaaliset ratkaisut voivat auttaa yhteiskuntavastuun toteuttamisessa. Rusi kertoo pitävänsä it-alalla erityisesti sen tarjoamasta mahdollisuudesta parantaa maailmaa. Joskus on helppo unohtaa, että monen yhteiskunnalle kriittisen toiminnon takana on myös koodia. Ohjelmistokehityskumppania valitsevia yrityksiä hän kehottaa kiinnittämään huomiota yrityksen arvoihin ja vastuunkantoon sekä siihen, mistä jo alussa mainitsi.  

– Kaikki digitaaliset palvelut käyvät läpi erilaisia vaiheita elämänkaarensa aikana. Välillä panostetaan tuotekehitykseen täydellä vauhdilla, ja toisina aikoina se on säästöliekillä, kun myyntiosasto pauhaa täysillä. It-kumppanin palvelutarjonnan tulee tukea asiakkaan koko arvoketjua, joustavasti yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

 

Lue myös Montelin perustajan Lauri Kainulaisen haastattelu: Pallaksen autiotuvalla syntyi tähtienvälinen ohjelmistoyritys, joka tuo freelancer-kulttuuria yritysmaailmaan

 

Montel Intergalacticin Ite wiki -profiili

Montel Intergalacticin kotisivut