Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Ohjelmistokehityksen ja sovelluskehityksen osaajayritykset

Yrityshaun osio esittelee ohjelmistokehityksen (Software development), ohjelmistotuotannon (Software Engineering) ja sovelluskehityksen (application development) tarjoaja- ja osaajayritykset Suomessa. Ohjelmistokehitys, ohjelmistotuotanto ja sovelluskehitys ovat ylätason termejä jotka viittaavat koodaamalla kehitettäviin ohjelmistoihin ja digitaalisiin palveluihin.

Ohjelmistokehitys (myös sovelluskehitys tai ohjelmistotuotanto) on tietokoneohjelmistojen valmistusta asiakasorganisaatiolle. Ohjelmistokehitykseen kuuluvia vaiheita ovat vaatimusmäärittely, toiminnallinen ja tekninen määrittely, arkkitehtuurisuunnittelu, toteutus, testaus, julkistus ja käyttöönotto. Osaaminen keskittyy usein tiettyihin teknologioihin (esim. php, dotnet, C++, Java).

Ohjelmistokehityshanke voidaan toteuttaa eri lähtökohdista, joihin ite wikin haku tarjoaa vaihtoehtoisia kulmia. Ohjelmistoilla tuetaan digitalisaation myötä laajasti erilaisia prosesseja ja tarpeita, joista yleisimpiä esitellään Liiketoimintaprosessit-osiossa. Erikoisosaaminen esittelee erilaisia menetelmiä ja osaamisalueita, joita ohjelmistokehitys- ja digitalisaatiohankkeissa tarvitaan. Toteutuksessa hyödynnetään aina tiettyjä teknologioita, kuten ohjelmointikieliä, kehyksiä, sekä julkaisujärjestelmiä, joista tärkeimmät löytyvät “teknologia”-kohdasta. Yrityshaku siis tarjoaa kulmia ohjelmistokehitysmarkkinaan Suomessa ja auttaa hahmottamaan tilaajan tarvetta ja siihen parhaiten vastaavien yritysten markkinaa.

Yksi ohjelmistokehitys-konseptin käytetyimpiä hyödyntämistapoja on ketterä, räätälisti tehty ohjelmistokehitys, jonka tuloksena syntyvä ohjelmisto vastaa suoraan asiakkaan tarpeeseen. Ohjelmistokehityksessä voidaan hyödyntää avoimen lähdekoodin teknologioita, kuten valmisohjelmistoja ja ohjelmointikieliä, jolloin ohjelmiston kehittäjä tai tilaaja saa avoimesti käyttöoikeudet sovellukseen. Ketterän ja räätälisti tehdyn ohjelmistokehityksen etuna on se, että tarpeeseen pystytään vastaamaan asiakaslähtöisesti.

Vaihtoehtona Open Source-kehitykselle toimivat valmisohjelmistot, jotka vastaavat tyypillisesti suoraan tiettyyn tarpeeseen, mutta joiden muokkaaminen asiakaskohtaisesti ei ole mahdollista tai aiheuttaa riskin yrityksen toiminnalle, sillä ohjelmiston kehittäminen on sen tarjoajayrityksen politiikan, kumppaneiden ja henkilöstön varassa.

Ohjelmistokehityshankkeissa tarvitaan laajasti erilaisia erikoisosaamisia riippuen asiakkaan tarpeesta. Ohjelmistokehityksen keskeisiä menetelmiä ovat webkehitys ja verkkopalveluiden kehitys, web-sovelluskehitys, mobiilikehitys ja mobiilisovellusten kehitys, sekä käyttöliittymäsuunnittelu (User Interface Design), käyttökokemussuunnittelu (User Experience design, UX) ja graafinen suunnittelu (Graphic Design).

Webkehitys, mobiilikehitys ja käyttöliittymäsuunnittelu (ympäröivine termeineen) ovat keskeisimpiä menetelmiä ohjelmistokehityksen toteutuksessa, sillä tietokoneiden webselain ja mobiililaitteet ovat nousseet merkittävimmiksi ohjelmistojen ja sovellusten käyttöalustoiksi. Käyttökokemus taas on merkittävässä roolissa kaikkien ohjelmistojen kehityksessä, sillä lisäarvoa syntyy vasta kun loppukäyttäjät käyttävät palvelua onnistuneesti ja jatkuvasti.

Muita esimerkkejä erikoisosaamisesta, joita ohjelmistokehityshankkeissa tarvitaan, ovat esimerkiksi integraatiot, arkkitehtuuri, Internet of Things (IoT) ja teollinen internet (Industrial Internet), tietoturva, paikkatieto (GIS), pilvipalvelut, verkkokauppa ja analytiikkaosaaminen.

Teknologia määrittää ohjelmointikieltä (esim. PHP tai Java), ohjelmointikehystä (esim. React ja Angular), valmisohjelmistoa (esim SAP tai Microsoft-ohjelmistot, julkaisujärjestelmää (esim Wordpress, Sharepoint tai Drupal), natiivia mobiilikehitysalustaa (iOS tai Android) tai muuta teknologiaperhettä (Esim. IBM tai AWS), jolla kehityshankkeeseen lähdetään.

Lisäksi asiakkaan toimiala asettaa aina toimiala- ja yrityskohtaisia vaatimuksia ohjelmistokehityshankkeelle.

Voit tarkentaa hakua lisäämällä filttereiksi prosessiosaamisia, erikoisosaamisia, toimialakokemusta, tai tarjonnan tyyppejä ite wikin haussa.

Näytä koko kuvaus