Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Data specialist / Dataspecialist

post_image
Rekryilmoitus

IT-Services at Hanken School of Economics is searching for a Data specialist

Are you passionate about data and digital services? Do you want to join a team of experts in an international business school with an informal and flexible work environment? If yes, then you might be the person we are looking for!

Hanken School of Economics, is a leading university level business school with more than 100 years of experience in economics and business administration education and research. We are now looking for a Data Specialist to help us strengthen and further develop our digital services in the area of databases, data protection, reporting and data analysis. The position can be located in Helsinki or Vaasa.

As a Data Specialist, you will be responsible for:

 • Database management (MS SQL Server): Medium to advanced skill level in SQL, with understanding of data structures, database design, and ETL processes as well as transfer of data from systems using SSIS and SQL Server Agent.
 • Data management and reporting: Power query M & DAX in the tools Microsoft Power BI & Excel.
 • Data Governance: You will participate in creating data management frameworks and influence how data-related concepts are defined in the organization. You will also ensure compliance with data protection regulations and best practices.

Your work tasks will include operational work (system operation/maintenance), end user support (ticket requests handling) as well as service & process development (project work). You will work closely with our other data and system specialists and collaborate with various stakeholders within and outside the university. The work with the government or our domestic partners is mainly conducted in Finnish. If the primary work location is Vaasa, the position will require some travelling and shorter time periods spent in Helsinki.

To succeed in this role, you need to have:

 • An appropriate degree from the IT field or equivalent work experience
 • Experience from similar tasks or areas of responsibility
 • Strong communication skills in English or Swedish (written and spoken) as well as good skills in Finnish. 
 • The ability to work independently as well as in a team
 • The ability to handle technical details as well as wide concepts and dependencies
 • Broad IT knowledge and an active and flexible work approach
 • A passion for continuous learning and development 

We offer you:

An interesting and social work in an international business school with committed and ambitious employees.

A permanent and full-time employment contract starting as soon as possible according to agreement. The trial period is 6 months. The salary is based on the university’s salary system which consists of a base salary and an individual salary part, determined by your qualifications, work experience and work result. The salary is approximately 3500 €-4500 €/month. A salary request can be added to the application.

Employment benefits include lunch benefit, exercise/cultural benefit, gym card at reduced staff price, employee healthcare, flexible working hours and possibility to partly work remotely. Also, six weeks holiday, with the possibility to earn more with relevant work experience.

More information and applications

If you are interested in this position, please send your application with your CV, via Hanken’s application database LAURA, no later than 5.11.2023. Further information is provided by Head of IT, Magnus Sippel (magnus.sippel@hanken.fi).

We look forward to hearing from you soon!

———————-

Svenska handelshögskolans IT-avdelning söker en Dataspecialist

Är du passionerad för datahantering och digitala tjänster? Vill du vara med i ett team av experter på en internationell handelshögskola med en informell och flexibel arbetsmiljö? Om ja, då kan du vara den person vi söker!

Svenska handelshögskolan är en ledande handelshögskola med mer än 100 års erfarenhet av utbildning och forskning inom ekonomi och företagsledning. Vi söker nu en Dataspecialist som kan hjälpa oss att stärka och vidareutveckla våra digitala tjänster inom områdena databaser, dataskydd, rapportering och dataanalys. Tjänsten kan vara placerad i Helsingfors eller Vasa.

Som Dataspecialist kommer du att ansvara för:

 • Databashantering (MS SQL Server): Medel till avancerad kunskapsnivå i SQL, med förståelse för datastrukturer, databasdesign och ETL-processer samt överföring av data från system med SSIS och SQL Server Agent. 
 • Datahantering och rapportering: Power query M & DAX i verktygen Microsoft Power BI & Excel. 
 • Datastyrning:Du deltar i att skapa datahanteringsramverk och påverka hur datarelaterade begrepp definieras i organisationen. Du medverkar även till att säkerställa att datahanteringen uppfyller gällande dataskyddsregler och standarder.

Arbetsuppgifterna omfattar operativt arbete (systemdrift/underhåll), slutanvändarstöd (hantering av ärendebegäran) samt service- och processutveckling (projektarbete). Du kommer att arbeta nära våra övriga data- och systemexperter samt samarbeta med olika intressegrupper internt och externt. Arbetet med myndigheter och våra inhemska partners sker främst på finska. Om den primära arbetsplatsen är Vasa så kräver tjänsten en del resor med kortare vistelser i Helsingfors.

För att lyckas i den här rollen behöver du ha:

 • En lämplig examen från IT-området eller motsvarande längre arbetserfarenhet
 • Erfarenhet av liknande uppgifter eller ansvarsområden
 • Starka kommunikationsfärdigheter i engelska eller svenska (skriftligt och muntligt) samt goda färdigheter i finska.
 • Förmågan att arbeta självständigt såväl som i ett team
 • Förmågan att hantera tekniska detaljer såväl som breda begrepp och beroendemönster
 • Bred IT-kunskap och ett aktivt och flexibelt arbetssätt 
 • Ett intresse för kontinuerligt lärande och utveckling

Vi erbjuder dig:

Ett intressant och socialt arbete på en internationell handelshögskola med engagerade och ambitiösa medarbetare. Ett permanent anställningsavtal på heltid som börjar så snart som möjligt enligt överenskommelse. Prövotiden är 6 månader. Lönen baseras på universitetets lönesystem som består av en grundlön och en individuell lönedel, som bestäms av dina kvalifikationer, arbetserfarenhet och arbetsresultat. Lönenivån är ungefär 3500 €-4500 €/månad. Du kan lämna in ett löneönskemål i samband med din ansökan.

Anställningsförmåner inkluderar lunchförmån, motions-/kulturförmån, gymkort till reducerat personalpris, personalhälsovård, flexibel arbetstid och möjlighet att delvis arbeta på distans. Dessutom erbjuds sex veckors semester, med möjlighet att tjäna mer med relevant arbetserfarenhet. 

Ytterligare information och ansökning:

Om du är intresserad av denna tjänst, skicka din ansökan med din CV, via Hankens ansökningsdatabas LAURA, senast 5.11.2023. Ytterligare information ges av IT-chef Magnus Sippel (magnus.sippel@hanken.fi).

Vi ser fram emot att höra från dig snart!

Hanken Svenska handelshögskolan

Om du är intresserad av ekonomi och samhälle erbjuder Hanken dig en internationellt välkänd och uppskattad utbildning av högsta kvalitet. ?Hos oss skapar du dig nätverk för livet, får personlig handledning och möjlighet att ta framgångsrika steg i karriären.

Pinterest
Laura logo

Tietoja

Hakuaika: 23.10.2023 - 5.11.2023
Sijainti: Helsinki
Linkki: https://rekrytointi.com/avoimet-tyopaikat/hanken-svenska-handelshogskolan/data-specialist-dataspecialist/2486622/

Lisätietoa

Ilmoitus yrityksen kotisivuilla Yritysprofiilii Laura kotisivut

Tagit

Liiketoimintaprosessi

Tietohallinto

Toimialakokemus

IT

Laura:n muita rekryilmoituksia

Siirry yrityksen profiiliin Laura kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä