Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Unboxataan Dynamics 365 -versiopäivitys! – Versio 10.0.31

BloggausMicrosoftin pilvi-ERP, Dynamics 365, päivittyy useita kertoja vuodessa ja tarjoaa jokaisessa versiopäivityksessä kasapäin uusia parannuksia. Mitä löytyykään kääreistä tällä kertaa, kun Efiman Dynamics 365 -tuotevastaavat, Annukka, Taina, Erno, Heidi, Maria ja Eija, käyvät läpi tammikuisen versiopäivityksen sisältöä?

Jatkuvasti kehittyvä pilviratkaisu Dynamics 365 tarjoaa uusia toiminnallisuuksia ja pienempiä parannuksia ympäri vuoden. Vuonna 2023 ratkaisu päivittyy yhteensä seitsemän kertaa. 

Tässä blogisarjassa avaamme kunkin versiopäivityksen kiinnostavimpia uusia toiminnallisuuksia versiopäivitys kerrallaan. Tällä kertaa tapetilla on vuoden ensimmäinen versiopäivitys, jonka antia avaamme sovelluskohtaisesti: sovelluskohtaisiin esittelyihin pääset tutustumaan alla olevan linkkilistauksen kautta. 

Kaikkia Dynamics 365 -asiakkaita kannustamme tutustumaan sovelluskohtaisten uusien toiminnallisuuksien lisäksi muutokseen, joka vaikuttaa ennemmin tai myöhemmin jokaiseen Dynamics 365 -asiakkaaseen. Kyseessä ovat proaktiiviset laatu- ja korjauspäivitykset, joita Microsoft asentaa jatkossa myös asiakkaan tuotantoympäristöihin.


Olethan jo tutustunut proaktiivisiin laatu- ja korjauspäivityksiin? – Asennuksia luvassa nyt myös tuotantoympäristöihin

Edellistä versiopäivitystä koskevassa blogissamme kerroimme Microsoftin proaktiivisista laatu- ja korjauspäivityksistä (Proactive Quality Updates, PQU). Mikäli aihe ei soita kelloa, kannattaa viimeistään nyt paneutua aiheeseen viime blogistamme. Silloin kerroimme, että proaktiivisia laatu- ja korjauspäivityksiä viedään asiakkaiden Sandbox-ympäristöihin, mutta viime vuoden puolella päivityksiä ei kuitenkaan asennettu vielä asiakkaiden tuotantoympäristöihin.

Tänä vuonna Microsoft on tiedottanut saaneensa riittävästi onnistuneita ja hyviä kokemuksia laatu- ja korjauspäivitysten asennuksista Sandbox-ympäristöissä ja kertonut aikeestaan laajentaa asennuksia nyt myös tuotantoympäristöihin.

Proaktiivisten tuotantokorjauspäivitysten piirissä ovat sellaiset Dynamics 365 -asiakkaat, jotka

 • ovat saaneet vahvistuksen PQU onboardingista Microsoftilta LCS-portaalin kautta ja
 • joiden tuotantoympäristö on versiossa 10.0.30 ja sovelluksen versio (application version) on pienempi kuin 10.0.1362.124.

Kuten viimeksi totesimme, proaktiivisten laatu- ja korjauspäivitysten kanssa ei kannata jäädä yksin – mahdollisiin päivityksiin kannattaa varautua yhdessä Efiman oman palvelupäällikön kanssa.

Uutta koko Dynamics 365 alustassa


Käyttöoikeusroolin poistamisen estäminen


Ei enää vahinkopoistoja! Versiopäivityksen 10.0.31 myötä tärkeiden käyttäjäroolien poistaminen käyttöliittymästä käsin on mahdollista estää. Näin vältytään siltä, että joku vahingossa poistaisi kyseisen käyttäjäroolin. Esto tapahtuu käyttöoikeusroolin asetuksien kautta. Kun esto on päällä, roolin poistoyritys tuo näytölle virheviestin: “NN on järjestelmärooli eikä sitä voi poistaa.” 


Taulun tietokantalokikirjauksen esto 


Dynamics 365 mahdollistaa tietokantataulujen lokikirjoituksen (database logging). Tämä tarkoittaa siis selkokielisemmin sitä, että käyttäjä voi määrittää Dynamics 365 -järjestelmässä, minkä taulun tietojen muutoksia, lisäyksiä ja/tai poistoja hän haluaa seurata. Käyttäjän määrittämien asetusten perusteella järjestelmä kirjoittaa taulun muutoksista lokiin tiedon, ja käyttäjä voi tarkastella lokihistoriaa järjestelmästä. Yleinen lokituksen kautta seurattava taulu on toimittajan pankkitilit.

Jatkossa, versiopäivityksestä 10.0.31 alkaen, tietokantataulun lisääminen lokitukseen voidaan estää. Yksi syy eston hyödyntämiselle voi olla esimerkiksi se, että taulun data muuttuu jatkuvasti, mikä tarkoittaisi myös useita rivejä kantalokille ja todennäköisiä epäsuotuisia vaikutuksia suorituskyvylle. Mikäli lokitus on estetty, käyttäjä ei voi vahingossa määrittää lokitukseen taulua, joka ei siihen sovellu.

Uutta Dynamics 365 Commerce -järjestelmässä


Ostotilausten luominen kassalta


Kassan kautta on nyt mahdollista luoda, tarkastella, muokata ja vahvistaa myymälään liittyviä ostotilauksia. Koska ostotilauksia on mahdollista luoda ja hallita kassan kautta, jatkossa kaupan työntekijät pystyvät käsittelemään koko ostotilausprosessin yhdestä sovelluksesta käsin. 

Ostotilausten luonti on liitetty kassan Saapuva varasto -toiminnon (Inbound) alle. Käyttäjä pystyy ostotilauksen luonnin yhteydessä määrittämään ostotilaukselle toimittajan ja toimituspäivämäärän sekä rivitiedoissa lisäämään tuotteet ostotilaukselle viivakoodinlukijalla tai manuaalisesti ja antamaan tilatun määrän. Ostotilaukselle pystyy liittämään vain tuotteita, jotka löytyvät myymälän valikoimasta. Otsikolle ja riveille on myös mahdollista lisätä huomautus, joka siirtyy Dynamics 365 -taustajärjestelmän ostotilaukselle. 


Store Commerce -sovellus saatavilla iOS-laitteilla 

Store Commerce -sovellus on nyt saatavilla iOS:lle, ja se voidaan asentaa suoraan Applen App Storesta. Store Commerce -sovellus iOS:lle tukee paikallista laiteasemaa, joten yhteys voidaan muodostaa suoraan verkkoon liitettyihin maksupäätteisiin, kuittitulostimiin ja kassalaatikoihin tarvitsematta ottaa käyttöön jaettua laiteasemaa. Kassalaitteen tyypiksi valitaan Dynamics 365 -taustajärjestelmässä "Modern POS – iOS."

Uutta Dynamics 365 Finance -järjestelmässä

Dynamics 365 Finance -järjestelmään julkaistiin tässä versiopäivityksessä muutamia parannuksia Kirjanpito-moduuliin.

Tapahtumien selvityksen automatisointi


Tapahtumien selvitys on jatkossa mahdollista automatisoida osittain. Tapahtumat, joiden debet- ja kredit-summat täsmäävät, voidaan kohdistaa automaattisesti määriteltyjen sääntöjen mukaan. Osittaista kohdistusta eli esimerkiksi useamman debet-summan kohdistamista yhteen kredit-summaan ei tueta. Määritellyt säännöt vaikuttavat siihen, milloin kohdistus ajetaan, mitä kriteerejä käytetään tapahtumien kohdistukseen ja missä järjestyksessä tieto käsitellään. Kohdistus voidaan ajaa esimerkiksi kuukausittain. Kriteereinä voidaan käyttää tapahtuman kirjaustyyppiä ja talouden dimensioita. Kohdistettavien tapahtumien tulee kuitenkin aina olla kirjattuna samalle tilille ja kirjanpitotasolle.

Automaattisen kohdistuksen lopputulosta voi tarkastella Tapahtuman selvitykset -näkymässä. Näkymään on lisätty uusi Automaatiosääntö-kenttä, joka kertoo kohdistuksessa käytetyn säännön. Automaattisesti kohdistetun tapahtuman voi tarvittaessa myös peruuttaa manuaalisesti. Jotta ominaisuuden voi ottaa käyttöön Toimintojen hallinnasta, tulee myös Tietoja kirjanpidon selvityksestä ja tilinpäätöksestä -ominaisuuden olla otettuna käyttöön.

Tilikauden lopetuksen optimointi


Toiminto tehostaa tilikauden lopetuksen ajoa suorittamalla prosessoinnin mikropalvelulla. Toiminto suorittaa voitto- ja tappiotilien koostamisen ja sulkemisen jakamattomien voittojen tilillä sekä siirtää tasesaldot seuraavaan vuoteen.

Taloushallinnon dimensio -palvelu


Uusi Taloushallinnon dimensio -palvelu parantaa suorituskykyä, kun Tietojen hallinnan -työtilan kautta tuodaan kirjauskansioita, jotka sisältävät suuria määriä rivejä. Kyseessä on uusi mikropalvelu, joka toimii yhtäaikaisesti aineiston sisään tuonnin kanssa. Palvelu toimii tällä hetkellä ainoastaan kirjauskansioilla, joiden tapahtuman tyyppinä on Kirjanpito ja joilla on vähintään 500 riviä.

Uutta Dynamics 365 Supply Chain Management -järjestelmässä

Varastohallinnan käsipäätteellä tehtävien kiertoreittivaiheiden automatisointi


Kiertoreittien avulla varastotyöntekijä voi siirtyä varastonhallinnan käsipäätteellä suorittamastaan työnkulusta toiseen tehtävään ja palata sen suoritettuaan kohtaan, jossa oli ennen kiertoreitin käynnistystä. Ominaisuuden avulla käsipäätteen työnkulkuihin voidaan siis rakentaa ylimääräisiä työvaiheita – kiertoreittejä.

Versiopäivityksessä 10.0.31 kiertoreittitoimintoja on parannettu siten, että kiertoreitillä voidaan noutaa nykyiseen tehtävään liittyviä tietoja taustalla automaattisesti, minkä jälkeen näitä tietoja voidaan hyödyntää suoraan käynnissä olevassa työnkulussa. Automaation myötä työnkuluissa voidaan suorittaa taustalla sellaisia työvaiheita, jotka aikaisemmin vaativat käyttäjän toimintaa. 

Lähetysten pakkaaminen varastonhallinnan käsipäätteellä


Varastonhallinnon mobiilisovellus eli niin sanottu käsipääte on varastotyöntekijän tärkein työkalu, jolla hoidetaan niin tilausten keräilyt ja vastaanotot, varaston sisälogistiikan tehtävät kuin inventoinnitkin. Sen sijaan lähetysten pakkaamista ei ole tähän päivään asti ollut mahdollista suorittaa käsipäätteeltä käsin. Lähetysten pakkaaminen on suoritettu joko määriteltyjen pakkausehtojen mukaisesti automaattisesti tai hyödyntämällä Dynamics 365 -käyttöliittymästä löytyvää pakkausasemaa.

Versiopäivityksen 10.0.31 myötä tuotteiden pakkaaminen tulee mahdolliseksi varastonhallinnan käsipäätteellä. Uuden pakkaustoiminnallisuuden avulla pakkausprosessit tehostuvat, sillä myös pakkaaminen saadaan suoritettua samalla työkalulla, käsipäätteellä, kuten muutkin varastotoiminnot.

Tehostettu varastonhallintaratkaisun käyttöönotto ja ylläpito


Uusi varastotoimintojen käyttöönottokokemus tehostaa huomattavasti uusien varastotoimintojen käyttöönottoa Dynamics 365 Supply Chain Managementin varastonhallintaratkaisussa. Se pitää sisällään erilaisia työkaluja ja visualisointeja, joiden avulla varastonhallinnan toimintoja on entistäkin tehokkaampaa määritellä, ylläpitää ja optimoida.

Uudet toiminnot tuovat apua muun muassa seuraaviin työvaiheisiin:

 • Ohjattuun toimintoon perustuva varaston määritys
 • Yksinkertaistettu sijaintidirektiivien kyselynäkymä
 • Sijaintidirektiivimääritysten simulointi
 • Sijaintidirektiivipolkujen visualisointi

Uudet toiminnallisuudet ovat hyödyllisiä niin uusia varastotoimintoja perustettaessa kuin myös nykyisten toimintojen muutostilanteissa.


Toimitusketjun häiriöiden ehkäiseminen toimitusriskejä arvioimalla


Uusi Toimitusriskin arvioinnin työtila helpottaa toimittajien toimitusriskien sekä mahdollisten hankintahäiriöiden vaikutusten arvioimista. Työtilan avulla voidaan seurata toimittajan toimituskyvykkyyttä ja tehdä erilaisia riskianalyysiraportteja.

Työtilaan julkaistaan toiminnallisuuksia vaiheistetusti: versiopäivityksen 10.0.31 yhteydessä julkaistiin työtilan ensimmäiset toiminnallisuudet, joiden avulla voidaan mitata toimittajien ja tuotteiden toimitusten suorituskykyä useilla eri ulottuvuuksilla ja tehdä riskiarvioita tulevista suunnitelluista toimituksista.

Suunnittelun optimoinnin muutokset

Dynamics 365 Supply Chain Managementin Suunnittelun optimointi -moduuliin tuodaan uusia toiminnallisuuksia lähes jokaisessa versiopäivityksessä. Listasimme alle viisi tässä versiopäivityksessä julkaistua kiinnostavinta uutta toiminnallisuutta.

Myyntitarjouksien ja tarjouspyyntöjen huomiointi pääsuunnittelussa


Jatkossa myyntitarjouksien ja tarjouspyyntöjen sisältämä kysyntä voidaan ottaa huomioon materiaalien tilaussuunnitelmissa. Koska tarjoukset ja tarjouspyynnöt sisältävät tietoa mahdollisesti toteutuvista tilauksista, kannattaa ne ottaa mahdollisimman hyvin huomioon pääsuunnittelun laskelmissa.

Suunnittelijat voivat määrittää tarjouksien realisoitumiselle todennäköisyysprosentin, jonka tarjouspyynnön on ylitettävä, jotta sen sisältämä kysyntä otetaan huomioon laskelmissa. Näin ollen kaikkia tarjouspyyntöjä ei automaattisesti oteta osaksi laskelmia.

Käytännössä pääsuunnitelman Yleiset-välilehdelle on lisätty kolme lisäkenttää, joiden avulla voidaan määritellä, otetaanko myyntitarjoukset tai tarjouspyynnöt huomioon pääsuunnittelun laskennassa:

 • Sisällytä myyntitarjoukset (sisällytetäänkö myyntitarjoukset laskentaan)
 • Sisällytä tarjouspyynnöt (sisällytetäänkö tarjouspyynnöt laskentaan)
 • Todennäköisyysprosentti (vähimmäistaso, joka vaaditaan, jotta tarjous sisällytetään pääsuunnitteluun)

Pääsuunnittelun määrittäminen käyttämään tarjontaennusteita


Pääsuunnitelmissa voidaan jatkossa määritellä, käytetäänkö laskennassa tarjonta- ja kysyntäennusteita. Ennusteet perustuvat usein edellisen vuoden toteumiin.

Pääsuunnitelman Yleiset-välilehdelle on lisätty neljä lisäkenttää, joiden avulla voidaan määritellä tarkemmin, otetaanko tarjonta- ja kysyntäennusteet huomioon pääsuunnittelun laskennassa:

 • Ennustemalli (malli, joka sisältää pääsuunnitelmassa käytettävän tarjonta- ja/tai kysyntäennusteen)
 • Sisällytä tarjontaennuste (sisällytetäänkö tarjontaennuste pääsuunnitteluun)
 • Sisällytä kysyntäennuste (sisällytetäänkö kysyntäennuste laskentaan)
 • Ennustevaatimusten vähentämiseen käytetty menetelmä

Erien merkitseminen käytettävissä tai ei-käytettävissä oleviksi käsittelykoodien avulla


Erän käsittelykoodin avulla voidaan määritellä, onko varastoerä käytettävissä pääsuunnittelua, varausta, keräystä ja toimitusta varten. Erän käsittelykoodi on joko ”Käytettävissä” tai ”Ei käytettävissä”. Jatkossa eräkoodeja on mahdollista käyttää myös Suunnittelun optimointi -moduulissa.

Rajallisen materiaalin suunnittelu ja ajoitus


Tämän uuden toiminnallisuuden avulla tuotantoaikataulu voidaan määritellä rajallisten resurssien ja materiaalien ehdoilla. Kun uusi toiminnallisuus on käytössä, tuotantotilausta ei voida ajoittaa alkamaan ennen kuin sekä resurssikapasiteettia että materiaaleja on saatavilla samanaikaisesti ja tuotantoon vaadittava määrä.

Tuotteiden ja materiaalien hankkiminen useilta toimittajilta


Tämän uuden toiminnallisuuden myötä Suunnittelun optimointi mahdollistaa hankinnan usealta toimittajalta. Suunnittelun optimointi antaa mahdollisuuden muodostaa toimittajille hankintasuhteita ja sääntöjä, joita käytetään pääsuunnittelun aikana. Säännöissä voidaan esimerkiksi määrittää sääntö, jolla varmistetaan, että materiaaleista ostetaan 70 prosenttia toimittajalta X ja 30 prosenttia toimittajalta Y.

Uutta Dynamics 365 Project Operations -järjestelmässä

Versiopäivityksessä 10.0.31 ei julkaistu merkittäviä, Dynamics 365 Project Operations -järjestelmää koskevia uusia toiminnallisuuksia.

Mitä uudet ominaisuudet mahdollistavat juuri teille?

Jos jokin uusi ominaisuus herätti mielenkiintosi, kerromme mielellämme aiheesta lisää ja avaamme, mitä uusi toiminnallisuus voisi tarkoittaa juuri teidän liiketoiminnallenne. Uusien ominaisuuksien todellisen arvon ymmärtää nimittäin parhaiten vasta silloin, kun hyötyjä punnitaan asiakkaan omissa prosesseissa ja omassa liiketoimintaympäristössä.

Ota yhteyttä

Tutustu aiempiin blogisarjamme osiin täältä.

Kirjoittaja

Efiman Dynamics 365 -tuotetavastaavat

Kirjoitus on julkaistu aiemmin Efiman sivuilla.

Pinterest
Efima Oyj logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Efima kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Logistiikka
Myynti
Supply chain management SCM
Taloushallinto
Tietohallinto
Toiminnanohjaus ERP

Erikoisosaaminen

Pilvipalvelut / SaaS

Teknologia

Microsoft

Omat tagit

Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365 Commerce
Microsoft Dynamics 365 Finance
Microsoft Dynamics 365 Project Operations
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management
Unboxataanerppi

Siirry yrityksen profiiliin Efima kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Efima - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Efima - Muita referenssejä

Efima - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia