Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Unboxataan Dynamics 365 -versiopäivitys! – Versio 10.0.24

BloggausMicrosoftin pilvi-ERP, Dynamics 365, päivittyy kahdeksan kertaa vuodessa ja tarjoaa jokaisessa versiopäivityksessä kasapäin uusia parannuksia. Mitä löytyykään kääreistä tällä kertaa, kun Efiman Dynamics 365 -tuotevastaavat, Heidi, Maria, Erno ja Taina, käyvät läpi vuoden ensimmäisen versiopäivityksen sisältöä?

Siinä missä vuoden alku on monelle meistä aikaa tehdä parannuksia omaan arkeen ja elämäntapoihin, on myös Microsoft päättänyt pistää parastaan ja tarjota lukuisia parannuksia Dynamics 365:n olemassa oleviin moduuleihin. Moduuleihin tehdyt parannukset on paketoitu vuoden ensimmäiseen versiopäivitykseen, 10.0.24 (julkaistu 14.1.2022), jonka antia avaamme tällä kertaa kolmen Dynamics 365 -sovelluksen osalta:

  • Dynamics 365 Supply Chain Management
  • Dynamics 365 Finance
  • Dynamics 365 Project Operations

Dynamics 365 Supply Chain Managementin – tai tuttavallisemmin D365 SCM:n – saralla parannukset kohdistuvat erityisesti jatkuvasti kehittyvään Suunnittelun optimointi -moduuliin, joka uutena moduulina korvaa pidempään käytössä olleen Pääsuunnittelu-moduulin myöhemmin tänä keväänä, kuten aiemmin kerroimme. Moduuliin on julkaistu uusia toiminnallisuuksia lähes jokaisessa versiopäivityksessä, eikä viimeisinkään versiopäivitys jäänyt niistä paitsi.

Dynamics 365 Financen osalta teemme pari kiinnostavaa nostoa Kirjanpito-moduuliin tehdyistä parannuksista sekä vuoden 2020 lopulla julkaistun Resurssien vuokraus eli Asset Leasing -moduulin uunituoreista lisätoiminnallisuuksista.

 

Uutta Dynamics 365 Supply Chain Management -järjestelmässä

Uusia toiminnallisuuksia Suunnittelun optimointi -moduulissa

Kuten olemme aikaisemmissa blogeissammekin kertoneet, Dynamics 365 Supply Chain Managementin Suunnittelun optimointi -moduuliin tuodaan uusia toiminnallisuuksia lähes jokaisessa versiopäivityksessä. 10.0.24 versiossa käyttöön tulevat seuraavat kaksi ominaisuutta:

Resurssin kohdistus pohjautuen resurssin kyvykkyyksiin

Suunnittelun optimointi -moduulissa on versiopäivityksestä 10.0.24 lähtien käytettävissä joustava resurssien varaus, joka perustuu resurssien kyvykkyyksiin (resource capabilities). Jatkossa tuotantotyön resursseja voidaan siis allokoida tarvittavien kyvykkyyksien perusteella. Käytännössä erilaisille resursseille määritellään kyvykkyyksiä eli tietoja siitä, minkälaisista tehtävistä resurssi suoriutuu. Ja näin ollen resurssien allokointi tuotantotyöhön voidaan tehdä jatkossa tarvittavien kyvykkyyksien mukaisesti.

Uuden ominaisuuden käyttöönoton myötä resurssien allokoinnissa ja ajoituksessa otetaan automaattisesti huomioon tuotantoprosessissa tarvittavat kyvykkyydet, ja saatavilla olevat resurssit allokoidaan näiden tarpeiden mukaisesti kuhunkin tuotantotyöhön. Määritettyjen kyvykkyyksien avulla voidaan varmistaa, että kustakin tuotantotyöstä on mahdollista suoriutua ja että resurssit on allokoitu tarpeiden mukaisesti.

Operatiivisille resursseille on mahdollista kohdistaa useita kyvykkyyksiä, ja vastaavasti yksi kyvykkyys voidaan kohdistaa useammalle resurssille. Kyvykkyyksiä voidaan kohdistaa kaikentyyppisille resursseille, mukaan lukien työkaluille, toimittajille, koneille, sijainneille, toimipisteille ja henkilöresursseille. Resurssin kyvykkyydet voivat sisältää myös prioriteetin resurssien valinnan optimoimiseksi.

Uusintatilausmarginaali ja toimitusmarginaali

Versiosta 10.0.24 lähtien Suunnittelun optimointi -moduuliin voidaan sisällyttää pääsuunnittelun aikana käytettävät kaksi varmuusmarginaalia: uusintatilausmarginaali ja toimitusmarginaali. Varmuusmarginaalit lisäävät normaaliin läpimenoaikaan ylimääräisen puskurin – nimensä mukaisesti varmuuden lisäämiseksi. Uusintatilausmarginaali lisää puskuriajan toimitustilauksen tekemiseen, toimitusmarginaali lähetysten käsittelyyn. Alla olemme lyhyesti kuvanneet nämä kaksi käyttöön tullutta varmuusmarginaalia.

Uusintatilausmarginaali (Reorder margin)

Uusintatilausmarginaali lisätään pääsuunnittelun aikana kaikkiin suunniteltuihin tilauksiin ennen nimikkeen läpimenoaikaa. Näin varmistetaan, että toimitustilauksen tekemiselle jää riittävästi aikaa. Tätä marginaalia käytetään tavallisesti puskurina, jotta hyväksynnälle ja muille toimitustilauksen luontiin liittyville pakollisille sisäisille prosesseille jää aikaa. Uusintatilausmarginaali sijoitetaan toimitustilauspäivän ja alkamispäivän väliin.

Toimitusmarginaali (Issue margin)

Toimitusmarginaali vähennetään kysynnän tarvepäivästä pääsuunnittelun aikana. Näin voidaan varmistaa, että saapuvien kysyntätilausten käsittelyyn ja lähettämiseen jää riittävästi aikaa. Tätä marginaalia käytetään tavallisesti puskurina, jotta lähetys- ja muille lähteville varastoprosesseille jää riittävästi aikaa.

Toimitusmarginaali - Issue margin V10.0.24

Muista huomionarvoisia uusia toiminnallisuuksia

Tuotantotilausten käytettävissä olevan materiaalin saatavuustarkistus

Versiopäivityksessä 10.0.24 julkaistu uusi ominaisuus nopeuttaa tuotantotilausten avaamista Tuotannonhallinnan työtilassa ja Julkaistavat tuotantotilaukset -näkymässä. Jos uusi ominaisuus ei ole käytössä, järjestelmä tarkistaa heti sivua avattaessa automaattisesti, onko kaikkien luetteloitujen tuotantotilausten käytettävissä materiaaleja. Tämä voi kestää kauan, jos tilauksia on paljon. Kun uusi ominaisuus on käytössä, järjestelmä käyttää työkalurivin painiketta, jonka avulla voit käynnistää materiaalien tarkistamisen vain valittujen tilausten osalta ja tarvittaessa. Ja kuten arvata saattaa, aikaa säästyy!

Ruudukon ominaisuudet

Microsoft on julkaissut käyttöliittymän ruudukoihin liittyvän ominaisuuden jo vuonna 2020. Kyseiseen ominaisuuteen on tullut päivityksiä matkan varrella, ja ominaisuus on Microsoftin toimesta asetettu oletukseksi versiosta 10.0.21 eteenpäin.

Huomion arvoista on, että ominaisuus on tähän asti ollut valinnainen, mutta Microsoftin tavoitetila on saada ominaisuus pakolliseksi versiossa 10.0.25. Microsoft on julkaissut ohjelmistorajapinnan, jolla tämä ominaisuus voidaan rajata pois käytöstä tietyissä näkymissä. Rajapinta kuitenkin poistuu, kun ominaisuudesta tulee pakollinen.

Ruudukon ominaisuuksien aktivoinnista on noussut omien kokemuksiemme perusteella haasteita, ja nyt onkin vielä hyvää aikaa testata ruudukon ominaisuudet -toiminnon käyttöä omassa testiympäristössä ja varmistaa ongelmaton järjestelmän käyttö tulevaisuudessakin.

Microsoftilta on tullut uusia ominaisuuksia näkymien hallintaan ja käyttöön (Tallennetut näkymät, Ruudukon ominaisuudet), joiden käytöstä tulemme tekemään yksityiskohtaisemman, erillisen esittelyn.

 

Uutta Dynamics 365 Finance -järjestelmässä

Kaksi kiinnostavaa nostoa Kirjanpito-moduulin parannuksista

Versiopäivitys 10.0.24 sisältää muutamia parannuksia Kirjanpito-moduulin raportointimahdollisuuksiin ja suorituskykyyn. Sukelletaan niistä kahteen kiinnostavimpaan seuraavaksi.

Alustava tase odottavilla tapahtumilla

Tapahtumatiedot sisältävä pääkirjaraportti on lisätty Kirjanpito-moduuliin jo aiemmassa versiossa: se on mahdollistanut muun muassa kirjaamattomien tapahtumien näyttämisen versiopäivityksestä 10.0.21 lähtien. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi migraatioaineiston sisään luvun jälkeen tai kauden katkossa, kun halutaan tarkistaa odotettuja tuloksia ennen kirjausta. Uudemmissa versioissa on lisätty uusia kirjaamattomia tapahtumatyyppejä, joita voi esikatsella tällä raportilla. Version 10.0.24 jälkeen valittavana ovat alla olevaan kuvaan punaisella merkityt tapahtumatyypit.

MicrosoftTeams-image (16)

Suorituskyvyn optimointi: Alareskontran kirjauskansioiden siirto pääkirjaan 

Tämä Kirjanpito-moduulin uusi toiminto tehostaa tietojen siirtoa alireskontran kirjoista pääkirjaan. Toiminnon avulla prosessi on tehokkaampi ja pienempien tapahtumien ryhmät voidaan siirtää yhteen, mikä mahdollistaa eräpalvelimen tehokkaamman käytön. Suosittelemme ottamaan tämän ominaisuuden käyttöön regressiotestauksen jälkeen.

Dynamics 365 Financen uudet moduulit kehittyvät

Myös tässä versiossa Microsoft on jatkanut taloushallinnon uusien moduulien kehitystä, esimerkiksi Asset Leasing -moduulissa on uusia toimintoja. Lisäksi uusi Verolaskenta-palvelu sekä Financial Insight -ratkaisu kehittyvät jatkuvasti. Tällä kertaa pureudumme tarkemmin Resurssien vuokraus eli Asset Leasing -moduulin uusiin toimintoihin.

Resurssien vuokraus  

Efiman aiemmassa blogissa olemme kertoneet Dynamics 365 Financen uudesta Asset Leasing -moduulista, joka noudattaa uusia kansainvälisiä kirjanpitostandardeja (IFRS 16 ja US GAAP), automatisoi prosesseja, tallentaa ja käsittelee tärkeimmät vuokrasopimustiedot ja auttaa luomaan kirjauskansiovientejä koko vuokrasopimuksen elinkaaren ajan. Moduulin avulla voidaan hallita vuokrasopimuksen alkuperäistä kirjaamista sekä siihen liittyviä maksuaikatauluja, jaksotuksia, oikaisuja ja uudelleenluokittelua. Microsoft lisäsi versiopäivityksessä 10.0.24 tähän kokonaisuuteen kolme uutta ominaisuutta: 

  • Leasingsopimus omaisuuden leasingille
  • Leasing-oikaisutoiminto omaisuuden liisaukseen
  • Leasing-arvonalentumiskirjaus esikatselulla

Muista huomionarvoisia uusia toiminnallisuuksia

Lokalisaatioiden muutokset

Asiakkaille, joilla on tytäryhtiöitä eri maissa, on tärkeää tietää, että lokalisaatioiden osalta käytössä olevat Ruotsin, Itävallan, Saksan ja Alankomaiden ALV-ilmoitusmallit korvataan uusilla ratkaisulla 1.12.2022 mennessä. Lisätietoja kannattaa lukaista tästä artikkelista.

 

Uutta Dynamics 365 Project Operations -järjestelmässä

Dynamics 365 Project Operations -toimintoihin ei tässä versiopäivityksessä ole tuotu uusia toiminnallisuuksia.

 

Pistähän palautetta

Hienoa, että jaksoit lukea unboxauksemme loppuun asti – olet selvästikin innokas oppimaan uutta ja halukas tutustumaan Dynamics 365:n lukuisiin uusiin mahdollisuuksiin. Jos haluat sukeltaa vielä syvemmälle ja kuulla jostakin uudesta toiminnallisuudesta tarkemmin, älä epäröi jättää meille viestiä alla olevan painikkeen kautta: näistä aiheista riittäisi keskusteltavaa enemmänkin kuin vain yhden blogin verran!

Painikkeen kautta saa myös jättää palautetta blogistamme: mitä haluaisit enemmän – mitä kenties vähemmän? Kiitos jo etukäteen, että autat meitä täällä ruudun toisella puolen kirjoittamaan entistäkin hyödyllisempiä unboxauksia.

Ota yhteyttä

Tutustu aiempiin blogisarjamme osiin täältä.

Kirjoittaja

Efiman Dynamics 365 -tuotetavastaavat

Kirjoitus on julkaistu aiemmin Efiman sivuilla.

Pinterest
Efima Oyj logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Efima kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Logistiikka
Projektinhallinta
Supply chain management SCM
Taloushallinto
Tietohallinto
Toiminnanohjaus ERP

Erikoisosaaminen

Pilvipalvelut / SaaS

Teknologia

Microsoft

Omat tagit

Unboxataanerppi
Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management
Microsoft Dynamics 365 Finance
Microsoft Dynamics 365 Project Operations

Siirry yrityksen profiiliin Efima kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Efima - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Efima - Muita referenssejä

Efima - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia