Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Rakennuskonserni Jatke ohjaa liiketoimintaansa EVRYn Jydacom-ohjelmistolla – tuotannosta talouteen ja henkilöstöhallintaan

ReferenssiJatke on luottanut yrityksen perustamisesta eli vuodesta 2009 saakka Jydacom-ohjelmistoihin ja jatkaa EVRYn kanssa järjestelmiensä kehittämistä ja uudistamista.

Jatke on vahva suomalainen rakennuskonserni, joka keskittyy asunto- ja toimitilarakentamiseen, korjausrakentamiseen ja kiinteistökehitykseen. Yritys koostuu emoyhtiö Jatke Oy:stä, Jatke Länsi-Suomi Oy:stä, Jatke Uusimaa Oy:stä sekä metallirakenteita valmistavasta Nordic Facade Finland Oy:stä. Konserni työllistää noin 330 henkilöä ja sen liikevaihto on kasvanut nopeasti noin 300 miljoonaan euroon.

Jatkeella on käytössään EVRYn Jydacom-kokonaisjärjestelmä, jolla seurataan ja ohjataan yrityksen työmaiden kustannuksia ja hallinnoidaan koko konsernin taloutta, palkkoja, tuotantoa, kustannuslaskentaa ja kulunseurantaa. Uusimpana Jatke kehittää työntekijöidensä työsuhteiden hallintaa, ja on ottanut näitä prosesseja tukemaan käyttöönsä Jydacom HR -henkilöstöhallinnan ratkaisun.

Jatkeen työmaita ja urakoita seurataan Jydacom Tuotannonhallinta -ohjelmiston avulla


Rakennusliikkeissä työmaiden kustannusten seuranta on ydintärkeää, joten alan yritykset tarvitsevat tehokkaita ja helppokäyttöisiä työkaluja projektien, urakoiden ja eri työvaiheiden seuraamiseen ja ohjaamiseen. Jatke on merkittävä asuntorakentaja Etelä-Suomen kasvukeskuksissa, ja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Jatkeella on rakenteilla yli 2000 asuntoa.

Yritys- ja työnjohdon on tärkeää nähdä järjestelmästä niin yksittäisen työmaan kuin koko työkannan tilanteet jatkuvasti ja reaaliaikaisesti. Ajantasaisten tietojen perusteella työmaalla on mahdollista tehdä korjaavia toimenpiteitä töiden edetessä.

Tällä hetkellä Jatkeella nähdään tärkeäksi tehdä tuoteuudistus tuotannonhallinnan järjestelmään. Jydacom Tuotannonhallinta Plus mahdollistaa tuotannon ja talouden seuraamisen ja ohjaamisen lisäksi jaksotetun ennustamisen, jolla pystytään ennustamaan työmaan etenemistä halutulla syklillä helposti. Järjestelmä mahdollistaa myös lisä- ja muutostyöt tehostaen työmaan toimintaa.

Jatke yhtenäistää henkilöstöhallinnon prosessejaan Jydacom HR -järjestelmän avulla

Jatkeella henkilöstöhallinnan järjestelmän kehittäminen aloitettiin EVRYn kanssa vuoden 2018 alussa. Yrityksellä oli tarve henkilöstöhallinnon prosessien yhtenäistämiselle ja yhteiselle HR-järjestelmälle, koska työntekijöiden määrä on kasvanut yrityksen voimakkaan kasvun myötä.

Jatke valitsi käyttöönsä Jydacom HR -järjestelmän. Tärkeä valintaperuste oli, että käyttöön saadaan yksi kokonaisjärjestelmä, jossa tiedot syötetään järjestelmään vain yhden kerran – nyt Jatkeella henkilöstöhallinnan järjestelmä toimii saumattomasti muun muassa palkanlaskennan järjestelmän kanssa. Jatkeella on käytössä Jydacom Palkat -ohjelma. Tavoitteena järjestelmäprojekteissa on aina, että järjestelmät helpottavat ihmisten työtä.

Kun Jatke Oy:n henkilöstöjohtaja Johanna Heikman tutustui ensimmäisen kerran Jydacom-järjestelmään vuosia sitten, piti hän näkemästään: ”Järjestelmä oli heti hyvä tuttavuus. Minulle Jydacom-kokonaisjärjestelmä oli sillä tavalla lottovoitto, että tässä järjestelmässä yksien seinien sisällä kaikki osat keskustelivat toistensa kanssa.”

Nyt vuosia myöhemmin henkilöstöhallinnan järjestelmän valinnassa tämä sama ajatus on ollut keskeinen.

Selkeä ja helppokäyttöinen järjestelmä koko henkilöstölle

Jydacom HR -järjestelmällä Jatkeella hallinnoidaan ja ohjataan työntekijöiden työsuhteen koko elinkaarta. Järjestelmää käytetään jatkossa Jatkeella työntekijän perustietojen hallinnoimisen lisäksi muun muassa käytyjen kurssien ja pätevyyksien seurantaan ja kouluttautumisen suunnitteluun.

Henkilöstöhallinnon järjestelmän on Johanna Heikmanin mielestä oltava selkeä ja helppo käyttää, koska järjestelmää käyttävät sekä esimiehet että työntekijät, henkilöstöhallinnon ja palkanlaskijoiden lisäksi.

”Aiemmin esimiehet ovat koonneet omien alaistensa tiedot omiin tiedostoihinsa. Jatkossa meillä on yhteinen prosessi sekä moderni HR-ohjelmisto, jossa työntekijät itse pääsevät päivittämään osittain omat tietonsa webbilomakkeiden ja meille suunnitellun hyväksyntäprosessin kautta järjestelmään – esimiesten aikaa jää enemmän olennaiseen eli rakentamiseen ja siihen liittyviin asioihin”, kertoo Johanna Heikman.

”Tärkeää on, että järjestelmä skaalautuu kännykkään, koska sitä kautta työntekijät voivat käydä tietoja päivittämässä helposti. Digitalisaatio on tuonut hirveästi mahdollisuuksia, kun ihmisillä on uusia ja toimivia laitteita käytössään”, kommentoi Johanna ja jatkaa: ”Tavoitteena Jatkeella on, että työntekijät itse ottaisivat aktiivisen roolin HR-järjestelmän käytössä.”

”Henkilöstöhallinnan näkökulmasta uuden järjestelmän käyttöönoton myötä virheiden määrä vähenee ja riskit minimoituvat, kun tiedot syötetään vain kerran järjestelmään ja ovat sitten näkyvillä eri tahoille. HR-ohjelmisto on tärkeässä roolissa myös nykyisen tietosuoja-asetuksen kannalta, kun palkkaohjelma ja HR-ohjelma keskustelevat keskenään, ja on todennettavissa, miksi tietoja kerätään, mihin niitä kerätään ja mitä tietoja kerätään”, kertoo Johanna Heikman oivaltaneensa projektin myötä.

Uusi järjestelmä mahdollistaa esimiehille monet erilaiset raportointimahdollisuudet. Tiedot pysyvät ajantasaisina ja hyvässä tallessa. Raportointi tulee helpottumaan huomattavasti, koska kaikki tiedot löytyvät samasta järjestelmästä.

Ihmiset tärkeässä roolissa

Jatkeella henkilöstöhallinnan järjestelmä otetaan käyttöön asteittain, ja koko henkilöstölle järjestelmä on käytössä juhannukseen 2019 mennessä, johon mennessä muun muassa paperisista lomahakemuksista ja poissaoloilmoituksista on luovuttu kokonaan.

Yhteistyötä Jydacom-asiantuntijoiden kanssa Johanna Heikman kiittelee: ”Ihmiset ovat tärkeässä roolissa tällaisissa projekteissa. Henkilökemia on ollut hyvä ja yhteistyö on toiminut loistavasti. Projekti on edennyt juuri niin kuin on sovittu eli hyvin.”

Lisäksi hän jatkaa: ”Olen ollut aktiivinen ja olen antanut palautetta. Kun on hyvä keskusteluyhteys, niin järjestelmä kehittyy ja kasvaa tarpeiden mukaisesti, jolloin hyöty on molemminpuolinen.”

Suosittelija:

”Järjestelmä oli heti hyvä tuttavuus. Minulle Jydacom-kokonaisjärjestelmä oli sillä tavalla lottovoitto, että tässä järjestelmässä yksien seinien sisällä kaikki osat keskustelivat toistensa kanssa.”

Johanna Heikman, henkilöstöjohtaja, Jatke Oy

Pinterest
Referenssin infoboxi
EVRY logo

Tiedot

Tilaaja: Jatke Oy
Toimittajan
yhteyshenkilö:
Hannu Mäkimattila, liiketoimintajohtaja, Construction, EVRY Finland Oy

Lisätietoja

Yritysprofiili EVRY kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

HR
Toiminnanohjaus ERP
Tuotanto

Erikoisosaaminen

Ohjelmistokehitys

Toimialakokemus

Rakentaminen

Tarjonnan tyyppi

Koulutus
Toteutustyö
Tuki- ja ylläpitotyö
Valmisohjelmisto

Omat tagit

Jydacom

Siirry yrityksen profiiliin EVRY kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

EVRY - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

EVRY - Muita referenssejä

EVRY - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia