Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Pylon hyödyntää IoT-palveluita vaativassa korjausrakentamisessa

ReferenssiPylon on pääkaupunkiseudulla toimiva, vuonna 1989 perustettu, korjausrakentamiseen, talotekniikkaan sekä asukaslähtöiseen peruskorjaamiseen erikoistunut rakennusliike. Yritys on etenkin vaativien peruskorjauksien ammattilainen.

Helsingin arvokkaimpien rakennusten joukkoon lukeutuvassa Minervaskolanissa toimii ruotsinkielinen esikoulu ja ala-aste. Rakennuksen alkuperäiset osat ovat Eva Kuhlefelt-Ekelundin suunnittelemat vuodelta 1929 ja rakennus luokitellaan kokonaisuudessaan arvorakennukseksi. Helsingin kaupunki valitsi Pylonin toteuttamaan Minervaskolanin perusparannushankeen, joka suoritetaan vuosien 2017-18 aikana.

Mittavan hankkeen tarkoituksena on parantaa talotekniikkaa ja sisäilmaa sekä kehittää esteettömyyden lisäksi myös paloturvallisuutta arvorakennuksen henkeä kunnioittaen. Minervaskolanin työnjohtaja Tommi Paavilainen kertoo, että kohde toimii valmistuttuaan kouluna ja päiväkotina pienille lapsille, jonka vuoksi laadukkuus on yksi tärkeimmistä ohjaavista tekijöistä. Asetetut suojelutavoitteet ovat lisäksi projektissa keskeisessä roolissa, johon myös olosuhdehallinta oleellisesti liittyy.

”Meidän Pylon Rakennuksessa täytyy olla jatkuvasti ajan hermolla alalla tapahtuvista uudistuksista. Automatisoitu kosteudenhallinta on yksi iso osa jatkuvaa kehitystä. Olemme erikoistuneet nimenomaan vaativiin peruskorjauksiin, joissa seuranta on merkittävässä roolissa.” Tommi Paavilainen


Minervaskolan on suojeltu rakennus, joten perusparannushanketta seurataan ja valvotaan eri viranomaisten toimesta. Esimerkiksi Helsingin kaupunki on asettanut vaatimukset työmaalle ilmankosteuden sekä lämpötilan tasosta koko projektin ajalle.

Olosuhdehallinnan automatisoinnilla kustannustehokkuutta

Pylonin ja Integralin yhteistyö juontaa juurensa vuosien taakse. Minervaskolanin projektin konkretisoituessa, virisi keskustelu mahdollisuuksista automatisoida työmaan kosteus- ja lämpötilamittaus IoT-palveluiden avulla. Automatisoinnilla säästetään sekä aikaa että minimoidaan mahdollisuus inhimillisiin mittavirheisiin tai -tulkintoihin.

Minervaskolanin työmaalle asennettiin kymmenen IoT-anturia, joiden kautta saadut mittatiedot siirtyvät suoraan reaaliaikaiseen näkymään. Työmaan lämpötilaa pidetään minimissään +15 C rakennuksen omalla lämmitysjärjestelmällä ja tarvittaessa käytetään lisälämmitystä.

Ilman suhteellinen kosteus pidetään RH 50 % tuuletusta säätelemällä. ”Minervaskolan kosteudenhallintasuunnitelmassa on erikseen suunniteltu olosuhdehallinta. Talvella 2017 päätettiin, että rakennus kuivataan lämmitystä ja tuuletusta hyödyntäen. Tarvittaessa käytetään lisäksi ilmankuivaimia.” kertoo Paavilainen

Rakennukseen sijoitettiin kerroksittain lämpö- ja kosteusmittarit, joiden tulos tallentuu seurantaa varten säännöllisesti. Lämpötilan tai kosteuden muutoksiin reagoidaan asianmukaisin korjaustoimin, esimerkiksi lisälämmityksellä tai tilakohtaisella kosteudenpoistolla.

Mittareista saataviin tietoihin voidaan asettaa hälytysrajat, jolloin poikkeamat laukaisevat automaattisen hälytysviestin esimerkiksi työmaapäällikön matkapuhelimeen tai sähköpostiin.

Kesäaikaan suhteellisen kosteuden noustessa tai talvella tilojen lämpötilan laskiessa lämmitys toteutetaan joko lämmittimillä tai rakennuksen omilla lämmitysjärjestelmillä. Minervaskolan on jaettu eri lohkoihin olosuhdehallinnan selkeyttämiseksi sekä sen kontrolloinnin helpottamiseksi.

”Integralin IoT-anturit ovat auttaneet ilman lämpötilan ja kosteuden seurannassa erittäin paljon.”

”Tietyissä työvaiheissa, kuten sisäseinien rappaus- ja välipohjien plaanotöissä, lukemat on pidettävä raja-arvojen sisällä, jotta varmistutaan rakenteiden oikeanlaisesta kuivumisesta sekä kovettumisesta.” kuvailee Paavilainen. ”IoT-anturit kertovat mahdollisista lämpötilaa tai kosteutta koskevista muutoksista, jolloin tiedossa oleville alueille tehdään mittaustuloksen mukaiset lämmitys-, tuuletus- ja kuivatustoimenpiteet.”

Ajantasaista tietoa raportoinnista vastaaville valvojille

Työmaan lämpötila- ja kosteustietoa pääsevät Pylonin nimettyjen henkilöiden lisäksi katsomaan ennalta sovitut työmaavalvojat. Tietoa ei tarvitse erikseen toimittaa valvojille, vaan pilvipalvelussa sijaitseva tieto on ajantasaisesti nähtävissä ja eteenpäin raportoitavissa suoraan käyttöliittymästä. Saadut tulokset tallentuvat turvallisesti pilveen ja ovat seurattavissa matkapuhelimella, tabletilla kuin pöytäkoneellakin myös työmään päättymisen jälkeen.

”Olemme työmaalla erittäin tyytyväisiä Integralin palveluun ja apuun historiallisessa sekä tärkeässä projektissamme kosteudenhallinnan seurannassa Minervaskolanissa. Automatisoinnin ansiosta saan ajantasaista tilannetietoa mahdollisista haitoista rakennuksen sisällä.”

Tommi Paavilainen
työnjohtaja
Minervaskolanin kosteuden-ja pölynhallinta
Pylon Rakennus Oy


Suosittelija:

”Olemme työmaalla erittäin tyytyväisiä Integralin palveluun ja apuun historiallisessa sekä tärkeässä projektissamme kosteudenhallinnan seurannassa Minervaskolanissa. Automatisoinnin ansiosta saan ajantasaista tilannetietoa mahdollisista haitoista rakennuksen sisällä.”

Tommi Paavilainen

Pinterest
Referenssin infoboxi
Integral Oy logo

Tiedot

Tilaaja: Pylon Rakennus Oy
Ajankohta: 2017 - 2018
Toimittajan
yhteyshenkilö:
Risto Reinikka

Lisätietoja

Yritysprofiili Integral kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Erikoisosaaminen

IoT

Omat tagit

IoT
Korjausrakentaminen
olosuhteiden seuranta
esineiden internet
olosuhdehallinta

Siirry yrityksen profiiliin Integral kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Integral - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Premium-profiilia ei ole aktivoitu. Aktivoi plus/premium-profiili näyttääksesi tässä lisäämäsi 3 asiantuntijaa.

Integral - Muita referenssejä

Integral - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia