Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Mitä it-konsultti tekee?

BloggausDigitalisaatio, teknologian nopea kehittyminen ja palveluiden verkkoon siirtyminen ovat lisänneet tietoteknisen asiantuntijuuden kysyntää viime vuosina. Tähän kysyntään vastaa it-konsultti, joka antaa strategista ohjausta ja neuvoja asiakkaille teknologian ja tietoteknisten infrastruktuurien kehittämisessä ja käyttöönotossa. Nextconilla It-konsultin tehtävänä on useimmiten toimia teknisenä asiantuntijana, testauksen ja laadunvarmistuksen asiantuntijana / kehittäjänä ja projektijohtajana erilaisissa asiakasprojekteissa tai palvelutoimituksissa.

Viime vuosina fokus it-konsultoinnissa on siirtynyt nippelitiedosta ja jonkin teknologian täydellisestä hallinnasta kokonaisuuksien hallintaan ja laajempaan toimiala- ja asiakasymmärryksen. Prosessien hallinta, liinaus sekä liiketoimintalähtöinen ajattelu ovat työn keskiössä.

Mikä on it-konsultti?

It-konsultin tehtävänä on työskennellä tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja suunnitella ratkaisuja asiakkaan liiketoiminnan kehityksen tueksi. Nextconilla it-konsultit työskentelevät teknologia- ja toimialariippumattomasti liiketoiminnan kehittämisen- ja it-projektien parissa mielenkiintoisten asiakkaiden kanssa.

Nextconin projektinjohtopalveluiden parissa työskentelevät konsultit toimivat useimmiten projektipäälliköinä, järjestelmäarkkitehteinä ja kehittäjinä. Testaus- ja laadunvarmistuksen konsultit työskentelevät asiakkaan tarpeen mukaan testauspäälliköinä, testaussuunnittelijoina ja testausautomaation asiantuntijoina. Asiantuntevat konsulttimme ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa asiakkaidemme tulevaisuutta, automaatiota, ketterää kehitystä viimeisimpiä teknologioita hyödyntäen.

Oletko sinä seuraava Nextconin huippuosaaja? 

Tarjoamme vastuullisen työn ja mielenkiintoisia projekteja, joissa pääset käyttämään ja kehittämään osaamistasi. Arvostamme työntekijöitämme ja haluamme tukea heidän matkaansa asiantuntijuuteen. Jokainen työntekijämme saa käyttöönsä vuotuisen koulutusbudjetin, jonka voi käyttää valitsemallaan tavalla itsensä kehittämiseen ja kouluttamiseen

Tutustu avoimiin työpaikkoihin

It-konsultin työnkuva

It-konsultti voi toimia esimerkiksi, projektijohtajanatestausasiantuntijanateknisenä konsulttina tai johdon konsulttina. It-konsultti voi työskennellä tietyn teknologian ympärillä tai toimia teknologiariippumattomasti. Tärkeintä on ymmärtää mitä asiakas tarvitsee ja sovittaa siihen parhaiten sopivat teknologiat. Työnkuva on monipuolinen ja useimmiten projektit vaativat osaamista useammalta eri osa-alueelta. It-konsultointi yhdistää erikoisosaamista, erilaisia teknologioita, prosessiymmärrystä ja toimialatuntemusta.

It-konsultti ratkoo asiakkaiden ongelmia ja auttaa suunnittelemaan tehokkaampaa tulevaisuutta. It-konsultti ei työskentele yksin, vaan projektit toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tiivis yhteistyö tarkoittaa jatkuvaa yhteydenpitoa, testausta puolin ja toisin, suunnittelua ja avointa kommunikointia ongelmatilanteista. Käyttökokemus saadaan optimoitua huippuunsa ja lopputuotoksen käyttöönotto helpottuu, kun asiakas pääsee kokeilemaan ja tutustumaan tuotokseen jo kehitysvaiheessa.

Ratkaisukeskeinen asenne ja liiketoimintalähtöinen ajattelutapa ovat it-konsultin työssä tärkeämpiä ominaisuuksia, kuin detaljitason osaaminen jostain teknologiasta. Kiinnostus teknologiaan, digimaailmaan ja asiakkaan liiketoimintaan ohjaavat konsultin työtä.

Projektinjohtopalvelut

Nextconin projektinjohtopalveluiden parissa työskentelevät konsultit pääsevät mukaan mielenkiintoisiin ja haastaviin kilpailutus- ja kehittämisprojekteihin (vesiputousmallit ja ketterät menetelmät) sekä mm. asiakkaiden toiminnan auditointeihin ja agile valmennuksiin. Toteutamme näiden lisäksi myös vaativia it-käyttöpalveluiden transitio- ja transformaatioprojekteja.

Meillä on osaamista eri toimialoilta ja toimimme teknologiariippumattomasti. Projektijohdon konsulttimme ovat olleet mukana kehittämässä Carunan sähköisiä palveluita ja asiointia sekä tukemassa Kilpailu- ja Kuluttajavirastoa verkkopalveluiden kilpailutuksessa. Myös Visma Financial Solutions Oy on luottanut meidän asiantuntijuuteemme valitsemalla Nextconin projektipäälliköksi järjestelmäkehityshankkeeseen. Nitro valitsi Nextconin konsultikseen teknisten ratkaisujen portfoliohankkeeseen, jonka tavoitteena oli luoda uusi tapa johtaa Nitron teknisten ratkaisujen portfoliota.

Nextconin kokeneet projektijohdon konsultit auditoivat Devolon Oy:n myyntitiimin toimintaa, erityisesti myynti- ja tarjouksentekoprosessia eri näkökulmista. Tavoitteena oli löytää uusia tapoja toimia ja kehittää myyntiprosessia sekä asiakkuuksien hallintaa.

Lopputuloksena saatiin selkeät kehitysehdotukset ja vaihtoehtoiset tavat toimia. Ehdotukset olivat konkreettisia ja niitä oli helppo lähteä viemään eteenpäin ja implementoida toimintaan."

Taneli Saari, liiketoiminnan johtaja, Devolon Oy.

Haemme tällä hetkellä mm. myynnin moniottelijaa sekä ketterän kehityksen product owneria. Voit myös jättää avoimen hakemuksen klikkaamalla tästä.

Testaus- ja laadunvarmistuspalvelut

Ohjelmiston toimivuus ja laatu ovat usein suorassa suhteessa siihen, miten hyvin koko kehityksen elinkaari ja siihen liittyvät osat toimivat yhteen. Tänä päivänä ei tarvitse olla kovinkaan erikoinen tuote tai palvelu, minkä taustalla ei olisi pian kymmeniä tai satoja tunteja kehitystyötä. Ja mitä helpompi ja luotettavampi se on käyttää, sitä enemmän siihen on kiinnitetty myös testaustyötä. Moni ei ehkä tule ajatelleeksi että hyvin toimivan palvelun tai laitteen helppokäyttöisyys ja luotettavuus perustuu usein jo pitkälle valmiiksi testattuihin menetelmiin ja ratkaisuihin. Hyödyntämällä mahdollisimman pitkälle kehitettyjä valmiita laadunvarmistusratkaisuja, voidaan testata vain ne ominaisuudet, mitkä ovat muuttuneet tai ovat uusia.

Testausautomaatiota hyödyntämällä voimme ns. “kapseloida” olemassa olevaa toiminnallisuutta omiksi testattaviksi moduuleiksi (json, skripti, jne.). Käyttämällä mahdollisimman pitkälle luotettavia ja tarkistettuja testausmoduuleita, voimme keskittää resurssit ja voimavarat muutosten ja uusien ominaisuuksien testaamiseen. Suurissa ohjelmistohankkeissa ja monitoimittajaympäristöissä ohjelmisto jakaantuu usein lukuisiin eri järjestelmiin ja järjestelmien välisiin integraatioihin, joiden testaaminen tämän päivän aikataulu- ja laatuvaatimuksiin pääsemiseksi, on ilman testiautomaatiota jo käytännössä lähes mahdotonta.

Nextconin testaus- ja laadunvarmistuspalvelujen asiantuntijat tiedostavat testauksen ja laadun merkityksen. Yrityksemme QA-asiantuntijat vastaavat uusien teknologioiden asettamiin tarpeisiin ja laatuvaatimuksiin kouluttautumalla ja pitkällä, useiden vuosien pitkäjänteisellä työllä ja kokemuksella. Nextconilla haluamme myös panostaa erityisesti korkean teknologian asettamiin laatuvaatimuksiin kuten testausautomaatioon, koneoppimiseen ja keinoälyratkaisuihin. Arvostamme asiantuntijoidemme kykyä uudistua, heidän korkeaa motivaatiota sekä halua kouluttautua uusien teknolgioiden ja alan huippuosaajiksi.

Asiakkaitamme löytyykin useilta eri toimialoilta missä tarvitaan alan ammattilaisia varmistamaan palvelujen ja järjestelmien luotettavuuden ja korkean laadun kuten mobiili- ja tietoliikenne, rahoitus- ja pankkipalvelut-, hissi- ja nosturipalvelut, terveydenhoito, energiasektori. Testaus- ja laadunvarmistuspalveluiden parissa työskentelevät konsulttimme ovat mm. päässeet kehittämään, toteuttamaan ja käyttöönottamaan DigiFinlandin testauspalveluita.

It-konsultin koulutustausta

It-konsulttien konsulttien koulutustaustat ja urapolut vaihtelevat suuresti. Ei ole siis olemassa yhtä oikeaa koulutusta tai reittiä konsultin ammattiin.

Näistä opinnoista on erityistä hyötyä IT-konsultin työssä:

  • Liiketalous
  • Tieto- ja viestintäteknologia
  • Ohjelmistokehitys
  • Informaatioteknologia

It-konsultti voi olla myös itseoppinut. Kiinnostuksella ja motivaatiolla on erittäin suuri merkitys, vaikka alalle sopivaa koulutusta ei olisikaan.

It-konsultin palkkamallit

It-konsultin palkkaan vaikuttaa moni asia, kuten esimerkiksi työpaikka, työnkuva, osaaminen, työnimike ja palkkausmalli. Osassa työpaikoista tarjotaan pohjapalkkaa ja provisiota, kun toiset tarjoavat kuukausipalkan lisäksi projektipalkkioita.

Nextconilla kilpailukykyisen palkan lisäksi tarjoamme mahdollisuuden jatkuvaan kehittymiseen henkilökohtaisella koulutusbudjetilla, jonka käytöstä konsultti voi hyvin itsenäisesti päättää.

Milloin it-konsultointia kannattaa hyödyntää?

It-konsultointi kannattaa hyödyntää erityisesti silloin, kun tavoitteena on parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. It-konsultti antaa ammattimaista näkemystä kehitysprojektien johtamiseen ja laadunvarmistukseen. It-konsultti katsoo asioita boksin ulkopuolelta ja osaa tuoda esille ne asiat, joiden avulla liiketoimintasi helpottuu.

Usein kysytyt kysymykset it-konsultoinnista

Mitä it-konsultti tekee?

It-konsultti ohjaa ja neuvoo asiakkaitaan teknologian ja tietoteknisten infrastruktuurien kehittämisessä ja käyttöönotossa. It-konsultin tehtävänä on useimmiten toimia teknisenä asiantuntijana ja projektijohtajana erilaisissa projekteissa. Nextconin it-konsulttina pääset mukaan mielenkiintoisiin ja haastaviin projekteihin eri toimialoilla. Ydinpalveluitamme ovat projektinjohtopalvelut sekä testausautomaatio ja laadunvarmistus. Tarjoamme rennon työympäristön, timanttisen tiimin sekä motivoivan palkkamallin ja paljon muuta. Ennen kaikkea haluamme antaa sinulle mahdollisuuden kehittää asiantuntijuuttasi.

Milloin on kannattavaa ostaa it-konsultointia?

It-konsultointi on loistava vaihtoehto, kun tarvittavalle osaamiselle on vain väli- tai osa-aikaista tarvetta tai osaamisen palkkaaminen nopealla aikataululla ei ole mahdollista. It-konsultointia hyödyntämällä voit varmistaa projektillesi onnistuneen lopputuloksen.

Konsulttimme työskentelevät ketterästi erilaisten projektien parissa tuoden toimiala- ja teknologiariippumatonta asiantuntijuutta ja osaamista. Toimialaosaamista Nextconin asiantuntijoilla on mm. vakuuttamisliiketoiminnan ja julkisen sektorin hankkeista.

Mistä tunnistaa hyvän it-konsultin?

Hyvä konsultti osaa tunnistaa asiakkaan ongelmakohdat ja keksiä niihin ratkaisut. Hän on tiimipelaaja, joka pitää projektin kaikki osapuolet ajan tasalla ja toimii läpinäkyvästi työssään. Ammattitaitoinen it-konsultti osaa mukautua erilaisiin tilanteisiin ja toimintaympäristöihin.

Nextconin konsultit saavat käyttöönsä vuosittaisen koulutusbudjetin, jonka voi käyttää oman ammattitaitonsa kehittämiseen. Näin varmistamme, että voimme tarjota asiakkaillemme aina asiantuntevaa ja korkeatasoista palvelua it-konsultoinnin, liiketoiminnan, johtamisen ja projektihallinnan parissa.

Nextconin yrityskulttuuri

Nextconilla konsultteja kannustetaan rohkeasti innovoimaan, ehdottamaan ja kokeilemaan uusia asioita. Olemme ehdottomasti kokeilukulttuurin kannalla. Yrityskulttuurimme rakentuu hyvin pitkälti autonomisten tiimien toimintaan. Tiimeillä ja niiden valmentajilla on mahdollista päättää hyvin laajasti tiimiläisten työympäristöön ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, kuten koulutuksista ja työssä tarvittavista laitteista sekä työskentelyergonomiasta.

Erityisesti näin etätyön aikaan on tärkeää, että konsulteilla on hyvät ergonomiset puitteet tehdä töitä myös kotoa käsin. Yhteisöllisyyttä pidämme yllä säännöllisillä kokoontumisilla, teemailloilla, sisäisillä koulutuksilla ja näin covid-aikana tapaamisia on jatkettu online-tyyppisesti.

Miksi töihin Nextconille?

Nextconilla pääset rakentamaan omaa menestystarinaasi asiantuntijana. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kehittää itseäsi mielenkiintoisten asiakasprojektien parissa sekä sparrausta asiantuntijuuden valjastamiseen.

Etsimme tällä hetkellä mm. myynnin moniottelijaa, testiautomaatioasiantuntijaa ja projektipäällikköä. Voit myös lähettää meille avoimen hakemuksen!

Katso avoimet työpaikat ja lähetä hakemus

Pinterest
Nextcon Finland Oy logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Nextcon Finland kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Erikoisosaaminen

Auditointi
It-infra loppukäyttäjäpalvelut
It-infrapalvelut
Ketterät menetelmät
Ohjelmistokehitys
Tekoäly (AI) ja koneoppiminen

Toimialakokemus

Asiantuntijapalvelut
Julkishallinto
Kuljetus, liikenne ja logistiikka

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi

Siirry yrityksen profiiliin Nextcon Finland kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Nextcon Finland - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Premium-profiilia ei ole aktivoitu. Aktivoi premium-profiili näyttääksesi tässä lisäämäsi 3 asiantuntijaa.

Nextcon Finland - Muita referenssejä

Nextcon Finland - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia