Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Lean-periaatteiden soveltaminen kalusteiden valmistuksessa

BloggausVaikka kalustevalmistussektorilla on kasvua, raaka-aineiden, energian ja logistiikkaan liittyvien kustannusten nousua on vaikea paeta. Kalustealan yritysten voittomarginaalien maksimoimiseksi liiketoimintaprosessien tehostaminen välttämätöntä. Myyntiä, suunnittelua, tuotantoa, varastointia ja jakelua voidaan kehittää kilpailuedun kasvattamiseksi. Kannattavuutta kasvattava joustavuus ja tehokkuus pystytään varmistamaan modernien ohjelmistoratkaisujen avulla.

 

Mitä on Lean? 

Lean on johtamisfilosofia, joka perustuu toiminnan järkevöittämiseen. Tavoitteena on toteuttaa asiakkaan halut mahdollisimman edullisin kustannuksin. Käytännössä lean tarkoittaa työn sujuvoittamista ja olennaiseen keskittymistä järkeä ja sovellusautomaatiota hyödyntäen.

”Leanin tavoitteena on poistaa turhaa työtä”

Lean on muodostettu pääosin Toyotan tuotantoperiaatteiden pohjalta. Leania käytetään kalusteteollisuudessa turhan tekemisen poistamineen, vakioitujen toimintamallien hyödyntämiseen ja jatkuvaan parantaminen.

 

Mitä hyötyä on Lean-tuotannosta?

Lean-strategian tarkoitus on tuottaa paremmin ja enemmän lisäarvoa asiakkaille. Yrityksen toimintaa kehittäessä, lisäarvon luominen asiakkaalle on oltava ykkösprioriteetti. Samalla karsitaan pois se, mikä ei kasvata lisäarvoa.

 

Miten toimiva ERP auttaa saavuttamaan Lean tuotannon hyödyt?

ERP parantaa tuotannon ketteryyttä tarjoamalla näkyvyyttä ja työkaluja, joiden avulla voit tunnistaa turhat prosessit. Toimivan järjestelmän avulla organisaatiosi voi parantaa prosesseja jatkuvasti ja samalla tehostaa toimenpiteitä automaation avulla. Tässä on muutamia esimerkkejä siitä, kuinka toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa Lean-tuotannon:

 

 

Vialliset tuotteet

Vialliset tai väärin valmistetut tuotteet ovat kalliita organisaatiolle. Toimiva ERP järjestelmä laskee automaattisesti tuotteiden parametritiedot, kuten mitat ja tarvittavat raaka-aineet. Järjestelmä on myös mahdollisesti integroitu suoraan tuotannon koneisiin ja laitteisiin, jolloin virheitä ei tapahdu myynnin, suunnittelun ja tuotannon välillä. Toimiva järjestelmä mahdollistaa saumattoman ja tehokkaan tiedonkulun kaikkien yrityksen liiketoimintaprosessien välillä.

Yleisiä syitä viallisiin tuotteisiin:

 • Kunnollisen dokumentaation puute
 • Standardien puute
 • Heikko laadunvalvonta tuotannossa
 • Asiakkaiden tarpeiden väärinymmärrys
 • Väärä tai puutteellinen käsitys varastoista

 

Ylituotanto

Jos valmistat tuotetta yli kysynnän tai ennen tilausta, on riski että ylituotannon takia syntyneet tuotteet jäävät turhiksi. Toimitusketjun hallinta, ostotilaukset ja kysynnän suunnittelu ovat sekä syy että ratkaisu ylituotantoon.

”Joustava ERP on ratkaisu”

Joustavan ERP järjestelmän avulla voit hallita Juuri Oikeaan Tarpeeseen Mallia sekä tuottaa tuotteita massaräätälöintiä hyödyntäen. Toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa paremman toimitusketjun hallinnan, automatisoi hankintaprosesseja ja mahdollistaa kysynnän ennustamisen historiallisten tietojen ja toimialan trendien perusteella.

Yleisiä ylituotannon syitä ovat:

 • Huonosti suunnitellut tuotantoaikataulut
 • Epätarkkoja ennusteita ja puuttuva tieto kysynnästä
 • Matala tai puutteellinen automaation taso
 • Hidas tuotannon aloittaminen

 

Odotusaika

Jos mitään ei tapahdu, mitään ei tapahdu. Turha odotusaika tai odottelu voi johtua tuotannon pullonkauloista, koneiden seisokeista, tiedon odottelusta tai tuotannon työntekijöiden heikosta ohjauksesta. Toiminnanohjausjärjestelmä vähentää odotusaikoja tarjoamalle yhden ajantasaisen tietolähteen koko yrityksen liiketoiminnasta, johon jokainen voi luottaa. ERP auttaa tunnistamaan pullonkauloja, suunnittelemaan töitä ja aikatauluttamaan tuotantoa tehokkaammin ja helpommin.

Yleisiä syitä turhaan odotusaikaan ovat:

 • Koneiden seisokit
 • Hidas tuotannon aloittaminen
 • Heikko tuotannon työntekijöiden ohjaus
 • Tiedon odottelu tai tiedon epävarmuus

 

Tietojen ja taitojen alikäyttö

Kalustetuotannossa haasteena on usein se, että työntekijöille määrätään vääriä tehtäviä, joihin heitä ei ole koskaan koulutettu kunnolla. Kommunikaatio suunnittelijoiden, myynnin, tuotannon ja johdon välillä on tärkeässä asemassa, ja ilman toimivaa järjestelmää, joka huolehtii tiedonvälityksestä, on olemassa kommunikaatioon liittyviä riskejä.

”Ilman toimivaa järjestelmää, kommunikaatio lähentelee rikkinäistä puhelinta”

Työntekijöiden sitouttamista varten järjestelmän on hyvä luoda selkeät työohjeet, sekä huolehtia tiedonvälityksestä aina suunnitteluohjelmista suoraan tuotantoon asti. Näin työntekijät voisivat keskittyä arvoa luoviin tehtäviin.

 

Tavaroiden kuljetukset ja siirrot

Liikkuminen maksaa rahaa. Kaikki liike maksaa, koski se raaka-aineita, ihmisiä tai laitteita. Projektikokonaisuuksien lähetyksienhallinta on yksi oleellinen osa-alue kuljetuskustannuksiin liittyen.

”Jälkitoimitukset ovat kalliita”

Jos lähetyksestä puuttuu yksittäinen osa, saattaa koko toimituksen kannattavuus laskea huomattavasti. Toimiva ERP järjestelmä huolehtii myös projektinhallinnasta. Kokonaisuuksien hallinta, toimituksien suunnittelu ja lähettämötoiminnot, kuten suora- ja jälkitoimitus vähentävät turhaa tavaroiden liikettä.

 

Ylisuuret varastot

Varastoa pidetään eräänlaisena hukkana siihen liittyvien säilytyskustannusten vuoksi. Liiallinen ostaminen tai huono ennakointi voivat johtaa liian suureen varaston arvoon. Se voi myös olla merkki katkenneesta tai huonosti suunnitellusta tiedonkulusta valmistuksen ja hankinnan välillä. Kalustevalmistukseen optimoitu toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa esimerkiksi imuohjauksen avulla varastonarvojen optimoinnin.

Joitain toimivan varastonhallinnan ominaisuuksia

 • Automaattiset varastovaraukset
 • Saldotilanteen automaattinen laskenta
 • Automaattiset toimittajakohtaiset ostotilaukset tilausohjautuvista materiaaleista ja tuotteista
 • Riittävyystarkastelu
 • Älykäs ja muokattava varmuusvarastorajan määrittely
 • Reaaliaikainen varaston arvo varaston, varastopaikan tai vaikka tietyn nimikeryhmän mukaan
 • Joustava integraatio automaattisten ja manuaalisten varastotoimintojen välillä
 • Automaattinen, älykäs ja monipuolinen ostotilauslogiikan määrittely

 

Tarpeeton liike

Turha liike voi olla muutakin kuin tavaroiden liikuttelua ja jälkitoimituksia. Tuotannon työpisteiden sijainti, epäselvät varastopaikat ja matala toimistoautomaation aste pakottaa työntekijät turhaan liikkeeseen.

”Liikkuminen voi olla hyväksi terveydelle, mutta kävely tuottaa harvoin rahaa”

Arvovirran kartoitus ja osittaiset tai täydelliset muutokset tehtaan pohjapiirustukseen voivat vähentää turhaa liikettä. Kartoitus eri työpisteiden sijainneista ja työntekijöiden liikkeestä (työpistekuittaukset) työpäivän aikana mahdollistaa turhan liikkeen vähentämisen. Samalla tavalla varastopaikkojen hallinta auttaa työntekijöitä löytämään oikeat tuotteet ja raaka-aineet. Yksilölliset työjonot työpisteille mahdollistavat työntekijöiden tehokkaan ohjaamisen ja älykkään työpistesuunnittelun.

 

Yliprosessointi

Liiallinen käsittely on merkki huonosti suunnitellusta prosessista. Tämä voi liittyä johtamiseen tai hallinnollisiin ongelmiin, kuten viestinnän puutteeseen, tietojen päällekkäisyyteen, päällekkäisiin toimivalta-alueisiin ja inhimillisiin virheisiin.

”Toimiva ERP prosessoi tietoa itsenäisesti”

Joustava tuoterakenne vähentää manuaalista prosessointia ja tehostaa esimerkiksi tilaustenhallintaa. Lean tuotannon keskeisenä menetelmänä prosessikartoitus ei rajoitu vain tuotantotehtävien suorittamiseen. Se sisältää myös älykkään raportoinnin, kirjautumisen ja asiakirjojen hallinnan. Toimiva ERP prosessoi tietoa itsenäisesti. Tuoterakenteisiin upotettavat logiikat mahdollistavat erikoisempienkin poikkeusten ja laskentasääntöjen hallinnan.

 

Miksi valita Lean toiminnanohjausjärjestelmä?

Joustava toiminnanohjausjärjestelmä parantaa tuotannon ketteryyttä tarjoamalla näkyvyyttä ja työkaluja, joiden avulla voit eliminoida turhat prosessit. Modernin järjestelmän avulla yrityksesi tehostaa jatkuvasti toimintaa. Joustava järjestelmä ja palveleva toimittaja mahdollistavat tuotannon kehittämisen yhteistyön ja digitalisaation avulla.

 

Toiminnanohjausjärjestelmän rooli

Investointi oikeaan ERP-järjestelmään auttaa sinua edistämään yrityksesi pitkäaikaista menestystä digitaalisen järjestelmän tuoman tehokkuuden turvin. DB-Manager Oy:llä on liki 40 vuoden kokemus teollisuuden toiminnanohjausjärjestelmistä. Toisin kuin muut geneeriset ERP-ratkaisut, rakensimme FuturaPlan ERP:n sopimaan Lean tuotantoyritysten toimintatapoihin.

Joustava toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa yrityksesi menestykseen johtaneiden prosessien vahvistamisen ja kehittämisen digitalisaation avulla. Järjestelmä integroituu myös muihin ratkaisuihin ja se tarjoaa uudentasoista älyä, tietoa ja tuloksia.

Pinterest
DB-Manager Oy logo

Lisätietoja

Yritysprofiili DB-Manager kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Asiakaspalvelu
Asiakkuudenhallinta CRM
BI ja raportointi
Hankinta
HR
Laatu, turvallisuus ja ympäristö
Logistiikka
Markkinointi
Myynti
Projektinhallinta
Supply chain management SCM
Tietohallinto
Toiminnanohjaus ERP
Tuotanto
Tuotekehitys ja suunnittelu
Viestintä

Erikoisosaaminen

Analytiikka
Arkkitehtuuri
Dokumenttien hallinta
Graafinen suunnittelu
Integraatiot
IoT
It-omaisuuden hallinta
Ketterät menetelmät
Käyttäjähallinta
Käyttöliittymäsuunnittelu
Testaus ja laadunvarmistus
Lisätty todellisuus ja VR
Master Data MDM
Mobiilikehitys
Ohjelmistokehitys
Ohjelmistorobotiikka
Pilvipalvelut / SaaS
Sisällönhallinta
Tekoäly (AI) ja koneoppiminen
Tietoturva
Verkkokaupparatkaisut
Webkehitys

Toimialakokemus

Kauppa
Kuljetus, liikenne ja logistiikka
Prosessiteollisuus
Rakentaminen
Valmistava teollisuus

Tarjonnan tyyppi

Huolto ja korjaus
Johtamistyö
Konsultointi
Koulutus
Toteutustyö
Tuki- ja ylläpitotyö
Valmisohjelmisto

Omat tagit

ERP
FuturaPlan ERP
ketterä
Lean
toiminnanohjausjärjestelmä
kalusteteollisuus
winplan

Siirry yrityksen profiiliin DB-Manager kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

DB-Manager - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Premium-profiilia ei ole aktivoitu. Aktivoi premium-profiili näyttääksesi tässä lisäämäsi 1 asiantuntijaa.

DB-Manager - Muita referenssejä

DB-Manager - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia