Toiminnanohjaus digitaalisessa maailmassa vaatii johdonmukaisuutta tehokkuuden saavuttamiseksi. Haastattelimme aiheesta Visma Software Oy:n Fikuron tuotepäällikköä Jani Korholaa. Korhola on suuntautunut urallaan digitalisaation saralle, sillä häntä viehättää asiat, joilla voidaan tehostaa toimintaa ja helpottaa ihmisten elämää. 

Mutkaton työnohjaus ei ole itsestäänselvyys monelle yritykselle. Korhola kertoo valitettavan monen pienen ja keskisuuren yrityksen kamppailevan oman päivittäisen työnohjauksen, varastonhallinnan, myynnin ja ostojen yhteensovittamisen ongelmien kanssa. Hänen mukaansa etenkin pienemmissä yrityksissä asioita yritetään hoitaa Excelin ja erilaisten paperisten listojen avulla.  

“Tällaisissa tilanteissa työvaiheet ovat hyvin henkilöriippuvaisia, jolloin virheitä ja unohduksia tapahtuu”, Korhola kuvailee. 

Korholan mukaan myös toimintatavat voivat olla hyvin erilaisia eri henkilöillä, mikä voi aiheuttaa sisäisiä haasteita yrityksen toiminnassa. Kun työnohjaus ei ole järjestelmällistä, aiheutuu usein töiden viivästymistä, tyhjäkäyntiä – ja mahdollisesti reklamaatioita asiakkailta. 

Henkilöriippuvaisesta toimintamallista läpinäkyvyyteen

Fikuro tarjoaa tehokkaan ratkaisun pienten ja keskisuurten yritysten toiminnanohjaukseen. Fikuro on pilvipalveluna toimiva järjestelmä, josta löytyy kaikki oleelliset, ohjaukselle kriittiset osat ilman turhia elementtejä.

Fikuron avulla yrityksen tuotantoa ohjataan huomioimalla myynnin tilauskanta, varastotilanne, hankinnat toimittajilta, sekä oma tuotanto. Kun nämä asiat on selkeästi raportoitu pilvipohjaiseen palveluun, koko yrityksen toiminnan seuranta helpottuu huomattavasti. Tiedot siirtyvät sujuvasti myynnistä tuotantolinjalle – ja tarvittaessa niiden avulla voidaan tehdä ostot sekä nähdä varaston tilanne. 

“Kun samasta paikasta löytyy kaikki tarvittavat tiedot, yritys pystyy tekemään toiminnastaan järjestelmällisempää ja luopumaan henkilöriippuvaisesta toimintamallista”, Korhola kertoo. Toiminnasta tulee läpinäkyvämpää, jolloin tuotannossa tapahtuvien virheiden määrä pienenee. 

Kun tarvittava tieto on kaikkien saatavilla, tuotannossa tapahtuvien virheiden määrä pienenee ja työnteosta tulee tehokkaampaa.

“Jos esimerkiksi myynnistä tuleekin iso tilaus, joka halutaan priorisoida, tämä voidaan tehdä helposti ilman, että muut työt unohtuvat”, Korhola kuvailee. Muut työt kirjataan palveluun odottamaan vuoroaan, ja ne on helppo ottaa työn alle heti, kun kiireelliset tilaukset on saatu pois alta. 

Näin yllättävissäkään tilanteissa yrityksessä ei synny kaaosta, vaan asiat voidaan hoitaa tehokkaasti ilman isoja haasteita järjestelyissä. Lisäksi läpinäkyvyys tukee tehokasta resurssien käyttöä, minkä avulla yritys voi toimia vihreiden arvojen mukaisesti. Tämä on Korholan mukaan tärkeä lisäarvo yritykselle.

Yksinkertaisesta palvelusta tehokkuutta

Korholan mukaan Fikuron yksi tärkeimmistä lisäarvoista on ohjelman yksinkertaisuus. Tätä piirrettä tukee selkeä jako tuotannon ja hallinnon välillä. Korhola painottaa, että Fikuro ei ole taloushallinnon ERP, vaan keskittyy tuotannonohjaukseen. 

“Kun asiakkaan tilaama tuote on valmistettu ja toimitettu, siitä syntyvä lasku ohjataan taloudenhallinnan ERP-järjestelmään laskutusta ja kirjanpitoa varten. Tämä selkeä jako mahdollistaa sen, että taloudenhallintaan erikoistuneet toiminnanohjausjärjestelmät pystyvät keskittymään siihen, että heidän asiakkaidensa kirjanpito ja reskontrien hallinta voidaan tuottaa mahdollisimman tehokkaasti”, Korhola kuvailee. 

Fikuron tehokkuutta tukevien piirteiden avulla yritys voi keskittyä olennaiseen, eli parhaan mahdollisen tuloksen tavoitteluun. Palvelun hyödyntäminen onnistuu erityisesti valmistusta ja kokoonpanoa tekevissä yrityksissä. Fikuro on Korholan mukaan kuitenkin myös laajentamassa toimintaansa muille toimialoille.

“Myös tukku- ja vähittäiskaupat ovat tulevaisuudessa mukana toiminnassamme. Näiden toimialojen erityispiirteitä tullaan huomioimaan kehitystyössä”, Korhola lopettaa. 

 

 

Fikuron kotisivut 

Visma Software Oyn Ite wiki -profiili