Maaliskuussa 2020 tietotyöläisten etätyöhön siirtyminen tapahtui käytännössä yhdessä yössä. Moneen muuhun toimialaan verrattuna it-alalla oli hyvät edellytykset selvitä nopeasta muutoksesta, sillä lähtökohtaisesti koodia on helppo tehdä paikkariippumattomasti. Silti tilanne oli uusi myös monelle it-alan toimijalle. Yksi uuden eteen joutuneista yrityksistä oli helsinkiläinen ohjelmistotalo Mysteerio, jossa etätöitä ei aiemmin juuri tehty.

– Ennen pandemiaa Mysteerion työntekijöistä vain yksi oli ollut pidempään etätöissä. Kun ilmoitus täyteen etätyöskentelyyn siirtymisestä tuli, meillä muilla oli edessä hyppy toimistolta kotitoimistolle. Koodarin tärkein työväline on kuitenkin läppäri, joka toimistolla usein yhdistetään ulkoiseen näyttöön. Siinä mielessä muutos oli yksinkertainen, että nyt läppäri vain siirrettiin kotitoimistolle, WordPress-kehittäjä Teemu-Petteri Remes muistelee reilun vuoden takaisia aikoja.

Remes oli aloittanut Mysteeriolla vain hieman ennen pandemian alkua. Alunperin hänen tarkoituksenaan oli olla yrityksen toinen etätyöläinen ja tehdä töitä kotoa käsin joka toinen viikko. Koronan tuoma muutos työnteon malliin onkin ollut hänelle mieluinen.

– Kotitoimistolla työskentely tuntui aluksi erilaiselta, mutta varsinaisia haasteita en ole kokenut. Kaikkiin ilmaantuneisiin ongelmiin on löytynyt ratkaisu. Slack on laulanut hiukan enemmän kuin lähitöissä, mutta sitäkään en pidä negatiivisena asiana. Kaiken kaikkiaan asiat on tehty vain vähän eri tavalla kuin aiemmin, hän summaa.

Etätyöhön siirtyminen helpottuu, kun panostaa työympäristöön

Kun toimistotilat jäivät pakon edessä taakse, sosiaalinen media täyttyi kotitoimistoja esittelevistä kuvista. Ainakin silityslautaa, muuttolaatikoita ja kirjapinoja käytettiin apuna tietotyöläisten kehitellessä väliaikaisratkaisuja tutulle työpöydälle. Muuttunut tilanne näkyi nopeasti myös ergonomisten sähkötyöpöytien myynnissä. Toimistokalusteiden kysynnän kasvusta on uutisoinut viime syksynä muun muassa YLE.

Myös Remes sai nopeasti huomata, että kotitoimistoon panostaminen kannattaa, jos etätöissä haluaa viihtyä. 

– Työpisteeni oli aluksi yksinkertainen, mutta viime syksynä sain niska-hartiaseudun niin pahasti jumiin, että päätin panostaa laadukkaampaan välineistöön. Ensin vaihdoin perinteisen tietokonetuolin satulatuoliin, ja joulun alla ostin myös sähkötyöpöydän, hän kertoo.

Arvokkaaksi on osoittautunut myös työfysioterapeutilta saatu neuvo istumisen, seisomisen ja taukojen vuorottelusta. 

– Hänen kehotuksestaan teen nykyisin työni siten, että istun ensin puoli tuntia. Kun ajastin ilmoittaa ajan kuluneen, siirryn seisomaan. Kun seuraava puoli tuntia on kulunut, tulee pienen tauon vuoro. Sen aikana teen esimerkiksi lyhyen jumpan tai käyn keittämässä kahvia. Sitten sama toistetaan. Kannattaa kokeilla!

Remes tietää olevansa onnekkaassa asemassa, sillä kotitoimistolla työskennellessä hän pääsee edelleen poistumaan varsinaisen kodin seinien ulkopuolelle. Talon pihapiirissä on erillinen rakennus, joka toimi aiemmin hänen yrityksensä toimistona. Sinne Remes suuntaa arkiaamuisin kahdeksalta aloittelemaan työpäivää. Kun se neljältä päättyy, on työasiat helppo jättää odottamaan seuraavaa aamua.

– Illat olen pyhittänyt perheelle. Minulla ei ole henkilökohtaisessa puhelimessani työsähköpostia tai Slackia, mutta todella kriittisessä tilanteessa soittamalla saa toki kiinni työpäivän jälkeenkin.

On osattava ottaa työpäivään riittävästi taukoja, ja vaadittava työpisteelle sellainen laitteisto ja tarvikkeet, jotka tukevat työntekoa.”

Tätäkin ratkaisua Remes sanoo suosittelevansa koko sydämestään kaikille, joilla on tarkoitus pitäytyä kahdeksan tunnin työajassa. Kaiken kaikkiaan hän on oivaltanut, että etätyöapatian torjunnassa sekä työntekijällä että työnantajalla on oma roolinsa.

– Etätyössä onnistuminen vaatii työntekijältä ymmärrystä omasta vastuustaan. On osattava ottaa työpäivään riittävästi taukoja, ja vaadittava työpisteelle sellainen laitteisto ja tarvikkeet, jotka tukevat työntekoa. Työnjohdon on puolestaan varmistettava, että kaikki tarvittavat kommunikaatiolinjat ovat auki.

Lähipalavereille on edelleen paikka

Kun koronapandemia viime kesänä hetkeksi laantui, osa Mysteeriolla työskennelleistä palasi toimistolle. Kuitenkin jo loppukesästä siirryttiin takaisin etätyömalliin. Remes itse on käynyt toimistolla viimeksi maaliskuussa 2020. Vaikka nykyinen tilanne ei ole tuntunut lamaannuttavalta, on hänen puheessaan jo havaittavissa pientä kaipuuta sosiaalisiin tilanteisiin.

– Covidin jälkeisestä maailmasta odotan eniten kasvokkain tapahtuvien kohtaamisten määrän lisääntymistä. Aiemmin työurallani minulla oli tapana hoitaa asiakkaan kanssa joka neljäs tapaaminen kasvokkain. Lähipalavereita tullaan tarvitsemaan jatkossakin.

Moni etätyöntekijä voisi hyötyä siitä, että omassa yrityksessä järjestettäisiin säännöllisesti palavereita, joiden aikana ei ole paineita päätösten tekemiseen.”

Remes on huomannut, että virtuaalisissa kokouksissa vapaalle keskustelulle jää usein vähemmän aikaa, sillä kaikilla palavereilla on etukäteen tarkkaan mietitty agenda ja tarkoitus.

– Moni etätyöntekijä voisi hyötyä siitä, että omassa yrityksessä järjestettäisiin säännöllisesti palavereita, joiden aikana ei ole paineita päätösten tekemiseen. Voitaisiin vain vaihtaa kuulumisia ja saada aikaan sitä kahvihuoneesta tuttua epävirallista pälinää, hän pohtii. 

Vaikka Mysteeriolla ei ollut aikaisempaa vakiintunutta etätyökulttuuria, kiittelee Remes työnantajaansa siitä, miten hyvin etätyöhön liittyvät asiat on vuoden aikana huomioitu. Yrityksessä myös havaittiin, että parhaimmillaan tuottavuus moninkertaistuu, kun töitä tehdään kotona ilman ylimääräisiä häiriötekijöitä. Silti vielä ei ole tehty varsinaista linjausta siitä, missä töitä tulevaisuudessa tehdään. Remes epäilee jonkinlaisen hybridimallin jäävän käyttöön. Yhdelle työntekijälle sopiva työnteon malli ei näet välttämättä ole toiselle ollenkaan mieleinen.

– Tiimissämme on henkilöitä, jotka tilanteen salliessa palaavat riemusta kiljahdellen toimistolle. Muutama työntekijä luultavasti jatkaa lähes täysin etätöissä. Itsekin haluaisin jatkossa viettää työpäivät pääasiassa kotitoimistolla. Tilannehan olisi varmasti täysin toinen, jos jakaisin vaikkapa kerrostalokaksion toisen etätyöläisen kanssa, Remes toteaa.

 

Mysteerion Ite wiki -profiili

Mysteerion verkkosivut

Kuvat: Teemu-Petteri Remes