Sairaanhoitajille, kätilöille ja terveydenhoitajille viime keväänä tehty valtakunnallinen kysely paljastaa, että asiakas- ja potilastietojärjestelmät tukevat hoitajien työtä vain osittain. 

Kyselyn tuloksista Finnish Journal of eHealth and eWelfare -lehdessä julkaistu tieteellinen artikkeli kertoo, että sairaaloissa sairaanhoitajat antoivat käyttämälleen järjestelmälle keskimäärin kouluarvosanaksi 7,0, terveyskeskuksissa ja sosiaalihuollossa 7,1 ja yksityissektorilla 6,9. Yli kahdeksan keskiarvon sai ainoastaan sairaaloissa käytettävä Esko. Heikoimmin julkisten sairaaloiden järjestelmistä menestyi puolestaan Apotti, jonka arvosanan keskiarvo oli 5,6. Terveyskeskuksissa käytetyistä järjestelmistä parhaan arvion sai Effica (7,5) ja sosiaalihuollon järjestelmistä DomaCare (7,5).

Sairaaloissa sairaanhoitajat antoivat käyttämälleen järjestelmälle keskimäärin kouluarvosanaksi 7,0″

Kyselyn toteuttamisesta vastasi Itä-Suomen yliopiston tutkijatiimi, ja tuloksia on käyty läpi myös yliopiston julkaisemassa tiedotteessa. Vastaajien mukaan parannettavaa olisi muun muassa tietojärjestelmien teknisessä toimivuudessa. Lisäksi monet kokivat, että järjestelmät eivät tue riittävästi ammattilaisten yhteistyötä, ja niiden sisältämästä suuresta tekstimäärästä on vaikea hahmottaa olennaista.

Hoitajat kokivat tiedonkulun puutteiden ilmenevän erityisesti eri organisaatioiden sekä hoitajien ja potilaiden välillä. Itä-Suomen yliopiston professori Kaija Saranto sanoo, että näkemykset tulisi huomioida niin organisaatioissa kuin tietojärjestelmiä rakennettaessa.

”Organisaatioiden tulisi huomioida tiedonkulun puutteet, kun ne uudistavat toimintatapojaan. Lisäksi näkemykset tulisi huomioida valtakunnallisten tietojärjestelmäratkaisujen rakentamisessa. Kun potilas siirtyy hoitopaikasta toiseen, potilasta koskevan tiedon pitäisi olla seuraavassa hoitopaikassa käytettävissä välittömästi, jotta hoidon jatkuvuus ja turvallisuus voidaan taata”, hän toteaa tiedotteessa.

”Kaikissa järjestelmissä on parantamisen varaa hoitajien ja potilaiden välisen yhteistyön mahdollistamisessa huolimatta siitä, työskenteleekö sairaanhoitaja terveyskeskuksessa, sairaalassa, sosiaalihuollossa vai yksityissektorilla”, kertoo puolestaan tutkija Maiju Kyytsönen THL:stä

Kaikissa järjestelmissä on parantamisen varaa hoitajien ja potilaiden välisen yhteistyön mahdollistamisessa”

Hänen mukaansa kokemukset tietojärjestelmien hyödyistä ovat kuitenkin lisääntyneet vuodesta 2017, jolloin vastaava kysely tehtiin edellisen kerran. Nyt vastaajista reilu puolet (57%) oli sitä mieltä, että tietojärjestelmät auttavat parantamaan hoidon laatua, ja tätäkin useampi sanoi niiden auttavan hoidon jatkuvuuden turvaamisessa.

Kyselyaineiston tulokset on koottu tietokantaraporteiksi, joihin voi tutustua THL:n verkkosivuilla. Tuloksista uutisoi ensimmäisenä Tivi.

 

Lue myös:

TOP50 Suomen suurimmat it-yritykset vuonna 2019

Ite wiki listaa ohjelmistoalan uudet referenssit – AR-sovellus, e-urheilua, ERP-toteutuksia, lehmien hyvinvointia ja paljon muuta

TOP 150 katsotuimmat it-konsultti- ja ohjelmistoyritykset Ite wikissä vuonna 2019