Verkkosivuprojekti noudattelee monesti tuttua kaavaa: konseptin luonti, ulkoasun suunnittelu, tekninen toteutus, testaus ja julkaisu. Sisältöjä tehdään siinä sivussa tai lopuksi, kun kädet vapautuvat aiemmista työvaiheista.

Digitoimisto Poutapilvessä sisältöstrategina työskentelevä Reetta Vahanen sanoo, että kyseessä on turhan yleinen lähestymistapa. Hän uskoo, että koko prosessin kääntäminen päälaelleen johtaisi parempiin toteutuksiin.

– On käsittämätöntä, että verkkosivuprojekteissa järjestelmää ja toiminnallisuuksia mietitään etenkin alkuvaiheessa niin paljon, vaikka sivusto on olemassa sisällön takia. Sisällöt muodostavat verkkosivun ytimen, joten niiden toteuttamista ei pitäisi ohittaa yhdellä olankohautuksella projektin loppuvaiheessa.

Vahanen muistuttaa, että valtaosa verkkosivuista on olemassa tiedonvälitystä varten. Usein verkkosivun käyttäjällä on mielessä kysymys, johon hän etsii sivuilta vastausta. Siksi verkkosivujen tekeminen tulisi aloittaa kartoittamalla käyttäjien tarpeita.

 

Poutapilven sisältöasiantuntijat Reetta Vahanen (vasemmalla) ja Laura Kuokkanen uskovat, että parhaat verkkosivut syntyvät sisältö edellä -suunnittelulla.

 

– Verkkopalvelu-uudistusta pitäisi lähteä toteuttamaan kysymällä käyttäjiltä, mitä he hakevat sivulta. Kun käyttäjien tarpeet ovat tiedossa, on sisältöjen, verkkosivun rakenteen, ulkoasun ja toiminnallisuuksien suunnittelu helpompaa. 

Vahanen painottaa, että käyttäjälähtöinen suunnittelu takaa verkkosivuston teknisten ominaisuuksien ja sisältöjen yhteensulautumisen, jolloin sivusto palvelee tarkoitustaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Sisällöissä vähemmän on usein enemmän

Vahasen mukaan monien verkkosivustojen synti ovat liian organisaatiolähtöisesti toteutetut sisällöt. Vaarana on, että sivuille kertyy paljon turhaa tietoa ja lopulta kynnys uusien sisältöjen lisäämiseen on liian matala. 

– Jos sisältöjä ei mietitä käyttäjälähtöisesti, päädytään tilanteeseen, jossa sisältöjä tulee koko ajan lisää. Tällainen tilanne ei palvele yrityksen tai sivuston käyttäjien tavoitteita. Lopulta verkkosivusta voi tulla myös todella työläs ylläpidettävä, Vahanen sanoo.

 

Jattk-työttömyyskassan verkkosivut ovat Poutapilven käsialaa. Vahanen kertoo, että verkkosivulle saapuva käyttäjä etsii luultavasti lisätietoa jostakin etusivun neljästä aiheesta.

 

Monilta verkkosivuilta löytyy myös blogi, jota päivitetään vain muutamia kertoja vuodessa. Vahanen kehottaa pohtimaan, onko bloggaukseen tarvetta, jos organisaatiosta ei löydy henkilöä, jonka työnkuvaan mahtuisi blogitekstien säännöllinen tuottaminen.

– Jokaisen verkkosivun ei tarvitse olla media. Jos uusia blogitekstejä tulee pari kertaa vuodessa, miksei blogin pitämisestä luovuttaisi kokonaan, hän ehdottaa.

“Jokaisen verkkosivun ei tarvitse olla media.”

Yrityksen näkökulmasta kyse on myös rahasta.

– Kehottaisin pohtimaan, paljonko aikaa ja resursseja yrityksellä kuluu turhan sisällön tuottamiseen ja ylläpitämiseen. Verkkosivu voi olla tehokas viestinnän ja markkinoinnin väline, jos se osataan hyödyntää oikein.

Asiantuntijan on osattava kertoa, millaista sisältöä verkkosivuille tarvitaan

Sisällön tuottaminen on usein myös työmäärällisesti isoin osa verkkopalveluprojektia. Karsimista kannattaa siis tehdä, jotta tehtävää ei keräänny loputtomasti.

– Jos asiakas tekee sisällöt itse, on tärkeää kertoa, etteivät ne synny hetkessä. Jokaisen sisällön tarkoitus, viesti ja kohderyhmä on mietittävä erikseen. Sisällöntuotanto vie aikaa ja sitä kannattaa varata reilusti, Vahanen sanoo.

 

Reetta Vahanen

 

Vahasen mielestä verkkopalvelutoimittajan tärkeimpiä tehtäviä on saada asiakas näkemään sisällöt strategisesti sekä auttaa karsimaan ja tuottamaan liiketoiminnan tavoitteita tukevaa sisältöä.  

– On verkkopalvelutoimittajan ammattitaitoa huolehtia siitä, että sivustolle saadaan liiketoimintaa ja käyttäjiä palvelevaa sisältöä. Ei asiakas voi tietää, miten verkkopalvelu suunnitellaan, vaan se on digitoimiston vastuu.

On verkkopalvelutoimittajan ammattitaitoa huolehtia siitä, että sivustolle saadaan liiketoimintaa ja käyttäjiä palvelevaa sisältöä.”

Vahasen mukaan Poutapilvessä kaikki suunnittelijoista koodareihin ovat samaa mieltä siitä, että sisällöt ovat olennainen osa verkkopalvelua ja järkevin tapa suunnitella verkkopalvelu on tehdä se sisältö edellä. Näin sivusto palvelee sekä yritystä että asiakasta ollen tuloksellinen markkinoinnin ja viestinnän väline. Siksi Poutapilven omiakin palveluita kehitetään asiakkaille välitettyjen oppien mukaisesti: sisältö edellä.

– Samaan suuntaan haastamme muutkin toimistot menemään eli kehittämään verkkopalveluita sisältö ja loppukäyttäjien tarpeet edellä, hän päättää.


Poutapilven Ite wiki -profiili

Poutapilven kotisivut