Data platformien ja analytiikan uudet toimitustavat pilvipalveluina haastavat Sakari Pitkäsalon mukaan tällä hetkellä sekä asiakkaita toimialasta riippumatta että analytiikkapalveluita ja -osaamista tarjoavia yrityksiä.

Pitkäsalon perustama analytiikkayritys Invenco täytti 15 vuotta syyskuun 2018 alussa.

– Olemme touhunneet data platformien ja analytiikan kanssa alusta alkaen. Perusperiaatteet tiedonhallinnassa eivät ole muuttuneet, vaikka ympäristö ja teknologia ovat muuttuneet hurjasti, Pitkäsalo pohtii.

Pitkäsalon mukaan muun muassa IBM:n ja Microsoftin teknologialla työskentelevän Invencon kombinaatioksi on muodostunut kokeneiden tekijöiden ja uusien pilviosaajien koostaminen saman katon alle.

– Tällä hetkellä asiakkaat valitsevat oikeastaan aina pilven ja kapasiteetin ostaminen pilvestä on heille periaatteessa pikku juttu. Samaan aikaan vaanii kuitenkin pelko siitä, että budjetti ja osaamisvaatimukset räjähtävät käsiin. Siksi tulevaisuuden analytiikkaan toimintansa perustavissa organisaatioissa tarvitaan hallintamalli, Pitkäsalo sanoo.

”Uusiin ratkaisuihin mekin suosimme ”cloud first” -mallia, mutta uskon, että hybridiympäristöjä tulee olemaan vielä pitkään.”

– Uusiin ratkaisuihin mekin suosimme ”cloud first” -mallia, mutta uskon, että hybridiympäristöjä tulee olemaan vielä pitkään. Siksi ”cloud only” -malli ei sovellu joka paikkaan.

Uudessa toimintaympäristössä työntekijöiltä vaaditaan tällä hetkellä uudenlaista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä, kun yhä nopeammin muuttuva ympäristö synnyttää koko ajan uusia tilanteita.

– Avainkysymys on, miten yhdistää parhaalla tavalla vanha ja uusi kyvykkyys asiakkaan tarpeisiin?

Palveluiden jatkuvuuden turvaaminen, ihmisten oppiminen ja teknologian soveltaminen edellyttävät osaavaa kumppania, joka pitää huolta asiakkaasta, mutta jolla on myös kyvykkyys uudistua.

Invenco on julkistanut Invenco Care -palvelun, jonka yhtenä ideana on tarjota legacy-ympäristöjen elinkaaripalvelua ja transitiota pilveen.

Invenco on julkistanut tähän tarpeeseen Invenco Care -palvelun, jonka yhtenä ideana on tarjota legacy-ympäristöjen elinkaaripalvelua ja transitiota pilveen.

Invenco Care palvelee asiakasyrityksiä ja julkisia organisaatioita, jotka haluavat hyödyntää moderneja dataratkaisuja, mutta haluavat myös turvata legacy-järjestelmien elinkaaren.

Tarve oppimiselle ei ole kadonnut vuosien saatossa mihinkään. Invenco Care tarjoaa myös teknologiavalmennusta ’vierihoitomallilla’.

 

Sakari Pitkäsalo

 

Vaatimukset osaamiselle pilveen siirryttäessä muuttuvat. Vai muuttuvatko?

Legacy-osaamisella on Sakari Pitkäsalon mukaan paljonkin merkitystä, kun analytiikkatyökalut siirtyvät pilveen.

– Kaikilla organisaatioilla on paljon dataa ja sitä kautta tarve analysoida ja skenarisoida toimintaa. Tiedon hallinnan kannalta asiakkaalla olisi hyvä olla olemassa omaakin osaamista, hän sanoo.

Kaikkea ei tarvitse kuitenkaan Pitkäsalon mukaan osata itse, kun kuljetaan tässä nopean muutoksen ajassa. Usein vanhaa ja uutta teknologiaa sovelletaan päällekkäin ja eri teknologioiden syväosaajia on harvassa.

Mitä uutta osaamista analytiikan ja pilvipalveluiden roolien kasvaessa tarvitaan? Pitkäsalon mukaan ensinnäkin toimialaosaaminen on aina tärkeää, eli se, että ollaan syvällä asiakkaan haasteissa ja arjessa.

Toisekseen kyky arkkitehtuurin skenariointiin, joka tarkoittaa kykyä esittää parhaita käytäntöjä, olematta kuitenkaan lukittunut tiettyihin toteutustapoihin.

”Ketterä analytiikkapartneri osaa itse määritellä tarvittuja liikkeitä, sillä lopulta vain asiakkaan menestyksellä on todella merkitystä.”

– Analytiikkapartnerin tulee avata asiakkaalle uusia näkökulmia ja kyetä ottamaan pieniä askelia eteenpäin proof of conceptien kautta. Ketterä kumppani osaa itse määritellä tarvittuja liikkeitä, sillä lopulta vain asiakkaan menestyksellä on todella merkitystä, Pitkäsalo sanoo.

Analytiikkayritys kulki lamasta osaajapulaan

Sakari Pitkäsalo kertoo, että Invencollakin saatiin oma osansa lamasta.

– Tilanne näkyi osin toiminnassa, mutta eteenpäin mentiin silti koko ajan. Nyt on positiivinen vire ja rekryämme uusia tekijöitä. Hyviä osaajia pitäisi suorastaan pystyä kloonaamaan jostain! Meillä näkyy tällä hetkellä etenkin teollisuuden investointibuumi.

– Joku sanoi hyvin, että Suomeen tulee rahaa joko lainaamalla, tai viennin kautta. Muita virallisia reittejä ei tulekaan, Pitkäsalo heittää viitaten vientialojen tärkeyteen kansantaloudellemme.

Vaikka pilvipalveluista ja analytiikan kehittyneestä hyödyntämisestä on puhuttu jo pitkään, niin nyt ne alkavat olla todellisuutta. Hybridiympäristöjä työstetään monessa paikassa ja eri kypsyysasteilla.

– Analytiikan rooli osana asiakkaiden liiketoimintaa on yhä merkittävämpi. Invencon asiakkaiden kilpailukyky perustuu yhä enemmän dataan ja analytiikkaan, Pitkäsalo päättää.

 

Invencon Ite wiki-profiili
Invencon kotisivut