logo
  • Etusivu
logo

Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Kattavat projektin- ja salkunhallinnan palvelut esiselvityksestä toimintatapojen muutokseen ja koulutukseen

TarjontaSulavalla on laaja osaaminen Microsoft Project -tuotteista niin konsultoinnin kuin koulutuksien saralla. Projektiluontoisten töiden ohella tarjoamme myös asiantuntijapalveluita asiakkaalla olemassa olevan ratkaisun kehittämiseksi tai haasteiden peittoamiseksi. Näiden lisäksi tarjoamme myös koulutusta ja ylläpitopalveluita.

Esiselvitys

Esiselvityksen tehtävä on ymmärtää organisaation projektin- ja salkunhallinnan kyvykkyydet, jotta osaamme tarjota alkuun sopivaa ratkaisua tarpeisiin nähden. Tämä määrittelee pitkälle ratkaisun ensimmäisen version toiminnallisuudet ja sen, minkälainen käyttöönottoprojekti asiakkaalle toteutetaan. Myös organisaation tarpeet eri toiminnallisuuksille otetaan huomioon ja näiden tarpeiden toteutus perustuu esiselvityksen tarjoamiin tietoihin. Esiselvityksessä käydään läpi myös asiakkaan käyttämät muut Microsoftin teknologiat, joilla voi olla ratkaiseva rooli ratkaisua tehtäessä. Tällaisia ovat esimerkiki O365:n Teams, Groups, Planner ja PowerBI.

 

Esiselvitys toteutetaan työpajojen kautta ja ajatuksena on tehdä aina työtä iteratiivistä mallia hyödyntäen. Esiselvitys ja toteutus ovat sujuvasti yhdessä projekti- ja salkunhallinnan ratkaisuja toteutettaessa.

 

Käyttöönotto

Toteutus tapahtuu pääsääntöisesti sujuvasti esiselvitystyön lomassa iteroivaa mallia käyttäen. Asiakas näkee seuraavassa työpajassa edellisen työpajan päätökset asetettuna ratkaisuun. Näin asiakas pääsee nopeammin ymmärrykseen, miten ratkaisu muodostuu heille ja pystyy tarvittaessa myös vaikuttamaan ratkaisuun hyvin aikaisessa vaiheessa. Lisäksi olemme havainneet tämän tavan nopeuttavan käyttöönottoja. Toteuksen aikana pidetään myös pilotointijakso, jonka yhteydessä tuemme pilotoijia koulutuksen sekä tukipalavereiden muodossa. Pilotointijakson päätteeksi teemme tarvittaessa vielä muutoksia ratkaisuun ennen varsinaista käyttöönottoa.

 

Käyttöönottototeutusten lisäksi tarjoamme migraatiopalvelua, jossa asiakas voi siirtyä mm. Project Server -järjestelmästä Project Online-pilvipalveluun ja saada mukaan olemassa olevat projektit sekä niihin liittyvät tiedot. Samaa palvelua voidaan käyttää luomaan myös esimerkiksi erillinen testiympäristö Project Onlineen hyödyntäen käytettävän ympäristön asetuksia sekä sisältöä.

Toimintatavan muutos ja koulutus

Projektin- ja salkunhallinnan käyttöönotto tarkoittaa varsin usein myös toimintatavan muutosta organisaatiossa. Tästä johtuen me koulutamme tekemämme ratkaisut itse tukeutuen asiakkaan omaan prosessiin sekä materiaaliin, jotta uuden toimintatavan sekä ratkaisun jalkautuminen olisi mahdollisimman tehokasta. Toimintatavan muutokseen yritämme tuoda inspiroivia käytännön esimerkkejä, kuinka näiden ratkaisuiden käyttöönotto on helpottanut tai parantanut eri asioita toisissa organisaatioissa.

 

Tehtyjen ratkaisuiden koulutuksen lisäksi koulutamme myös peruskoulutuksia mm. Microsoft Project -työasemasovelluksesta ja Project Onlinesta. Näitä koulutuksia voi ottaa myös täydentämään oman ratkaisun koulutusta.

Jatkuvat palvelut

Tarjoamme jatkuvia palveluita ylläpidon ja pienkehityksen puitteissa tekemiimme ratkaisuihin. Tikettien ja asiakkaan muutospyyntöjen lisäksi pyrimme aktiivisesti tuomaan ilmi uusia päivityksiä, joista voi olla hyötyä asiakkaalle tai huomaamiamme kehitysideoita mikäli niistä saadaan hyötyä asiakkaan ratkaisun päivittäisessä käytössä.

Pinterest
Sulava Oy

Sulava Oy:n tarjonta

Projektinhallinta

Lisätietoja

Sulava Oy:n yritysprofiili Kotisivut

Muuta Sulava Oy:n tarjontaa

Sulava Oy:n Projektinhallinta -aiheiset referenssit ja julkaisut

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Siirry Sulava Oy kotisivuille Siirry yrityksen profiiliin Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Avoimeen lähdekoodiin siirtyminen on Timo Väliharjun mielestä mielenkiintoisin digitalisaation suuntaus
Lamian perustajille Vuoden 2019 helsinkiläinen Nuori Yrittäjä-palkinto
Microsoft Teams on työn moderni käyttöliittymä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia