Yksi järjestelmä vai usean ohjelmiston kokonaisuus?

Kannattaako teollisuusyrityksen hankkia yksi laaja järjestelmä, joka kattaa yrityksen tarvitsemat toiminnot vai onko järkevämpää kasata sopiva paketti eri järjestelmäkokonaisuuksista?


-------

Monessa teollisuusyrityksessä mietitään tälläkin hetkellä ohjelmistojen ja järjestelmien uudistamista. Heräte uudistamiseen syntyy useimmiten yrityksen arjesta, kun tulee tarve ohjata yrityksen toimintaa helpommin ja tehokkaammin.

Yrityksellä saattaa olla käytössään jo taloushallinnon ohjelmisto, mutta tuotannon tai projektien ohjaus hoituu monella joko mutu-tuntumalla tai itse tehdyllä excelillä.

Järjestelmiä hankkiva yritys lähtee useimmiten liikkeelle vaihtoehtojen selvityksestä. Löytyykö markkinoilta nykyistä järjestelmää täydentävä osakokonaisuus ja pärjäisikö sillä, vai tulisiko koko järjestelmä vaihtaa?


Vaihtoehto 1: Usean ohjelmiston kokonaisuus


Jos päädytään ensiksi mainittuun, eli hankitaan nykyiseen kokonaisuuteen jonkun toisen ohjelmistotoimittajan lisäohjelmisto, törmätään nopeasti rajapintojen rakentamiseen ohjelmistojen välille tai tyydytään siihen, että samoja tietoja syötetään ja ylläpidetään käsin eri järjestelmissä.

Rajapintojen rakentaminen ohjelmistojen välille vaikuttaa ensikuulemalta hyvältä vaihtoehdolta. Ongelmaksi vain käytännössä yleensä muodostuu se, että rajapintojen kautta järjestelmien automatiikkaa ei saada vietyä niin pitkälle kuin tehokkaan toiminnan kannalta olisi suotavaa.

Samoin pienetkin muutokset toisessa järjestelmässä voi aiheuttaa sen, että rajapinta ei toimi lainkaan ja se voi aiheuttaa isojakin haasteita ohjelmistoja käyttävän yrityksen omaan toimintaan.


Vaihtoehto 2: Yksi kokonaisjärjestelmä


Kokonaisjärjestelmän hankintaa puoltaa nimenomaan se, että sama tieto on käytössä järjestelmän kaikissa vaiheissa.

Tieto kulkee asiakkuudenhallinnasta tarjouslaskennan kautta myyntitilaukselle ja siitä tuotantoon, joka määrittelee tuotantotarpeen sekä mahdolliset materiaali- ja alihankintatarpeet toimitukselle. Materiaalit vähentyvät varastosta ja valmiit kappaleet saadaan tilalle. Asiakkaalle lähtee lasku, kun tavara toimitetaan.

Viemällä automatiikkaa vielä pidemmälle saadaan myös ostolaskut ja myyntilaskut siirtymään kirjanpitoon ja työntekijöiden tekemät tunnit palkanlaskentaan sekä jälkilaskelmille.

Automatisoitu tiedonkulku yhden järjestelmän sisällä säästää merkittävästi työaikaa turhilta kirjauksilta ja tiedon siirtämiseltä, jolloin toiminta tehostuu merkittävästi. Samalla saadaan minimoitua inhimilliset virheet, joita syntyy helposti tietojen käsin syöttämisessä ja siirtämisessä.


Toiminnanohjausjärjestelmien vertailuun ja valintaan saat lisää vinkkejä oppaastamme


---------

Kirjoittaja: Jarmo Räihä

Jarmo toimii Admicomilla teollisuuden toimialasta vastaavana toimialajohtajana. Pitkän linjan asiantuntijalle on kertynyt laajaa osaamista vuosien saatossa muun muassa eri toiminnan- ja tuotannonohjausjärjestelmien myynnistä, yritystoiminnasta sekä yritysjohdon tehtävistä. Vapaa-aika kuluu perheen parissa.

Bloggaus Yksi järjestelmä vai usean ohjelmiston kokonaisuus?
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Admicom Finland Oy:n kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
Asiakkuudenhallinta CRM
BI ja raportointi
Taloushallinto
Toiminnanohjaus ERP
Tuotanto
Ohjelmistokehitys
Pilvipalvelut / SaaS
Valmistava teollisuus
Valmisohjelmisto
Adminet tuotannonohjaus Tuotannonohjausjärjestelmä prosessien automatisointi Rajapinnat
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Digitaalisen palvelun kehitys vaatii tilaajan osallistamista
Asiakaskokemukset paljastivat Suomen parhaat ohjelmistotalot asiakkaille
Kymmenen verkkosovellusta kolmessa vuodessa - Altia ja Wunder löysivät ketterän kehityksen kulmakivet