Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Vapaa kassavirta on yrityksen rahatilanteen armoton kuumemittari

Bloggaus

Tuloslaskelma ja tase eivät paljasta kaikkea oleellista tietoa yrityksen taloudesta.

Kassavirtalaskelma ja sen perusteella laskettu vapaa kassavirta paljastavat yritykselle asioita, joita ei löydy tuloksesta ja taseesta. 

Kannattavuus on tietenkin tärkein taloudellisesti terveen yhtiön tunnusmerkki. Osingot ja muut pääoman palautukset omistajille maksetaan kuitenkin viime kädessä yhtiön kassavaroista. Siksi yrityksen tulee seurata kannattavuuden lisäksi myös yhtiön kassavirran kehitystä.

Kassavirtalaskelma myös paljastaa sijoittajalle asioita, joita tuloslaskelmasta ei löydy.

Oheisessa kuvassa on esitetty rahavirtalaskelma niin sanottuna epäsuorana rahavirtalaskelmana. Sen ideana on, että tilikauden voittoa oikaistaan erinäisillä erillä, jolloin päästään liiketoiminnan rahavirtaan.

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat osoittavat, miten yritys on myyntituloillaan selviytynyt juoksevista kuluista ja muista liiketoiminnan välittömistä menoista. Positiiviset rahavirrat kertovat, että rahaa on jäänyt yli voitonjakoon tai investointeihin.

Kun liiketoiminnan rahavirroista vähennetään investointien rahavirrat, saadaan vapaa kassavirta. Investointien rahavirtoja ovat esimerkiksi aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden hankinnat ja myynnit, kuten esimerkiksi yritysostot ja laitehankinnat.

 

Mitä vapaa kassavirta kertoo?

Vapaa kassavirta kertoo siis kuinka paljon yrityksellä jää varoja jäljelle, kun juoksevan liiketoiminnan ja investointeihin sitoutunut rahat on vähennetty. Tämä jäljelle jäävä vapaa kassavirta kertoo, kuinka paljon yhtiö pystyy jakamaan omistajille osinkoja ja muita pääoman palautuksia tulevaisuudessa. Vapaa kassavirta ei siis sisällä perinteisessä kassavirrassa mukana olevaa rahoituksen rahavirtaa. Varsinkin ongelmayrityksissä tarvitaan vapaan kassavirran rinnalle tietoa myös rahoituksen rahavirroista.

Vaikka osingot ja omien osakkeiden ostot toteutetaan kirjanpidon mukaan omasta pääomasta, tarvitaan näihin maksuihin tosiasiassa tietenkin käteisvaroja. Esimerkiksi osakeyhtiölaki kieltää osinkojen jaon omasta pääomasta, mikäli yhtiön kassatilanne on heikko.

Periaatteessa siis kannattavakaan yhtiö ei voi jakaa osinkoja, jos osingonmaksu vaarantaa sen maksuvalmiuden.

Vapaa kassavirta on yritykselle tärkeä mittari myös siksi, että se kertoo, kuinka kestävällä pohjalla yhtiön kannattavuus on. Jos yhtiö käyttää erilaisia kirjanpidon joustokohtia kääntääkseen yhtiön kannattavuuden kasvuun, paljastaa kassavirtalaskelma todellisen tilanteen.

Esimerkiksi aktivoimalla tuotekehitysmenoja ja muuta kehittämistä taseeseen, yhtiö pystyy nostamaan yrityksen tulosta.

Kassavirtalaskelma kuitenkin paljastaa, että nämä kuluerät ovat menneet investointeihin ja ne vähentävät siis yhtiön vapaata kassavirtaa.

Käyttöpääoman kasvu saattaa myös peittää yhtiön todelliset ongelmat, mikäli yritys seuraa vain tuloslaskelmaa. Yhtiö on saattanut joutua esimerkiksi menekkiongelmien vuoksi kasvattamaan varastoja ja myyntisaamisia. Nämä käyttöpääoman lisäykset eivät paljastu tuloslaskelmasta, mutta kassavirtalaskelmasta ne voi löytää yhdellä silmäyksellä.

Kaikki nämä tekijät tarkoittavat sitä, että yritykselle ei riitä, että se on selvillä vapaan kassavirran toteumasta, vaan myös sen ennustaminen on tärkeää.

 

Kassavirtaseurantaan monipuolinen ratkaisu

Moderni sähköinen tilitoimisto ja yrityspalvelu Wiseo on yhdessä Invencon kanssa kehittänyt monipuolisen, mutta samalla helposti ymmärrettävän kassavirtaseurannan konseptin. Kassavirtakonseptia on käytännössä toteutettu muun muassa Jedox ‑suunnittelujärjestelmällä. Jedoxin avulla malliin saadaan ladattua toteumatietoja useista lähteistä, ja Jedoxin avulla dataa voidaan täydentää kassavirtakonseptin edellyttämillä tiedoilla.

Jedox on moderni ja monipuolinen pilvipohjainen liiketoiminnan suunnitteluratkaisu.

Samassa paketissa on raportoinnin, analysoinnin, visualisoinnin ja suunnittelun ominaisuudet, kuten esimerkiksi budjetointi ja rullaava ennustaminen.

Haluatko tietää lisää Invencon kassavirtasuunnittelun konseptista ja Jedoxista?

Ota yhteyttä!

Jorma Erkkilä

Vanhempi konsultti & Partner

jorma.erkkila@invenco.fi

p. 0400 132 119

Pinterest
Invenco Oy logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Invenco kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

BI ja raportointi
Taloushallinto

Erikoisosaaminen

Analytiikka

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Toteutustyö
Tuki- ja ylläpitotyö

Omat tagit

kassavirtaseuranta

Siirry yrityksen profiiliin Invenco kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Invenco - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu.

Invenco - Muita referenssejä

Invenco - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia