Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Norjalainen huonekaluvalmistaja ympäristöystävällisyyden polulla

BloggausNorjalainen huonekaluvalmistaja Vestre on sitoutunut olemaan maailman ympäristöystävällisin huonekaluvalmistaja, ja se on saavuttanut tämän tavoitteen kumppaneiden tuella.Vestre on 75-vuotisen historiansa aikana tehnyt mittavia muutoksia kohti ympäristöystävällisempää tuotantoa. He uskovat kestävään kehitykseen ja tekevät konkreettisia toimia sen saavuttamiseksi.

Tavoitteena Ympäristöystävällisyys: Vestren 75-vuotinen taival

Norjalainen huonekaluvalmistaja Vestre on 75 vuotisen historiansa aikana käynyt läpi paljon saavuttaakseen tavoitteensa tulla maailman ympäristöystävällisimmäksi huonekaluvalmistajaksi. Kestävä kehitys ei ole heille vain sanahelinää ja PR:ää. He työskentelevät johdonmukaisesti toteuttaakseen tavoitteensa konkreettisilla toimilla, joihin he toivovat inspiroivansa muitakin – niin yrityksiä kuin ihmisiäkin.

Kestävä Tehdasalue: The Plus Inspiroi ja Innostaa

Vestre sijaitsee norjalaisessa Magnorin kylässä, ja sen tehdasalue, "The Plus," on ympäröity luonnon kauneudella. He pyrkivät luomaan avoimen ja houkuttelevan tuotantoympäristön, joka inspiroi muita yrityksiä ja yhteisöjä.

”Yksi The Plusin tärkeimmistä tavoitteista on innostaa muita. Ensinnäkin haluamme innostaa ihmisiä näkemään teollisuuden muunakin kuin mustana laatikkona. Haluamme irtautua ajatuksesta, että teollisuusaluetta pitäisi ympäröidä piikkilanka. Haluamme että tuotantotilamme on kutsuva ja aisteja herättävä. On tärkeää, että kaikki pystyvät näkemään kuinka työ etenee ja miten kohtelemme työntekijöitämme. Kyse on myös yhteisöllisyydestä ja sosiaalisen kohtaamispaikan luomisesta. Täällä metsässä oleminen ja alueen hyödyntäminen on arvokasta paikallisille. Haluamme tehdä tästä keskeisen kohteen Norjassa vieraileville matkailijoille, jotka voivat tulla tutustumaan toimintaamme”, kertoo Vestren CSO (Chief Strategy/Sustainability Officer) Øyvind Bjørnstad.
"Haluamme, että muutkin yritykset saavat inspiraatiota The Plusin takana olevista ajatuksista, jotka ovat läpinäkyvyys, avoimuus ja kestävyys.", Bjørnstad

Vihreä Energiantuotanto: Tiekartta Vuoteen 2025

Vestre tavoittelee omavaraisuutta energian tuotannossa vuoteen 2025 mennessä. He panostavat vihreisiin energiahankkeisiin, jotta voivat laajentaa uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

”Tavoitteenamme on tuottaa 120 prosenttia kuluttamastamme energiasta vuoteen 2025 mennessä. Sillä uskomme, että yritysten on siirryttävä uusiutuviin energialähteisiin ei vain ostamalla vihreää energiaa, vaan laajentamalla vihreän energian kokonaisverkkoa. Panostamme siis itse vihreän energian hankkeisiin”, Bjørnstad selittää.

Hän sanoo, että kaikki Vestren tekemät hankkeet toteutetaan koska ne ovat liiketaloudellisesti järkeviä, mutta myös siksi, että lähitulevaisuudessa on tulossa paljon enemmän ympäristövaatimuksia.

"Toivottavasti voimme innostaa muita yrityksiä vastaavaan toimintaan", hän sanoo. "Iso haaste kestävässä kehityksessä on, että se on hyvin sumeaa ja abstraktia. Hankkeet on saatettava konkreettisiin toimiin." kertoo Øyvind Bjørnstad, Chief Strategy/Sustainability Officer, Vestre.

Kestävä Kolminaisuus: Laatu, Muotoilu ja Kestävyys

Vestre on keskittynyt ulkokalusteiden valmistukseen, painottaen laadun, muotoilun ja kestävyyden yhdistämistä. He uskovat, että tämä kolminaisuus on avain globaaliin menestykseen.

Kansainvälinen Laajentuminen: Sosiaaliset Kohtaamispaikat maailmalla

Siitä lähtien, kun Vestre uudelleenaloitti toimintansa vuonna 1988 konkurssihakemuksen jälkeen, sen painopiste on ollut yksinomaan ulkokalusteiden valmistuksessa. Alusta saakka laatu ja muotoilu ovat olleet tärkeimmät tekijät. Mutta he ovat lisänneet kilpailuvalteikseen kolmannen haaran – kestävyyden – jota he pitävät Bjørnstadin mukaan "laadun johdannaisena". "Uskomme, että tämä laadun, muotoilun ja kestävyyden kolminaisuus on erittäin tehokas globaalille kasvulle, vaikka tuotamme Pohjoismaissa."

Vestrellä on kunnianhimoinen mutta selkeä laajentumisstrategia. He näkevät, että sosiaalisilla kohtaamispaikoilla ja laadukkaalla pohjoismaisella elämäntavalla on vientiarvoa. Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Saksa ovat kaikki tärkeitä alueita yrityksen laajentumiselle. He tekivät äskettäin yhteistyötä norjalaisten arkkitehtien Snöhättan kanssa perustaakseen New Yorkin kuuluisan Times Squaren aukion uudelleen julkiseksi sosiaaliseksi kohtaamispaikaksi "sen sijaan, että vain autot kulkisivat edestakaisin", kuten Bjørnstad kuvailee.

Meille on tärkeää, että Monitorilla on kestävä kehitys korkealla agendallaan.


Øyvind Bjørnstad, Chief Strategy/Sustainability Officer, Vestre.

Tehokasta kasvua huippuluokan ERP-järjestelmällä

Vestren pitkälle automatisoidussa tuotantotehtaassa työskentelee alle 40 henkilöä. Vestren The Plus kaltaisessa huippumodernissa tuotantoympäristössä jokainen kasvuprosenttiyksikkö saavutetaan tuottamalla enemmän. On siis äärimäisen tärkeää, että tuotantoa voi suunnitella ja toteuttaa tehokkaammin. Kasvun vuoksi he tarvitsivat tehokkaan ERP-järjestelmän, jonka edistyksellisiä toiminnallisuuksia hyödyntää toiminnassaan.

Lue lisää Monitor ERP-järjestelmästä: https://www.monitorerp.com/fi/yksi-erp-jaerjestelmae-kuusi-moduulia/

Vestren huippumoderni tuotantotehdas The Plus on pitkälle automatisoitu.

”Kun pääsemme täällä täysvoimaisesti toimimaan, on meillä yli 90 prosenttia arvoketjusta omassa hallinnassamme. Hallinta on meille tärkeä mahdollistaja, kestävän kehityksen sekä tehokkuuden vuoksi”, Bjørnstad sanoo. "Varsin työvoimavaltaisen kokoonpanoprosessin lisäksii tehtaassa on hyvin vähän käsityötä enää, sillä olemme saavuttaneet paljon edistyneellä Teollisuus 4.0-teknologialla."

Vestre siirsi äskettäin konserninsa viimeisen yrityksen Monitor G5:een.

"On suuri ero pelkän ERP-järjestelmän ja sen tosiasiallisen oppimisen välillä ja sen ymmärtämisessä. On tärkeä ymmärtää, millä tavalla ERP-järjestelmä voi järkeistää olemassa olevia prosesseja", Bjørnstad selittää.

He näkevät jo etuja siitä, että kaikki yritykset ovat samassa ERP-järjestelmässä. Esimerkiksi yrityksen sisäisten siirtojen tekemisen yksinkertaisuus on ollut suuri etu.

Valmistavan teollisuudelle kehitetty Monitor G5 on tärkeä osa Vestren kokonaisvaltaista strategiaa - tehokkaampaa ja kestävämpää huomista. ERP-järjestelmän avulla Vestre pystyy yhdistämään verkostonsa toimijat. Järjestelmän avulla he onnistuvat varmistamaan saumattoman tiedonkulun koko konsernissa nostaen tuottavuutta.

Bjørnstad kertoo: "Mielestäni tuotantolähtöinen ERP-järjestelmä on avainasemassa tuottavuutemme nostamisessa koko konsernissamme. Bjørnstad toteaa, myös Monitor G5:en Agentti -toiminnon [lisäoptio Monitor G5:ssä] toiminnallisuudet kuten automatisoidut ja ajastetut viennit ovat erittäin hyödyllisiä.” Agentti- toiminnolla voi tehdä automaattiajoja, ajastaa rutiineja ja tehdä erilaisia tulostuksia. Avoimen API-rajapinnan kautta on helppo integroida muita järjestelmiä tarvittaessa."

Vestrelle on tärkeää ottaa huomioon kaikki valmistuksen näkökohdat – ja prosessit – laskettaessa kunkin valmistetun tuotteen ympäristökuormitusta. He ostavat esimerkiksi vähäpäästöistä terästä SSAB:lta sekä Hydrolta "Circalia" se on alumiinityyppiä, jonka hiilidioksidipäästöt ovat kahdeksan kertaa pienemmät kuin tavallisella alumiinilla. Oikeat toimittajat ja kumppanit ovat avainasemassa saavuttaakseen tavoitteensa olla maailman ekologisin huonekaluvalmistaja.

Bjørnstad selvittää, kuinka kunnianhimoiset mutta tarpeelliset kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan yhteistyöllä ja aidolla kumppanuudella:

”Meille on tärkeää, että Monitorilla on kestävä kehitys korkealla agendallaan. Se on meidän toiminnassamme päällimmäinen tavoite. Siksi rakensimme tämän tehtaan ja otimme hallintaan ison osan arvoketjusta. Meidän on tärkeä sovittaa kestävä kehitys yhteen taloudellisten tavoitteidemme kanssa. Tämän takia on tärkeää, että toimittajat ja kumppanit panostavat myös kestävään kehitykseen konkreettisesti. Tämä pitkäjänteinen yhteistyö oikeiden kumppaneiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää kestävän kehityksen strategiamme kannalta”, Bjørnstad painottaa.
”Enää ei riitä pelkkä sanahelinä kestävästä kehityksestä, tai yksi tai kaksi kivaa PR-aloitetta. Me tiedämme, että tämän on oltava hyvin konkreettista, mitattavissa ja perustuttava tieteeseen ja oikeimpiin mahdollisiin lukuihin. Sitä varten tarvitaan Monitorin kaltainen ERP- ​järjestelmä. Näin tuotantoyritykset saavat nämä tärkeät tiedot ilman valtavia omia investointeja."

 

Monitor ERP System lanseeraa huippuluokan ympäristötoiminnot

Sustainability by Monitor - Monitor ERP-järjestelmän huippuluokan kestävän kehityksen -toiminnallisuudet.

Ympäristövaikutusten mittaamiseen kehitetyt toiminnot ovat ensimmäisiä laatuaan kilpailevien toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) joukossa. Toiminnallisuuksien avulla valmistavan teollisuuden yritykset voivat raportoida ympäristövaikutuksiaan sekä suunnitella toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi että resurssien optimoimiseksi.

Lue lisää: https://www.monitorerp.com/fi/all-articles/monitor-erp-system-lanseeraa-huippuluokan-ympaeristoetoiminnot/

Onko yrityksesi valmistautunut kestävyysraportoinnin CSRD-direktiiviin?

Monitor ERP:n syksyllä julkaistavien uusien toimintojen avulla voit tehdä päästölaskelmat ja mitata valmistavan yrityksesi ilmastojalanjäljen, mikä helpottaa EU:n kestävyysraportoinnin CSRD-direktiivin ja ESRS-standardin noudattamista. Toiminto mahdollistaa liiketoiminnan ympäristövaikutusten mittaamisen kätevästi ja tarkasti matkalla kohti kestävää ja vastuullista tuotantoa.

Lue lisää: https://www.monitorerp.com/fi/kestaevae-kehitys/

Pinterest
Monitor ERP System Finland AB logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Monitor ERP System Finland kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Asiakkuudenhallinta CRM
BI ja raportointi
Hankinta
Laatu, turvallisuus ja ympäristö
Myynti
Projektinhallinta
Supply chain management SCM
Taloushallinto
Tuotanto

Toimialakokemus

Valmistava teollisuus

Tarjonnan tyyppi

Johtamistyö
Konsultointi
Koulutus
Tuki- ja ylläpitotyö
Valmisohjelmisto

Omat tagit

ERP-järjestelmä valmistavalle teollisuudelle
ERP tominnanohjaus valmistus

Siirry yrityksen profiiliin Monitor ERP System Finland kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Monitor ERP System Finland - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Premium-profiilia ei ole aktivoitu. Aktivoi premium-profiili näyttääksesi tässä lisäämäsi 3 asiantuntijaa.

Monitor ERP System Finland - Muita referenssejä

Monitor ERP System Finland - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia