Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Memoria-hautauspalvelu

ReferenssiMemoria on Suomen ensimmäinen maanlaajuisesti verkossa toimiva hautauspalvelu ja perheyritys, jonka kuluttaja tunnistavat luotettavana ja laadukkaana palveluntarjoajana. Rakensimme Memorialle ammattitaitoa ja empatiaa huokuvan verkkopalvelun, joka tukee läheisensä menettänyttä vaikeiden päätösten hetkellä.

Lähtökohta

Memoria kaipasi kumppania uuden hautauspalvelun suunnitteluun, kehitykseen ja digitaaliseen markkinointiin. Verkkopalvelun ytimessä tuli olla helppokäyttöisyys, ymmärrettävyys, luotettavuus ja nykyaikaisuus. Vaikka kaikki palvelut digitalisoituvat, mielletään hautauspalvelut yhä vankan perinteiseksi. Tämän me halusimme muuttaa.

Olemassa olevat digitaaliset hautauspalvelut ovat kylmiä, kankeita ja usein myös sekavia käyttää. Memorian uuden digitaalisen palvelun tuli yhdistää perinteisten hautauspalveluiden vahva asiantuntijuus ja osaaminen digitaalisen maailman tarjoamaan helppouteen ja joustavuuteen.

Hautauksen järjestely hoidetaan edelleen lähes aina ihmisten kesken, mutta Memorian uusi palvelu antaa mahdollisuuden hoitaa järjestelyt itsenäisesti verkossa. Palvelun piiriin astuva käyttäjä käy läpi suuria tunteita, ja palvelun täytyi ottaa nämä tunteet huomioon tuntumalla mahdollisimman inhimilliseltä, turvalliselta ja selkeäkäyttöiseltä. Memoria erottautuukin kilpailijoistaan selkeästi olemalla lämminhenkinen, keskusteleva ja moderni.

Strategia

Tavoitteenamme oli suunnitella selkeä, moderni ja helppokäyttöinen palvelu, joka tuntuisi surun hetkellä inhimilliseltä, luotettavalta ja turvalliselta. Käyttöliittymä suunniteltiin yleisilmeeltään rauhallisen vaaleaksi. Tummat teemavälilehdet rytmittävät sisältöjä niin, että käyttäjälle on selvää, milloin teema tai aihe vaihtuu. Palvelun laskeutumissivu esittelee koko hautausprosessin tiiviissä, selkeässä muodossa ja nostaa esille digitaalisen palvelun hyödyt. Lisäksi laskeutumissivu tekee Memorian tutuksi yhtiönä ja varmistaen, että asiakkaalle on selvää, kenen kanssa hän on tekemisissä.

Palvelu helpottaa merkittävästi hautajaisten suunnittelua. Kaikki tarvittava tieto on paitsi selkeässä muodossa, myös aina saatavilla. Pitkien kyselylomakkeiden sijaan käyttäjä käy läpi asiat keskustelun muodossa. Keskustelunomaisesti esitetyssä palvelussa asiointi tuntuu inhimilliseltä ja henkilökohtaiselta ja pidemmätkin kokonaisuudet jäsentyvät helposti hahmotettaviksi palasiksi.

Palvelu avustaa käyttäjää tekemään oikeat valinnat hautajaisten järjestelyjä varten ja välittää lopuksi myyntitoimeksiannon lähimmälle hautaustoimistolle. Palvelu tarjoaa tiedot tilauksesta Memorian laskutusta varten ja antaa hautaustoimistoyrittäjälle mahdollisuuden muokata tilausta, jotta lasku voidaan muodostaa oikein. Hautaustoimistoyrittäjä voi lisäksi valita haluamansa tuotteet ja palvelut Memorian verkkopalveluun ja hinnoitella ne.

Luova ratkaisu

Verkkopalvelun suunnittelu alkoi työpajalla, jonka tavoitteena oli ymmärtää hautausprosessia ja sen vaiheita sekä tunnistaa, millaisia erityislaatuisia piirteitä prosessissa on eri osakkaiden välillä. Kartoitimme, millaisia toiveita, tarpeita ja ideoita Memorian osakkailla oli uudelle palvelulle ja rakensimme ylätason hahmotelman hautausprosessin eri vaiheista. Hahmotelmaa lähdettiin tarkentamaan yhdessä Memorian kanssa käymällä käyttäjäpolkua yksityiskohtaisesti läpi. Selvitimme, mitä eri vaiheita hautausprosessissa on, millaisia valintoja käyttäjän tulee palvelussa tehdä ja kuinka käyttäjän tekemät valinnat vaikuttavat seuraaviin vaiheisiin.

Kun käyttäjäpolku oli hahmoteltu, aloitimme rautalankojen suunnittelun. Koska hautausprosessi ei ole aivan yksinkertainen ja käyttäjän tekemät valinnat vaikuttavat aina seuraavin vaiheisiin, päädyimme rakentamaan rautalangoista myös klikkailtavan prototyyppin. Näin asiakas pääsi testaamaan käyttäjäpolun loogisuutta ja saattoi jo aikaisessa vaiheessa huomata mahdolliset virheet tai puutteet. Prototyyppiin tuli lopulta lähes 400 erillistä näkymää. Prototyyppi osoittautui todella hyödylliseksi testauksen ja kehityksen kannalta: turhalta kehitykseltä vältyttiin ja kehittäjät pystyivät aina käyttämään prototyyppiä käyttäjäpolun ohjenuorana.

Kun rautalangat oli lyöty lukkoon, aloitimme visuaalisen suunnittelun. Memorian brändi oli hiljattain uudistetu mainostoimisto Ahooyn toimesta. Visuaalisen suunnittelun pohjana toimi Memorian graafinen ohjeisto, josta poimimme typografian, värit ja ikonit.

Toteutus

Palvelun sisällönhallinta rakennettiin WordPress -julkaisujärjestelmän päälle, jonka toiminnallisuudet mahdollistavat esimerkiksi sähköpostien lähettämisen ja PDF-tiedostojen luomisen sivustolla. Koska WordPress on avoimen lähdekoodin järjestelmä, voimme pyörittää Memorian sivustoa omilla palvelimillamme. Tämä on tärkeää, sillä palveluun tallennetaan runsaasti arkaluontoisia tietoja, joita emme halua luovuttaa suljetuille järjestelmille. WordPressilla on myös erinomainen API Memorian sovelluksen kanssa kommunikointiin ja se mahdollistaa pitkälle viedyn datan mallintamisen. WordPressin ansiosta Memorian palvelun ylläpitäjillä on nyt tehokkaat ja helppokäyttöiset työkalut hallita palvelussa olevaa sisältöä, kuten hautaustoimistojen tietoja.

Verkkopalvelun käyttöliittymä toteutettiin React -kirjastolla. React oli looginen valinta, sillä se on integroitavissa vahvasti WordPress-sisällönhallintajärjestelmään ja mahdollistaa hyvin interaktiivisten käyttöliittymien rakentamisen. Kun sovelluksen front-end ja back-end on rakennettu eri teknologioilla, voimme tarvittaessa tehdä muutoksia suoraan back-endiin – näin itse sovellus pysyy hyvin nopeana.

Animaatioiden luonnissa käytettiin Framer Motion -kirjastoa, joka on suosittu kehittäjiemme keskuudessa. Framer Motion oli suuressa roolissa luomassa palveluun inhimillistä tunnelmaa.

Suosittelija:

Evermade on ollut joustava, mutta suoraselkäinen kumppani uniikissa projektissamme. He ovat sekä kuunnelleet että aloittaneet aktiivisesti keskusteluja, joiden pohjalta on osattu tehdä oikeat ratkaisut.

Eero Honkanen

Pinterest
Referenssin infoboxi
Evermade logo

Tiedot

Tilaaja: Memoria
Ajankohta: 2022

Lisätietoja

Yritysprofiili Evermade kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

Asiakaspalvelu
Markkinointi
Myynti
Viestintä

Erikoisosaaminen

Käyttöliittymäsuunnittelu
Webkehitys

Toimialakokemus

Asiantuntijapalvelut

Teknologia

React
WordPress

Siirry yrityksen profiiliin Evermade kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Evermade - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Premium-profiilia ei ole aktivoitu. Aktivoi premium-profiili näyttääksesi tässä lisäämäsi 1 asiantuntijaa.

Evermade - Muita referenssejä

Evermade - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia