Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Kuppi vihreää koodia, kiitos

Bloggaus

IT-alalla vastuullisuuskeskusteluun on kierinyt uusi kuuma peruna: vihreä koodi. Mitä on vihreä koodi, ja miten se vaikuttaa IT-konsultin elämään? Rakettitieteen Alexei Danilov, Marko Saaresto ja Marietta Johansson kertovat, miksi ohjelmistokehittäjien kannattaa olla aiheesta hereillä ja millaista keskustelua emoaluksessa siitä käydään. 

Vastuullisuuteen liittyvä vihreä koodi aiheuttaa keskustelua IT-alalla nyt, kun myös muilla toimialoilla on entistä tietoisemmin alettu kantaa kortta kekoon ilmastotyön ja vihreämmän tulevaisuuden hyväksi. 

Monilla on mielipiteitä, ajatuksia ja näkemyksiä, mutta yhtenäiset linjat sekä mittaristot hakevat vielä suuntaansa. EU:ssa määritetyt vastuullisuuden ja kestävän kehityksen vaatimukset tulevat väistämättä vaikuttamaan Raketin kaltaisten pk-yritysten toimintaan esimerkiksi kestävyysraportoinnin (Corporate Sustainability Reporting Directive) kautta. Aihe puhuttaa siis ihan syystäkin.

Mitä ajatuksia vihreä koodi herättää filosofi-rakettitieteilijässä, yhdessä Raketin perustajaviisikon jäsenessä Marko Saarestossa?

“Muutos on ensimmäinen sana, joka tulee mieleen. Tämä on jännittävä hetki, sillä vastuullisuuden vaatimukset puskevat entistä enemmän IT-alalle. Alalla ollaan ensi kertaa yhteisesti määrittämässä sitä, mitä vihreä koodi tarkoittaa. Aihe on tärkeä ja ajankohtainen, koska teknologia ja koodi kuormittavat ympäristöä siinä missä teollisuus, rakentaminen ja liikenne”, Marko sanoo.

Miten Raketissa on otettu osaa alan keskusteluun? Miten vihreä koodi näkyy konsulttien arjessa? Kokosimme yhteen viisi havaintoa rakettilaisten keskusteluista. 

#1 Tehokas ja kaunis koodi on vihreää koodia 

Miten vihreää koodia tällä hetkellä määritellään? Kuten todettu, alan yhteinen määritelmä vielä uupuu, mutta tiettyjä linjavetoja on jo tehty. 

Vihreä koodi on vastuullista koodia, joka tähtää siihen, että ohjelmistojen ympäristövaikutukset minimoidaan. Perimmäisenä tarkoituksena on määrittää tämän käsitteen kautta tarkemmin sitä, mitä vastuullisuus IT-alalla oikein tarkoittaa

“Tämä on vain yksi monista asioista, jolla voimme IT-alalla osallistua paremman ja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen”, kertoo embedded-kehittäjä ja rakettitieteilijä #32 Alexei Danilov

Vastuullisuudesta ja vihreästä koodista on puhuttu pitkään ainakin sulautettujen ohjelmistojen parissa, jossa työn vihreyteen voidaan vaikuttaa hyvin konkreettisesti esimerkiksi materiaalivalintojen kautta. Alexein mukaan vihreään koodiin liittyvät yhtä lailla myös koodin eleganttius, tehokkuus ja kauneus. 

“Parhaimmillaan kokenut ammattilainen tekee jo vihreää koodia, vaikka ei välttämättä tiedosta sitä.” – Alexei

“Tekemällä tehokasta ja kestävää koodia, jonka elinkaari on pitkä, tulee tehtyä vihreää koodia. Parhaimmillaan kokenut ammattilainen tekee jo vihreää koodia, vaikka ei välttämättä tiedosta sitä. Näiden asioiden täytyisi olla joka tapauksessa lähtökohta kaikessa koodaamisessa”, kertoo Alexei. 

#2 Konsultin arki ei (vielä) ole kovin vihreää

Näkyykö vihreä koodi rakettikonsultin arjessa vai onko aihe vielä keskustelun tasolla? 

“Pohdimme aihetta ja sen vaikutuksia konsulttien työhön. Mutta näkyykö tämä vielä konsulttien arjessa? Ei välttämättä kovin paljoa”, sanoo Marko.

Tämä onkin aihe, jota Marko pähkäilee: miten vastuullisuuteen ja vihreään koodiin liittyvät asiat saadaan näkyviin asiakastyössä? Miten niiden oikeastaan tulee näkyä? 

“Tarvitsemme ajattelijoita, jotka pohtivat, miten tämä vaikuttaa softan kehitykseen. Mitä meidän täytyy tehdä eri tavalla?” – Marko

“Vastuullisuus täytyy huomioida jo järjestelmien suunnitteluvaiheessa, siinä missä esimerkiksi saavutettavuuteen ja tietoturvaan liittyvät asiat”, Marko sanoo. Suunnittelun ja toteutuksen jälkeen tarvitsemme yhteisiä mittareita, joilla ohjelmistojen ja koodin vastuullisuutta arvioidaan. Parhaillaan alalla on paljon kokeiluja siitä, miten nämä asiat ammattilaisten arkitekemisessä näkyvät. Se ei kuitenkaan riitä.

“Tarvitsemme ajattelijoita, jotka pohtivat, miten tämä vaikuttaa softan kehitykseen. Mitä meidän täytyy tehdä eri tavalla?” Marko toteaa.

Esimerkiksi Rakettitieteellä tiukan, taloudellisesti toimivan koodin ihannointi ei ole peräisin ympäristökeskeisistä tai planeettapositiivisista lähtökohdista, vaan halusta tehdä kestävää koodia, josta voi olla ylpeä. Mitä tässä ajattelussa pitäisi muuttaa? Onko olemassa jo jotain varteenotettavia valmiita ratkaisumalleja? 

Hyvä uutinen on, että jokaisen kehittäjän tai IT-alan asiantuntijan ei tarvitse olla sataprosenttisesti kartalla vihreästä koodista tai energiankulutuksesta, jotta saisi hyvää aikaiseksi.

Marko on pohtinut myös sitä, millä tavalla aihe juuri Raketin konsulttien pöydällä tulee tulevaisuudessa näkymään. Konsulttityön periaatteena kun on, että konsultti menee lähtökohtaisesti auttamaan asiakasta spesifeissä ennalta sovituissa asioissa, jotta asiakkaan liiketoiminnan suuret unelmat toteutuvat. 

“Onko ohjelmistokehittäjällä siis lupa ajatella näitä asioita asiakkalla? Tuleeko asiakkaan suunnalta vetoa lähteä ajattelemaan työn ympäristövaikutuksia? Jos ei tule, asiakas saattaa ihmetellä, miksi tähän käytetään aikaa”, Marko sanoo.  

#3 Haasteena alalta puuttuvat yhteiset mittarit ja standardit

Suurin haaste vihreässä koodaamisessa on se, että alalta puuttuvat yhteiset punnukset ja mittatikut.

“Nyt olisi tärkeää luoda yhteiset säännökset koodille ja tuoda vihreä koodaus osaksi ohjelmistoalan arkea”, Marko sanoo.

Yritystä mittareiden kehittämiseen on ollut: esimerkiksi Exove kehitti hiljattain palvelun, jonka avulla organisaatiot voivat selvittää IT-toimintonsa vihreyden. Heidän mukaansa IT-toiminnot käyttävät noin 4–10 prosenttia energiasta ja tuottavat 2–10 prosenttia hiilipäästöistä globaalisti. Kyse ei siis ole aivan pienistä jutuista. 

Se, mitä mittareita pidetään tärkeinä, vaihtelee yrityksittäin. “Ensimmäisenä mietitään energiankulutusta, mutta joissain tapauksissa kehitettävän tuotteen elinkaarella voi olla suurempi painoarvo”, rakettikauppias Marietta Johansson sanoo.

Kuten Alexei jo mainitsi, osaava ja kokenut kehittäjä saattaa jo saada valtavia eroja aikaiseksi siinä, miten tehokkaasti hän koodaa. Eri asia on, voiko sitä jotenkin todentaa. “Jos et osaa mitata asiaa, et voi tietää, miten vihreää koodi on. Mutta miten paljon kehittäjän täytyy tietää mittaamisesta?” pohtii Marko.

Vihreästä koodista löytyy kyllä kursseja ja sertifikaatteja, joita yritykset saattavat edellyttää ohjelmistokehittäjiltä. Alexei on yksi rakettitieteilijöistä, joka on suorittanut The Linux Foundationin Green Software for Practitioners -sertifikaatin. Sen avulla Alexei tutustui tarkemmin esimerkiksi vihreän koodin terminologiaan ja siihen, mitä aihe tarkoittaa käytännössä. 

Tuliko opittua jotain uutta vihreästä koodista, Alexei?

“Ajattelen edelleen, että vihreä koodi on lähtökohta ja oletus hyvälle koodille. Ei ole muita ratkaisuja, jos haluaa toteuttaa toimivan ja kestävän ratkaisun kokeneena ohjelmistokehittäjänä”, hän toteaa. 

Kursseja ja sertifikaatteja tärkeämmäksi kaikki kolme haastateltavaa nostavat kuitenkin alan yhteiset linjaukset. “Selkeät pelisäännöt ja ajan myötä kullekin yritykselle hyvät mittaustavat ovat avainasioita, miten tämä saadaan osaksi IT-alan arkea”, Marietta sanoo. 

#4 Vihreä ja vastuullinen koodi on tulevaisuuden kilpailuetu 

Vaikka mittaustavat tai vihreän koodin tarkka todentaminen ei ole täysin selkeää, on se kuitenkin kilpailuetu niin yrityksille kuin yksittäisille ohjelmistokehittäjille. 

Marietan ja Markon mukaan asiakkaiden kanssa keskustellessa vihreä koodi on vielä suhteellisen pienessä roolissa. Muutosta on kuitenkin jo nähtävissä, sillä yhä useammassa tarjouspyynnössä kysytään, miten vastuullisuusasiat ja vihreä koodaaminen on yrityksessä hoidettu sekä miten nämä näkyvät konsulttien kokemuksessa ja osaamisessa. 

“Haluaisin sanoa asiakkaille, että oppikaa vaatimaan tätä asiaa meiltä. Jos aiheesta ei kysytä tai puhuta, muutosta ei tapahdu.” – Marko

“Haluaisin sanoa asiakkaille, että oppikaa vaatimaan tätä asiaa meiltä. Jos aiheesta ei kysytä tai puhuta, muutosta ei tapahdu”, Marko kannustaa. 

Toisaalta todennettu kokemus ja ymmärrys vihreästä koodista vaikuttaa myös siihen, miten ja millaisia toimeksiantoja pystytään kullekin konsultille voittamaan. “Vihreä koodi on koko ajan enemmän sekä tuotetalojen rekrytoijien että konsultteja ostavien asiakkaiden mielessä. Meiltä vaaditaan enemmän konkreettisia näyttöjä asian tiimoilta, joilla voimme todistaa konsulteilla olevan mitattavaa ja todennettavaa vihreän koodin kokemusta”, Marietta sanoo. 

#5 Konsultille tarjolla parempia ja vihreämpiä uramahdollisuuksia

Lähtökohtaisesti Raketin asiakasyritykset ovat asiasta kiinnostuneita ja haluavat panostaa vastuullisuuteen. Vihreän koodin asiantuntijuus on tulevaisuuden kilpailuetu niille, jotka ottavat asian tosissaan. 

Miten ohjelmistokehittäjä voi siis hypätä vastuullisuuskelkkaan jo nyt? 

“Kiinnitä asiaan huomiota, jos haluat parantaa mahdollisuuksiasi mielenkiintoisiin toimeksiantoihin. Voitko jotenkin jo todentaa oman tekemisen kautta, että koodisi on vihreää? Voisiko sen tuoda jo CV:seen?” luettelee Marietta, jonka vastuulla on edesauttaa konsulttien pääsy mielenkiintoisten toimeksiantojen pariin. Hän kertoo, että esimerkiksi julkisen puolen kilpailutuksissa saatetaan vaatia jo nyt sitä, että kehittäjällä on kokemusta vihreästä koodaamisesta. “Peli on armotonta, joten tässä on mahdollisuus erottua”, hän toteaa. 

Konsultti koodaa, mutta nimensä mukaisesti myös konsultoi asiakasta. Marietta näkeekin vihreän koodin kontekstissa uuden asiantuntijuusalueen mahdollisuuden: “Vaikka asiakas ei suoranaisesti vaatisi rakettitieteilijältä vihreän koodin erityisosaamista, sen tuominen tekemiseen tuo lisäarvoa asiakkaalle. Tällaista syvempää asiantuntijuutta haluamme tarjota vielä enemmän tulevaisuudessa.”

Samalla on tärkeää muistaa, että vaikka Raketissa ajateltaisiin neonvihreästi tulevaisuus mielessä, ovat konsultit loppukädessä asiakkaan työnjohdon alla. “Emme voi mennä vaatimaan konsulteilta, että nyt menet tekemään vihreää koodia. Työn vaatimukset lähtevät asiakkailta”, Marietta sanoo. 

Hyvä uutinen on tässä: “Nyt ammattilaisilla on ihan aidosti johdon hyväksymä syy tehdä hyvää ja tehokasta koodia. Hyvä ammattitaito tunnustetaan, eikä sitä sovi enää korvata ostamalla lisää edullisia palvelimia. Mielestäni kehityssuunta on kokonaisuudessaan erinomainen”, Marko summaa. 

Kiinnostaisiko hyvät asiakkaat, parempi palkka ja parhaat työkamut? Lue lisää ja astu Rakettiin!

Lue myös:

Onko IT-konsultointi vastuutonta? 

Voiko johtamisessa onnistua konsulttibisneksessä?

Oman onnensa seppä ja muita myyttejä konsulteista

Lähteet:

Elinkeinoelämän keskusliitto (2023): Kartalle EU:n vastuullisuussääntelyssä – missä mennään?

Exove (luettu 5.3.2024): Exove kehitti työkalun vihreän IT:n mittaamiseen – oman konsernin tulokset ”odotetusti surkeat”

Tivi (12.2.2024): It-talo kehitti työkalun tietotekniikan vihreyden selvittämiseen – omalle konsernille tyly arvio

Tivi (9.9.2022): Ilmastotyö tuli myös IT-alalle

Pinterest
Rakettitiede Oy logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Rakettitiede kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Erikoisosaaminen

Ohjelmistokehitys

Omat tagit

alexeidanilov
mariettajohansson
markosaaresto
vastuullisuus
vihreäkoodi

Siirry yrityksen profiiliin Rakettitiede kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Rakettitiede - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Rakettitiede - Muita referenssejä

Rakettitiede - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia