Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Kansainvälinen kasvu ja sen haasteet

BloggausYrityksen kansainvälinen laajentuminen on merkittävä virstanpylväs. Kansainvälinen kasvu ja sen haasteet ovat asioita, joita yrityksen talousjohdon tulee huomioida, joten haastattelimme 10 kasvuyrityksen talouspäättäjää saadaksemme tietoa heidän kohtaamistaan kansainvälistymisen haasteista. Tämä blogiteksti keskittyy käsittelemään kyseisiä haasteita. Keräsimme tietoa myös siitä, mitä näiden haasteiden voittamiseksi voidaan tehdä – siitä voit lukea lisää täältä: Miten ratkaista kansainvälisen kasvun haasteet?

Tässä blogissa on kaksi pääteemaa: talous ja liiketoiminta sekä toimitusketjun hallinta. Teksti on kuitenkin vain pintaraapaisu monitahoiseen aiheeseen, joten suosittelemme, että lataat itsellesi koko raportin.

Talouden ja liiketoiminnan haasteet

Taloudellinen valmius

Taloudellinen valmius on yksi kriittisimmistä elementeistä globaalin laajentumisstrategian kehittämisessä. Kansainvälistyminen vaatii yleensä investointeja ja kuluja esimerkiksi henkilöstöön ja liiketoimintajärjestelmiin liittyen.

Organisaatiomuutokset

Kansainvälistyminen on jännittävää ja uudesta maavalloituksesta on helppo innostua. Emoyhtiötä ei kuitenkaan pidä kaiken tohinan keskellä unohtaa. Uuden maan lisäksi myös emoyhtiöstä ja yrityksen sisäisen muutoksen hallinnasta tulee huolehtia. Järjestelmäintegraatiot ja järjestelmien skaalautuvuus ovat myös isoja kysymyksiä laajentumisen kannalta.

Liiketoiminta-alustojen nelikenttävertailu

Gartner: Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises

Lähde: www.gartner.com/en/documents/3986902/magic-quadrant-forcloud-core-financial-management-suite

Henkilöstö

Kansainvälinen kasvu ja sen haasteet vaativat monesti uuden henkilöstön palkkaamista, esimerkiksi hoitamaan kohdemaan tuotteiden myyntiä, jakelua ja asiakaspalvelua. Palkkaukseen liittyvät yksityiskohdat saattavat vaihdella hyvinkin paljon eri maissa.

Haasteena henkilöstön valinnassa voi ilmetä erilaisia kieli- ja kulttuurieroja sekä eri maissa vaihtelevia työyhteisön toimintatapoja. Ensimmäiset palkkaukset uusilla markkinoilla ovat erittäin kriittisiä, koska ne luovat pohjan yrityksen toiminnalle ja kasvulle kyseisessä maassa.

Riskienhallinta

Ennen laajentumista on ensisijaisen tärkeää määritellä riskienhallintapolitiikka niin, että se on tiedossa organisaation eri tasoilla. Vaikka kaikkiin riskeihin ei aina voikaan sataprosenttisesti varautua, Covid-19 pandemia on valitettavan hyvä esimerkki siitä, kuinka riskit toisinaan käyvät toteen, eikä niille sovi viitata kintaalla.

Riskeistä huolimatta kansainvälinen laajentuminen avaa myös paljon uusia mahdollisuuksia. Se luo edellytyksiä laajentaa liiketoimintaa huomattavasti ja rakentaa riippumattomuutta kotimarkkinan kysynnästä.

Kansainväliset säädökset eri maissa

Eri maiden paikalliset lait, viranomaistahot ja -velvoitteet, liiketoimintasäännöt, verotiedot ja pakkausstandardit ovat esimerkkejä asioista, joihin kannattaa perehtyä huolella. Näiden asioiden rikkominen tai noudattamatta jättäminen saattaa johtaa merkittäviin taloudellisiin seuraamuksiin. Kohdemaan poliittista tilannetta kannattaa myös aktiivisesti seurata.

Juridiset näkökohdat

Globaaliin laajentumiseen liittyvät juridiset näkökohdat ovat yleensä haastavimpia, sillä riskit niiden laiminlyömisen aiheuttamista kuluista ja sanktioista voivat olla huomattavia. Paikallisten säädöksien lisäksi tulee ottaa huomioon myös kansainväliset sopimukset ja asetukset, joita mm. EU säätelee.

Me Starialla tiedämme, että lainmukaisen taloushallinnon toteuttaminen vieraassa maassa ei ole helppoa, etenkin, jos toimintaa on useassa eri maassa. Myös tutkimuksesta Cross-Border Operations: Regaining Momentum in 2020 and beyond ilmenee, että taloushallinto ja raportointi ovat globaalissa liiketoiminnassa yksi huolestuttavimmista asioista (kts. kuva alla). Tähän tarpeeseen olemme kehittäneet kansainväliset talouspalvelumme, jonka avulla palvelemme yrityksiä jo lähes 40 maassa.

Kansainvälisen liiketoiminnan vaatimukset

CFO Vistra 2020 eBook – Cross-border operations: regaining momentum in 2020 and beyond

Lähde: cdn.cfo.com/content/uploads/edd/2020/06/CFO-Vistra-2020-eBook-1.pdf

Verotus

Jos vuotuinen henkilökohtainen veroilmoitus on työläs täydennettävä, niin ei ihme, että yritykset kohtaavat uusina kansainvälisinä toimijoina erilaisia haasteita liittyen veroihin ja hallintoon. Kansainvälisen kaupan verojen, maksujen ja tariffien käsittely voi olla merkittävä haaste etenkin pienemmille kasvuyrityksille.

Pankkiyhteydet

Maksuliikennehaasteet eri maiden välillä voivat myös hankaloittaa laajentumista uusille markkinoille. Monissa maissa asiakkaat odottavat, että voivat maksaa paikallisesti ja näin ollen lokaalin pankkitilin avaaminen saattaa tulla eteen välttämättömänä toimenpiteenä. Asiaa hankaloittaa se, että prosessi pankkien kanssa on hidas ja se saattaa vaatia useita fyysisiä paikalla käyntejä. Joissakin maissa vaaditaan myös paikallisen laillisen entitin perustamista, jotta pankkitilin avaaminen ylipäätään on mahdollista.

Toimitusketjun hallinnan haasteet

Tuotteiden tullivaatimukset ja sertifioinnit

Eri mailla on hyvinkin erilaisia vaatimuksia esimerkiksi tuotteiden maahantuontiin ja tullaukseen liittyen. Tuotemerkinnät, tuotteiden koostumukset ja tariffikoodit pitää tutkia ja määritellä tarkasti. Näihin kannattaa perehtyä huolella, jos tavoitteena on laajentua kyseisille markkinoille.

Toimitusketju

Kansainvälisessä kaupanteossa maantieteelliset etäisyydet ja niiden aiheuttamat kuljetuskustannukset aiheuttavat haasteita. Myös kohdemaan verotus, tullauskäytännöt ja dokumenttivaatimukset luovat omat haasteensa. Jos toimitusdokumentit eivät ole kunnossa, voi lähetys jäädä kohdemaan tulliin seisomaan ja näin aiheuttaa huomattavia lisäkuluja tai jopa estää toimituksen perillepääsyn.

Jakelukanavat

Globaalin kasvun kannalta on tärkeää löytää oikeat jakelukanavat ja liikekumppanit. Se ei välttämättä ole helppoa ja kannattaakin pohtia huolella, mikä on yrityksellesi sopiva infrastruktuuri.

Oman jakelukanavan rakentaminen on kallista ja aikaa vievää. Oman retail-ketjun sijasta voi punnita esim. franchising-jakelua tai kumppanuusvaihtoehtoa kohdemaan jälleenmyyjien kanssa.

Maksutavat ja valuuttakurssit

Kansainvälistä kauppaa tehdessä pitää huomioida myös erilaiset paikalliset maksukäytännöt. Maissa voi olla erilaisia paikallisesti suosittuja maksutapoja, jotka eivät ole yleisesti maailmalla tunnettuja. Valuuttakursseilla on myös merkitystä ja niistä on oltava tietoinen.

Pankkien kanssa voi neuvotella erilaisista rahoituspalveluista. Pankkien lisäksi on tarjolla myös lukuisia muita rahoitukseen erikoistuneita yrityksiä, jotka tarjoavat ratkaisuja kansainväliseen kasvuun.

Logistiikka ja pakkaukset

Toimitetaanko lähetykset maitse, meriteitse, ilmassa vai yhdistelmäkuljetuksena? Toimitustavan valinnalla voi olla merkittävä vaikutus tuottoon ja se voi olla rajoittava tekijä tuotteiden kannattavalle myynnille.

Muita huomioitavia kohtia ovat mm. tullimaksut, varastointitarve ja -kulut sekä paikalliset jakelumenetelmät. Myös maakohtaiset määräykset ja kuljetusvaatimukset on otettava huomioon.

Kestävä kehitys

Kun harkitaan liiketoiminnan aloittamista kansainvälisillä markkinoilla, on tärkeää olla tietoinen maakohtaisista ympäristömääräyksistä ja toimialaan liittyvistä kysymyksistä, mm. miten tuotantomenetelmät voivat vaikuttaa paikalliseen ympäristöön jätteiden ja saastumisen kautta.

Ympäristöystävällisempien, oikeudellisten tai eettisten kannustimien lisäksi ympäristötietoisten liiketoimintakäytäntöjen luominen voi houkutella uusia, valveutuneita kuluttajia asiakkaaksi.

Jäikö jokin mietityttämään?

Toivomme, että sait tästä blogista hyödyllistä lisätietoa kansainvälistymisen tueksi. Kuten todettu, aihe on monitahoinen ja monia mielenkiintoisia aspekteja, kuten mm. uuden markkinan rakentamista ja yllä olevien haasteiden ratkaisuja ei tässä blogissa ehditty avaamaan. Lataamalla itsellesi koko raportin, pääset syventymään aiheeseen kokonaisvaltaisemmin ja saat kaiken hyödyn irti haastattelemiemme talouspäättäjien näkemyksistä.

Raportti: Mitkä ovat kansainvälisen kasvun suurimmat haasteet ja ratkaisut?

Haastattelimme 10 kasvuyrityksen talouspäättäjää saadaksemme selkeän koosteen heidän kohtaamiin kansainvälisen kasvun vaatimuksiin. Tuomme esiin myös heidän vinkkejään ja eri lähestymistapoja näiden haasteiden voittamiseksi.

Raportissa syvennymme mm. seuraaviin aihealueisiin:

  • kansainvälisten kasvuyritysten suurimmat haasteet
  • keinot haasteiden ratkaisemiseen
  • talouspäättäjien 10 kansainvälistymisen vinkkiä.
Pinterest
Staria Oyj logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Staria kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

BI ja raportointi
Taloushallinto
Toiminnanohjaus ERP

Erikoisosaaminen

Analytiikka
Arkkitehtuuri
Auditointi
Big Data
Integraatiot
Ketterät menetelmät
Maksaminen
Ohjelmistorobotiikka
Pilvipalvelut / SaaS
Tekoäly (AI) ja koneoppiminen

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Toteutustyö

Omat tagit

kansainvälinen liiketoiminta
Kansainväliset talouspalvelut
kansainväliset toiminnot
Kansainvälistyminen
Kansainvälisyys

Siirry yrityksen profiiliin Staria kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Staria - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Staria - Muita referenssejä

Staria - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia