Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Energia-alan analytiikka on data-analytiikan toimialakohtaista soveltamista

Bloggaus

Energia-alan analytiikka

Energia-alan analytiikka on data-analytiikan osa-alue, jossa soveltamiskohteena on erityisesti tälle toimialalle tyypilliset kokonaisuudet.

Energia-alaan liittyy useita erilaisia mielenkiintoisia ilmiöitä, joissa kussakin on toisistaan hieman poikkeavat liiketoiminnalliset kysymyksensä. Jopa yhdessä keskikokoisessa energiayhtiössä voi ajatella olevan laajemman organisaation sisällä useita erilaisia liiketoimintamalleja, jos se sisältää kaikki perinteiset liiketoimintayksiköt tuotannosta verkkopalveluiden kautta aina sähkön ja lämmön vähittäismyyntiin.

Energia-alan analytiikan kohteista

Seuraavissa osioissa käsitellään erikseen energia-alan data-analytiikan osa-alueita, kuitenkin niin että talouden, riskienhallinnan ja HR:n osa-alueisiin liittyviä käyttötapauksia ei huomioida.

Mittausdatan hyödyntäminen energia-alan data-analytiikassa

Karkeasti yleistäen voisi sanoa, että vähintään 98% toimialan datamääristä liittyy erilaisiin mittausdatoihin, muiden osa-alueiden merkitys on pienempi puhtaassa datan volyymimielessä. Mittausdataa kertyy monesta eri liiketoimintayksiköstä kaasun, lämmön ja sähkön alueilta. Mittausdatan hyödyntäminen edellyttää keinoja käsitellä sitä laajassa mittakaavassa ja tuottaa ennusteita käyttötarkoitus huomioiden.

Energia-alalla mittausdataa kertyy mm asiakkaiden kulutuksen tai tuotannon kohteilla olevista käyttöpaikoista, sama asiakas voi olla energian vähittäismyyjän näkökulmasta sekä kuluttaja että tuottaja. Esimerkiksi sähkön vähittäismyyjän pitäisi pystyä ennakoimaan omien tuottaja – kuluttaja-asiakkaidensa tuottama energia jottei se joudu vastaamaan ennustevirheestään.

Asiakkuuksien analytiikka

Asiakkuuksiin, B2B sekä B2C mielessä, kohdistuva data-analytiikka energia-alalla tarjoaa mahdollisuuksia ymmärtää asiakkaiden käyttäytymistä sekä tuottaa asiakasymmärrystä liiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen.

Sovellusalueita voivat olla asiakaskokemuksen mittaaminen eri palvelukanavissa tapahtuvien kontaktien perusteella sekä asiakaskokemuksen vaikutukset asiakaspysyvyyteen, asiakaskannattavuus sekä muut sovelluskohteet.

Omaisuudenhallinnan analytiikka

Energia-alalla tehdään jatkuvasti suuria investointeja sekä verkostoihin että tuotanto-omaisuuteen, näiden kokonaistilanne on mahdollista tuoda esille modernein välinein.

Rakennuttajalle investointien tehokkuus suhteessa asetettuihin tavoitteisiin sekä toimialan viitearvoihin voi olla merkittävä asia, jokainen organisaatio kuitenkin suunnittelee asioita omista lähtökohdistaan, vaikka sääntelymallit olisivatkin jaettuja yli organisaatiorajojen.

Energia-alan lisäksi sama koskee pitkälti myös vesihuoltoa, siellä toiminnan keskiössä on rakennuttaminen ja verkosto-omaisuuden nykytilan ymmärtäminen.

Energiantuotannon data-analytiikka

Energiantuotanto tarkoittaa käytännössä lämmön ja / tai sähkön tuotantoa käyttäen lähteenä erilaisia polttoaineita sekä nykyään yhä enemmän muiden prosessien hukkalämpöä taikka suoraan sähköä.

Erilaiset tuotantoon liittyvät analyysit sekä toiminnan tuottavuuden kehityksen seuranta ovat keskeisiä energiantuotannon analytiikassa.

Energian vähittäismyynnin data-analytiikka

Energian vähittäismyynnin data-analytiikka kattaa sähkön, kaasun ja lämmön myynnin asiakkaille. Lähteenä kaikille näille energiatuotteille on joko oma paikallinen tuotanto, tukkumarkkinoilta ostettu tuotanto taikka jopa muiden asiakkaiden tuottamat prosessien sivutuotteet.

Vähittäismyyjän täytyy sovittaa omat tuoterakenteensa ja hinnoittelunsa sopimaan hyvin yhteen hankintansa kanssa, joissain tapauksissa vähittäismyyjä voi suojata hankintaansa liittyviä kustannuksia, mutta usein sen täytyy hinnoittelulla tai riskien siirtämisellä loppuasiakkaille huomioida sellaiset riskit, joita se ei voi suoraan suojata käyttämällä vaikkapa rahoitusmarkkinoilla suoraan tarjolla olevia instrumentteja.

Vähittäismyynnin ja asiakkuuksien data-analytiikalla on vahvoja yhtymäkohtia, mallinnustulokset asiakasmäärien kehityksestä voivat vaikuttaa vahvasti siihen, miten vähittäismyyntiä vastaavaa hankintaa suojataan tai hinnoitellaan. Tai mitä tuotteita tarjotaan asiakkaille.

Mittaustiedonhallinta, mittaustiedon data-analytiikka ja energian vähittäismyynti ovat hyvin tiukasti kytköksissä toisiinsa.

Energia-alan analytiikka ja toiminnan kehittäminen

Ready Solutionin edistyneen analytiikan – palvelut, pilvipalvelut sekä data-alustojen kehittämisen palveluiden avulla on mahdollista ottaa käyttöön erilaisia energia-alan analytiikan menetelmiä sekä ennustemalleja, joilla voidaan optimoida prosesseja kun taustalla oleva ennustekoneisto on tuottanut kunkin liiketoimintaprosessin osalta tarvittavat ennusteet.

Asiantuntijamme vastaavat mielellään kysymyksiisi, ole rohkeasti yhteydessä!

Pinterest
Ready Solutions Oy logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Ready Solutions kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

BI ja raportointi

Erikoisosaaminen

Analytiikka
Arkkitehtuuri
Big Data
Integraatiot
Pilvipalvelut / SaaS
Tekoäly (AI) ja koneoppiminen

Toimialakokemus

Raaka-aineet ja energia

Teknologia

Azure
Microsoft

Siirry yrityksen profiiliin Ready Solutions kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Ready Solutions - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Ready Solutions - Muita referenssejä

Ready Solutions - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia