Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Asiakkuudenhallinta CRM BI ja raportointi HR Tuotekehitys ja suunnittelu Toiminnanohjaus ERP Taloushallinto Markkinointi Webkehitys Mobiilikehitys Käyttöliittymäsuunnittelu Tietoturva Verkkokaupparatkaisut Ohjelmistokehitys Integraatiot Pilvipalvelut / SaaS Tekoäly (AI) ja koneoppiminen Lisätty todellisuus ja VR Paikkatieto GIS IoT Microsoft SAP IBM Salesforce Amazon Web Services Javascript React PHP WordPress Drupal

Automaation ei tarvitse olla monimutkaista

Bloggaus

Derobia Hyperautomaatio SaaS:n avulla kehität liiketoimintaasi matalalla kynnyksellä

Liiketoimintaprosessien automatisointi mielletään monimutkaiseksi hankekokonaisuudeksi, johon liittyy järjestelmäuudistuksia, IT-projekteja sekä kalliita muutoskonsultteja. Automatisoinnin ei kuitenkaan tarvitse olla vaikeaa. Derobia Hyperautomaatio SaaS tukee matalan kynnyksen automaatioprojekteja, joiden laajuus voi vaihdella, mutta joiden kesto pysyy lyhyenä ja kustannukset matalina. Derobia Hyperautomaation SaaS:a hyödyntäen koulutat liiketoiminnallesi joukon väsymättömiä robottiassistentteja.

Liiketoiminta muodostuu monimutkaisesta sarjasta toimenpiteitä ja prosesseja, joita ei läheltä tarkastellessa aina edes tunnista osaksi samaa kokonaisuutta.

Liiketoimintaprosessit ja työnkulut koskettavat yleensä useita henkilöitä, ja niihin liittyy tyypillisesti useita digitaalisia ja manuaalisia työvaiheita. Automaation avulla pyritään vähentämään näiden työvaiheiden kestoa sekä vaadittujen henkilöresurssien määrää, jotta kokonaisuus toimisi nopeammin ja laadukkaammin.

Haaste piilee siinä, että automaatiosta hyötyvien työvaiheiden, työnkulkujen ja liiketoimintaprosessien tunnistaminen, muiden kuin niistä suoraan vastuussa olevien toimesta, on vaikeaa tai jopa lähes mahdotonta. Siksi esimerkiksi ERP-projektit, joiden tavoitteena on yrityksen ydintoimintojen automatisointi, voivat kestää jopa vuosia.

Derobian Hyperautomaatio SaaS perustuu Kofaxin Intelligent Automation-hyperautomaatioalustaan, jossa on panostettu monipuolisuuteen ja helppokäyttöisyyteen, jotta sen avulla voitaisiin toteuttaa sekä mikro- että makrotason automaatioprojekteja, joiden kesto mitataan päivissä.

Derobia Hyperautomaatio SaaS on teknologiariippumaton hyperautomaatioalusta, joka skaalautuu yrityksesi mukana

Automatisoinnin hyödyt (tehokkuuden parantuminen, virheiden minimointi ja resurssien parempi kohdistaminen) ovat kaikille tuttuja, mutta se, mikä esimerkiksi automaatioon tähtäävien tietojärjestelmien yhteydessä usein unohtuu, on yritysten työnkulkujen monimuotoisuus. Jokainen yritys on yksilö, eivätkä samat ennalta mietityt automaattiset työnkulut sovellu kaikille.

Yrityksen järjestelmäinfrastruktuuri on yksilöllinen (omat tietojärjestelmät ja asiakasrajapinnat sekä sidosryhmien tietojärjestelmät), eikä kaikkiin niistä voida vaikuttaa.

Derobia Hyperautomaatio SaaS on teknologiariippumaton hyperautomaatioalusta, mikä tarkoittaa sitä, että automaatioiden rakentaminen on mahdollista riippumatta teknologisesta toimintaympäristöstä.

Hyperautomaatio SaaS:n toiminnallisuuksia soveltamalla voidaan lisätä automaatiota lähes missä tahansa työnkulussa.

  • Rakenteettoman tiedon automaattinen tunnistaminen (kuvat, PDF:t, paperiset kaavakkeet, sähköpostit jne.)
  • Rutiinitehtävien automatisointi ohjelmistorobotiikan avulla
  • Rutiininomaisen päätöksenteon automatisointi liiketoimintasääntöjen avulla
  • Älykkäiden integraatioiden luominen järjestelmien välille ilman koodausta – teknologiariippumattomasti
  • Analytiikka päätöksenteon tueksi ja kehittämään työnkulkujen automaatiota entisestään

Hyperautomaatio SaaS -alustaa voidaan hyödyntää kaiken tasoiseen automatisointiin – aina yksilötason työtehtävistä koko organisaation läpäiseviin liiketoimintaprosesseihin.

Käyttötapaukset luodaan yksi kerrallaan ja ne voivat olla laajuudeltaan mitä tahansa. Käyttöönotto onnistuu silti yleensä alle viikossa.

Low-Code / No-Code -toiminnallisuudet tukevat matalan kynnyksen kansalaiskehittämistä

Organisaatioiden tarve yksilöllisille automaatio- ja tuottavuuden tehostamisratkaisuille on laajasti tunnistettu – myös järjestelmätoimittajien keskuudessa. Tämän vuoksi markkinoille on ilmestynyt monenlaisia Low-Code / No-Code -ratkaisuja sovellusten ja automaatioiden kehittämiseen. Monissa näistä on kuitenkin omat puutteensa:

  • Tyypillisesti nämä ratkaisut toimivat heikosti pilven ulkopuolella tai mahdollisuus luoda automaattisia työnkulkuja kolmansien osapuolien ratkaisuihin on muuten rajallista.
  • Vaikka automaattisten työnkulkujen tai sovellusten kehittäminen ilman koodia on periaatteessa mahdollista, on kynnys varsinaiseen kansalaiskehittämiseen silti korkea.

Hyperautomaatio SaaS vastaa matalan kynnyksen automaatiotarpeisiin tukemalla Low-Code / No-Code -automaatiokehitystä joustavasti käyttäjän teknisen osaamistason huomioiden.

  • Kansalaiskehittäjä voi suunnitella ja testata automaattisia työnkulkuja prosessisuunnittelutoiminnolla (Process Designer) alusta loppuun ennen automaatioiden rakentamista.
  • Varsinaiset automaatiot kansalaiskehittäjä voi rakentaa itse. Mutta jos ne ylittävät hänen osaamistasonsa, voi hän myös luoda tehtävästä tiketin ammattikehittäjän ratkaistavaksi.

Näin varmistetaan, että kansalaiskehittäjän tärkein panos, kehityskohteiden tunnistaminen ja ratkaisuehdotusten luominen, tulee huomioiduksi. Mikäli kansalaiskehittäjän teknisen osaamisen taso on riittävä, voi hän halutessaan rakentaa automaation myös valmiiksi. Mutta se ei ole vaatimus.

Derobia Hyperautomaatio SaaS on kokonaisvaltainen hyperautomaatioalusta, jonka mahdollisuudet ovat lähes rajattomat ja joka soveltuu mihin tahansa organisaatioon.

Pinterest
Lekab Communication Systems Oy logo

Lisätietoja

Yritysprofiili Lekab Communication Systems kotisivut

Tagit

Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen

Liiketoimintaprosessi

BI ja raportointi
Tuotekehitys ja suunnittelu

Erikoisosaaminen

Analytiikka
Big Data
Integraatiot
Ohjelmistorobotiikka

Tarjonnan tyyppi

Konsultointi
Toteutustyö
Valmisohjelmisto

Siirry yrityksen profiiliin Lekab Communication Systems kotisivut Yrityshaku Referenssihaku Julkaisuhaku

Lekab Communication Systems - Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Lekab Communication Systems - Muita referenssejä

Lekab Communication Systems - Muita bloggauksia

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Blogimediamme käsittelee tulevaisuuden liiketoimintaa, digitaalisia innovaatioita ja internet-ajan ilmiöitä

Etusivu Yrityshaku Pikahaku Referenssihaku Julkaisuhaku Blogimedia