Hankinta

Toimiakseen yrityksen on tyypillisesti paitsi myytävä tuotteitaan ja palveluitaan, myös tehtävä omia hankintoja. Hankintoihin kuuluvat mm. raaka-ainehankinnat, palveluhankinnat, varastojen ja toimittajien hallinta, sopimukset. Hankinnan tarjontoihin kuuluvat esimerkiksi hankinnan ja sopimushallinnan järjestelmät ja ohjelmistot.   Hankinta tarjoajayritykset Hankinta tarjoajayritykset ite wikissä Hankinta tarjoajayritykset  Hankinta-referenssitoteutukset  Hankinta julkaisut

Lue lisää

HR (Human Resources) – Henkilöstöhallinto

Henkilöstöjohtaminen (HRM, tai yksinkertaisesti HR) on funktio organisaatioissa, joka on suunniteltu maksimoimaan työntekijän suorituskykyä työnantajan palveluksessa ja siten parantamaan työnantajan strategisia tavoitteita. HR koskee ensisijaisesti ihmisten johtoa organisaatioissa, keskittyen erityisesti yrityksen menettelytapoihin ja käytäntöihin. HR osastot ja yksiköt organisaatioissa suorittavat tyypillisesti useita toimintoja, kuten työntekijöiden rekrytoinnin, työsuhteen elinkaaren hallinnan, koulutuksen ja kehittämisen, työajan seurannan, suorituksen […]

Lue lisää

Identiteetin ja pääsynhallinta (IAM)

IAM tuo vastauksia peruskysymyksiin: Kenellä on oikeus, mihin , miksi, miten (ja mahdollisesti milloin).  Viimeistään sitä omaa verkkokauppaa rakennettaessa käyttövaltuushallinnan asiat nousevat esille: Miten minä takaan asiakkaideni käyttäjätietojen turvallisen käsittelyn siten, ettei käyttövaltuushallinnasta muodostu kohtuutonta työkuormaa? Digitalisaation aikakaudella tietoturva on kilpailutekijä. Ilman tietoturvallisuuden synnyttämää luottamusta käyttäjät eivät halua tarjota tietojaan yrityksesi palveluun. Kuvittele verkkopankki, joka […]

Lue lisää

Integraatiot

Integraatioilla saadaan tietojärjestelmät keskustelemaan keskenään. Integraatiosta käytetään myös yleisesti nimitystä liittymä. Englanniksi EAI (Enterprise Application Integration). Ratkaisumalleja on useita (esim. Point-to-Point-integraatio, Hub-and-Spoke-integraatio ja palveluihin perustuva SOA, jota voidaan pitää enemmän suunnittelutapana). Integraatioiden toteutukseen vaikuttavat lähde- ja kohdejärjestelmien rajapinnat sekä käytettävät tietovarastot ja integraatioalustat. Organisaation integraatiotarpeet lähtevät usein liikkeelle siitä, että käytössä on eri järjestelmiä, joita […]

Lue lisää

It-infra loppukäyttäjäpalvelut

It-infra loppukäyttäjäpalveluilla tarkoitetaan sitä osaa it-infrapalveluista, jotka ovat näkyviä asiakasyrityksen työntekijöille (eli loppukäyttäjille). Kyseisiä palveluita ovat työasemapalvelut, johon kuuluvat työasemien elinkaarihallinta (esim. asennukset), puhe- ja mobiilipalvelut (matkapuhelimet ja muut viestintälaitteet), tulostimet ja kopiokoneet, perusohjelmistojen, kuten sähköpostin, officen ja virusturvan hallinta ja lähituki (service desk). It-infra loppukäyttäjäpalveluiden tarjoajayritykset It-infra loppukäyttäjäpalveluiden tarjoajayritykset ite wikissä It-infra loppukäyttäjäpalveluiden tarjoajayritykset It-infra loppukäyttäjäpalveluiden […]

Lue lisää

It-infrapalvelut

IT-infrastruktuuri-, eli infrapalveluilla viitataan tietohallinnon johtamaan palvelukokonaisuuteen, johon voidaan katsoa kuuluvaksi IT-infran loppukäyttäjäpalvelut, tietoliikennepalvelut, palvelin- ja kapasiteettipalvelut sekä käyttäjähallinta. Käsitteellä viitataan siis kaikkiin laitteistoihin, ohjelmistoihin ja verkon resursseihin, joita hyödynnetään yrityksen IT-ympäristön hallinnassa. Käytännössä jokainen yritys tänä päivänä tarvitsee oman it-infran vähintäänkin tietokoneen, matkapuhelimen ja internetin muodossa. Pk-yrityksissä it-infrapalveluista huolehtii tyypillisesti on it-tuki. Tyypillisesti yrityksen IT-infrastruktuuri […]

Lue lisää

It-omaisuuden hallinta

It-omaisuuden hallinnalla tarkoitetaan ensisijaisesti it-laitteiden ja lisenssien elinkaaren hallintaa. It-omaisuuteen voidaan liittää myös sopimusten hallinta. Tarjonnan tyyppeinä tyypillisesti It-omaisuuden hallintapalvelut ja siihen liittyvät järjestelmäratkaisut. Omaisuuden hallinta kuuluu yleisellä tasolla ”Taloushallinto”-prosessin piiriin. It-omaisuuden hallinnan tarjoajayritykset It-omaisuuden hallinnan tarjoajayritykset ite wikissä It-omaisuuden hallinnan tarjoajayritykset It-omaisuuden hallinnan referenssitoteutukset It-omaisuuden hallinnan julkaisut

Lue lisää

Käyttöliittymä- & käyttäjäkokemussunnittelu (UI & UX Design)

Käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelu ovat osa nettisivujen, tietokoneiden, laitteiden, koneiden, mobiililaitteiden sekä ohjelmistojen toteutusta. Niiden tavoittena on luoda käyttäjille yksinkertainen ja selkeä käyttöympäristö, eli käyttöliittymä, jossa pyritään tuottamaan käyttäjille halutunlainen kokemus. Digitaalisissa toteutuksissa käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelu ovat osa projektin suunnitteluvaihetta ja niistä vastaavat usein erikseen omat ammattilaisensa. Käyttöliittymäsuunnittelu (UI) Käyttöliittymäsuunnittelu (User Interface Design), johon usein viitataan […]

Lue lisää

Ketterät menetelmät, agile, LEAN ja scrum

Ketteriä menetelmiä käytetään ohjelmistokehityksessä ja it-projektien läpiviemisessä. Ketterä kehittäminen eli agile development on vaihtoehto perinteiselle vesiputousmallille. Tyypillisesti ketterä kehitys tapahtuu sprinteissä, joiden aikana it-projektin tarpeiden määrittely tarkentuu. Nykyään projekteissa käytetään myös paljon ketterien menetelmien ja vesiputousmallin yhdistelmää. Lean tuotanto tai toimintatapa on filosofia, joka pitää turhana mitä tahansa toimintaa paitsi suoraa arvonluontia asiakkaalle. Lean startup […]

Lue lisää

Laadunvarmistus ja testaus

Laadunvarmistuksella tarkoitetaan digitalisaatio-kontekstissa it-toiminnan, (esim. tietojärjestelmät, tietoliikenne) tai laajemmin koko tietohallinnon (prosessit, palvelut) laadunvarmistusta. Laadunvarmistuksella pyritään mittaamaan ja kehittämään laatua. Usein laadunvarmistuksesta käytetty termi on testaus. Tyypillisiä tarjonnan tyyppejä ovat testauspalvelut ja tietohallinnon toiminnan ja palveluiden laadunvarmistuksen konsultointi. Digitaalinen konsepti menettää merkityksensä, mikäli sen käyttäjä ei pysty sitä käyttämään sellaisella päätelaitteella tai sellaisessa käyttöympäristössä, jossa […]

Lue lisää