Ohjelmistokehitys

Ohjelmistolla saadaan tietokone tekemään jotain haluttua ja jotta saadaan haluttu ohjelmisto, se pitää kehittää. Ohjelmistokehitys (myös sovelluskehitys tai ohjelmistotuotanto) on tietokoneohjelmistojen valmistusta asiakasorganisaatiolle. Kuka niitä tekee, kuinka, miksi ja milloin?  Ja miksi pyörä pitää keksiä aina uudelleen, eikö maailmassa ole jo tarpeeksi ohjelmistoja? Ohjelmistoja tarvitaan koko ajan ja joka paikassa. Tietokoneohjelmiston avulla liikennevalot vaihtuvat vihreäksi […]

Lue lisää

Paikkatieto, GIS ja karttapalvelut

Paikkatietojärjestelmät (GIS, Geographic Information Systems) tuovat mahdollisuuksia organisaatioille silloin, kun prosessien alueellinen vaihtelu aiheuttaa haasteita toiminnalle. Paikkatietojärjestelmät mahdollistavat sijaintitiedon hallinnoinnin, tuottamisen, visualisoinnin, esittelemisen, varastoinnin, integroinnin ja analysoinnin. Paikkatietojärjestelmiä hyödynnetään tyypillisesti monipuolisina työasemaohjelmistoina, jotka tarjoavat monipuolisesti toimintoja, sekä tiettyyn prosessiin keskittyvinä karttapalveluina, jolloin paikkatietotoiminnallisuus välitetään käyttäjille helppokäyttöisemmällä käyttöliittymällä. Noin vuonna 2013 yleistynyt termi Location Intelligence kuvaa […]

Lue lisää

Palvelin- ja kapasiteettipalvelut

Palvelin- ja kapasiteettipalvelut ovat osa it-infrapalveluita. Niillä tarkoitetaan palvelimien ja kapasiteetin hallintaa, jota yritys tarvitsee omien tietojensa ja järjestelmiensä ylläpitoon. Palvelin- ja kapasiteettipalveluihin kuuluu mm. palvelinvuokraus, palvelinhallinta, varmistuspalvelut ja konesalipalvelut (data centers).

Lue lisää

Pilvipalvelut / SaaS

Pilvipalvelu, jolla tarkoitetaan tietoteknisten palveluiden hajautusta ja ulkoistusta, kehittyi käsitteenä 2000-luvun lopulla. Pilvilpalvelu-mallissa tieto tallennetaan pysyvästi internetissä sijaitseville palvelimille (“pilveen”) ja vain tilapäisesti päätelaitteisiin. Käytännössä sen käyttö ei siis vaadi käyttäjältä ohjelmien asennuksia eikä omia palvelimia. Pilvipalvelut mahdollistavat kustannustehokkuuden, joustavuuden ja nopeuden palveluiden toteutuksessa. Pilvipalvelut voidaan luokitella julkisiin-, yksityisiin- tai hybridipilviin. Palveluiden ideana on, että […]

Lue lisää

Projektinhallinta

Projektinhallinnan prosessilla viitataan asiakasyrityksen projektinhallintaan, jota tyypillisesti ei voida rajata koskemaan ainoastaan it-projekteja. Tyypillisiä tarjonnan tyyppejä ovat projektinhallinnan ohjelmistot ja vuokratyövoima.   Projektinhallinnan prosessiosaaminen on muutakin kuin toteutuksen yhteydessä tehtävää projektityötä. Projektinhallinta on prosessi, johon kuuluu toiminnan suunnittelu, organisointi, motivointi, ja voimavarojen ohjaus. Näiden lisäksi projektinhallintaan liittyy joukko menettelyjä ja protokollia, joilla pyritään tiettyihin tavoitteisiin, […]

Lue lisää

Sähköinen taloushallinto

Sähköinen taloushallinto tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että taloushallintoon liittyvät tehtävät, kuten laskutus, ostolaskujen vastaanotto, laskujen kierrätys ja hyväksyntä, laskujen maksu, kirjanpito ja viranomaisilmoitusten lähettäminen jne. hoidetaan sähköisesti. Sähköisen toimintatavan tavoitteena on yhdistää ja automatisoida kirjanpidon eri työvaiheita sekä tuottaa samanaikaisesti valmista kirjanpitoaineistoa. Samalla vähennetään kirjanpitoon kuluvaa työn määrää sekä nopeutetaan yrityksen liiketoiminnasta tarvittavan tiedon saamista. […]

Lue lisää

Sisällönhallinta

Sisällönhallinta on joukko prosesseja ja teknologioita, jotka tukevat digitaalisen tiedon kokoamista, hallintaa ja julkaisemista missä tahansa muodossa tai mediassa. Kun tieto on tallennettu ja siihen pääsee käsiksi tietokoneelta, sitä voidaan tarkemmin kutsua digitaaliseksi sisällöksi tai yksinkertaisesti vain sisällöksi. Tekstien, kuvien, ja multimediatiedostojen lisäksi kaikki ihmisen ymmärrettävissä tieto sisältyy sisällönhallintaan, ei siis pelkkä data. Tyypillisesti sisältöön […]

Lue lisää

Supply chain management SCM – toimitusketjun hallinta

Supply Chain Management (SCM) eli toimitusketjun hallinta on tavaravirtojen ja palvelujen hallintaa ja optimointia, siten, että kaikki toimitusketjussa olevat osapuolet, kuten esimerkiksi toimittajat, jakelijat ja muut liikekumppanit huomioidaan. Toimitusketjun hallinnan perimmäinen tarkoitus on lisätä kaikkien osapuolten välistä kommunikointia. Lisääntyneen kommunikaation toivotaan edelleen johtavan pienempiin kustannuksiin, kasvaneeseen myyntiin ja parempaan asiakaspalveluun. Perinteiseen toimitusketjun hallinnan prosessiin sisältyy […]

Lue lisää

Tietohallinto

Tietohallinnolla tarkoitetaan järjestelmällistä tiedon keräämistä, järjestämistä, ylläpitämistä, hallinnointia ja jakamista. Tiedon hallinnointi taas pitää sisällään tiedon ja tietoliikenteen organisointia ja omistajuuden suunnittelua; valvontaa, käsittelyä, arviointia ja raportointia. Tietohallinnon keskeisenä tavoitteena on tukea liiketoimintaa teknologian käytön avulla. Tämän saavuttamiseksi on tärkeää, että liiketoimintastrategia ja tietohallinto toimivat yhdessä linjassa. Tietohallinto pyrkii aktiivisesti tiedottamaan yritysjohtoa tietotekniikan, tietojärjestelmien ja […]

Lue lisää

Tietoliikennepalvelut

Tietoliikennepalvelut ovat osa it-infrapalveluita. Tietoliikennepalveluilla viitataan niihin ratkaisuihin, joilla tietoa siirretään. Tämänlaisia ratkaisuja ovat esimerkiksi puheratkaisut, dataratkaisut ja puhelinjärjestelmät. Tietoliikennepalveluita tarvitsevat nykyään käytännössä kaikki yritykset, vähintäänkin internetin ja matkapuhelinverkon muodossa. Tietoliikennepalveluihin kuuluvat eri verkot, kuten WAN (Wide Area Network), LAN, WLAN, VPN , Internet ja DNS (Domain Name Service). Tietoliikennepalveluiden tavoitteita ja tehtäviä ovat esimerkiksi: […]

Lue lisää